Dosje javnega naročila 000094/2023
Naročnik: Javni holding Maribor, družba za izvajanje strokovnih in razvojnih nalog na področju gospodarskih javnih služb d.o.o., Zagrebška cesta 30, 2000 Maribor
Blago: Dobava LTŽ pokrovov
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 222.943,90 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN000094/2023-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 10.01.2023
JN000094/2023-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 18.01.2023
JN000094/2023-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 23.01.2023
JN000094/2023-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.02.2023
JN000094/2023-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 14.04.2023
JN000094/2023-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 14.04.2023
Zahtevek za revizijo

    JN000094/2023-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
Javni holding Maribor, družba za izvajanje strokovnih in razvojnih nalog na področju gospodarskih javnih služb d.o.o.
Zagrebška cesta 30
2000
SI
Maribor
Slovenija
Janko Turner
javnanarocila@jhmb.si
+386 24500300

Internetni naslovi
https://www.jhmb.si/

Javno podjetje Nigrad, komunalno podjetje, d. o. o.
Zagrebška cesta 30
2000
SI
Maribor
Slovenija
info@nigrad.si
+386 24500300

Internetni naslovi
https://www.nigrad.si/

I.2 Skupno javno naročanje
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/468346/NMV-0001-2023_RAZPISNA_DOKUMENTACIJA.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=21664
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izvajanje strokovnih nalog na področju gospodarskih javnih služb.


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava LTŽ pokrovov
Referenčna številka dokumenta: NMV-0001/2023
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
44133000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Dobava LTŽ pokrovov
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
44133000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava LTŽ pokrovov
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti.
Predlagano največje število udeležencev v okvirnem sporazumu:
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
24.01.2023   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 24.01.2023   15:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 19.01.2023   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
10.01.2023   Dodatna pojasnila
Datum objave: 11.01.2023   11:21
VPRAŠANJE
Prosimo za pojasnilo, pri enem tipu pokrova DN 600 zahtevate svetlo odprtino 620mm, pri ostalih pa ne. Gre za napako?

ODGOVOR

Ne gre za napako. Podatek je pravilen.

Lep pozdrav
JHMB d.o.o.


Datum objave: 11.01.2023   11:34
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Pri opisu pokrova imate navedeno svetla odprtina 620mm (ali je lahko od 600-620mm)? Nato, da mora biti 3x ali 4x privijačen (ali je lahko 2x - 6x privijačen)? Zahtevate standard EN 124, čeprav imate na začetku popisa navedeno, da mora biti EN 124-2-2015? Prosim, da popravite na EN 124-2. Zahtevate protipovratno varen do 2 bara, ali imate kje v sistemu, da bi bil možen vodni stolpec preko 20 metrov? V kolikor nimate, bi prosili, da podate realno zahtevo 0,5bar v kolikor imate v sistemu, da lahko pride do 5m vodnega stolpca. Navedeno imate težo pokrova 85kg, prosimo za pojasnilo zakaj takšna teža, če je pokrov tolikokrat privijačen, oziroma zakaj želite tako težek pokrov?

ODGOVOR

Pri opisu pokrova imate navedeno svetla odprtina 620mm (ali je lahko od 600-620mm)? - NE. Naročnik ostaja pri zahtevi za svetlo odprtino 620 mm.

Nato, da mora biti 3x ali 4x privijačen (ali je lahko 2x - 6x privijačen)? - Ponudnik mora ponuditi pokrov, ki je privijačen 3X ali več.

Zahtevate standard EN 124, čeprav imate na začetku popisa navedeno, da mora biti EN 124-2-2015? Prosim, da popravite na EN 124-2.

Standard (EN 124-2) se uporablja za pokrove za odtoke in jaške s svetlo odprtino do vključno 1000 mm, ki so nameščeni na območjih s površino za pešce in/ali vozno površino. Ta standard se uporablja za pokrove za jaške in odtoke ter rešetke razredov A15 do F900 iz litega železa z lamelnim grafitom in litega železa s kroglastim grafitom, v kombinaciji z betonom ali ne. 2. del se ne uporablja samostojno, ampak samo v kombinaciji s standardom EN 124-1. Tako, da velja celota in nimamo zadržkov, da se pripiše celotni standard, kot ste navedli.

Zahtevate protipovratno varen do 2 bara, ali imate kje v sistemu, da bi bil možen vodni stolpec preko 20 metrov? - Zahteva je utemeljena glede na stanje uporabe sistema. Naročnik ostaja pri zahtevi iz razpisne dokumentacije.

V kolikor nimate, bi prosili, da podate realno zahtevo 0,5bar v kolikor imate v sistemu, da lahko pride do 5m vodnega stolpca. - Izvajalec javne službi si zaradi vremenskih razmer in obilice padavin ne more privoščiti zmanjšanja vodnega stolpca. V sistemu javne kanalizacije, ki poteka in za katerega skrbi so jaški globoki tudi do 20 m. Za namen druge uporabe so v predračunu navedeni tudi drugi pokrovi.

