Dosje javnega naročila 000320/2023
Naročnik: OSNOVNA ŠOLA VOJNIK, Prušnikova ulica 14, 3212 Vojnik
Blago: SUKCESIVNA DOBAVA ŽIVIL
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 0,00 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN000320/2023-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 23.01.2023
JN000320/2023-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 13.02.2023
JN000320/2023-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 07.03.2023
JN000320/2023-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 23.03.2023
JN000320/2023-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 06.07.2023
JN000320/2023-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 06.07.2023
JN000320/2023-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 06.07.2023
JN000320/2023-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 06.07.2023
JN000320/2023-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 06.07.2023
JN000320/2023-Pog06 - Pogodba, objavljeno dne 06.07.2023
JN000320/2023-Pog07 - Pogodba, objavljeno dne 06.07.2023
JN000320/2023-Pog08 - Pogodba, objavljeno dne 06.07.2023
JN000320/2023-Pog09 - Pogodba, objavljeno dne 06.07.2023
JN000320/2023-Pog10 - Pogodba, objavljeno dne 06.07.2023
JN000320/2023-Pog11 - Pogodba, objavljeno dne 06.07.2023
JN000320/2023-Pog12 - Pogodba, objavljeno dne 06.07.2023
JN000320/2023-Pog13 - Pogodba, objavljeno dne 06.07.2023
JN000320/2023-Pog14 - Pogodba, objavljeno dne 06.07.2023
JN000320/2023-Pog15 - Pogodba, objavljeno dne 06.07.2023
JN000320/2023-Pog16 - Pogodba, objavljeno dne 06.07.2023
JN000320/2023-Pog17 - Pogodba, objavljeno dne 06.07.2023
JN000320/2023-Pog18 - Pogodba, objavljeno dne 06.07.2023
JN000320/2023-Pog19 - Pogodba, objavljeno dne 06.07.2023
JN000320/2023-Pog20 - Pogodba, objavljeno dne 06.07.2023
JN000320/2023-Pog21 - Pogodba, objavljeno dne 06.07.2023
JN000320/2023-Pog22 - Pogodba, objavljeno dne 06.07.2023
JN000320/2023-Pog23 - Pogodba, objavljeno dne 06.07.2023
JN000320/2023-Pog24 - Pogodba, objavljeno dne 06.07.2023
JN000320/2023-Pog25 - Pogodba, objavljeno dne 06.07.2023
JN000320/2023-Pog26 - Pogodba, objavljeno dne 06.07.2023
Zahtevek za revizijo

    JN000320/2023-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2023/S 017-047904
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OSNOVNA ŠOLA VOJNIK
Prušnikova ulica 14
3212
SI
Vojnik
Slovenija
tajništvo
info@os-vojnik.si
+386 37800550

Internetni naslovi
http://www.os-vojnik.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/469202/Povabilo_k_sodelovanju_OS_Vojnik.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=21908
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: SUKCESIVNA DOBAVA ŽIVIL
Referenčna številka dokumenta: JN-21908
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
SUKCESIVNA DOBAVA ŽIVIL
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: MESO IN MESNI IZDELKI
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
MESO IN MESNI IZDELKI
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
živila iz shem kakovosti ali nacionalnih shem kakovosti20

Cena – Ponder:
80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: PERUTNINSKO MESO IN IZDELKI
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15100000
15112000
15130000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
PERUTNINSKO MESO IN IZDELKI
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
živila iz shem kakovosti ali nacionalnih shem kakovosti20

Cena – Ponder:
80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: ZAMRZNJENE RIBE
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15220000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
ZAMRZNJENE RIBE
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
živila iz shem kakovosti ali nacionalnih shem kakovosti20

Cena – Ponder:
80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: MLEKO IN MLEČNI IZDELKI
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
MLEKO IN MLEČNI IZDELKI
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
živila iz shem kakovosti ali nacionalnih shem kakovosti20

Cena – Ponder:
80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: SLADOLED
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15555000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SLADOLED
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
živila iz shem kakovosti ali nacionalnih shem kakovosti20

Cena – Ponder:
80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: PEKOVSKI IZDELKI
Številka sklopa: 6
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15811200
15811300
15811500
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
PEKOVSKI IZDELKI
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
živila iz shem kakovosti ali nacionalnih shem kakovosti20

Cena – Ponder:
80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 7

II.2.1 Naslov
Naslov: SLAŠČICE IN OSTALO
Številka sklopa: 7
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15812000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SLAŠČICE IN OSTALO
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
živila iz shem kakovosti ali nacionalnih shem kakovosti20

Cena – Ponder:
80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 8

II.2.1 Naslov
Naslov: KRUH
Številka sklopa: 8
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15810000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
KRUH
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
živila iz shem kakovosti ali nacionalnih shem kakovosti20

Cena – Ponder:
80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 9

II.2.1 Naslov
Naslov: EKO KRUH IN IZDELKI
Številka sklopa: 9
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15810000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
EKO KRUH IN IZDELKI
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 10

II.2.1 Naslov
Naslov: MLEVSKI IN OSTALI IZDELKI
Številka sklopa: 10
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
MLEVSKI IN OSTALI IZDELKI
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
živila iz shem kakovosti ali nacionalnih shem kakovosti20

Cena – Ponder:
80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 11

II.2.1 Naslov
Naslov: ZELENJAVA IN STROČNICE
Številka sklopa: 11
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
ZELENJAVA IN STROČNICE
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 12

II.2.1 Naslov
Naslov: KROMPIR - OČIŠČEN
Številka sklopa: 12
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15310000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
KROMPIR - OČIŠČEN
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 13

II.2.1 Naslov
Naslov: SADJE IN OREŠČKI
Številka sklopa: 13
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03222000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SADJE IN OREŠČKI
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 14

II.2.1 Naslov
Naslov: EKO SADJE IN ZELENJAVA
Številka sklopa: 14
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
EKO SADJE IN ZELENJAVA
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 15

II.2.1 Naslov
Naslov: EKO KONZERVIRANI IZDELKI
Številka sklopa: 15
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15330000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
EKO KONZERVIRANI IZDELKI
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 16

II.2.1 Naslov
Naslov: KONZERVIRANI IZDELKI
Številka sklopa: 16
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15330000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
KONZERVIRANI IZDELKI
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
živila iz shem kakovosti ali nacionalnih shem kakovosti20

Cena – Ponder:
80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 17

II.2.1 Naslov
Naslov: ZAMRZNJENA SADJE IN ZELENJAVA
Številka sklopa: 17
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15330000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
ZAMRZNJENA SADJE IN ZELENJAVA
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
živila iz shem kakovosti ali nacionalnih shem kakovosti20

Cena – Ponder:
80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 18

II.2.1 Naslov
Naslov: SOKOVI, NEKTARJI, VODA IN ŽITNE REZINE, EKO SOKOVI
Številka sklopa: 18
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15320000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SOKOVI, NEKTARJI, VODA IN ŽITNE REZINE, EKO SOKOVI
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
živila iz shem kakovosti ali nacionalnih shem kakovosti20

Cena – Ponder:
80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 19

II.2.1 Naslov
Naslov: ČAJI
Številka sklopa: 19
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15863000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
ČAJI
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
živila iz shem kakovosti ali nacionalnih shem kakovosti20

Cena – Ponder:
80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 20

II.2.1 Naslov
Naslov: JAJCA
Številka sklopa: 20
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03142500
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
JAJCA
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
živila iz shem kakovosti ali nacionalnih shem kakovosti20

Cena – Ponder:
80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 21

II.2.1 Naslov
Naslov: OSTALA ŽIVILA
Številka sklopa: 21
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15200000
15400000
15600000
15800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
OSTALA ŽIVILA
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
živila iz shem kakovosti ali nacionalnih shem kakovosti20

Cena – Ponder:
80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 22

II.2.1 Naslov
Naslov: DIETNA IN OSTALA EKO ŽIVILA
Številka sklopa: 22
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15880000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
DIETNA IN OSTALA EKO ŽIVILA
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
živila iz shem kakovosti ali nacionalnih shem kakovosti20

Cena – Ponder:
80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Navedeno v razpisni dokumentaciji.

III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Navedeno v razpisni dokumentaciji.

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Navedeno v razpisni dokumentaciji.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti.
Predlagano največje število udeležencev v okvirnem sporazumu:
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
23.02.2023   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 23.02.2023   13:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 07.02.2023   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OSNOVNA ŠOLA VOJNIK
Prušnikova ulica 14
3212
Vojnik
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
19.01.2023   Dodatna pojasnila
Datum objave: 25.01.2023   06:31
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo za informacijo, ali so količine v predračunu letne ali za celotno obdobje.

Hvala in LP


ODGOVOR


Količine so letne.

Lp

Datum objave: 25.01.2023   06:32
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Naročnika prosimo, da za obdobje do stabilizacije cen na trgu skrajša zahtevo po veljavnosti ponudbe/cen na krajše obdobje.

Naročnika prosimo in pozivamo tudi, da v razpisni dokumentaciji, kot skrben naročnik, jasno vključi tudi možnost dviga cena ob izrednih razmerah (katerih smo priča tudi danes), kot to dovoljuje tudi ZJN-3 v 95. členu: »(1) V skladu s tem zakonom se lahko pogodba o izvedbi javnega naročila in okvirni sporazum spremenita brez novega postopka javnega naročanja v katerem koli od naslednjih primerov:« »če je sprememba potrebna zaradi okoliščin, ki jih skrben naročnik ni mogel predvideti, in sprememba ne spreminja splošne narave javnega naročila«

V situaciji v kateri smo se danes znašli ponudniki in ji nismo bili priča še nikoli v času od kar so vpeljani javni razpisi (vsaj ne v takih obsežnih razmerah), vas pozivamo, da nam pridete nasproti in take izredne okoliščine, katerih obseg se ne da predvideti, vključite v dokumentacijo, kot možnost korekcije cen. Vsekakor še vedno ostaja dokazno breme o izrednih okoliščinah na ponudniku.

Za akceptiranje poziva se vam že vnaprej zahvaljujemo ter vas prav lepo pozdravljamo.


ODGOVOR

Cene so fiksne eno leto. Je pa opredeljeno ravnanje naročnika in ponudnika v kolikor pride na trgu do nepredvidenih razmer.

Lp


Datum objave: 25.01.2023   06:33
VPRAŠANJE
Spoštovani,
pri pripravi ponudbe smo naleteli na kar nekaj artiklov, kjer nimate točno definirane enote mere. Zanima nas, kaj pomeni 1/1, 2/1, 3/1 kos?

Artikli so na voljo v različnih pakiranjih in da bi bila ponudba med seboj primerljiva, prosimo, da za vse ponudnike poenotite EM.

Prosimo točno določite EM oz. če ste imeli v mislih, da podamo ceno za KG oz. LITER, potrdite slednje.

Hvala za odgovor.
Lep pozdrav.ODGOVOR


Navedbe ne držijo. Preverite predračun.

Lp

Datum objave: 25.01.2023   06:35
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
naše podjetje (kakor večina ponudnikov) ni registrirano za odvoz nepovratne embalaže, ki je komunalni odpadek, za to imamo z ustreznimi podjetji, ki se s tem ukvarjajo, podpisane pogodbe.
Prosimo, da ustrezno spremenite razpisno dokumentacijo, ker menimo, da od nas ponudnikov tega ne morete zahtevati.
Vsa odpadna embalaža šol, vrtcev, domov in drugih ustanov je komunalni odpadek.
Naša vozila so skladna s HACCP-om, zato ne moremo v vozilih, s katerimi vršimo dostavo živil, opravljati tudi dejavnosti odvoza komunalnih odpadkov.
Upamo, da naročnik to razume, saj bi morali torej imeti posebna vozila za odvoz odpadkov - embalaže.

