Dosje javnega naročila 000138/2023
Naročnik: Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana
Blago: Predmet javnega naročila je dobava SADIK gozdnega drevja za obnovo gozda poškodovanega po naravnih ujmah - PRP sredstva po sklopih
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 438.609,92 EUR

JN000138/2023-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 12.01.2023
JN000138/2023-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 07.02.2023
JN000138/2023-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 28.02.2023
JN000138/2023-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 21.03.2023
JN000138/2023-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 21.03.2023
JN000138/2023-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 21.03.2023
Zahtevek za revizijo

    JN000138/2023-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2023/S 010-023453
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
Zavod za gozdove Slovenije
Večna pot 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Alojzija Korbar Tacar
alojzija.korbar@zgs.si
+386 14700055

Internetni naslovi
http://www.zgs.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/468269/Narocnik_ESPD_sadike_PRP_2023-6.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=21640
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Predmet javnega naročila je dobava SADIK gozdnega drevja za obnovo gozda poškodovanega po naravnih ujmah - PRP sredstva po sklopih
Referenčna številka dokumenta: JN-21640 (430-24/2023)
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03451100
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je dobava SADIK gozdnega drevja za obnovo gozda poškodovanega po naravnih ujmah - PRP sredstva po sklopih
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za največje število sklopov: 4
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Klasično vzgojene sadike (PREDDINARSKA, DINARSKA in SUBMEDITERANSKA ekološka regija.)
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03451100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Zavod za gozdove Slovenije, Krajevne enote ZGS znotraj sklopov (oz. ekoloških regij) - DPU incoterms
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je dobava sadik gozdnega drevja za obnovo gozda poškodovanega po naravnih ujmah - PRP sredstva po sklopih
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 14
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Pogodba se lahko podaljša zaradi nastopa izrednih razmer, ki bi ovirale realizacijo izvedbe pogodbe. Pogodba se lahko podaljša do podpisa pogodbe novega javnega naročila.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Naročilo je predvideno v Uredbi o ukrepih za sanacijo in obnovo gozda po naravni nesreči žledu med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014 - 2020, in v načrtih sanacije - Načrt sanacije gozdov poškodovanih v žledolomu od 30. januarja do 10. februarja 2014 s spremembami in dopolnitvami v letu 2019, Načrt sanacije gozdov poškodovanih
II.2.14 Dodatne informacije
Podana pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo ali postopkom in naročnikove spremembe ter dopolnitve razpisne dokumentacije postanejo sestavni del te razpisne dokumentacije.
Ponudnik lahko zaprosi za word RD in obrazec ESPD na naslovu: alojzija.korbar@zgs.si

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Klasično vzgojene sadike (ALPSKA, POHORSKA, PREDPANONSKA in PREDALPSKA ekološka regija)
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03451100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Zavod za gozdove Slovenije, Krajevne enote ZGS znotraj sklopov (oz. ekoloških regij) - DPU incoterms
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je dobava sadik gozdnega drevja za obnovo gozda poškodovanega po naravnih ujmah - PRP sredstva po sklopih
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Pogodba se lahko podaljša zaradi nastopa izrednih razmer, ki bi ovirale realizacijo izvedbe pogodbe. Pogodba se lahko podaljša do podpisa pogodbe novega javnega naročila.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Naročilo je predvideno v Uredbi o ukrepih za sanacijo in obnovo gozda po naravni nesreči žledu med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014 - 2020, in v načrtih sanacije - Načrt sanacije gozdov poškodovanih v žledolomu od 30. januarja do 10. februarja 2014 s spremembami in dopolnitvami v letu 2019, Načrt sanacije gozdov poškodovanih
II.2.14 Dodatne informacije
Podana pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo ali postopkom in naročnikove spremembe ter dopolnitve razpisne dokumentacije postanejo sestavni del te razpisne dokumentacije.
Ponudnik lahko zaprosi za word RD in obrazec ESPD na naslovu: alojzija.korbar@zgs.si