Navedeno imate težo pokrova 85kg, prosimo za pojasnilo zakaj takšna teža, če je pokrov tolikokrat privijačen, oziroma zakaj želite tako težek pokrov? - Naročnik ostaja pri navedeni zahtevi.

Lep pozdrav
JHMB d.o.o.Datum objave: 12.01.2023   12:18
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Prebrali smo odgovore na vprašanja, ki so jih zastavili že ostali potencialni ponudniki.

Pri zahtevah za vodotesen pokrov 2 bara, 620mm, 85 kg, SIST EN 124-2 itn. dejansko tak pokrov ne obstaja na EU trgu.

Najbližje, ampak tudi ne izpolnjuje zahtev je pokrov ACO art. 603959, kateri je pa težak 88 kg in nima standarda SIST EN 124-... ampak še star standard EN 124.

Na nekatera že postavljena vprašanja, ste samo odgovorili, da vztrajate pri zahtevah brez pojasnil zakaj temu tako.

Predlagamo, da bo sploh kdorkoli lahko ponudil ustrezen pokrov, da razširite zahteve.

Svetla odprtina: 600-640mm
Nosilnost: D400 ali več
Teža pokrova minimalno 60 kg
Protipovratno varen 2 bara ali več

Prosimo za razširitev zahtev, oziroma strokovno obrazložitev zakaj vztrajate pri recimo točno določeni zahtevi, čeprav so v standardu SIST EN 124 - ... in drugih varnostnih standardih točno določene minimalne zahteve?

V kolikor samo popravite težo pokrova na 88 kg, še vedno pokrov ne bo ustrezal standardu, ki je veljaven v Sloveniji.
Ponudniki pri dveh pozicijah ne moremo nuditi ustreznega pokrova vašim zahtevam ali veljavni zakonodaji v SLO.

Lepo pozdravljeni

ODGOVOR

Naročnik daje delno popravljen tehnični opis in sicer:

Svetla odprtina min: 620 mm lahko je tudi 640 mm
Nosilnost: D400 ali več
Teža pokrova minimalno 85 kg
Protipovratno varen 2 bara ali več

Spremenjeni opis je sestavni del razpisne dokumentacije in ponudnik ne bo objavil popravka.

Naj na tem mestu poudarimo, da lahko glede na tehnični opis in izkušnje naročnika v preteklih obdobjih, dobavo izvršijo vsaj trije ponudniki na slovenskem področju.

Kot pojasnila za vztrajanje na takšnem tehničnem opisu je naročnik že enkrat navedel, da so le ti tehnični opisi podani zaradi uporabnosti in zahtev na področju odvajanja odpadne vode.

Za preverjanje ustreznosti si lahko pomagate tudi s platformo: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/?locale=en

Lep pozdrav
JHMB d.o.o.


Datum objave: 13.01.2023   11:06
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

V razpisu zahtevate: Ponudnik se odreka vsem ugovorom proti tako izpolnjeni menici in se zavezuje menico plačati, ko dospe, v gotovini.

Prosimo za pojasnilo, kam se prinese gotovino?

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR

"v gotovini" se črta.
Razpisna dokumentacija je dostopna v Word obliki, zato ponudnik lahko prečrta "v gotovini". Tudi če ponudnik tega ne bo storil, bo naročnik upošteval kot, da je prečrtano.

Lep pozdrav
JHMB d.o.o.Datum objave: 17.01.2023   15:15
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Prosimo za objavo popisa materiala v excel datoteki.

Hvala, lep pozdrav.

ODGOVOR
Naročnik bo najkasneje jutri naložil ponudbeni predračun v excel obliki na portal. Upoštevali bomo ponudbe na enem ali drugem predračunu. Če ponudnik pošlje oba predračuna se upošteva predračun iz prvotne Razpisne dokumentacije.

Lep pozdrav
JHMB d.o.o.Datum objave: 23.01.2023   09:52
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

Prosimo za dodatno obrazložitev, zakaj pri postavki 1 in 2 zahtevate za nosilnost 125 oz. 250 kN tritočkovno vijačenje pokrova, saj je to s tehničnega stališča nesmisel. Poleg tega pa je zahteva neskladna s standardom EN 124-2.

Prosimo naročnika, da pri postavki 5 in 6 obrazloži zahtevo po svetli odprtini min 620 mm, saj se tudi ta zahteva ne sklada s standardom EN 124-2. Prosimo tudi za obrazložitev zahteve po tritočkovnem vijačenju in hkratnem zaklepu na 3 ali 4 mestih.

Prosimo za obrazložitev (postavka 5 in 6) potrebe po min teži pokrova 85kg, saj je dovolj že zahteva po trikratnem vijačenju. Hkrati navajate, da mora biti pokrov tudi brez tečaja - posledično otežena manipulacija ob upoštevani veliki zahtevani teži (oteženo vzdrževanje kanalizacijskega sistema, negativne posledice na zdravje vzdrževalcev sistema).