Zato pozivamo naročnika, da popravi in izbriše zahtevo za odvoz nepovratne embalaže, to namreč lahko zahteva le za POVRATNO EMBALAŽO.

Hvala za razumevanje.
Lep pozdrav.


ODGOVOR


Zahteve so zgolj iz 27. člena Uredbe o embalaži in odpadni embalaži.

Lp


Datum objave: 25.01.2023   06:36
VPRAŠANJE
Spoštovani,
zanima nas, ali lahko ponudimo artikle z drugačnimi pakiranji (približke) s tem, da ceno preračunamo na vašo določeno enoto mere?

Ker imamo ponudniki (od vsakega posebej je odvisno) različna pakiranja in se tudi od vaših zahtevanih razlikujejo in ker nam ni v interesu, da za vsak artikel posebej pišemo na Portal in tako nam kot tudi vam posledično naredimo dodatno delo, vas prosimo, če lahko dovolite, da ponudimo artikel kot najbližji približek vaši zahtevani EM oz. če lahko omogočite odstopanja v teži ponujenih artiklov na vsaj 50% kot to dopuščajo tudi drugi naročniki.

Hvala za odgovor.
Lep pozdrav.


ODGOVOR

Kot je določeno v razpisni dokumentaciji:


Pri določenih sklopih naročnik dovoli odstopanja v teži za ponujene artikle, in sicer +/- 50%, kadar je posebej označeno v predračunu. Ponudnik mora preračunati ceno na zahtevano pakiranje, ki jo navaja naročnik pri opisu artikla oz. v stolpcu 2a/2b.

LP

Datum objave: 02.02.2023   15:25
VPRAŠANJE
Spoštovani

Prosimo za naslednja pojasnila oziroma popravke v predračunu:

- SKLOP 11. ZELENJAVA IN STROČNICE:

Artikel:
29. PETERŠILJ, svež, kon. pridelava, brez gnitja in poškodb

Prosimo za natančno opredelitev artikla - Koren ali List?

Artikla:
31. REPA, kisla, rez. kon. pridelava, v PVC posodi I. kvalitete
32. REPA, kisla, rezana, kon. pridelava, v PVC posodi
33. REPA, kisla, rezana, pakirana v PVC , I. kvaliteta
in
47. ZELJE, kislo, rezano, kon. pridelava, v PVC posodi po 1 kg, I. kvaliteta
48. ZELJE, kislo, rezano, kon. pridelava, v PVC posodi I. kvaliteta
49. ZELJE, kislo, rezano, kon. prdelava, v PVC posodi I. kvaliteta

Prosimo za Razdelitev na: pakiranje 10kg in 1kg ali Združitev v eno postavko.


- SKLOP 13. SADJE IN OREŠČKI:

Združitev naslednjih artiklov v eno postavko:

8. GROZDJE,črno, namizno, kon. Pridelava,1 kvalitete in
9. GROZDJE, rdeče, namizno, kon. pridelava, I. kvalitete

5. BRESKVE, I. kvalitete in
29. NEKTARINE, kon. pridelava, I. kvalitete

16. KLEMENTINE, kon. pridelava, I. kvalitete in
20. MANDARINE, kon. pridelava, I. kvalitete

33. ROZINE, kon. pridelava I.kvalitete in
34. ROZINE, rinfuza, kon. pridelava, I. kvalitete

37. SLIVE, suhe, brez pešk, I. kvaliteta in
38. SLIVE, suhe, brez pešk, rinfuza

- SKLOP 14. EKO SADJE:

Združitev naslednjih artiklov v eno postavko:

7. MANDARINE, eko. pridelava, brez gnitja in poškodb in
14. KLEMENTINE, eko. pridelava, brez gnitja in poškodb


Hvala.

Lep pozdrav.


ODGOVOR


- SKLOP 11. ZELENJAVA IN STROČNICE:

Artikel:
29. PETERŠILJ, svež, kon. pridelava, brez gnitja in poškodb
Prosimo za natančno opredelitev artikla - Koren ali List?
Dopolnjujemo opis:
29. PETERŠILJ, koren, svež, kon. pridelava, brez gnitja in poškodb

Dodajamo nov artikel:
29a PETERŠILJ, list, svež, kon. pridelava, brez gnitja in poškodb


Artikla:
31. REPA, kisla, rez. kon. pridelava, v PVC posodi I. kvalitete
32. REPA, kisla, rezana, kon. pridelava, v PVC posodi
33. REPA, kisla, rezana, pakirana v PVC , I. kvaliteta
in
47. ZELJE, kislo, rezano, kon. pridelava, v PVC posodi po 1 kg, I. kvaliteta
48. ZELJE, kislo, rezano, kon. pridelava, v PVC posodi I. kvaliteta
49. ZELJE, kislo, rezano, kon. prdelava, v PVC posodi I. kvaliteta

Prosimo za Razdelitev na: pakiranje 10kg in 1kg ali Združitev v eno postavko.

Popravljamo zahtevano pakiranje:
31. REPA, kisla, rez. kon. pridelava, v PVC posodi I. kvalitete I 1 kg
32. REPA, kisla, rezana, kon. pridelava, v PVC posodi I 5 kg
33. REPA, kisla, rezana, pakirana v PVC , I. kvaliteta I 10 kg
47. ZELJE, kislo, rezano, kon. pridelava, v PVC posodi po 1 kg, I. kvaliteta I 1 kg
48. ZELJE, kislo, rezano, kon. pridelava, v PVC posodi I. kvaliteta I 5 kg
49. ZELJE, kislo, rezano, kon. prdelava, v PVC posodi I. kvaliteta I 10 kg- SKLOP 13. SADJE IN OREŠČKI:

Združitev naslednjih artiklov v eno postavko:

8. GROZDJE,črno, namizno, kon. Pridelava,1 kvalitete in
9. GROZDJE, rdeče, namizno, kon. pridelava, I. kvalitete
Ne bomo združevali. Želimo oba artikla.

5. BRESKVE, I. kvalitete in
29. NEKTARINE, kon. pridelava, I. kvalitete
Ne bomo združevali. Želimo oba artikla.


16. KLEMENTINE, kon. pridelava, I. kvalitete in
20. MANDARINE, kon. pridelava, I. kvalitete
Ne bomo združevali. Želimo oba artikla.


33. ROZINE, kon. pridelava I.kvalitete in
34. ROZINE, rinfuza, kon. pridelava, I. kvalitete
Popravljamo zahtevano pakiranje:
33. ROZINE, kon. pridelava I.kvalitete I/II 500 g
Ne bomo združevali. Želimo oba artikla.


37. SLIVE, suhe, brez pešk, I. kvaliteta in
38. SLIVE, suhe, brez pešk, rinfuza
Popravljamo zahtevano pakiranje:
37. SLIVE, suhe, brez pešk, I. kvaliteta I/II 500 g
Ne bomo združevali. Želimo oba artikla.


- SKLOP 14. EKO SADJE:

Združitev naslednjih artiklov v eno postavko:
7. MANDARINE, eko. pridelava, brez gnitja in poškodb in
14. KLEMENTINE, eko. pridelava, brez gnitja in poškodb
Ne bomo združevali. Želimo oba artikla.

Objavili bomo popravek predračuna.

Lp


Datum objave: 02.02.2023   15:32
VPRAŠANJE
Spoštovani,

vljudno prosimo za pregled in odgovor:
16. sklop:
KONZERVIRANI IZDELKI
7. DVOBARVNI KREMNI NAMAZ, kakav-mlečni 380 g 190 570 788942 Ali lahko ponudimo pakiranje 600g, gre za minimalno odstopanje od dovoljenega?
17. KETCHUP brez dodanega sladkorja 1000 g 500 1500 658160 Edini trenutno dobavljiv ketchup brez dodanega sladkorja je pakiran po 435g (Felix), prosimo za dovoljenje, da ga lahko ponudimo.
38. MARMELADA, marelična 4500 g 2250 6750 756345 Vse gastro marmelade vsebujejo površinski konzervans, lahko ponudimo?
39. MARMELADA, mešana 2500 g 1250 3750 130680 Vse gastro marmelade vsebujejo površinski konzervans, lahko ponudimo?
40. MARMELADA, porcijska 25 g 12,5 37,5 130671 Vse porcijske marmelade vsebujejo konzervanse, lahko ponudimo?
41. MARMELADA, porcijska,različni okusi 25 g 12,5 37,5 130673 MEŠ Vse porcijske marmelade vsebujejo konzervanse, lahko ponudimo?
42. MARMELADA, porcijska, dietna 25 g 12,5 37,5 319275 Ali lahko ponudimo porcijski dietni džem, različni okusi?
44. MED, gozdni, porcijski 25 g 12,5 37,5 Gozdni med ni dobavljiv kot porcijski izdelek, zato prosimo za izbris te pozicije.
45. MED, cvetlični, porcijski 25 g 12,5 37,5 769934 Izdelek se vam ponovi (poz. 43), prosimo za izbris.
51. PARADIŽNIKOV KONCENTRAT 2500 g 1250 3750 756958 Paradižnikovega koncentrata v tem razponu gramature ni na tržišču, na voljo je gastro pakiranje 4500g ali manjša pakiranja do 1000g, prosimo za dovoljenje da ponudimo 4500g ali izbrišite to pozicijo. Hvala
72. TUNA, v olju 80 g 40 120 612792 Ali lahko ponudimo v oljčnem olju?

Hvala,
Lep pozdrav,

ODGOVOR
vljudno prosimo za pregled in odgovor:
16. sklop:
KONZERVIRANI IZDELKI
7. DVOBARVNI KREMNI NAMAZ, kakav-mlečni 380 g 190 570 788942 Ali lahko ponudimo pakiranje 600g, gre za minimalno odstopanje od dovoljenega?
LAHKO.

17. KETCHUP brez dodanega sladkorja 1000 g 500 1500 658160 Edini trenutno dobavljiv ketchup brez dodanega sladkorja je pakiran po 435g (Felix), prosimo za dovoljenje, da ga lahko ponudimo.
LAHKO.

38. MARMELADA, marelična 4500 g 2250 6750 756345 Vse gastro marmelade vsebujejo površinski konzervans, lahko ponudimo?
LAHKO.

39. MARMELADA, mešana 2500 g 1250 3750 130680 Vse gastro marmelade vsebujejo površinski konzervans, lahko ponudimo?
LAHKO.

40. MARMELADA, porcijska 25 g 12,5 37,5 130671 Vse porcijske marmelade vsebujejo konzervanse, lahko ponudimo?
LAHKO.

41. MARMELADA, porcijska,različni okusi 25 g 12,5 37,5 130673 MEŠ Vse porcijske marmelade vsebujejo konzervanse, lahko ponudimo?
LAHKO.

42. MARMELADA, porcijska, dietna 25 g 12,5 37,5 319275 Ali lahko ponudimo porcijski dietni džem, različni okusi?
LAHKO.

44. MED, gozdni, porcijski 25 g 12,5 37,5 Gozdni med ni dobavljiv kot porcijski izdelek, zato prosimo za izbris te pozicije.
artikel brišemo

45. MED, cvetlični, porcijski 25 g 12,5 37,5 769934 Izdelek se vam ponovi (poz. 43), prosimo za izbris.
artikel brišemo

51. PARADIŽNIKOV KONCENTRAT 2500 g 1250 3750 756958 Paradižnikovega koncentrata v tem razponu gramature ni na tržišču, na voljo je gastro pakiranje 4500g ali manjša pakiranja do 1000g, prosimo za dovoljenje da ponudimo 4500g ali izbrišite to pozicijo. Hvala
LAHKO.