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Kontejnerske sadike - (PREDDINARSKA, DINARSKA in SUBMEDITERANSKA ekološka regija.)
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03451100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Zavod za gozdove Slovenije, Krajevne enote ZGS znotraj sklopov (oz. ekoloških regij) - DPU incoterms
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je dobava sadik gozdnega drevja za obnovo gozda poškodovanega po naravnih ujmah - PRP sredstva po sklopih
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 16
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Pogodba se lahko podaljša zaradi nastopa izrednih razmer, ki bi ovirale realizacijo izvedbe pogodbe. Pogodba se lahko podaljša do podpisa pogodbe novega javnega naročila.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Naročilo je predvideno v Uredbi o ukrepih za sanacijo in obnovo gozda po naravni nesreči žledu med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014 - 2020, in v načrtih sanacije - Načrt sanacije gozdov poškodovanih v žledolomu od 30. januarja do 10. februarja 2014 s spremembami in dopolnitvami v letu 2019, Načrt sanacije gozdov poškodovanih
II.2.14 Dodatne informacije
Podana pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo ali postopkom in naročnikove spremembe ter dopolnitve razpisne dokumentacije postanejo sestavni del te razpisne dokumentacije.
Ponudnik lahko zaprosi za word RD in obrazec ESPD na naslovu: alojzija.korbar@zgs.si

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: Kontejnerske sadike (ALPSKA, POHORSKA, PREDPANONSKA in PREDALPSKA ekološka regija)
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03451100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Zavod za gozdove Slovenije, Krajevne enote ZGS znotraj sklopov (oz. ekoloških regij) - DPU incoterms
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je dobava sadik gozdnega drevja za obnovo gozda poškodovanega po naravnih ujmah - PRP sredstva po sklopih
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Pogodba se lahko podaljša zaradi nastopa izrednih razmer, ki bi ovirale realizacijo izvedbe pogodbe. Pogodba se lahko podaljša do podpisa pogodbe novega javnega naročila.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Naročilo je predvideno v Uredbi o ukrepih za sanacijo in obnovo gozda po naravni nesreči žledu med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014 - 2020, in v načrtih sanacije - Načrt sanacije gozdov poškodovanih v žledolomu od 30. januarja do 10. februarja 2014 s spremembami in dopolnitvami v letu 2019, Načrt sanacije gozdov poškodovanih
II.2.14 Dodatne informacije
Podana pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo ali postopkom in naročnikove spremembe ter dopolnitve razpisne dokumentacije postanejo sestavni del te razpisne dokumentacije.
Ponudnik lahko zaprosi za word RD in obrazec ESPD na naslovu: alojzija.korbar@zgs.si


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Po razpisni dokumentaciji. Ponudniki morajo upoštevati tudi vse odgovore naročnika na PJN.
Podana pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo ali postopkom in naročnikove spremembe ter dopolnitve razpisne dokumentacije postanejo sestavni del te razpisne dokumentacije.
Ponudnik lahko zaprosi za word RD in obrazec ESPD na naslovu: alojzija.korbar@zgs.si
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Po razpisni dokumentaciji. Ponudniki morajo upoštevati tudi vse odgovore naročnika na PJN.

III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Po razpisni dokumentaciji. Ponudniki morajo upoštevati tudi vse odgovore naročnika na PJN.

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Po razpisni dokumentaciji. Ponudniki morajo upoštevati tudi vse odgovore naročnika na PJN.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
15.02.2023   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 15.02.2023   13:00
Kraj: portal e-JN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 03.02.2023   09:00

Dodatne informacije:
Podana pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo ali postopkom in naročnikove spremembe ter dopolnitve razpisne dokumentacije postanejo sestavni del te razpisne dokumentacije.
Ponudnik lahko zaprosi za word RD in obrazec ESPD na naslovu: alojzija.korbar@zgs.si
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Zavod za gozdove Slovenije
Večna pot 2
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
09.01.2023   Dodatna pojasnila
Datum objave: 27.01.2023   09:47
VPRAŠANJE
V razpisnih pogojih je pogoj zaščita sadik z zaščitnim sredstvom proti objedanju divjadi.
Edino takšno sredstvo je Trico, ki se ga sme po navodilih v registraciji FFS uporabljati v količini 5-10 ml na sadiko ali odmerek 10 do 20 l/ha zgolj spomladi in poleti. Torej jesensko tretiranje sadik sploh ni dovoljeno.

