Dosje javnega naročila 000228/2023
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
Blago: Skupno javno naročilo za izbiro dobaviteljev sukcesivne dobave higienskih papirnatih proizvodov in sanitarnega materiala za obdobje štirih let
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 2.476.557,07 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN000228/2023-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 17.01.2023
JN000228/2023-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.03.2023
JN000228/2023-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 12.05.2023
JN000228/2023-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 15.05.2023
JN000228/2023-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 15.05.2023
JN000228/2023-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 15.05.2023
JN000228/2023-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 15.05.2023
JN000228/2023-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 15.05.2023
JN000228/2023-Pog06 - Pogodba, objavljeno dne 15.05.2023
JN000228/2023-Pog07 - Pogodba, objavljeno dne 15.05.2023
JN000228/2023-Pog08 - Pogodba, objavljeno dne 16.05.2023
JN000228/2023-Pog09 - Pogodba, objavljeno dne 16.05.2023
JN000228/2023-Pog10 - Pogodba, objavljeno dne 16.05.2023
JN000228/2023-Pog11 - Pogodba, objavljeno dne 17.05.2023
JN000228/2023-Pog12 - Pogodba, objavljeno dne 17.05.2023
JN000228/2023-Pog13 - Pogodba, objavljeno dne 17.05.2023
JN000228/2023-Pog14 - Pogodba, objavljeno dne 18.05.2023
JN000228/2023-Pog15 - Pogodba, objavljeno dne 18.05.2023
JN000228/2023-Pog16 - Pogodba, objavljeno dne 18.05.2023
JN000228/2023-Pog17 - Pogodba, objavljeno dne 19.05.2023
JN000228/2023-Pog18 - Pogodba, objavljeno dne 22.05.2023
JN000228/2023-Pog19 - Pogodba, objavljeno dne 22.05.2023
JN000228/2023-Pog20 - Pogodba, objavljeno dne 23.05.2023
JN000228/2023-Pog21 - Pogodba, objavljeno dne 24.05.2023
JN000228/2023-Pog22 - Pogodba, objavljeno dne 25.05.2023
JN000228/2023-Pog23 - Pogodba, objavljeno dne 29.05.2023
JN000228/2023-Pog24 - Pogodba, objavljeno dne 30.05.2023
JN000228/2023-Pog25 - Pogodba, objavljeno dne 16.06.2023
JN000228/2023-Pog26 - Pogodba, objavljeno dne 19.06.2023
JN000228/2023-Pog27 - Pogodba, objavljeno dne 26.06.2023
JN000228/2023-Pog28 - Pogodba, objavljeno dne 03.07.2023
JN000228/2023-Pog29 - Pogodba, objavljeno dne 12.07.2023
JN000228/2023-Pog30 - Pogodba, objavljeno dne 12.07.2023
JN000228/2023-Pog31 - Pogodba, objavljeno dne 12.07.2023
JN000228/2023-Pog32 - Pogodba, objavljeno dne 18.07.2023
JN000228/2023-Pog33 - Pogodba, objavljeno dne 21.07.2023
JN000228/2023-Pog34 - Pogodba, objavljeno dne 24.07.2023
JN000228/2023-Pog35 - Pogodba, objavljeno dne 24.07.2023
JN000228/2023-Pog36 - Pogodba, objavljeno dne 25.07.2023
JN000228/2023-Pog37 - Pogodba, objavljeno dne 25.07.2023
JN000228/2023-Pog38 - Pogodba, objavljeno dne 25.07.2023
JN000228/2023-Pog39 - Pogodba, objavljeno dne 08.08.2023
JN000228/2023-Pog40 - Pogodba, objavljeno dne 11.08.2023
JN000228/2023-Pog41 - Pogodba, objavljeno dne 24.09.2023
JN000228/2023-Pog42 - Pogodba, objavljeno dne 11.10.2023
JN000228/2023-Pog43 - Pogodba, objavljeno dne 05.12.2023
JN000228/2023-Pog44 - Pogodba, objavljeno dne 08.12.2023
Zahtevek za revizijo

    JN000228/2023-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2023/S 013-033876
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Alenka Mihelčič
alenka.mihelcic@ljubljana.si
+386 13064404
+386 13064407

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

VRTEC CICIBAN
Šarhova ulica 29
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
alenka.mihelcic@ljubljana.si
+386 13064404

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

VRTEC ČRNUČE
Dunajska cesta 400
1231
SI
Ljubljana - Črnuče
Slovenija
alenka.mihelcic@ljubljana.si
+386 13064404

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

VRTEC GALJEVICA
Galjevica 35
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
alenka.mihelcic@ljubljana.si
+386 13064404