72. TUNA, v olju 80 g 40 120 612792 Ali lahko ponudimo v oljčnem olju?
LAHKO.

LP


Datum objave: 02.02.2023   15:36
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Prosimo za odgovore:
19. sklop:
ČAJI
17. ČAJ, melisa, rinfuza 1000 g 20 kg 20 Čaj melisa rinfuza je težko dobavljiv oz dobavljiv samo po naročilu in občasno, prosimo za izbris ali dovoljenje, da ponudimo filter čaj.
18. ČAJ, lipa, rinfuza 1000 g 20 kg 20 Čaj lipa rinfuza ne obstaja, prosimo za izbris.
19. ČAJ, jagoda, rinfuza 1000 g 20 kg 20 Čaj jagoda rinfuza je na voljo le kot jagoda z malino, prosimo za dovoljenje, da lahko ponudimo.
22. ČAJ, bio divja češnja, v filter vrečkah 400-450 g bio 20 kg 20 20 Čaj bio divja češnja je na voljo le v pakiranju 750g, prosimo za dovoljenje, da ga lahko ponudimo.

Hvala,
Lep pozdrav,

ODGOVOR

19. sklop:
ČAJI
17. ČAJ, melisa, rinfuza 1000 g 20 kg 20 Čaj melisa rinfuza je težko dobavljiv oz dobavljiv samo po naročilu in občasno, prosimo za izbris ali dovoljenje, da ponudimo filter čaj.
Želimo, kot smo opredelili v predračunu.

18. ČAJ, lipa, rinfuza 1000 g 20 kg 20 Čaj lipa rinfuza ne obstaja, prosimo za izbris.
Želimo, kot smo opredelili v predračunu.

19. ČAJ, jagoda, rinfuza 1000 g 20 kg 20 Čaj jagoda rinfuza je na voljo le kot jagoda z malino, prosimo za dovoljenje, da lahko ponudimo.
Lahko.

22. ČAJ, bio divja češnja, v filter vrečkah 400-450 g bio 20 kg 20 20 Čaj bio divja češnja je na voljo le v pakiranju 750g, prosimo za dovoljenje, da ga lahko ponudimo.
Lahko.

Lp


Datum objave: 02.02.2023   15:44
VPRAŠANJE
Spoštovani,

vljudno prosimo za odgovore in popravke:
21. sklop:
OSTALA ŽIVILA
14. KORENJE, koščki, suh 1000 g Izdelek ne sodi v sklop splošno, prosimo za izbris ali prestavite v sklop zelenjave. Suhega korenja na tržišču ne najdemo.
22. GRISINI, 2x13g 260 g Verjetno gre za pomoto pri opisu, ste mislili 20x13g?
33. PIŠKOTI, s koščki čokolade 250 g Piškote (kot cookies) imamo pakirane po 112g, odstopanje od dovoljenega je minimalno, jih lahko ponudimo?
35. KIS, vinski, brez arom, brez konzervansov 4% 2,5-3 l Vinski kis imamo pakiran po 5l, pakiranja 2,5-3 ne najdemo, lahko ponudimo 5l?
36. KIS, vinski, brez arom, brez konzervansov 4% 1 g Zahtevano pakiranje je 1g, sklepamo da gre za pomoto. Ste mislili 1 liter?
38. KOSMIČI, čokolada - lešnik 1000 g Ali je mišljen izdelek kot muesli ali kot čokolešnik? V kolikor je mišljen izdelek kot MUESLI - ali lahko ponudimo okus hrustljavi muesli čokolada? V kolikor je mišljen izdelek kot ČOKOLEŠNIK - ali lahko ponudimo pakiranje 1800g?
42. KRUHKI, polnozrnati, rženi, koruzni 160 g Izdelka ne poznamo, prosimo za navedbo blagovne znamke oz izdelka. Ali lahko ponudimo kruhke CRISPY 5 Žit brez glutena ali klasik?
43. KVAS, suhi 13 g Ali lahko ponudimo pakiranje 5x7g?
45. KREKERJI, polnozrnati, brez soli 250 g Izdelek brez soli ne obstaja, ali lahko ponudimo polnozrnate krekerje, ki nimajo soli na izdelku (brez posipa)? Prav tako prosimo za dovoljenje, da lahko ponudimo pakiranje 500g, kajti 250g nimamo. Hvala
47. MARGARINA, delikatesna, rastlinska 250 g Ali želite margarino za peko ali namaz?
49. MRVICE, čokoladne 200 g Mrvice so dobavljive zgolj v pakiranju 100g, ali lahko ponudimo 100g izdelek.
50. MRVICE, pisane 200 g Mrvice so dobavljive zgolj v pakiranju 100g, ali lahko ponudimo 100g izdelek.
78. SOL, morska, jodirana, fino mleta 4500-5000 g Morsko sol imamo pakirano le po 1kg ali 10 kg, 4500-5000g ne najdemo na tržišču, prosimo za dovoljenje da lahko ponudimo pakiranje 10kg. Hvala
81. POR, rezan,suh 1000 g Izdelek ne sodi v sklop splošno, prosimo za izbris ali prestavite v sklop zelenjave. Suhega pora na tržišču ne najdemo.
82. UTRJEVALEC SMETANE 5 g 5g izdelek ne obstaja, utrjevalec smetane je pakiran po 10g oz. 3x10g, ali lahko ponudimo?
95. MUŠKATNI OREH, mleti 350 g Ali lahko ponudimo pakiranje 170g v dozi (kot Kotanyi)? Hvala
96. ORIGANO 340 g Ali lahko ponudimo pakiranje 135g v dozi (kot Kotanyi)? Hvala
102. TIMIJAN 500 g Ali lahko ponudimo pakiranje 215g v dozi (kot Kotanyi)? Hvala

Hvala,
Lep pozdrav,

ODGOVOR
21. sklop:
OSTALA ŽIVILA
14. KORENJE, koščki, suh 1000 g Izdelek ne sodi v sklop splošno, prosimo za izbris ali prestavite v sklop zelenjave. Suhega korenja na tržišču ne najdemo.
Suho korenje na tržišču obstaja, trenutno nam ga dobavljata 2 dobavitelja.

22. GRISINI, 2x13g 260 g Verjetno gre za pomoto pri opisu, ste mislili 20x13g?
Popravljamo opis:
22. GRISINI, 20x13g 260 g

33. PIŠKOTI, s koščki čokolade 250 g Piškote (kot cookies) imamo pakirane po 112g, odstopanje od dovoljenega je minimalno, jih lahko ponudimo?
Lahko

35. KIS, vinski, brez arom, brez konzervansov 4% 2,5-3 l Vinski kis imamo pakiran po 5l, pakiranja 2,5-3 ne najdemo, lahko ponudimo 5l?
Lahko

36. KIS, vinski, brez arom, brez konzervansov 4% 1 g Zahtevano pakiranje je 1g, sklepamo da gre za pomoto. Ste mislili 1 liter?
Popravljamo zahtevano pakiranje:
36. KIS, vinski, brez arom, brez konzervansov 4% 1 l

38. KOSMIČI, čokolada - lešnik 1000 g Ali je mišljen izdelek kot muesli ali kot čokolešnik? V kolikor je mišljen izdelek kot MUESLI - ali lahko ponudimo okus hrustljavi muesli čokolada? V kolikor je mišljen izdelek kot ČOKOLEŠNIK - ali lahko ponudimo pakiranje 1800g?
Želimo izdelek kot muesli, lahko je hrustljavi.

42. KRUHKI, polnozrnati, rženi, koruzni 160 g Izdelka ne poznamo, prosimo za navedbo blagovne znamke oz izdelka. Ali lahko ponudimo kruhke CRISPY 5 Žit brez glutena ali klasik?
Lahko ponudite predlagano.

43. KVAS, suhi 13 g Ali lahko ponudimo pakiranje 5x7g?
Lahko

45. KREKERJI, polnozrnati, brez soli 250 g Izdelek brez soli ne obstaja, ali lahko ponudimo polnozrnate krekerje, ki nimajo soli na izdelku (brez posipa)? Prav tako prosimo za dovoljenje, da lahko ponudimo pakiranje 500g, kajti 250g nimamo. Hvala
Lahko ponudite polnozrnate krekerje, brez posipa (sol), pakirane po 500 g

47. MARGARINA, delikatesna, rastlinska 250 g Ali želite margarino za peko ali namaz?
Želimo margarino za namaz.

49. MRVICE, čokoladne 200 g Mrvice so dobavljive zgolj v pakiranju 100g, ali lahko ponudimo 100g izdelek.
lahko

50. MRVICE, pisane 200 g Mrvice so dobavljive zgolj v pakiranju 100g, ali lahko ponudimo 100g izdelek.
lahko

78. SOL, morska, jodirana, fino mleta 4500-5000 g Morsko sol imamo pakirano le po 1kg ali 10 kg, 4500-5000g ne najdemo na tržišču, prosimo za dovoljenje da lahko ponudimo pakiranje 10kg. Hvala
lahko ponudite po 1kg ali 10 kg

81. POR, rezan,suh 1000 g Izdelek ne sodi v sklop splošno, prosimo za izbris ali prestavite v sklop zelenjave. Suhega pora na tržišču ne najdemo.
Suhi por na tržišču obstaja, trenutno nam ga dobavljata 2 dobavitelja.

82. UTRJEVALEC SMETANE 5 g 5g izdelek ne obstaja, utrjevalec smetane je pakiran po 10g oz. 3x10g, ali lahko ponudimo?
Popravljamo zahtevano pakiranje:
82. UTRJEVALEC SMETANE 10 g
lahko 3x10g

95. MUŠKATNI OREH, mleti 350 g Ali lahko ponudimo pakiranje 170g v dozi (kot Kotanyi)? Hvala
lahko

96. ORIGANO 340 g Ali lahko ponudimo pakiranje 135g v dozi (kot Kotanyi)? Hvala
lahko

102. TIMIJAN 500 g Ali lahko ponudimo pakiranje 215g v dozi (kot Kotanyi)? Hvala
lahko

Lp


Datum objave: 02.02.2023   15:47
VPRAŠANJE
Spoštovani,

vljudno prosimo za vaše odgovore:
22. sklop:
DIETNA IN OSTALA EKO ŽIVILA
8. KOSMIČI, kvinoja, brez glutena, mleka, jajc, soje 350 g Izdelek ki ustreza opisu (Orgran) trži zgolj en ponudnik in ni prosto dostopen na tržišču (omejevanje konkurence), zato prosimo za izbris pozicije ali dovoljenje da ponudimo drug okus kosmičev brez glutena, mleka, jajc in soje.
9. KRUH, brez glutena, rezine, polnozrnat,brez alergenov, kot Nutri free in enakovredno 250 g blagovna znamka Nutri free ni prosto dostopna na tržišču (omejevanje konkurence), ali lahko ponudimo kruh brez glutena kot SCHAR?
14. MARGARINA, brez mleka, jajc, Lecitina vitaquel 250 g Margarina Vitaquell extra vital vsebuje sončnični lecitin, prav tako vse Vitaquell margarine, ALI lahko ponudimo - saj lecitin ni alergen (Kadar je lecitin pridobljen iz sončničnega olja, alergenega živila ni treba označiti, ker sončnična semena niso alergeno živilo)?
15. MARMELADA, dietna, različni okusi 450 g Ali lahko ponudimo dietne džeme kot Darbo?
16. MARMELADA, za diabetika, različni okus 25 g Ali lahko ponudimo porcijski dietni džem (različni okusi)?
18. NAPITEK, rižev, navadni brez dodanega sladkorja 0,15 l Napitek imamo pakiran po 250ml ali 3x200ml, ali lahko ponudimo?
26. PIŠKOTI brez glutena, mleka, oreščkov, soje kot je orgran, pakirani po 22 g * 8 176 g Izdelek ki ustreza opisu (Orgran) trži le en ponudnik v Sloveniji in ni prosto dostopen na tržišču (omejevanje konkurence), zato prosimo za izbris te pozicije ali dovoljenje, da ponudimo piškote brez alergenov v obliki živalic 150g.
27. PIŠKOTI, bio, s kakavom in koščki čokolade 250 g bio Ali lahko ponudimo 105g bio ovsene piškote s koščki čokolade, ki so tudi brez glutena ali pa kekse ki ustrezajo opisu vendar niso BIO? V primeru negativnega odgovora prosimo da navedete kateri izdelek (naziv, blagovna znamka) je mišljen pod to pozicijo. V kolikor gre za blagovno znamko Gandola prosimo za izbris, kajti to znamko trži le en ponudnik in ni prosto dostopna na tržišču (omejevanje konkurence). Hvala.
40. ZAKUHA, jušna, brezglutenska črke 250 g Dobavitelj je jušno zakuho v obliki črk ukinil, ali lahko ponudimo drugo obliko, npr. obročke?