Odvračalo TRICO katero vsebuje klorometilizotiazolinon (C4H4CINOS) je dermatološki povzročitelj preobčutljivosti kože in alergen; nekateri njegovi stranski učinki lahko povzročajo luskasto kožo, bruhanje, rdečico ali srbenje in zmerno do močno otekanje v predelu oči, zato se ga ne priporoča nanašati predhodno na sadike v drevesnici, ki se kasneje prenašajo na teren. Škropi se običajno na že na terenu posajene sadike kjer ni več nevarnosti direktnega stika s kožo. Tudi v tujini ni nikjer uveljavljena praksa zaščite sadik pred dobavo.


ODGOVOR

Naročnik pojasnjuje, da je v Odločbi o registraciji fitofarmacevtskega sredstva Trico, ki je dostopna na spletni strani Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin zapisano, da se sredstvo na dele rastlin, ki jih želimo zaščititi, nanaša jeseni, spomladi ali poleti.
- Naročnik ni nikjer zasledil, da bi se sredstvo
- Trico uporabljalo zgolj spomladi in poleti.

Da bi preprečili tveganja za ljudi in okolje, je potrebno ravnati v skladu z navodili za uporabo sredstva.
- Skladno z navodili, mora delavec pri stiku s tretiranimi rastlinami uporabljati primerno delovno obleko (dolge hlače, majica z dolgimi rokavi) in zaščitne rokavice.Datum objave: 27.01.2023   09:50
VPRAŠANJE
Prevozni stroški so del cene sadike, vendar je v razpisni dokumentaciji člen, kjer določa da je potrebno posameznemu lastniku večkrat peljati sadike, ne zgolj enkrat, kot je bila do sedaj ustaljena praksa. Nikjer ni navedeno kolikokrat in za kakšno količino. Prosimo za točne podatke za kakšne količine in kakšne razdalje lahko sklepamo, da bodo potrebni ti prevozi. Povečevanje razdalj dostave sadik pomeni tudi višanje cen sadik.

ODGOVOR

Naročnik dodatno pojasnjuje, da v tej fazi izvedbe JN ne razpolaga s točnimi podatki za kakšne količine in za kakšne razdalje bi potreboval večkratno dobavo sadik posameznemu lastniku.
Ti podatki bodo znani približno šele mesec dni pred predvideno dobavo sadik.

Potreba po večkratnih dobavah bo predvsem izjema in ne pravilo (največ ena večkratna dobava na sklop in to za količine večje od 15.000 sadik). Zato je v razpisni dokumentaciji zapisano, da bo večkratna dobava zahtevana po predhodnem dogovoru med dobaviteljem in skrbnikom pogodbe s strani naročnika.
- V dogovoru se bo ugotavljalo ali ta zahteva predstavlja tako velik dodaten strošek, ki bi, če bi bil znan ob oddaji ponudb, vplival na ponujene cene sadik za celotno količino.
- Če se ugotovi da bi, naročnik ne bo zahteval večkratne dobave sadik od dobavitelja, ampak bo iskal druge rešitve.Datum objave: 03.02.2023   09:20
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

V pogodbi je člen, ki predvideva znižanje cene sadik, v kolikor se razmere in cene na trgu znižajo. Zakaj ni potem tudi člena za zvišanje cene sadik, v kolikor se cene na trgu zvišajo? Verjetnost za drugi scenarij je namreč veliko večja kot za prvi.

Lep pozdrav

ODGOVOR

Naročnik dodatno pojasnjuje, da ima pogodba v 18. členu pogodbe navedeno »Vsaka stranka lahko drugi stranki predlaga spremembo pogodbe, ki se dogovori z aneksom k tej pogodbi.«
ZGS bo pobudo za spremembo cen obravnaval skladno z zakonom in ne bo dodatno definiral izjeme.Datum objave: 03.02.2023   13:54
VPRAŠANJE
Spoštovani,

V razpisni dokumentaciji za dobavo sadik gozdnega drevja za obnovo gozda poškodovanega po naravnih ujmah - PRP sredstva za leto 2023 (JN 000138/2023 B01) se je pojavilo več nejasnosti, ki bi jih pred zaključkom razpisa radi razrešili oz. nanje v tem besedilu predlagamo popravke.