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

VRTEC HANSA CHRISTIANA ANDERSENA
Rašiška ulica 7
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
alenka.mihelcic@ljubljana.si
+386 13064404

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

VRTEC JARŠE
Rožičeva ulica 10
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
alenka.mihelcic@ljubljana.si
+386 13064404

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

VRTEC JELKA
Glavarjeva ulica 18A
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
alenka.mihelcic@ljubljana.si
+386 13064404

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

VRTEC LEDINA
Čufarjeva ulica 14
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
alenka.mihelcic@ljubljana.si
+386 13064404

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

VRTEC MIŠKOLIN
Novo Polje, cesta VI 1
1260
SI
Ljubljana - Polje
Slovenija
alenka.mihelcic@ljubljana.si
+386 13064404

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

VRTEC MLADI ROD
Črtomirova ulica 14
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
alenka.mihelcic@ljubljana.si
+386 13064404

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

VRTEC MOJCA
Levičnikova ulica 11
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
alenka.mihelcic@ljubljana.si
+386 13064404

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

VRTEC NAJDIHOJCA
Gorazdova ulica 6
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
alenka.mihelcic@ljubljana.si
+386 13064404

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

VRTEC POD GRADOM
Praprotnikova ulica 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
alenka.mihelcic@ljubljana.si
+386 13064404

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

VRTEC ŠENTVID
Ulica pregnancev 6
1210
SI
Ljubljana - Šentvid
Slovenija
alenka.mihelcic@ljubljana.si
+386 13064404

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

VRTEC TRNOVO
Kolezijska ulica 11
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
alenka.mihelcic@ljubljana.si
+386 13064404

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

VIŠKI VRTCI
Jamova cesta 23
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
alenka.mihelcic@ljubljana.si
+386 13064404

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

VRTEC VODMAT
Korytkova ulica 24
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
alenka.mihelcic@ljubljana.si
+386 13064404

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

VRTEC VRHOVCI
Vrhovci, cesta XIX 10
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
alenka.mihelcic@ljubljana.si
+386 13064404

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

Vrtec Zelena jama
Zvezna ulica 24
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
alenka.mihelcic@ljubljana.si
+386 13064404

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

OSNOVNA ŠOLA BEŽIGRAD
Črtomirova ulica 12
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
alenka.mihelcic@ljubljana.si
+386 13064404

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

OSNOVNA ŠOLA DANILE KUMAR
Gogalova ulica 15
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
alenka.mihelcic@ljubljana.si
+386 13064404

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

OSNOVNA ŠOLA DRAVLJE
Klopčičeva ulica 1
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
alenka.mihelcic@ljubljana.si
+386 13064404

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

OSNOVNA ŠOLA DR. VITA KRAIGHERJA
Trg 9. maja 1
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
alenka.mihelcic@ljubljana.si
+386 13064404

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

OSNOVNA ŠOLA MARTINA KRPANA
Gašperšičeva ulica 10
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
alenka.mihelcic@ljubljana.si
+386 13064404

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

OSNOVNA ŠOLA POLJANE
Zemljemerska ulica 7
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
alenka.mihelcic@ljubljana.si
+386 13064404

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

OSNOVNA ŠOLA VIDE PREGARC
Bazoviška ulica 1
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
alenka.mihelcic@ljubljana.si
+386 13064404

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

OSNOVNA ŠOLA VIŽMARJE-BROD
Na gaju 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
alenka.mihelcic@ljubljana.si
+386 13064404

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

OSNOVNA ŠOLA ZADOBROVA
Zadobrovška cesta 35
1260
SI
Ljubljana - Polje
Slovenija
alenka.mihelcic@ljubljana.si
+386 13064404

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

GLASBENA ŠOLA LJUBLJANA MOSTE-POLJE
Ob Ljubljanici 36
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
alenka.mihelcic@ljubljana.si
+386 13064404

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

ZAVOD ZA OSKRBO NA DOMU LJUBLJANA
Poljanska cesta 97
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
alenka.mihelcic@ljubljana.si
+386 13064404

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

FESTIVAL LJUBLJANA
Trg francoske revolucije 1
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
alenka.mihelcic@ljubljana.si
+386 13064404

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

Javni zavod Kinodvor
Kolodvorska ulica 13
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
alenka.mihelcic@ljubljana.si
+386 13064404

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

Javni zavod Ljubljanski grad
Grajska planota 1
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
alenka.mihelcic@ljubljana.si
+386 13064404

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

MEDNARODNI GRAFIČNI LIKOVNI CENTER
Pod turnom 3
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
alenka.mihelcic@ljubljana.si
+386 13064404

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

MESTNA KNJIŽNICA LJUBLJANA
Kersnikova ulica 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
alenka.mihelcic@ljubljana.si
+386 13064404

