Dosje javnega naročila 000170/2023
Naročnik: DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje
Gradnje: Obnova lokalnih centrov cestninskega nadzora: Sklop 1: Dragotinci, Pesnica in Tepanje; Sklop 2: Nanos in Videž; Sklop 3: Krško z izpostavo Drnovo
ZJN-3: Odprti postopek

JN000170/2023-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 13.01.2023
JN000170/2023-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 30.01.2023
JN000170/2023-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 17.02.2023
JN000170/2023-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.04.2023
JN000170/2023-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.04.2023
JN000170/2023-ODL03 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.04.2023
Zahtevek za revizijo

    JN000170/2023-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2023/S 011-028334
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D.
Ulica XIV. divizije 4
3000
SI
Celje
Slovenija
Breda Filipič
breda.filipic@dri.si
+386 13068252

Internetni naslovi
https://www.dars.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/468531/Dokumentacija-portal-223-22.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=21707
I.4 Vrsta javnega naročnika
Gospodarska družba
I.5 Glavna področja dejavnosti
Avtocestna infrastruktura


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Obnova lokalnih centrov cestninskega nadzora: Sklop 1: Dragotinci, Pesnica in Tepanje; Sklop 2: Nanos in Videž; Sklop 3: Krško z izpostavo Drnovo
Referenčna številka dokumenta: 000223/2022
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45213000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Obnova lokalnih centrov cestninskega nadzora: Sklop 1: Obnova lokalnih centrov cestninskega nadzora Dragotinci, Pesnica in Tepanje; Sklop 2: Obnova lokalnih centrov cestninskega nadzora Nanos in Videž; Sklop 3: Obnova lokalnega centra cestninskega nadzora Krško z izpostavo Drnovo
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za največje število sklopov: 3
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Obnova lokalnih centrov cestninskega nadzora Dragotinci, Pesnica in Tepanje
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45213000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI03 - Vzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Obnova lokalnih centrov cestninskega nadzora Dragotinci, Pesnica in Tepanje
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 32
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Podaljšanje roka je mogoče skladno s pogodbenimi določili.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Obnova lokalnih centrov cestninskega nadzora Nanos in Videž
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45213000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI04 - Zahodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Obnova lokalnih centrov cestninskega nadzora Nanos in Videž
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 28
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Podaljšanje roka je mogoče skladno s pogodbenimi določili.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Obnova lokalnega centra cestninskega nadzora Krško z izpostavo Drnovo
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45213000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI037 - Jugovzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Obnova lokalnega centra cestninskega nadzora Krško z izpostavo Drnovo
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 18
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Podaljšanje roka je mogoče skladno s pogodbenimi določili.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
21.02.2023   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 21.08.2023
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 21.02.2023   13:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 07.02.2023   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D.
Ulica XIV. divizije 4
3000
Celje
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
11.01.2023   Dodatna pojasnila
Datum objave: 17.01.2023   12:47
POJASNILO 1

VPRAŠANJE
Spoštovani,
v linku z razpisno dokumentacijo, manjka poglavje 6-popis del s količinami, lepo prosimo za objavo le teh.
Hvala!

ODGOVOR
Kot je razvidno iz podčlena 8.2 Navodil ponudniku za izdelavo ponudbe, je Poglavje 6 v elektronski obliki izdelani s sistemom PIS (šifra predračuna N00Z241 za Sklop 1, N00Z242 za Sklop 2 in N00Z243 za Sklop 3) na voljo na spletnem naslovu https://ipis.dars.si preko anonimnega dostopa za ponudnike.

VPRAŠANJE
Spoštovani,
lepo prosimo za objavo popisov.
Hvala!

ODGOVOR
Kot je razvidno iz podčlena 8.2 Navodil ponudniku za izdelavo ponudbe, je Poglavje 6 v elektronski obliki izdelani s sistemom PIS (šifra predračuna N00Z241 za Sklop 1, N00Z242 za Sklop 2 in N00Z243 za Sklop 3) na voljo na spletnem naslovu https://ipis.dars.si preko anonimnega dostopa za ponudnike.Datum objave: 31.01.2023   15:51
POJASNILO 2

VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
naročnika naprošamo za objavo shem stavbnega pohištva.
Lep pozdrav,

ODGOVOR
Naročnik je z Dodatkom 1 objavil celotno PZI dokumentacijo, ki vsebuje tudi sheme stavbnega pohištva.


VPRAŠANJE
Ali lahko oddajamo ponudbo samo za Sklop 1?

ODGOVOR
Kot je razvidno iz zadnjega odstavka podčlena 1.1 Navodil, ponudnik lahko odda ponudbo za enega ali več sklopov, ni pa mogoče oddati ponudbe samo za del sklopa.Datum objave: 09.02.2023   14:53
POJASNILO št. 3

VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
prosim za sheme stavbnega pohištva in detajl vgradnje.
Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR
Naročnik je z Dodatkom 1 objavil celotno PZI dokumentacijo, ki vsebuje tudi sheme stavbnega pohištva.

VPRAŠANJE
Pozdrav.

Dne 31. 1. 2023 ob 15.51 uri ste na portalu JN podali odgovor, da je z Dodatkom 1 objavljena celotna PZI dokumentacija.. do 9. 2. 2023 še temu kar ni tako.. z Dodatkom št. 1 so podani samo odgovori na zastavljena vprašanja in pa Spremembe dokumentacije v zvezi z oddajo JN..

V skladu s tem Vas ponovno pozivamo na objavo celotne PZI dokumentacije ter seveda za sorazmerno podaljšan rok za oddajo ponudbe, da lahko pripravimo ponudbo v skladu s PZI dokumentacijo..

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Naročnik je objavil celotno PZI dokumentacijo z Dodatkom 1, kjer je tudi pojasnil, da zaradi obsežnosti PZI le-tega ni mogoče objaviti na Portalu javnih naročil, zato je celoten projekt za izvedbo (PZI) ponudnikom dostopen v elektronski obliki na Portalu naročnika DARS d. d., spletni naslov www.dars.si, v rubriki javna naročila; pregled večjih javnih naročil, interna številka javnega naročila 000223/2022.VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

Prosimo za objavo celotne PZI dokumentacije.

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Naročnik je z Dodatkom 1 že objavil celotno PZI dokumentacijo. Kot je razvidno iz Dodatka št. 1, zaradi obsežnosti PZI le-tega ni mogoče objaviti na Portalu javnih naročil, zato je celoten projekt za izvedbo (PZI) ponudnikom dostopen v elektronski obliki na Portalu naročnika DARS d. d., spletni naslov www.dars.si, v rubriki javna naročila; pregled večjih javnih naročil, interna številka javnega naročila 000223/2022.Datum objave: 16.02.2023   16:13
Naročnik je dne 15. 2. 2023 v objavo preko portala javnih naročil posredoval Dodatek št. 2 v predmetnem postopku, v katerem odgovarja na vsa zastavljena vprašanja. Dodatek 2 na portalu javnih naročil še ni viden, ponudnikom je dostopen tudi na Portalu naročnika DARS d. d., spletni naslov www.dars.si, v rubriki javna naročila; pregled večjih javnih naročil, interna številka javnega naročila 000223/2022.