Hvala za odgovore in obrazložitve.


ODGOVOR

Za postavko 1 in 2 umikamo zahtevo za tritočkovno vijačenje in zahtevo po nosilnosti, saj gre za pokrove, ki se ne vgrajujejo v cestišče.

Na ostalo (postavko 5 in 6) smo odgovore že podali. Dodajamo, da je tudi odprtina DN 600 mm ustrezna ter dodatno še obrazložitev zakonodaje:

Vsi pokrovi za odtoke in jaške na voznih površinah in površinah za pešce morajo biti namreč izdelani in preizkušeni po tem evropskem standardu. Standard SIST EN 124 se je razdelil v šest delov. Tako prvi del vsebuje definicije, klasifikacijo, splošna načela zasnove, zahtevane lastnosti in preskusne metode, deli od 2 do 6 pa vsebujejo zahtevane lastnosti za pokrove, ki so izdelani iz točno določenega materiala, npr. iz litega železa, jekla ali aluminijeve zlitine, armiranega betona, kompozitnih materialov, polipropilena (PP), polietilena (PE) ali ne mehčanega polivinilklorida (PVC-U).

- SIST EN 124-5:2015(SPLOŠEN) Pokrovi za odtoke in jaške na voznih površinah in površinah za pešce - 5. del: Pokrovi za odtoke in jaške iz kompozitnih materialov,
- SIST EN 124-4 :2015(SPLOŠEN) Pokrovi za odtoke in jaške na voznih površinah in površinah za pešce - 4. del: Pokrovi za odtoke in jaške iz armiranega betona
- SIST EN 124-3 :2015 (SPLOŠEN) Pokrovi za odtoke in jaške na voznih površinah in površinah za pešce - 3. del: Pokrovi za odtoke in jaške iz jekla ali aluminijeve zlitine
- SIST EN 124-2 :2015 (SPLOŠEN) Pokrovi za odtoke in jaške na voznih površinah in površinah za pešce - 2. del: Pokrovi za odtoke in jaške iz litega železa
- SIST EN 124-1:2015 (SPLOŠEN) Pokrovi za odtoke in jaške na voznih površinah in površinah za pešce - 1. del: Definicije, klasifikacija, splošna načela zasnove, zahtevane lastnosti in preskusne metode.

Sled navedenega je logično, da morajo biti pokrovi izdelani iz osnovnega standarda SIST EN 124.

Zakonodajo za graditev lahko razdelimo na dve področji - prva, t.i. evropska zakonodaja, omogoča prost pretok gradbenih proizvodov na področju Evropske unije, druga, nacionalna, ureja graditev objektov. K prvi sodi Uredba o gradbenih proizvodih (CPR), ki je 1. julija 2013 nadomestila Direktivo o gradbenih proizvodih (CPD). Direktivo smo v nacionalno zakonodajo uvedli z nacionalnim zakonom ZGPro, po uveljavitvi Uredbe pa je bil ZGPro-1 noveliran in zdaj obravnava pogoje za dajanje gradbenih proizvodov na trg, za katere ni harmoniziranih tehničnih specifikacij.

Zaradi prepletanja dveh zakonodaj - evropske, ki zadeva proizvode, in nacionalne, ki zadeva graditev in upošteva posebnosti države, moramo s podzakonskimi akti nacionalnih zakonov o graditvi natančno predpisati, katere lastnosti proizvodov morajo biti podane (za te lastnosti ni dovoljena opcija NPD = no performance determined) in obenem določiti sprejemljive vrednosti/pragove za določene lastnosti proizvodov, da bodo proizvodi ustrezali gradnji v posameznih državah.

Dodatno je na potrebo po nacionalnih zahtevah za vgradnjo opozorila Uredba št. 764/2008 o določitvi postopkov za uporabo nekaterih nacionalnih tehničnih pravil za proizvode, ki se zakonito tržijo v drugi državi članici. Po tej uredbi država članica na svojem ozemlju ne more prepovedati prodaje proizvodov, ki se zakonito tržijo v drugi državi članici, četudi so bili proizvedeni v skladu s tehničnimi pravili, ki se razlikujejo od tehničnih pravil, ki jih morajo izpolnjevati domači proizvodi. To načelo velja za proizvode, za katere ne velja usklajevalna zakonodaja Skupnosti, torej za neharmonizirane proizvode.

Osnova za vse pa velja kot že rečeno: Uredba (EU) št. 305/2011 o gradbenih proizvodih (CPR), ki je bila sprejeta leta 2011 in določa usklajena pravila za trženje gradbenih proizvodov v EU. Zagotavlja, da so zanesljive informacije na voljo strokovnjakom, javnim organom in potrošnikom, tako da lahko primerjajo učinkovitost izdelkov različnih proizvajalcev v različnih državah.

Zaradi tega odgovora bomo podaljšali rok za oddajo in odpiranje ponudb iz 24.1.2023 na 27.1.2023.

Lep pozdrav

JHMB d.o.o.