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

LUTKOVNO GLEDALIŠČE LJUBLJANA
Krekov trg 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
alenka.mihelcic@ljubljana.si
+386 13064404

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

MESTNO GLEDALIŠČE LJUBLJANSKO
Čopova ulica 14
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
alenka.mihelcic@ljubljana.si
+386 13064404

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

ŽIVALSKI VRT LJUBLJANA
Večna pot 70
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
alenka.mihelcic@ljubljana.si
+386 13064404

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

I.2 Skupno javno naročanje
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/468673/razpisna_dokumentacija.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=21750
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Skupno javno naročilo za izbiro dobaviteljev sukcesivne dobave higienskih papirnatih proizvodov in sanitarnega materiala za obdobje štirih let
Referenčna številka dokumenta: 7560-22-200080
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33760000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Skupno javno naročilo za sukcesivno dobavo higienskih papirnatih proizvodov in sanitarnega materiala za obdobje štirih let
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: higienski papirnati izdelki
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33760000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivna dobava higienskih papirnatih izdelkov
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
zero waste13

Cena – Ponder:
87
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: sanitarni material
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33711900
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava sanitarnega materiala
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Določeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Določeno v razpisni dokumentaciji.

III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Določeno v razpisni dokumentaciji.

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Določeno v razpisni dokumentaciji.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
15.02.2023   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 15.02.2023   14:00
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 15. 2. 2023 in se bo izvedlo ob 14:00 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 30.01.2023   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
13.01.2023   Dodatna pojasnila
Datum objave: 25.01.2023   10:41
Številka: 430-2242/2022-50
Oznaka JN: 7560-22-200080
Datum: 25. 1. 2023


ZADEVA: Odgovori na vprašanja

Preko Portala javnih naročil smo za skupno javno naročilo za izbiro dobaviteljev sukcesivne dobave higienskih papirnatih proizvodov in sanitarnega materiala za obdobje štirih let, številka objave JN000228/2023-B01, objavljeno dne 17. 1. 2023, prejeli naslednja vprašanja potencialnih ponudnikov:


1. Vprašanje:
Datum prejema: 20. 1. 2023 13:07
Pozdravljeni
Sklop 2 št. 4 Osvežilec za WC školjke 50 do 55 ml ali potrebujete obesek ki je za 1x uporabo ali takšen ki se polni cca. 400 ml polnilo.
Lep pozdrav

Odgovor:
Potrebujemo obesek, ki se polni in polnilo.

2. Vprašanje:
Datum prejema: 24. 1. 2023 12:45
Spoštovani!
Predmet javnega naročila je »skupno javno naročilo za izbiro dobaviteljev sukcesivne dobave higienskih papirnatih proizvodov in sanitarnega materiala za obdobje štirih let«.
V razpisni dokumentaciji, v poglavju I. Navodila za izdelavo ponudbe in druge informacije, je v točki 3. in 4. navedeno, da se okvirni sporazum sklepa za obdobje treh let. Prosim za odgovor, za kakšno obdobje bodo naročniki sklepali okvirne sporazume.

Odgovor:
Javno naročilo bo oddano za obdobje 4 let, torej predvidoma od 1. 3. 2023 do 28. 2. 2027.

Pojasnila in spremembe so sestavni del razpisne dokumentacije in jih mora ponudnik upoštevati pri pripravi ponudbe.


Lep pozdrav!


Datum objave: 27.01.2023   08:39
Številka: 430-2242/2022-51
Oznaka JN: 7560-22-200080
Datum: 26. 1. 2022


ZADEVA: Odgovori na vprašanja

Preko Portala javnih naročil smo za skupno javno naročilo za izbiro dobaviteljev sukcesivne dobave higienskih papirnatih proizvodov in sanitarnega materiala za obdobje štirih let, številka objave JN000228/2023-B01, objavljeno dne 17. 1. 2023, prejeli naslednja vprašanja potencialnih ponudnikov:

1. Vprašanje:
Datum prejema: 24. 1. 2023 14:24
Spoštovani,
Merilo za izbor ponudnika je:
- 87% cena i
- 13 % dokazilo za merilo: ZERO WASTE (higienski material je izdelan iz kartonske embalaže ali kartonske votle embalaže, zbrane v mestni občini Ljubljana)
Da vam lahko ponudimo artikle skladno z merilom naročnika, vas prosim, da nam navedete proizvajalce, s sklenjeno pogodbo za higienski material je izdelan iz kartonske embalaže ali kartonske votle embalaže, zbrane v mestni občini Ljubljana. Hvala.
Odgovor:
V razpisni dokumentaciji je navedeno, da mora ponudnik, kot dokazilo, predložiti:
»Ponudnik mora k ponudbi priložiti potrdilo proizvajalca, ki je overjeno s strani njegovega zakonitega zastopnika, ki naročniku dokazano in s tem brez dvoma jamči poreklo surovine za izdelavo ponujenih izdelkov in s tem to, da ponujeno blago izpolnjuje navedeno merilo.«
Naročnik ne razpolaga s seznamom proizvajalcev s sklenjenimi pogodbami.