1. Količine sadik predvidenih v razpisu so na letni ravni ponovno drastično znižane, kar ne omogoča preživetja gozdnih drevesnic z vzgojo sadik gozdnega drevja. Po zagotovilu zaposlenih na ZGS in s strani MKGP je sredstev PRP zadosti. Zakaj je predvidena sadnja iz sredstev PRP tako znižana?

2. V razpisnih pogojih in v predlogu pogodbe (2.člen) je pogoj zaščita sadik z zaščitnim sredstvom proti objedanju divjadi. Edino takšno sredstvo je TRICO, ki se ga sme po navodilih v registraciji FFS uporabljati v količini 5-10 ml na sadiko oziroma odmerek 10 do 20 l/ha.

3. Manipulacija v drevesnici poškropljenih sadik je otežena in zahteva popolno zaščito vseh delavcev v drevesnici (tudi na terenu) udeleženih pri manipulaciji. Poleg tega pa v kolikor se želi čim bolj sveže izkopane sadike je s tem podaljšan rok od izkopa do transporta (sadike so manj sveže kar bistveno vpliva na uspeh sadnje) zaradi zahtevane osušitve repelenta na sadikah, ki traja nekje od 1 - 2 tednov v primeru slabega vremena pa še več. V sušnem vremenu sadike še dodatno zalivamo kar v primeru uporabe repelentov to odpade. Ker v evropskih drevesnicah ne škropijo sadik pred dobavo na teren vas prosimo za navodila kako ob sedanji tehnologiji to izpeljati. Pri manipulaciji (nakladanje, razkladanje, transport, hranjenje v hladilnici, ) prihaja do drgnjenja sadik pri čemer se repelent odstrani s sadike. Cene sadik se v primeru škropljenja v drevesnici povečujejo za 10 - 15 %.

4. Odvračalo TRICO katero vsebuje klorometilizotiazolinon (C4H4CINOS) je dermatološki povzročitelj preobčutljivosti kože in alergen; nekateri njegovi stranski učinki lahko povzročajo luskasto kožo, bruhanje, rdečico ali srbenje in zmerno do močno otekanje v predelu oči, zato se ga ne priporoča nanašati predhodno na sadike v drevesnici, ki se kasneje prenašajo na teren. Škropi se običajno na že na terenu posajene sadike kjer ni več nevarnosti direktnega stika s kožo. Tudi v tujini ni nikjer uveljavljena praksa zaščite sadik pred dobavo. Kdo bo odgovarjal v primeru dermatoloških in respiratornih obolenj delavcev?

5. Prevozni stroški so del cene sadike, vendar je v razpisni dokumentaciji člen, kjer določa da je potrebno posameznemu lastniku večkrat peljati sadike (točka 11. Čas dobave in 5.člen predloga pogodbe), ne zgolj enkrat, kot je bila do sedaj ustaljena praksa. Nikjer ni navedeno kolikokrat in za kakšno količino. Prosimo za točne podatke za kakšne količine in kakšne razdalje lahko sklepamo, da bodo potrebni ti prevozi. Povečevanje razdalj dostave sadik pomeni tudi višanje cen sadik..

6. Pod točko 9. (Elementi cene) je odstavek, kjer moramo dobavitelji v primeru znižanja cen blaga, ki je predmet tega naročila, znižati ceno za blago po tem javnem naročilu. V kolikor moramo cene znižati ob spremembi cen na trgu navzdol, potem je edino smiselno, da se doda tudi člen, pri katerem se cene blaga (sadik) po tem javnem naročilu zvišajo, če se cene na trgu dvignejo.

