Dosje javnega naročila 000190/2023
Naročnik: CENTER ŠOLSKIH IN OBŠOLSKIH DEJAVNOSTI, Frankopanska ulica 9, 1000 Ljubljana
Gradnje: Izvedba GOI del na objektu CŠOD - Notranja preureditev prostorov
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 321.832,89 EUR

JN000190/2023-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 16.01.2023
JN000190/2023-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 31.01.2023
JN000190/2023-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 24.02.2023
JN000190/2023-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 24.02.2023
Zahtevek za revizijo

    JN000190/2023-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
CENTER ŠOLSKIH IN OBŠOLSKIH DEJAVNOSTI
Frankopanska ulica 9
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Ljubljana
info@csod.si
+386 12348601

Internetni naslovi
https://www.csod.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/468819/1_Razpisna_dokumentacija.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/468819/espd/Narocnik_ESPD_(10).zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=21818
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izvedba GOI del na objektu CŠOD - Notranja preureditev prostorov
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Izvedba GOI del na objektu CŠOD - Notranja preureditev prostorov
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45300000
45400000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvedba GOI del na objektu CŠOD - Notranja preureditev prostorov
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 3
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
27.01.2023   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 27.01.2023   10:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 20.01.2023   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
16.01.2023   Dodatna pojasnila
Datum objave: 18.01.2023   08:33
VPRAŠANJE
Rok za oddajo ponudb je glede na datum objave javnega naročila in glede na obsežnost del zelo kratek.
Prosimo za podaljšanje roka za sprejem ponudb.

ODGOVOR
Naročnik ne bo podaljšal roka za sprejem ponudbe, saj meni, da je rok za sprejem ponudbe primeren, ker gre za ponovitev javnega naročila in so se zainteresirani ponudniki, že lahko seznanili z razpisnimi pogoji.