Hvala,
Lep pozdrav,

ODGOVOR

22. sklop:
DIETNA IN OSTALA EKO ŽIVILA
8. KOSMIČI, kvinoja, brez glutena, mleka, jajc, soje 350 g Izdelek ki ustreza opisu (Orgran) trži zgolj en ponudnik in ni prosto dostopen na tržišču (omejevanje konkurence), zato prosimo za izbris pozicije ali dovoljenje da ponudimo drug okus kosmičev brez glutena, mleka, jajc in soje.
Lahko ponudite drug okus kosmičev brez glutena, mlek, jajc in soje.

9. KRUH, brez glutena, rezine, polnozrnat,brez alergenov, kot Nutri free in enakovredno 250 g blagovna znamka Nutri free ni prosto dostopna na tržišču (omejevanje konkurence), ali lahko ponudimo kruh brez glutena kot SCHAR?
Lahko ponudite kruh brez glutena kot Schar.

14. MARGARINA, brez mleka, jajc, Lecitina vitaquel 250 g Margarina Vitaquell extra vital vsebuje sončnični lecitin, prav tako vse Vitaquell margarine, ALI lahko ponudimo - saj lecitin ni alergen (Kadar je lecitin pridobljen iz sončničnega olja, alergenega živila ni treba označiti, ker sončnična semena niso alergeno živilo)?
Lahko ponudite margarino Vitaquell extra vital

15. MARMELADA, dietna, različni okusi 450 g Ali lahko ponudimo dietne džeme kot Darbo?
Lahko ponudite kot Darbo.

16. MARMELADA, za diabetika, različni okus 25 g Ali lahko ponudimo porcijski dietni džem (različni okusi)?
Lahko ponudite porcijski džem.

18. NAPITEK, rižev, navadni brez dodanega sladkorja 0,15 l Napitek imamo pakiran po 250ml ali 3x200ml, ali lahko ponudimo?
Lahko ponudite napitek pakiran po 250ml ali 3x 200ml.

26. PIŠKOTI brez glutena, mleka, oreščkov, soje kot je orgran, pakirani po 22 g * 8 176 g Izdelek ki ustreza opisu (Orgran) trži le en ponudnik v Sloveniji in ni prosto dostopen na tržišču (omejevanje konkurence), zato prosimo za izbris te pozicije ali dovoljenje, da ponudimo piškote brez alergenov v obliki živalic 150g.
Lahko ponudite piškote brez alergenov v obliki živalic, pakirane po 150g

27. PIŠKOTI, bio, s kakavom in koščki čokolade 250 g bio Ali lahko ponudimo 105g bio ovsene piškote s koščki čokolade, ki so tudi brez glutena ali pa kekse ki ustrezajo opisu vendar niso BIO? V primeru negativnega odgovora prosimo da navedete kateri izdelek (naziv, blagovna znamka) je mišljen pod to pozicijo. V kolikor gre za blagovno znamko Gandola prosimo za izbris, kajti to znamko trži le en ponudnik in ni prosto dostopna na tržišču (omejevanje konkurence). Hvala.
Lahko ponudite ovsene piškote s koščki čokolade, ki niso BIO.

40. ZAKUHA, jušna, brezglutenska črke 250 g Dobavitelj je jušno zakuho v obliki črk ukinil, ali lahko ponudimo drugo obliko, npr. obročke?
Lahko ponudite obliko obročkov.

LpDatum objave: 09.02.2023   07:03
VPRAŠANJE
Spoštovani,
prosimo za nekaj pojasnil:
Sklop 2 meso in mesni izdelki
1. GOVEJE MESO stegno, kocke ali zrezki brez kosti, 0% odpadka, I. kvaliteta - Ali povprašujete po mladi govedini ali govedini? Goveje meso je meso telic in krav nad 30 mesecev starosti, meso kastratov nad 30 mesecev starosti in meso bikov nad 24 mesecev starosti.
8. MLETO MESO, svinjsko, sveže 20% maščobe - Ali je iz stegna ali plečeta? Cene so različne. Odločite se za eno.
14. REBRA svinjska, I. kvalitete - Ali povprašujete po svežih?
art. 23. SV. MESO, sveže, kare, brez kosti koI. Kvalitete in art. 25. SVINJSKO MESO, sv. laks kare brez kosti, I. kvalitete - Kakšna je razlika med tema artikloma?
Hvala za odgovore.


ODGOVOR
1. sklop: MESO IN MESNI IZDELKI

1. GOVEJE MESO stegno, kocke ali zrezki brez kosti, 0% odpadka, I. kvaliteta - Ali povprašujete po mladi govedini ali govedini? Goveje meso je meso telic in krav nad 30 mesecev starosti, meso kastratov nad 30 mesecev starosti in meso bikov nad 24 mesecev starosti.
Dopolnjujemo opis:
1. GOVEJE MESO stegno, mlada govedina, kocke ali zrezki brez kosti, 0% odpadka, I. kvaliteta

8. MLETO MESO, svinjsko, sveže 20% maščobe - Ali je iz stegna ali plečeta? Cene so različne. Odločite se za eno.
Dopolnjujemo opis:
8. MLETO MESO, stegno, svinjsko, sveže 20% maščobe

14. REBRA svinjska, I. kvalitete - Ali povprašujete po svežih?
Dopolnjujemo opis:
14. REBRA sveža, svinjska, I. kvalitete

art. 23. SV. MESO, sveže, kare, brez kosti koI. Kvalitete in art. 25. SVINJSKO MESO, sv. laks kare brez kosti, I. kvalitete - Kakšna je razlika med tema artikloma?
Dopolnjujemo opis:
artikel 23 brišemo iz predračuna

Lp

Datum objave: 09.02.2023   07:04
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ali lahko podamo cene na 4 decimalna mesta tako kot imamo izstavljeno na naših fakturah.
Hvala za odgovor in lepo pozdravljeni.
Lep pozdrav

ODGOVOR

Lahko.

Datum objave: 09.02.2023   07:15
VPRAŠANJE
SPOŠTOVANI,

18. sklop:
SOKOVI, NEKTARJI, VODA IN ŽITNE REZINE, EKO SOKOVI
2. NEKTAR, hruška 0,2-IZDELEK JE UKINJEN, PROSIM DA GA UMAKNETE IZ POVPRAŠEVANJA

10. NEKTAR, jagoda s slamico 0,2 l-ALI LAHKO PONUDIMO IZDELEK V EMBALAŽI Z NAVBOJNIM POKROVČKOM?

12. NEKTAR, pomaranča, s slamico 0,2-obstaja samo v embalaži z navojnim pokrovčkom, ali ga lahko ponudimo?
17. PLOŠČICA sadno žitna sliva, jabolko žita min 88 % sadja 35- -IZDELEK JE UKINJEN, PROSIM DA GA UMAKNETE IZ POVPRAŠEVANJA
18. PLOŠČICA sadna korenje, pomaranča, jabolko žita min 88 % sadja, 35 g 30-IZDELEK JE UKINJEN, PROSIM DA GA UMAKNETE IZ POVPRAŠEVANJA

Vsi spodaj navedeni sirupi vsebujejo aditive 5 l sirupi pa tudi konzervanse. Prosim za popravek opisov spodaj navedenih artiklov:
19. SIRUP, borovnica brez kemičnih konzervansov in aditivov 1 l
20. SIRUP, borovnica, brez kemičnih konzervansov in aditivov 5 l
21. SIRUP, ledeni čaj, brez kemičnih konzervansov in aditivov 5 l
22. SIRUP, limona, brez kemičnih konzervansov in aditivov 5 l
23. SIRUP, limona, brez kemičnih konzervansov in aditivov 1 l
24. SIRUP, malina, brez kemičnih konzervansov in aditivov 1 l
25. SIRUP, malina, brez kemičnih konzervansov in aditivov 5 l
26. SIRUP, jabolko, brez kemičnih konzervansov in aditivov 1 l
27. SIRUP, pomaranča, brez kemičnih konzervansov in aditivov 5 l
28. SIRUP, pomaranča, brez kemičnih konzervansov in aditivov 1 l

30. SOK, 100% sadni delež, jabolko 0,25-izdelek v 250 ml embalaži trži en sam ponudnik, ostali pa se na razpis ne moremo prijaviti. Prosim, da dovolite razpon pakiranja med 200 do 250 ml

31. SOK, 100% sadni delež, pomaranča 0,25-izdelek v 250 ml embalaži trži en sam ponudnik, ostali pa se na razpis ne moremo prijaviti. Prosim, da dovolite razpon pakiranja med 200 do 250 ml

33. SOK, 100% sadni delež, jabolko - korenje 0,25l-ali lahko ponudimo izdelek v 200 ml pakiranju v sestavi 100% sok iz jabolk, breskev in korenja pakiran po 200 ml?

34. SOK, 100%, sadni delež, jabolko - korenje 1-ali lahko ponudimo 100% sok v sestavi 100% sok iz jabolk, breskev in korenja pakiran po 1l?

35. PIJAČA, gosta iz različnih vrst sadja 0,25- ali lahko ponudimo izdelek v 200 ml pakiranju? Prosim tudi za pojasnilo kaj ste imeli v mislih?

44. SOK, 100% jabolko, grozdje, robida, bio 1 l-izdelek ima spremenjeno recepturo; odslej na voljo BIO sok iz Jabolk, Granatnih jabolk, ribeza in grozdja pakiran po 1 l

45. SOK, 100% jabolčni bio 0,25-obstaja samo 200 ml pakiranje, prosim za popravek enote mere, da lahko oddamo ponudbo

46. SOK, 100% jabolko, breskev, korenje, bio 0,25-izdelek bo ukinjen, prosim da ga umaknete iz povpraševanja

47. SOK, 100% jabolko, bio 0,25-izdelek se podvaja; je razpisan že pod zaporedno št. 45. Prosim da ga umaknete iz ovpraševanja
ODGOVOR

18. sklop:
SOKOVI, NEKTARJI, VODA IN ŽITNE REZINE, EKO SOKOVI
2. NEKTAR, hruška 0,2-IZDELEK JE UKINJEN, PROSIM DA GA UMAKNETE IZ POVPRAŠEVANJA
artikel brišemo

10. NEKTAR, jagoda s slamico 0,2 l-ALI LAHKO PONUDIMO IZDELEK V EMBALAŽI Z NAVBOJNIM POKROVČKOM?
lahko

12. NEKTAR, pomaranča, s slamico 0,2-obstaja samo v embalaži z navojnim pokrovčkom, ali ga lahko ponudimo?
lahko

17. PLOŠČICA sadno žitna sliva, jabolko žita min 88 % sadja 35- -IZDELEK JE UKINJEN, PROSIM DA GA UMAKNETE IZ POVPRAŠEVANJA
artikel brišemo

18. PLOŠČICA sadna korenje, pomaranča, jabolko žita min 88 % sadja, 35 g 30-IZDELEK JE UKINJEN, PROSIM DA GA UMAKNETE IZ POVPRAŠEVANJA
artikel brišemo

Vsi spodaj navedeni sirupi vsebujejo aditive 5 l sirupi pa tudi konzervanse. Prosim za popravek opisov spodaj navedenih artiklov:
19. SIRUP, borovnica brez kemičnih konzervansov in aditivov 1 l
20. SIRUP, borovnica, brez kemičnih konzervansov in aditivov 5 l
21. SIRUP, ledeni čaj, brez kemičnih konzervansov in aditivov 5 l
22. SIRUP, limona, brez kemičnih konzervansov in aditivov 5 l
23. SIRUP, limona, brez kemičnih konzervansov in aditivov 1 l
24. SIRUP, malina, brez kemičnih konzervansov in aditivov 1 l
25. SIRUP, malina, brez kemičnih konzervansov in aditivov 5 l
26. SIRUP, jabolko, brez kemičnih konzervansov in aditivov 1 l
27. SIRUP, pomaranča, brez kemičnih konzervansov in aditivov 5 l
28. SIRUP, pomaranča, brez kemičnih konzervansov in aditivov 1 l
Vsi artikli od 19 - 28 lahko vsebujejo citronsko kislino.


