Dosje javnega naročila 000101/2023
Naročnik: SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. FRANCA DERGANCA Nova Gorica, Ulica padlih borcev 13A, 5290 Šempeter pri Gorici
Blago: MP za ureteroskop fleksibilen
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 42.693,95 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN000101/2023-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 10.01.2023
JN000101/2023-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.03.2023
JN000101/2023-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 03.04.2023
JN000101/2023-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 04.05.2023
JN000101/2023-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 04.05.2023
JN000101/2023-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 04.05.2023
JN000101/2023-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 04.05.2023
Zahtevek za revizijo

    JN000101/2023-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. FRANCA DERGANCA Nova Gorica
Ulica padlih borcev 13A
5290
SI
Šempeter pri Gorici
Slovenija
Skupina za javna naročila
sjn@bolnisnica-go.si
+386 53301580

Internetni naslovi
http://www.bolnisnica-go.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/468413/RD-objava.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=21672
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: MP za ureteroskop fleksibilen
Referenčna številka dokumenta: 200-40/2022
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33196000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je dobava potrošnega materiala za MP za ureteroskop fleksibilen po specifikacijah predmeta JN kot se nahajajo v programu Go-Soft pod šiframi razpisa: JR 1521.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33196000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: sedež naročnika
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je dobava potrošnega materiala za MP za ureteroskop fleksibilen po specifikacijah predmeta JN kot se nahajajo v programu Go-Soft pod šiframi razpisa: JR 1521
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 18
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
skladno z razpisno dokumentacijo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti.
Predlagano največje število udeležencev v okvirnem sporazumu:
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
13.02.2023   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 13.02.2023   12:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 25.01.2023   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
10.01.2023   Dodatna pojasnila
Datum objave: 27.01.2023   11:10
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Naročnik je v okvirnem sporazumu zapisal zahtevo, da mora biti odzivni čas izvajalca 1 ura od ure prejema naročila. Naročnika prosimo, da podaljša odzivni čas vsaj na 3 ure, saj je včasih potrebna tudi komunikacija z dobaviteljem in v času 1 ure ni mogoče prejeti vseh povratnih informacij.
Hvala za odgovor.

ODGOVOR
Odzivni čas se podaljša na 3 ure.