Dosje javnega naročila 000130/2023
Naročnik: JAVNA AGENCIJA ZA ŽELEZNIŠKI PROMET REPUBLIKE SLOVENIJE, Kopitarjeva ulica 5, 2000 Maribor
Storitve: Fizično in tehnično varovanje poslovnega objekta na Kopitarjevi ulici 5, Maribor
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 95.864,57 EUR

JN000130/2023-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 12.01.2023
JN000130/2023-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 16.01.2023
JN000130/2023-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 13.03.2023
JN000130/2023-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 05.05.2023
JN000130/2023-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 18.05.2023
Zahtevek za revizijo

    JN000130/2023-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
JAVNA AGENCIJA ZA ŽELEZNIŠKI PROMET REPUBLIKE SLOVENIJE
Kopitarjeva ulica 5
2000
SI
Maribor
Slovenija
Tajništvo AŽP
gp.azp@azp.si
+386 22341427
+386 22341452

Internetni naslovi
http://www.azp.si

MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
gp.mju@gov.si
+386 14788330

Internetni naslovi
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-javno-upravo/

I.2 Skupno javno naročanje
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/468481/RD_varovanje_2022.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/468481/espd/Narocnik_ESPD_varovanje.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=21747
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Nacionalna ali zvezna agencija/urad
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Fizično in tehnično varovanje poslovnega objekta na Kopitarjevi ulici 5, Maribor
Referenčna številka dokumenta: 430-33/2022
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
S tem javnim naročilom se išče ponudnik za fizično in tehnično varovanje poslovne stavbe na Kopitarjevi ulici 5 v Mariboru. Podrobneje o tem v specifikaciji naročila.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79700000
79710000
79713000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Na lokaciji poslovne stavbe na Kopitarjevi ulici 5 v Mariboru.
II.2.4 Opis javnega naročila
Naročnika s tem javnim naročilom iščeta ponudnika za fizično in tehnično varovanje poslovnega objekta na Kopitarjevi 5 v Mariboru. Podrobnejše podatke o tem najdete v razpisni dokumentaciji - specifikacija naročila.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Vsi navedeni pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
24.01.2023   11:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 24.01.2023   12:00
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 18.01.2023   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
12.01.2023   Dodatna pojasnila
Datum objave: 16.01.2023   15:34
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

V dokumentaciji je navedeno - citiram datoteko "razpis91-azp.docx": "
4. POVABILO ZA IZDELAVO PONUDBE:

Naročnik vabi ponudnike, da oddajo svojo ponudbo v skladu z objavljenim javnim razpisom na Portalu javnih naročil, informacijskim sistemom eJN ter to razpisno dokumentacijo.

Ponudnik se lahko poteguje le za naročilo v celoti.

ROK ZA ODDAJO PONUDBE JE 29. 9. 2022 DO 9:00 URE, in sicer preko informacijskega sistema eJN.

Oddaja javnega naročila se vodi na podlagi 47. člena, v povezavi s prvim odstavkom 21. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18, v nadaljevanju ZJN-3), in sicer:

- PO POSTOPKU ODDAJE NAROČILA MALE VREDNOSTI.
Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 29. 9. 2022 ob 9:05.
"
------
VPRAŠANJE:
Ali gre v tem primeru za napačno navedene datume in ure ter upoštevamo, kar je navedeno na portalu eJN?

Hvala za pojasnilo!

Lep pozdrav,

ODGOVOR
Spoštovani,

pomotoma je bil med dokumenti objavljen "razpis 91" s starimi datumi (leto 2022).

Naročnik je že zamenjal sta dokument z novim - z datumi kot so navedeni na Portalu javnih naročil oz. v sistemu e-JN.

Sama vsebina razpisa, obrazci in roki se ne spreminjajo.

Lep pozdrav!Datum objave: 17.01.2023   13:41
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

naprošamo vas, da navedete vrsto tehničnega sistema, število elementov tehničnega sistema in število central, da bomo lahko ocenili vrednost vzdrževanja sistemov.

Lep pozdrav

ODGOVOR
Spoštovani!

Za odkrivanje in javljanje požara skrbi požarna centrala NJP-401A od družbe Zarja elektronika, d.o.o., protivlomna centrala je Ademco vista 120. Zunaj in znotraj poslovne stavbe so montirane videokamere (8 kamer tipa AHD). Število javljalnikov je sledeče:
- 103 adresni optični javljalniki dima, tip: Apollo Xp-95 in;
- 3 adresni termični javljalnik požara Apollo Xp-95.

Lep pozdrav!