2. Vprašanje:
Datum prejema: 24. 1. 2023 15:02
Pozdravljeni,
Ali vam lahko ponudimo podajalnike z odstopanjem do +/- 10% ? Hvala
Odgovor:
Naročnik je v razpisni dokumentaciji že opredelil maksimalne dimenzije podajalnikov in od teh dimenzij ne odstopa.

Pojasnila in spremembe so sestavni del razpisne dokumentacije in jih mora ponudnik upoštevati pri pripravi ponudbe.

Lep pozdrav!


Datum objave: 27.01.2023   12:36
Številka: 430-2242/2022-52
Oznaka JN: 7560-22-200080
Datum: 27. 1. 2023


ZADEVA: Odgovori na vprašanja

Preko Portala javnih naročil smo za skupno javno naročilo za izbiro dobaviteljev sukcesivne dobave higienskih papirnatih proizvodov in sanitarnega materiala za obdobje štirih let, številka objave JN000228/2023-B01, objavljeno dne 17. 1. 2023, prejeli naslednja vprašanja potencialnih ponudnikov:

1. Vprašanje:
Datum prejema: 26. 1. 2023 10:14
Spoštovani,
vezano na vaš odgovor z dne 25.1.2023, sklop 2, košarica za wc školjko, prosim za dodatno pojasnilo. Iz vašega odgovora sklepamo, da povprašujete po 400 ml polnilu, ki mu je priložena 1 košarica. V kolikor sklepamo pravilno, prosim, da opredelite EM, kajti trenutno navedena EM je mišljena za 1 košarico in ne za 400 ml polnilo s košarico.
Lep pozdrav,

Odgovor:
Potrebujemo osvežilec za WC školjko, košarica mora biti primerne velikosti za 50 do 55 ml gela, velikost embalaže z gelom nam pa ni pomembna, je lahko torej tudi 400 ml.
Ceno naj ponudniki preračunajo na navedeno enoto mere, torej 50ml.Pojasnila in spremembe so sestavni del razpisne dokumentacije in jih mora ponudnik upoštevati pri pripravi ponudbe.

Lep pozdrav!


Datum objave: 31.01.2023   10:06
Številka: 430-2242/2022-53
Oznaka JN: 7560-22-200080
Datum: 31. 1. 2023


ZADEVA: Odgovori na vprašanja

Preko Portala javnih naročil smo za skupno javno naročilo za izbiro dobaviteljev sukcesivne dobave higienskih papirnatih proizvodov in sanitarnega materiala za obdobje štirih let, številka objave JN000228/2023-B01, objavljeno dne 17. 1. 2023, prejeli naslednja vprašanja potencialnih ponudnikov:

1. Vprašanje:
Datum prejema: 30. 1. 2023 9:55
Spoštovani!
Vezano na vašo zahtevo Zero Waste vas prosimo za pojasnilo, kako bodo potekale prve dobave papirnatih izdelkov? Dobavljeni izdelki morajo biti proizvedeni iz odpadne embalaže, ki je zbrana v MOL. To pomeni, da bi bilo potrebno to odpadno embalažo začeti zbirat kar nekaj časa pred prvo dobavo, saj vsako proizvodno podjetje potrebuje tudi določen čas, da izdelke proizvede, hkrati pa plana proizvodnje ni možno vedno takoj spremeniti.
Hvala za odgovor in lepo pozdrav!

Odgovor:
Ločeno zbiranje odpadne embalaže je na območju MOL že vzpostavljeno. Skladno z razpisom pa mora ponudnik zagotoviti oz. vzpostaviti sistem, po katerem bodo končni izdelki (opredeljeno v RD) izdelani iz predelane odpadne embalaže, ki je zbrana na območju MOL, kar potrdi s priloženo izjavo proizvajalca.
V razpisni dokumentaciji je določeno, da bodo posamezni naročniki z izbranimi ponudniki za posamezen sklop, sklenili okvirne sporazume za obdobje štirih let (predvidoma od 01.03.2023 do 28.02.2027), na podlagi katerih bodo sukcesivno naročali blago, ki je predmet tega okvirnega sporazuma. Po sklenitvi okvirnih sporazumov, bo torej potekalo sukcesivno naročanje blaga, skladno s potrebami posameznih naročnikov.

Pojasnila in spremembe so sestavni del razpisne dokumentacije in jih mora ponudnik upoštevati pri pripravi ponudbe.

Lep pozdrav!