7. V seznamu količnikov cen niso upoštevani vsi količniki, ki smo jih predlagali za posamezne vzgojne oblike in višine, ki jih v drevesnicah vzgajamo (mac 2/2, r.bo 2/2, č.bo 2/2, bu 2/3, do 3/0, gr 3/0, li 1/2/1 in 1/2/2, d.ko 1/0 in 2/0, d.or 2/2 in 2/3, mal ½ 120+ , d.hu ½ 120+,) . Pri nekaterih drevesnih vrstah (cemprin, čremsa, rumeni dren, glog, beli gaber, vrba, breza,) so bili količniki znižani in so tako nizki, da kasneje iz njih izračunane cene ne pokrijejo niti proizvodnih stroškov. Poleg tega manjkajo količniki nekaterih drevesnih vrst (rdeči hrast, robinija,). Prav tako manjkajo količniki za kontejnerske sadike pri razpisu za dobavo sadik za obnovo gozdov poškodovanih po naravnih ujmah - PRP sredstva. Z upoštevanjem vseh predlaganih količnikov bi se izognili iskanju cen sadik, ki jih ni v ceniku (3.člen), saj predlagani količniki upoštevajo vse drevesne vrste, vzgojne oblike in višine sadik katere vzgajamo v naši drevesnici.

8. Zalitost kontejnerskih sadik pred dobavo na teren je v nasprotju z navodili, ki so bila prevedena iz navodil v nemščini. Kontejnerske sadike se zalivajo na terenu kjer morajo biti shranjene v senci.


ODGOVOR

1. Količine sadik predvidenih v razpisu so na letni ravni ponovno drastično znižane, kar ne omogoča preživetja gozdnih drevesnic z vzgojo sadik gozdnega drevja. Po zagotovilu zaposlenih na ZGS in s strani MKGP je sredstev PRP zadosti. Zakaj je predvidena sadnja iz sredstev PRP tako znižana?

ODGOVOR:
Naročnik dodatno pojasnjuje, da se obnova s sadnjo v naravnih nesrečah poškodovanih gozdov, ki se sofinancira iz PRP 2014-2020 zaključuje in bo z načrtovano obnovo s sadnjo v letu 2023 dosegla 100% realizacijo načrtovanega obsega obnove s sadnjo v Načrtih sanacije, ki so podlaga za koriščenje PRP sredstev. Naročnik še poudarja, da so sredstva PRP 2014-2020 poleg obnove s sadnjo namenjena še vrsti drugih ukrepov sanacijie poškodovanih gozdov, ki bodo izvedeni v letu 2023...

2. V razpisnih pogojih in v predlogu pogodbe (2.člen) je pogoj zaščita sadik z zaščitnim sredstvom proti objedanju divjadi. Edino takšno sredstvo je TRICO, ki se ga sme po navodilih v registraciji FFS uporabljati v količini 5-10 ml na sadiko oziroma odmerek 10 do 20 l/ha.

ODGOVOR:
Naročnik pri tej točki ni zasledil vprašanja, zato odgovora ne more podati.
Vašo trditev smo upoštevali pri odgovorih na vprašanji 3 in 4.


3. Manipulacija v drevesnici poškropljenih sadik je otežena in zahteva popolno zaščito vseh delavcev v drevesnici (tudi na terenu) udeleženih pri manipulaciji. Poleg tega pa v kolikor se želi čim bolj sveže izkopane sadike je s tem podaljšan rok od izkopa do transporta (sadike so manj sveže kar bistveno vpliva na uspeh sadnje) zaradi zahtevane osušitve repelenta na sadikah, ki traja nekje od 1 - 2 tednov v primeru slabega vremena pa še več. V sušnem vremenu sadike še dodatno zalivamo kar v primeru uporabe repelentov to odpade. Ker v evropskih drevesnicah ne škropijo sadik pred dobavo na teren vas prosimo za navodila kako ob sedanji tehnologiji to izpeljati. Pri manipulaciji (nakladanje, razkladanje, transport, hranjenje v hladilnici, ) prihaja do drgnjenja sadik pri čemer se repelent odstrani s sadike. Cene sadik se v primeru škropljenja v drevesnici povečujejo za 10 - 15 %.