30. SOK, 100% sadni delež, jabolko 0,25-izdelek v 250 ml embalaži trži en sam ponudnik, ostali pa se na razpis ne moremo prijaviti. Prosim, da dovolite razpon pakiranja med 200 do 250 ml
lahko ponudite 200-250ml

31. SOK, 100% sadni delež, pomaranča 0,25-izdelek v 250 ml embalaži trži en sam ponudnik, ostali pa se na razpis ne moremo prijaviti. Prosim, da dovolite razpon pakiranja med 200 do 250 ml
lahko ponudite 200-250ml

33. SOK, 100% sadni delež, jabolko - korenje 0,25l-ali lahko ponudimo izdelek v 200 ml pakiranju v sestavi 100% sok iz jabolk, breskev in korenja pakiran po 200 ml?
lahko

34. SOK, 100%, sadni delež, jabolko - korenje 1-ali lahko ponudimo 100% sok v sestavi 100% sok iz jabolk, breskev in korenja pakiran po 1l?
lahko

35. PIJAČA, gosta iz različnih vrst sadja 0,25- ali lahko ponudimo izdelek v 200 ml pakiranju? Prosim tudi za pojasnilo kaj ste imeli v mislih?
lahko

44. SOK, 100% jabolko, grozdje, robida, bio 1 l-izdelek ima spremenjeno recepturo; odslej na voljo BIO sok iz Jabolk, Granatnih jabolk, ribeza in grozdja pakiran po 1 l
lahko ponudite spremenjen recepturo

45. SOK, 100% jabolčni bio 0,25-obstaja samo 200 ml pakiranje, prosim za popravek enote mere, da lahko oddamo ponudbo
lahko

46. SOK, 100% jabolko, breskev, korenje, bio 0,25-izdelek bo ukinjen, prosim da ga umaknete iz povpraševanja
artikel umikamo


47. SOK, 100% jabolko, bio 0,25-izdelek se podvaja; je razpisan že pod zaporedno št. 45. Prosim da ga umaknete iz ovpraševanja
artikel umikamo

Lp

Datum objave: 09.02.2023   07:16
VPRAŠANJE
Spoštovani,

vljudno prosimo, če lahko odgovore objavite čim prej oz. pred zaključkom roka za vprašanja, saj v nasprotnem primeru ob vaših morebitnih negativnih odgovorih nimamo več možnosti za dodatna vprašanja ali pojasnila.

Hvala za razumevanje,
Lep pozdrav,

ODGOVOR

Naročnik bo na prejeta vprašanja odgovoril do šest dni (6) pred rokom za oddajo ponudb, pod pogojem, da bodo prejeta pravočasno. Za pravočasno postavljeno vprašanje se šteje vprašanje, ki ga naročnik prejme najpozneje do 7. 2. 2023 do 10.00 ure.
Odgovori na postavljena vprašanja postanejo sestavni del razpisne dokumentacije in so obvezujoča za ponudnike.
Na zahteve za pojasnila oziroma druga vprašanja v zvezi z naročilom, zastavljena po tem roku, naročnik ne bo odgovarjal.

Lp


Datum objave: 09.02.2023   07:17
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Prosimo za umik zakteve po IK artiklu 2.SLADOLED kremni kornet različni okusi, v sklopu sladoled.

Hvala in lp.


ODGOVOR

5. sklop: SLADOLED

2. SLADOLED kremni kornet različni okusi
umikamo zahtevo IK

Datum objave: 09.02.2023   07:19
VPRAŠANJE
Spoštovani.
Prosimo vam za umik zakteve po IK artiklu 59. SKUTA, sadna, različni okusi, v sklopu mleko in mlečni izdleki.
Nimamo vsi ponudniki tega artikla v lastnem proizvodnem programu in se tako ne moremo prijaviti na razpis.
Hvala za razumevanje in lp.

ODGOVOR

4. sklop: MLEKO IN MLEČNI IZDELKI

59. SKUTA, sadna, različni okusi
umikamo zahtevo IK

Datum objave: 09.02.2023   07:59
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Vljudno prosimo za odgovore na zastavljena vprašanja. Hvala že v naprej.

10. SKLOP: MLEVSKI IN OSTALI IZDELKI
7 KUS KUS, navadni-Razpisano imate veliko količino artikla. Ali vam lahko ponudimo 5000g pakiranje? Hvala za razumevanje.
8 KUS KUS, polnozrnati-Ali vam lahko ponudimo artikel v 5000g pakiranju? Prosimo za dovoljenje.
9 MLINCI -Razpisano imate veliko količino artikla. Ali vam lahko ponudimo 6000g pakiranje? Hvala za razumevanje.
18 POLENTA, instant -Ali lahko ponudimo artikel v 1000g pakiranju?
19 POLENTA BELA, instant-Ali lahko ponudimo artikel v 500g pakiranju?
20 REZANCI, jajčni, ozki-Ali lahko ponudimo artikel v 400g pakiranju?
20 REZANCI, jajčni, ozki-Prosimo za umik zahteve ozki ker vsa proizvajalec poimenuje rezance za prilogo na svoj način «ozki, pol široki, široki« poimenovanja so zelo relativna. V vsakem primeru gre za rezance za prilogo.
21 REZANCI, jajčni, ozki Prosimo za umik zahteve ozki ker vsa proizvajalec poimenuje rezance za prilogo na svoj način «ozki, pol široki, široki« poimenovanja so zelo relativna. V vsakem primeru gre za rezance za prilogo.
21 REZANCI, jajčni, ozki -Ali lahko ponudimo artikel v 8000g pakiranju?
23 REZANCI, jajčni, široki-Ali lahko ponudimo artikel v 8000g pakiranju?
24 REZANCI, jajčni, široki-Ali lahko ponudimo artikel v 400g pakiranju?
25 REZANCI, polnozrnati, pirini-Ali vam lahko ponudimo artikel v 2000g pakiranju?
28 TESTENINE, POLNOZRNATI, polžki-Ali lahko ponudimo artikel v 5000g pakiranju?
29 TESTENINE jajčne, špageti št. 5 - vsi proizvajalci testenin označujejo svoje testenine po svoje. Naročnika prosimo za umik zahteve po številka 5 ali pa za pripis »izdelek številka 5 ali enakovredno«. Hvala
30 TESTENINE jajčne, špageti št. 3- vsi proizvajalci testenin označujejo svoje testenine po svoje. Naročnika prosimo za umik zahteve po številka 5 ali pa za pripis »izdelek številka 3 ali enakovredno«. Hvala
32 TESTENINE, jajčne, svedri-Ali lahko ponudimo artikel v 10000g pakiranju? Izdelek v 5kg namreč na trgu ne obstaja.
33 TESTENINE, pirini polnozrnati peresniki-Ali lahko ponudimo artikel v 5000g pakiranju?
37 ZAKUHA, fritati-Ali lahko ponudimo artikel v 1000g pakiranju?
39 ZAKUHA, jušni rezanci-Ali lahko ponudimo artikel v 500g pakiranju?
42 ZAKUHA, rižek-Lahko vam ponudimo artikel v 500g pakiranju ali 5000g ? Ali lahko ponudimo katerega od predlaganih gramatur?
43 ZAKUHA, zvezdice-Lahko vam ponudimo artikel v 500g pakiranju ali 5000g ? Ali lahko ponudimo katerega od predlaganih gramatur?
46 ZDROB, pirin-Ali lahko ponudimo artikel v 1000g pakiranju? Hvala za razumevanje.

15. sklop: EKO konzervirani izdelki
4 MARMELADA, bio, 65 % sadni delež, različni okusi - različni okusi marmelad imajo različne cene. Cene se namreč razlikujejo kakor se razlikujejo cene različnega sadja v trgovini. Ne moramo podati enotne cene za različne marmelade. Prosimo ločite okuse marmelad na okus jagoda, okus malina, okus marelica in okus sliva.

16. SKLOP: KONZERVIRANI IZDELKI
4. ČIČERIKA-V asortimaju imamo 2500g artikel. Ker imate razpisano veliko količino artikla in je večje pakiranje neprimerljivo cenejše. Vas prosimo za dovoljenje, da vam ga lahko ponudimo. Hvala za razumevanje.
7. DVOBARVNI KREMNI NAMAZ, kakav-mlečni-Ali lahko ponudimo artikel v 750g pakiranju?
11. FIŽOL, zrnje, konzerva -Ali vam lahko ponudimo artikel v 400g pakiranju?
17. KETCHUP brez dodanega sladkorja--Ali lahko ponudimo artikel v 435g pakiranju? Izdelek v 1000g pakiranju namreč ne obstaja.
21. KOMPOT, breskev-Ali vam lahko ponudimo artikel v 4250g pakiranju? Prosimo za dovoljenje. Hvala za razumevanje
27. KOMPOT, sliva-Artikel v 4200g pakiranju je ukinjen. Prosimo za dovoljenje, da lahko ponudimo artikel v 560g pakiranju.
42. MARMELADA, porcijska, dietna - ali lahko po nudimo dietni džem namesto marmelade?
44. MED, gozdni, porcijski-Artikel ne obstaja na trgu. Prosimo za umik. Hvala.
45. MED, cvetlični, porcijski-Artikel imate razpisan že pod št.43.Prosimo za umik artikla .
48. OLIVE črne brez koščic-Ali vam lahko ponudimo artikel v 880g pakiranju? Izdelek v zahtevani gramaturi ne obstaja oz. obstaja le olive črne s koščicami. Prosimo za dovoljenje, da ponudimo predlagan izdelek, saj ga v zahtevani gramaturi ni.
49. PAPRIKA rumena fileti v kisu- Ali vam lahko ponudimo rdečo papriko?
51. PARADIŽNIKOV KONCENTRAT - izdelek v zahtevanem pakiranju ne najdemo. Ali lahko ponudimo izdelek v 4500g pakiranju?
53. PARADIŽNIKOV KONCENTRAT-Ali vam lahko ponudimo artikel v 190g pakiranju?
69. PESA, rdeča, ribana - ne razumemo točno kaj želite. Ali ste imeli mogoče v mislih peso v trakcih kot je na primer »julienne«? Prosimo za dodatna pojasnila. Hvala

18. SKLOP: SOKOVI, NEKTARJI, VODA IN ŽITNE REZINE, EKO SOKOVI
2. NEKTAR, hruška-Artikel na trgu več ne obstaja. Prosimo za umik artikla.
7. NEKTAR, jabolko-Ali vam lahko ponudimo artikel v 1500ml pakiranju?
8. NEKTAR, jabolko- Ali lahko ponudimo 100% sadni sok, brez kemičnih konzervansov namesto razpisanega? 100% sokovi nimajo dodanega sladkorja in so tako dosti bolj zdravi za otroke. Prosimo za razumevanje.
11. NEKTAR, pomaranča-Ali vam lahko ponudimo artikel v 1500ml pakiranju?
12. NEKTAR, pomaranča, s slamico- Ali lahko ponudimo 100% sadni sok, brez kemičnih konzervansov namesto razpisanega? 100% sokovi nimajo dodanega sladkorja in so tako dosti bolj zdravi za otroke. Prosimo za razumevanje.
19. SIRUP, borovnica brez kemičnih konzervansov in aditivov-Aditivi so zelo širok pojem in vsi sirupi na trgu imajo določene aditive.Sirupi sicer ne vsebujejo konzervansov vendar vsebujejo aditiv naravnega izvora kot je beta karote in tudi citronsko kislino katera je prisotna v določenih nektarjih npr. kot so borovnica, jagoda, hruška in marelica (vsi našteti vsebujejo citronsko kislino).Prosimo dovolite ponuditi artikel ki nima konzervansov vsebujejo pa naštet aditiv.
20. SIRUP, borovnica, brez kemičnih konzervansov in aditivov-Aditivi so zelo širok pojem in vsi sirupi na trgu imajo določene aditive. Sirupi sicer ne vsebujejo konzervansov vendar vsebujejo aditiv naravnega izvora kot je beta karote in tudi citronsko kislino katera je prisotna v določenih nektarjih npr. kot so borovnica, jagoda, hruška in marelica (vsi našteti vsebujejo citronsko kislino).Prosimo dovolite ponuditi artikel ki nima konzervansov vsebujejo pa naštet aditiv.
21. SIRUP, ledeni čaj, brez kemičnih konzervansov in aditivov-Aditivi so zelo širok pojem in vsi sirupi na trgu imajo določene aditive. Sirupi sicer ne vsebujejo konzervansov vendar vsebujejo aditiv naravnega izvora kot je beta karote in tudi citronsko kislino katera je prisotna v določenih nektarjih npr. kot so borovnica, jagoda, hruška in marelica (vsi našteti vsebujejo citronsko kislino).Prosimo dovolite ponuditi artikel ki nima konzervansov vsebujejo pa naštet aditiv.
22. SIRUP, limona, brez kemičnih konzervansov in aditivov-Aditivi so zelo širok pojem in vsi sirupi na trgu imajo določene aditive. Sirupi sicer ne vsebujejo konzervansov vendar vsebujejo aditiv naravnega izvora kot je beta karote in tudi citronsko kislino katera je prisotna v določenih nektarjih npr. kot so borovnica, jagoda, hruška in marelica (vsi našteti vsebujejo citronsko kislino).Prosimo dovolite ponuditi artikel ki nima konzervansov vsebujejo pa naštet aditiv.
23. SIRUP, limona, brez kemičnih konzervansov in aditivov-Aditivi so zelo širok pojem in vsi sirupi na trgu imajo določene aditive. Sirupi sicer ne vsebujejo konzervansov vendar vsebujejo aditiv naravnega izvora kot je beta karote in tudi citronsko kislino katera je prisotna v določenih nektarjih npr. kot so borovnica, jagoda, hruška in marelica (vsi našteti vsebujejo citronsko kislino).Prosimo dovolite ponuditi artikel ki nima konzervansov vsebujejo pa naštet aditiv.
24. SIRUP, malina, brez kemičnih konzervansov in aditivov-Aditivi so zelo širok pojem in vsi sirupi na trgu imajo določene aditive. Sirupi sicer ne vsebujejo konzervansov vendar vsebujejo aditiv naravnega izvora kot je beta karote in tudi citronsko kislino katera je prisotna v določenih nektarjih npr. kot so borovnica, jagoda, hruška in marelica (vsi našteti vsebujejo citronsko kislino).Prosimo dovolite ponuditi artikel ki nima konzervansov vsebujejo pa naštet aditiv.
25. SIRUP, malina, brez kemičnih konzervansov in aditivov-Aditivi so zelo širok pojem in vsi sirupi na trgu imajo določene aditive. Sirupi sicer ne vsebujejo konzervansov vendar vsebujejo aditiv naravnega izvora kot je beta karote in tudi citronsko kislino katera je prisotna v določenih nektarjih npr. kot so borovnica, jagoda, hruška in marelica (vsi našteti vsebujejo citronsko kislino).Prosimo dovolite ponuditi artikel ki nima konzervansov vsebujejo pa naštet aditiv.
26. SIRUP, jabolko, brez kemičnih konzervansov in aditivov-Aditivi so zelo širok pojem in vsi sirupi na trgu imajo določene aditive. Sirupi sicer ne vsebujejo konzervansov vendar vsebujejo aditiv naravnega izvora kot je beta karote in tudi citronsko kislino katera je prisotna v določenih nektarjih npr. kot so borovnica, jagoda, hruška in marelica (vsi našteti vsebujejo citronsko kislino).Prosimo dovolite ponuditi artikel ki nima konzervansov vsebujejo pa naštet aditiv.
27. SIRUP, pomaranča, brez kemičnih konzervansov in aditivov-Aditivi so zelo širok pojem in vsi sirupi na trgu imajo določene aditive. Sirupi sicer ne vsebujejo konzervansov vendar vsebujejo aditiv naravnega izvora kot je beta karote in tudi citronsko kislino katera je prisotna v določenih nektarjih npr. kot so borovnica, jagoda, hruška in marelica (vsi našteti vsebujejo citronsko kislino).Prosimo dovolite ponuditi artikel ki nima konzervansov vsebujejo pa naštet aditiv.
28. SIRUP, pomaranča, brez kemičnih konzervansov in aditivov-Aditivi so zelo širok pojem in vsi sirupi na trgu imajo določene aditive. Sirupi sicer ne vsebujejo konzervansov vendar vsebujejo aditiv naravnega izvora kot je beta karote in tudi citronsko kislino katera je prisotna v določenih nektarjih npr. kot so borovnica, jagoda, hruška in marelica (vsi našteti vsebujejo citronsko kislino).Prosimo dovolite ponuditi artikel ki nima konzervansov vsebujejo pa naštet aditiv.
26. SIRUP, jabolko, brez kemičnih konzervansov in aditivov-Ali vam lahko ponudimo okus bezeg limona. Prosimo za dovoljenje. V kolikor je odgovor negativen. Prosimo za umik artikla iz predračuna saj artikel na trgu ne obstaja.
35. PIJAČA, gosta iz različnih vrst sadja-Ali ste imeli v mislih smoothi z različnih vrst sadja. Artikel se dobi izključno v 200 ml pakiranju. Prosimo popravite zahtevano gramaturo. Lahko ponudimo okus mango, marelica, jagoda. Prosimo za dovoljenje.
34. SOK, 100%, sadni delež, jabolko - korenje - ali lahko ponudimo izdelek 100% sadni sok jabolko-korenje-pomaranča? Prosimo za razumevanje, saj izdelka samo s sestavo jabolko-korenje na trgu ne najdemo.
36. PIJAČA, gosta iz različnih vrst sadja z dodanimi vlakninami Ali ste imeli v mislih smoothi z različnih vrst sadja. Lahko ponudimo okus mango, marelica, jagoda. Artikli nimajo dodanih vlaknin. Prosimo za dovoljenje.
43. SOK, 100% jabolko, breskev, korenje, bio -Ali vam lahko ponudimo 100% BIO sok s sestavo jabolčni sok (58%), kaša mango (30%), korenčkova kaša (10%), limonin sok (2%) v 750 ml podjetja Dana iz Mirne. Prosimo za dovoljenje
44. SOK, 100% jabolko, grozdje, robida, bio-Ali vam lahko ponudimo 100% BIO sok s sestavo jabolčni sok (80%), sok aronije (15%), borovničev sok(5%) v 750 ml podjetja Dana iz Mirne. Prosimo za dovoljenje
45. SOK, 100% jabolčni bio -Ali vam lahko ponudimo artikel v 200 ml pakiranju? Saj ga v 250 ml pakiranju na trgu ne najdemo.
46. SOK, 100% jabolko, breskev, korenje, bio -Artikel ni več v ponudbi pri proizvajalcu, saj krčijo proizvodnji program sokov. Prosimo za umik artikla iz predračuna
47. SOK, 100% jabolko, bio-Artikel imate razpisan pod zaporedno št.45 Prosimo za umik. V kolikor tega ne boste naredili, potem vas prosimo, da dovolite ponovno ponudbo izdelka BIO v 200ml, saj ga v 250ml na trgu ni.

19. SKLOP: ČAJI
19. ČAJ, jagoda, rinfuza-Ali vam lahko ponudimo okus jagoda-malina. Samo okus jagoda na trgu ne obstaja. Prosimo za dovoljenje.
22. ČAJ, bio divja češnja, v filter vrečkah-Ali vam lahko ponudimo artikel v 750g pakiranj? Artikel v razponu ki ste ga navedli na trgu ne obstaja. Prosimo za dovoljenje.

21. SKLOP: OSTALA ŽIVILA
3. RIŽ, bel, dolgozrnati - verjetno ste imeli v mislih bel, dolgozrnati riž, ki ni parboiled. Saj imate takega razpisanega že pod zaporedno št. 8. Prosimo za potrditev. V kolikor se z navedenim ne strinjate, ali lahko tudi tu ponudimo izdelek, ki je parboiled?
4. RIŽ, bel, dolgozrnati- verjetno ste imeli v mislih bel, dolgozrnati riž, ki ni parboiled. Saj imate takega razpisanega že pod zaporedno št. 5. Prosimo za potrditev. V kolikor se z navedenim ne strinjate, ali lahko tudi tu ponudimo izdelek, ki je parboiled?
9. RIŽ, rjav, integralni -Ali vam lahko ponudimo artikel v 1000g pakiranju?
18. ČOKOLADA, v prahu-Ali vam lahko ponudimo artikel v 200g pakiranju?
22. GRISINI, 2x13g-Verjetno ste imeli v mislih pakiranje 20x13g.Saj izdelek 2x 13 g na trgu ne obstaja. Prosimo popravite. Mi pa imamo v asortimaju artikel 10x20g. Naročnika prosimo za dovoljenje da vam ga lahko ponudimo. Prosimo za dovoljenje
35. KIS, vinski, brez arom, brez konzervansov 4%-Ali vam lahko ponudimo artikel v 5000ml pakiranju? Izdelek v 3kg namreč ne najdemo.
36. KIS, vinski, brez arom, brez konzervansov 4%-Prosimo za popravek zahtevane enote pakiranje. Imate namreč zapisano da zahtevana enota pakiranja 1g.
38. KOSMIČI, čokolada - lešnik-Vam lahko ponudimo artikel v 18000g pakiranju . Prosimo za dovoljenje.
45. KREKERJI, polnozrnati, brez soli-Krekerji polnozrnati vsebujejo sol. V kolikor želite artikel brez soli vam lahko ponudimo klasične krekerje brez soli. Prosimo določite kaj želite da vam ponudimo. Hvala.
47. MARGARINA, delikatesna, rastlinska - ali je naročnik imel v mislih izdelek za peko ali za namaze?
51. MUSLI, čokoladni brez dodanega sladkorja-Artikla na trgu ne najdemo. Ali lahko ponudimo izdelek musli sadni brez dodanega sladkorja? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za umik izdelka. Hvala.
57. OLJE, sončnično, plastenka-Vam lahko ponudimo artikel v 10000ml pakiranju. Saj v 5l pakiranju ni vedno na voljo na tržišču.
60. OLJE, sončnično-Prosimo za pojasnilo kako se artikel pod zaporedno št. 59 razlikuje od artikla pod zaporedno šet.60 oba sta namreč 100% sončnična olja. Sončničnemu olju se običajno druge snovi ne mešajo. Razen če ste mogoče pod zaporedno št.60 želeli olje za cvrtje.
61. OLJE, solatno, 30% bunega in 70% sončničnega olja-Ali vam lahko pomudimo artikel s sestavo 20% bučnega olja in 80% sončničnega olja. Prosimo za dovoljenje.
73. SLADKOR. beli mleti v prahu -Prosimo za dovoljenje da vam lahko ponudimo artikel v 1000g pakiranju. Hvala.
78. SOL, morska, jodirana, fino mleta - izdelek v tako velikem pakiranju nimamo v asortimaju. Ali je mogoče, da tu ponudimo izdelek v 1000g?
82. UTRJEVALEC SMETANE - izdelek v 5g na trgu ne najdemo. Ali lahko ponudimo izdelek v 8g? Prosimo za dovoljenje. V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno)
85. JUŠNE KROGLICE-Ali vam lahko ponudimo artikel v 1000g pakiranju? Prosimo za dovoljenje.
86. JUŠNE KROGLICE-Ali vam lahko ponudimo artikel v 175g pakiranju? Prosimo za dovoljenje.
90. DROBNJAK-Ali vam lahko ponudimo artikel v 200g pakiranju?
91. KUMINA, mleta-Ali vam lahko ponudimo artikel v 1000g pakiranju?
94. MAJARON, zdrobljen-Ali vam lahko ponudimo artikel v 250g pakiranju?
96. ORIGANO-Ali vam lahko ponudimo artikel v 1000g pakiranju?
99. POPER, črni, celi-Ali vam lahko ponudimo artikel v 100g pakiranju?