ODGOVOR:
Naročnik dodatno pojasnjuje, da je postopek zaščite sadik v drevesnici pred dobavo na teren po mnenju naročnika izvedljiv in se je, po informacijah, s katerimi naročnik razpolaga, v posameznih drevesnicah že izvajal in sicer v okviru naročila drugih naročnikov. Predlagamo škropljenje na njivi pred izkopom sadik oz. škropljenje že zvezanih sadik v šope.
V navodilih v slovenskem jeziku za uporabo sredstva Trico nikjer ni zapisan čas sušenja. Na spletni strani proizvajalca pa je zapisano, da je v suhih razmerah čas sušenja največ 6 ur. Po večletnih izkušnjah naročnika je povprečen čas sušenje v suhih razmerah 3 ure, nadaljnja manipulacija (nakladanje, razkladanje, transport, razkladanje) pravilno zaščitenih sadik (posušena zaščita) pa ne povzroča odstranitve zaščite.
Naročnik je pri IZRAČUNU OCENJENE VREDNOSTI upošteval fiksen dodaten strošek zaščite na sadiko, ki ga je izračunal na podlagi maksimalno dovoljene količine sredstva na sadiko (10 ml na sadiko) in na podlagi izkustvenega normativa za samo škropljenje (delo). Kalkulacija stroškov zaščite sadik v drevesnici, ki jo je pri izračunu ocenjene vrednosti upošteval naročnik, predvideva dvig cen sadik za 4 do 10 %, odvisno od drevesne vrste.

4. Odvračalo TRICO katero vsebuje klorometilizotiazolinon (C4H4CINOS) je dermatološki povzročitelj preobčutljivosti kože in alergen; nekateri njegovi stranski učinki lahko povzročajo luskasto kožo, bruhanje, rdečico ali srbenje in zmerno do močno otekanje v predelu oči, zato se ga ne priporoča nanašati predhodno na sadike v drevesnici, ki se kasneje prenašajo na teren. Škropi se običajno na že na terenu posajene sadike kjer ni več nevarnosti direktnega stika s kožo. Tudi v tujini ni nikjer uveljavljena praksa zaščite sadik pred dobavo. Kdo bo odgovarjal v primeru dermatoloških in respiratornih obolenj delavcev?

ODGOVOR:
Naročnik dodatno pojasnjuje, da naročnik v NAVODILIH za uporabo sredstva niti v odločbi o registraciji fitofarmacevtskega sredstva Trico, ni zasledil, da sredstvo ni priporočeno nanašati predhodno na sadike pred izvedbo sadnje. Pri sami uporabi sredstva je potrebno upoštevati navodila proizvajalca (uporabljati osnovna zaščitna sredstva, ki se uporabljajo tudi pri delu z drugimi FFS, ki so v uporabi v drevesnicah).
Pri nadaljnji manipulaciji s sadikami je po NAVODILIH proizvajalca potrebno uporabljati primerno delovno obleko (dolge hlače, majica z dolgimi rokavi in zaščitne rokavice), kar je tudi ustrezna delovna obleka pri manipulaciji s sadikami in pri sami sadnji sadik.

5. Prevozni stroški so del cene sadike, vendar je v razpisni dokumentaciji člen, kjer določa da je potrebno posameznemu lastniku večkrat peljati sadike (točka 11. Čas dobave in 5.člen predloga pogodbe), ne zgolj enkrat, kot je bila do sedaj ustaljena praksa. Nikjer ni navedeno kolikokrat in za kakšno količino. Prosimo za točne podatke za kakšne količine in kakšne razdalje lahko sklepamo, da bodo potrebni ti prevozi. Povečevanje razdalj dostave sadik pomeni tudi višanje cen sadik..

ODGOVOR:
Naročnik dodatno pojasnjuje, da v tej fazi izvedbe JN ne razpolaga s točnimi podatki za kakšne količine in za kakšne razdalje bi potreboval večkratno dobavo sadik posameznemu lastniku. Ti podatki bodo znani približno šele mesec dni pred predvideno dobavo sadik. Potreba po večkratnih dobavah bo predvsem izjema in ne pravilo (največ ena večkratna dobava na sklop in to za količine večje od 15.000 sadik). Zato je v razpisni dokumentaciji zapisano, da bo večkratna dobava zahtevana po predhodnem dogovoru med dobaviteljem in skrbnikom pogodbe s strani naročnika. V dogovoru se bo ugotavljalo ali ta zahteva predstavlja tako velik dodaten strošek, ki bi, če bi bil znan ob oddaji ponudb, vplival na ponujene cene sadik za celotno količino. Če se ugotovi da bi, naročnik ne bo zahteval večkratne dobave sadik od dobavitelja, ampak bo iskal druge rešitve.


6. Pod točko 9. (Elementi cene) je odstavek, kjer moramo dobavitelji v primeru znižanja cen blaga, ki je predmet tega naročila, znižati ceno za blago po tem javnem naročilu. V kolikor moramo cene znižati ob spremembi cen na trgu navzdol, potem je edino smiselno, da se doda tudi člen, pri katerem se cene blaga (sadik) po tem javnem naročilu zvišajo, če se cene na trgu dvignejo.

ODGOVOR:
Odgovor: Naročnik dodatno pojasnjuje, da ima pogodba v 18. členu pogodbe navedeno »Vsaka stranka lahko drugi stranki predlaga spremembo pogodbe, ki se dogovori z aneksom k tej pogodbi.«
ZGS bo pobudo za spremembo cen obravnaval skladno z zakonom in ne bo dodatno definiral izjeme.

7. V seznamu količnikov cen niso upoštevani vsi količniki, ki smo jih predlagali za posamezne vzgojne oblike in višine, ki jih v drevesnicah vzgajamo (mac 2/2, r.bo 2/2, č.bo 2/2, bu 2/3, do 3/0, gr 3/0, li 1/2/1 in 1/2/2, d.ko 1/0 in 2/0, d.or 2/2 in 2/3, mal ½ 120+ , d.hu ½ 120+,) . Pri nekaterih drevesnih vrstah (cemprin, čremsa, rumeni dren, glog, beli gaber, vrba, breza,) so bili količniki znižani in so tako nizki, da kasneje iz njih izračunane cene ne pokrijejo niti proizvodnih stroškov. Poleg tega manjkajo količniki nekaterih drevesnih vrst (rdeči hrast, robinija,). Prav tako manjkajo količniki za kontejnerske sadike pri razpisu za dobavo sadik za obnovo gozdov poškodovanih po naravnih ujmah - PRP sredstva. Z upoštevanjem vseh predlaganih količnikov bi se izognili iskanju cen sadik, ki jih ni v ceniku (3.člen), saj predlagani količniki upoštevajo vse drevesne vrste, vzgojne oblike in višine sadik katere vzgajamo v naši drevesnici.

ODGOVOR:
Odgovor: Naročnik dodatno pojasnjuje, da je v razpisni dokumentaciji količnike za določitev cen sadik z golo korenino (v JN poimenovane »klasično vzgojene sadike«) posameznih drevesnih vrst, vzgojnih oblik in višin, ki niso navedene med reprezentančnimi, določil na podlagi svojih potreb, zato določene vzgojne oblike in višine niso navedene v seznamu. Rdeči hrast in robinija imata v razpisni dokumentaciji določene količnike za izračun cen. Količniki so določeni na podlagi predlaganih količnikov s strani gozdnih drevesnic in na podlagi lastne analize naročnika medsebojnih razmerij med posameznimi vzgojnimi oblikami in višinami. Količnike določa naročnik. Količniki za kontejnerske sadike niso določeni, ker se cene teh sadik določajo neposredno na podlagi ponudbe dobavitelja v sklopu 3 in 4 in so zaradi tega nepotrebni.

8. Zalitost kontejnerskih sadik pred dobavo na teren je v nasprotju z navodili, ki so bila prevedena iz navodil v nemščini. Kontejnerske sadike se zalivajo na terenu kjer morajo biti shranjene v senci.

ODGOVOR:
Naročnik dodatno pojasnjuje, da je v razpisni dokumentaciji na strani 48 in 54 navedeno, da morajo biti sadike ob dobavi ustrezno zalite. Z besedo »ustrezno« je mišljeno, da je substrat ob dobavi sadik vlažen oz. da ni izsušen.