22. sklop: Dietna in ostala eko živila
1. DESERT, rižev z manj sladkorja, 2 x 125 g - noben izdelek na trgu ni deklariran kot »brez sladkorja ali z manj sladkorja«. Prosimo za umik zahteve iz popisa. Hvala
2. DESERT, sojin, vanilija, čokolada, zavitku po 4 x 125 g-Ali vam lahko ponudimo artikel v 2 x 115g pakiranju? Izdelek v 4x125g je namreč ukinjen.
9. KRUH, brez glutena, rezine, polnozrnat,brez alergenov, kot Nutri free in enakovredno - izdelek Nutri free ne tržimo več, saj vsebuje dosti preveč alkohola, kakor je primerno za otroke. Žal, pa vsi kruhi Schar vsebujejo sojo. Ali lahko ponudimo izdelek, ki vsebuje sojo kot Schar? Hvala za dovoljenje.
16. MARMELADA, za diabetika, različni okus- ali lahko ponudimo izdelek džem dietni namesto marmelade.
26. PIŠKOTI brez glutena, mleka, oreščkov, soje kot je orgran, pakirani po 22 g * 8-Artikel je ukinjen . Prosimo za umik artikla iz predračuna.
27. PIŠKOTI, bio, s kakavom in koščki čokolade-Ali naročnik želi samo bio artikel? Glede na to da se zahteva nahaja v sklopu diete. Lahko vam ponudimo kekse brez glutena s koščki čokolade, ki pa ni bio artikel .Ali pa čokoladne kekse brez glutena bio. Prosimo določite kaj vam ponudimo.
32. PRIKUHE, jušne, brez jajc-Ali vam lahko ponudimo artikel v 500g pakiranju?
33. PUDING rižev, lončku 2 *100 g - ali ponudimo desert rižev vanilija ali kakav v 4x100g ali pa sadni rižev desert v 2x125g? Kaj od predlaganega želite?
40. ZAKUHA, jušna, brezglutenska črke-Vam lahko ponudimo artikel v 400g pakiranju?

Lep pozdrav.


ODGOVOR

10. SKLOP: MLEVSKI IN OSTALI IZDELKI
7 KUS KUS, navadni-Razpisano imate veliko količino artikla. Ali vam lahko ponudimo 5000g pakiranje? Hvala za razumevanje.
Da.

8 KUS KUS, polnozrnati-Ali vam lahko ponudimo artikel v 5000g pakiranju? Prosimo za dovoljenje.
Da.

9 MLINCI -Razpisano imate veliko količino artikla. Ali vam lahko ponudimo 6000g pakiranje? Hvala za razumevanje.
Da.

18 POLENTA, instant -Ali lahko ponudimo artikel v 1000g pakiranju?
Da.

19 POLENTA BELA, instant-Ali lahko ponudimo artikel v 500g pakiranju?
Da.

20 REZANCI, jajčni, ozki-Ali lahko ponudimo artikel v 400g pakiranju?
Da.

20 REZANCI, jajčni, ozki-Prosimo za umik zahteve ozki ker vsa proizvajalec poimenuje rezance za prilogo na svoj način «ozki, pol široki, široki« poimenovanja so zelo relativna. V vsakem primeru gre za rezance za prilogo.
Dopolnjujemo opis:
20 REZANCI, jajčni, ozki/polširoki za prilogo21 REZANCI, jajčni, ozki Prosimo za umik zahteve ozki ker vsa proizvajalec poimenuje rezance za prilogo na svoj način «ozki, pol široki, široki« poimenovanja so zelo relativna. V vsakem primeru gre za rezance za prilogo.
Dopolnjujemo opis:
21 REZANCI, jajčni, ozki/polširoki za prilogo

21 REZANCI, jajčni, ozki -Ali lahko ponudimo artikel v 8000g pakiranju?
Da.

23 REZANCI, jajčni, široki-Ali lahko ponudimo artikel v 8000g pakiranju?
Da.

24 REZANCI, jajčni, široki-Ali lahko ponudimo artikel v 400g pakiranju?
Da.

25 REZANCI, polnozrnati, pirini-Ali vam lahko ponudimo artikel v 2000g pakiranju?
Da.

28 TESTENINE, POLNOZRNATI, polžki-Ali lahko ponudimo artikel v 5000g pakiranju?
Da.

29 TESTENINE jajčne, špageti št. 5 - vsi proizvajalci testenin označujejo svoje testenine po svoje. Naročnika prosimo za umik zahteve po številka 5 ali pa za pripis »izdelek številka 5 ali enakovredno«. Hvala
Dopolnjujemo opis:
29 TESTENINE jajčne, špageti št. 5 ali enakovredno

30 TESTENINE jajčne, špageti št. 3- vsi proizvajalci testenin označujejo svoje testenine po svoje. Naročnika prosimo za umik zahteve po številka 5 ali pa za pripis »izdelek številka 3 ali enakovredno«. Hvala
Dopolnjujemo opis:
30 TESTENINE jajčne, špageti št. 3 ali enakovredno

32 TESTENINE, jajčne, svedri-Ali lahko ponudimo artikel v 10000g pakiranju? Izdelek v 5kg namreč na trgu ne obstaja.
Da.

33 TESTENINE, pirini polnozrnati peresniki-Ali lahko ponudimo artikel v 5000g pakiranju?
Da.

37 ZAKUHA, fritati-Ali lahko ponudimo artikel v 1000g pakiranju?
Da.

39 ZAKUHA, jušni rezanci-Ali lahko ponudimo artikel v 500g pakiranju?
Da.

42 ZAKUHA, rižek-Lahko vam ponudimo artikel v 500g pakiranju ali 5000g ? Ali lahko ponudimo katerega od predlaganih gramatur?
Lahko 5000g.

43 ZAKUHA, zvezdice-Lahko vam ponudimo artikel v 500g pakiranju ali 5000g ? Ali lahko ponudimo katerega od predlaganih gramatur?
Lahko 5000g.

46 ZDROB, pirin-Ali lahko ponudimo artikel v 1000g pakiranju? Hvala za razumevanje.
Lahko


15. sklop: EKO konzervirani izdelki
4 MARMELADA, bio, 65 % sadni delež, različni okusi - različni okusi marmelad imajo različne cene. Cene se namreč razlikujejo kakor se razlikujejo cene različnega sadja v trgovini. Ne moramo podati enotne cene za različne marmelade. Prosimo ločite okuse marmelad na okus jagoda, okus malina, okus marelica in okus sliva.
ponudite okus marelica


16. SKLOP: KONZERVIRANI IZDELKI
4. ČIČERIKA-V asortimaju imamo 2500g artikel. Ker imate razpisano veliko količino artikla in je večje pakiranje neprimerljivo cenejše. Vas prosimo za dovoljenje, da vam ga lahko ponudimo. Hvala za razumevanje.
Lahko

7. DVOBARVNI KREMNI NAMAZ, kakav-mlečni-Ali lahko ponudimo artikel v 750g pakiranju?
Lahko

11. FIŽOL, zrnje, konzerva -Ali vam lahko ponudimo artikel v 400g pakiranju?
Lahko

17. KETCHUP brez dodanega sladkorja--Ali lahko ponudimo artikel v 435g pakiranju? Izdelek v 1000g pakiranju namreč ne obstaja.
Lahko

21. KOMPOT, breskev-Ali vam lahko ponudimo artikel v 4250g pakiranju? Prosimo za dovoljenje. Hvala za razumevanje
Lahko

27. KOMPOT, sliva-Artikel v 4200g pakiranju je ukinjen. Prosimo za dovoljenje, da lahko ponudimo artikel v 560g pakiranju.
Lahko

42. MARMELADA, porcijska, dietna - ali lahko po nudimo dietni džem namesto marmelade?
Lahko

44. MED, gozdni, porcijski-Artikel ne obstaja na trgu. Prosimo za umik. Hvala.
artikel brišemo

45. MED, cvetlični, porcijski-Artikel imate razpisan že pod št.43.Prosimo za umik artikla .
artikel brišemo


48. OLIVE črne brez koščic-Ali vam lahko ponudimo artikel v 880g pakiranju? Izdelek v zahtevani gramaturi ne obstaja oz. obstaja le olive črne s koščicami. Prosimo za dovoljenje, da ponudimo predlagan izdelek, saj ga v zahtevani gramaturi ni.
Lahko

49. PAPRIKA rumena fileti v kisu- Ali vam lahko ponudimo rdečo papriko?
Lahko

51. PARADIŽNIKOV KONCENTRAT - izdelek v zahtevanem pakiranju ne najdemo. Ali lahko ponudimo izdelek v 4500g pakiranju?
Lahko

53. PARADIŽNIKOV KONCENTRAT-Ali vam lahko ponudimo artikel v 190g pakiranju?
Lahko

69. PESA, rdeča, ribana - ne razumemo točno kaj želite. Ali ste imeli mogoče v mislih peso v trakcih kot je na primer »julienne«? Prosimo za dodatna pojasnila. Hvala
kot je na primer »julienne«


18. SKLOP: SOKOVI, NEKTARJI, VODA IN ŽITNE REZINE, EKO SOKOVI
2. NEKTAR, hruška-Artikel na trgu več ne obstaja. Prosimo za umik artikla.
artikel umikamo

7. NEKTAR, jabolko-Ali vam lahko ponudimo artikel v 1500ml pakiranju?
ne

8. NEKTAR, jabolko- Ali lahko ponudimo 100% sadni sok, brez kemičnih konzervansov namesto razpisanega? 100% sokovi nimajo dodanega sladkorja in so tako dosti bolj zdravi za otroke. Prosimo za razumevanje.
želimo, kot je v predračunu

11. NEKTAR, pomaranča-Ali vam lahko ponudimo artikel v 1500ml pakiranju?
ne

12. NEKTAR, pomaranča, s slamico- Ali lahko ponudimo 100% sadni sok, brez kemičnih konzervansov namesto razpisanega? 100% sokovi nimajo dodanega sladkorja in so tako dosti bolj zdravi za otroke. Prosimo za razumevanje.
želimo, kot je v predračunu


19. SIRUP, borovnica brez kemičnih konzervansov in aditivov-Aditivi so zelo širok pojem in vsi sirupi na trgu imajo določene aditive.Sirupi sicer ne vsebujejo konzervansov vendar vsebujejo aditiv naravnega izvora kot je beta karote in tudi citronsko kislino katera je prisotna v določenih nektarjih npr. kot so borovnica, jagoda, hruška in marelica (vsi našteti vsebujejo citronsko kislino).Prosimo dovolite ponuditi artikel ki nima konzervansov vsebujejo pa naštet aditiv.
Lahko vsebuje naravnega izvora beta karote in tudi citronsko kislino.

20. SIRUP, borovnica, brez kemičnih konzervansov in aditivov-Aditivi so zelo širok pojem in vsi sirupi na trgu imajo določene aditive. Sirupi sicer ne vsebujejo konzervansov vendar vsebujejo aditiv naravnega izvora kot je beta karote in tudi citronsko kislino katera je prisotna v določenih nektarjih npr. kot so borovnica, jagoda, hruška in marelica (vsi našteti vsebujejo citronsko kislino).Prosimo dovolite ponuditi artikel ki nima konzervansov vsebujejo pa naštet aditiv.
Lahko vsebuje naravnega izvora beta karote in tudi citronsko kislino.

21. SIRUP, ledeni čaj, brez kemičnih konzervansov in aditivov-Aditivi so zelo širok pojem in vsi sirupi na trgu imajo določene aditive. Sirupi sicer ne vsebujejo konzervansov vendar vsebujejo aditiv naravnega izvora kot je beta karote in tudi citronsko kislino katera je prisotna v določenih nektarjih npr. kot so borovnica, jagoda, hruška in marelica (vsi našteti vsebujejo citronsko kislino).Prosimo dovolite ponuditi artikel ki nima konzervansov vsebujejo pa naštet aditiv.
Lahko vsebuje naravnega izvora beta karote in tudi citronsko kislino.

22. SIRUP, limona, brez kemičnih konzervansov in aditivov-Aditivi so zelo širok pojem in vsi sirupi na trgu imajo določene aditive. Sirupi sicer ne vsebujejo konzervansov vendar vsebujejo aditiv naravnega izvora kot je beta karote in tudi citronsko kislino katera je prisotna v določenih nektarjih npr. kot so borovnica, jagoda, hruška in marelica (vsi našteti vsebujejo citronsko kislino).Prosimo dovolite ponuditi artikel ki nima konzervansov vsebujejo pa naštet aditiv.
Lahko vsebuje naravnega izvora beta karote in tudi citronsko kislino.

23. SIRUP, limona, brez kemičnih konzervansov in aditivov-Aditivi so zelo širok pojem in vsi sirupi na trgu imajo določene aditive. Sirupi sicer ne vsebujejo konzervansov vendar vsebujejo aditiv naravnega izvora kot je beta karote in tudi citronsko kislino katera je prisotna v določenih nektarjih npr. kot so borovnica, jagoda, hruška in marelica (vsi našteti vsebujejo citronsko kislino).Prosimo dovolite ponuditi artikel ki nima konzervansov vsebujejo pa naštet aditiv.
Lahko vsebuje naravnega izvora beta karote in tudi citronsko kislino.

24. SIRUP, malina, brez kemičnih konzervansov in aditivov-Aditivi so zelo širok pojem in vsi sirupi na trgu imajo določene aditive. Sirupi sicer ne vsebujejo konzervansov vendar vsebujejo aditiv naravnega izvora kot je beta karote in tudi citronsko kislino katera je prisotna v določenih nektarjih npr. kot so borovnica, jagoda, hruška in marelica (vsi našteti vsebujejo citronsko kislino).Prosimo dovolite ponuditi artikel ki nima konzervansov vsebujejo pa naštet aditiv.
Lahko vsebuje naravnega izvora beta karote in tudi citronsko kislino.

25. SIRUP, malina, brez kemičnih konzervansov in aditivov-Aditivi so zelo širok pojem in vsi sirupi na trgu imajo določene aditive. Sirupi sicer ne vsebujejo konzervansov vendar vsebujejo aditiv naravnega izvora kot je beta karote in tudi citronsko kislino katera je prisotna v določenih nektarjih npr. kot so borovnica, jagoda, hruška in marelica (vsi našteti vsebujejo citronsko kislino).Prosimo dovolite ponuditi artikel ki nima konzervansov vsebujejo pa naštet aditiv.
Lahko vsebuje naravnega izvora beta karote in tudi citronsko kislino.

26. SIRUP, jabolko, brez kemičnih konzervansov in aditivov-Aditivi so zelo širok pojem in vsi sirupi na trgu imajo določene aditive. Sirupi sicer ne vsebujejo konzervansov vendar vsebujejo aditiv naravnega izvora kot je beta karote in tudi citronsko kislino katera je prisotna v določenih nektarjih npr. kot so borovnica, jagoda, hruška in marelica (vsi našteti vsebujejo citronsko kislino).Prosimo dovolite ponuditi artikel ki nima konzervansov vsebujejo pa naštet aditiv.
Lahko vsebuje naravnega izvora beta karote in tudi citronsko kislino.

27. SIRUP, pomaranča, brez kemičnih konzervansov in aditivov-Aditivi so zelo širok pojem in vsi sirupi na trgu imajo določene aditive. Sirupi sicer ne vsebujejo konzervansov vendar vsebujejo aditiv naravnega izvora kot je beta karote in tudi citronsko kislino katera je prisotna v določenih nektarjih npr. kot so borovnica, jagoda, hruška in marelica (vsi našteti vsebujejo citronsko kislino).Prosimo dovolite ponuditi artikel ki nima konzervansov vsebujejo pa naštet aditiv.
Lahko vsebuje naravnega izvora beta karote in tudi citronsko kislino.

28. SIRUP, pomaranča, brez kemičnih konzervansov in aditivov-Aditivi so zelo širok pojem in vsi sirupi na trgu imajo določene aditive. Sirupi sicer ne vsebujejo konzervansov vendar vsebujejo aditiv naravnega izvora kot je beta karote in tudi citronsko kislino katera je prisotna v določenih nektarjih npr. kot so borovnica, jagoda, hruška in marelica (vsi našteti vsebujejo citronsko kislino).Prosimo dovolite ponuditi artikel ki nima konzervansov vsebujejo pa naštet aditiv.
Lahko vsebuje naravnega izvora beta karote in tudi citronsko kislino.

26. SIRUP, jabolko, brez kemičnih konzervansov in aditivov-Ali vam lahko ponudimo okus bezeg limona. Prosimo za dovoljenje. V kolikor je odgovor negativen. Prosimo za umik artikla iz predračuna saj artikel na trgu ne obstaja.
Lahko okus bezeg limona.

35. PIJAČA, gosta iz različnih vrst sadja-Ali ste imeli v mislih smoothi z različnih vrst sadja. Artikel se dobi izključno v 200 ml pakiranju. Prosimo popravite zahtevano gramaturo. Lahko ponudimo okus mango, marelica, jagoda. Prosimo za dovoljenje.
lahko 200 ml

34. SOK, 100%, sadni delež, jabolko - korenje - ali lahko ponudimo izdelek 100% sadni sok jabolko-korenje-pomaranča? Prosimo za razumevanje, saj izdelka samo s sestavo jabolko-korenje na trgu ne najdemo.
Lahko

36. PIJAČA, gosta iz različnih vrst sadja z dodanimi vlakninami Ali ste imeli v mislih smoothi z različnih vrst sadja. Lahko ponudimo okus mango, marelica, jagoda. Artikli nimajo dodanih vlaknin. Prosimo za dovoljenje.
Lahko ponudite različne okuse brez dodanih vlaknin.

43. SOK, 100% jabolko, breskev, korenje, bio -Ali vam lahko ponudimo 100% BIO sok s sestavo jabolčni sok (58%), kaša mango (30%), korenčkova kaša (10%), limonin sok (2%) v 750 ml podjetja Dana iz Mirne. Prosimo za dovoljenje
Lahko

44. SOK, 100% jabolko, grozdje, robida, bio-Ali vam lahko ponudimo 100% BIO sok s sestavo jabolčni sok (80%), sok aronije (15%), borovničev sok(5%) v 750 ml podjetja Dana iz Mirne. Prosimo za dovoljenje
Lahko

45. SOK, 100% jabolčni bio -Ali vam lahko ponudimo artikel v 200 ml pakiranju? Saj ga v 250 ml pakiranju na trgu ne najdemo.
Lahko 200 ml

46. SOK, 100% jabolko, breskev, korenje, bio -Artikel ni več v ponudbi pri proizvajalcu, saj krčijo proizvodnji program sokov. Prosimo za umik artikla iz predračuna
artikel umikamo

47. SOK, 100% jabolko, bio-Artikel imate razpisan pod zaporedno št.45 Prosimo za umik. V kolikor tega ne boste naredili, potem vas prosimo, da dovolite ponovno ponudbo izdelka BIO v 200ml, saj ga v 250ml na trgu ni.
artikel umikamo


19. SKLOP: ČAJI
19. ČAJ, jagoda, rinfuza-Ali vam lahko ponudimo okus jagoda-malina. Samo okus jagoda na trgu ne obstaja. Prosimo za dovoljenje.
Lahko

22. ČAJ, bio divja češnja, v filter vrečkah-Ali vam lahko ponudimo artikel v 750g pakiranj? Artikel v razponu ki ste ga navedli na trgu ne obstaja. Prosimo za dovoljenje.
Lahko


21. SKLOP: OSTALA ŽIVILA
3. RIŽ, bel, dolgozrnati - verjetno ste imeli v mislih bel, dolgozrnati riž, ki ni parboiled. Saj imate takega razpisanega že pod zaporedno št. 8. Prosimo za potrditev. V kolikor se z navedenim ne strinjate, ali lahko tudi tu ponudimo izdelek, ki je parboiled?
Pod postavko 3. želimo RIŽ, bel, dolgozrnati
pod postavko 8. želimo RIŽ, dolgozrnati, paraboiled

4. RIŽ, bel, dolgozrnati- verjetno ste imeli v mislih bel, dolgozrnati riž, ki ni parboiled. Saj imate takega razpisanega že pod zaporedno št. 5. Prosimo za potrditev. V kolikor se z navedenim ne strinjate, ali lahko tudi tu ponudimo izdelek, ki je parboiled?
Postavka 4. in in 5. se razlikujeta, pod 4 želimo riž, ki ni paraboiled

9. RIŽ, rjav, integralni -Ali vam lahko ponudimo artikel v 1000g pakiranju?
Lahko

18. ČOKOLADA, v prahu-Ali vam lahko ponudimo artikel v 200g pakiranju?
Lahko

22. GRISINI, 2x13g-Verjetno ste imeli v mislih pakiranje 20x13g.Saj izdelek 2x 13 g na trgu ne obstaja. Prosimo popravite. Mi pa imamo v asortimaju artikel 10x20g. Naročnika prosimo za dovoljenje da vam ga lahko ponudimo. Prosimo za dovoljenje
Popravili smo opis:
22. GRISINI, 20x13g
lahko ponudite 10x20g

35. KIS, vinski, brez arom, brez konzervansov 4%-Ali vam lahko ponudimo artikel v 5000ml pakiranju? Izdelek v 3kg namreč ne najdemo.
Pri artiklu 35. KIS, vinski imamo zahtevano 2,5 do 3 litrsko pakiranje, lahko ponudite 5000 ml

36. KIS, vinski, brez arom, brez konzervansov 4%-Prosimo za popravek zahtevane enote pakiranje. Imate namreč zapisano da zahtevana enota pakiranja 1g.
Popravili smo zahtevano mersko enoto:
36. KIS, vinski, brez arom, brez konzervansov 4% 1 l

38. KOSMIČI, čokolada - lešnik-Vam lahko ponudimo artikel v 18000g pakiranju . Prosimo za dovoljenje.
Želimo hrustljave kosmiče, ne kot čokolešnik

45. KREKERJI, polnozrnati, brez soli-Krekerji polnozrnati vsebujejo sol. V kolikor želite artikel brez soli vam lahko ponudimo klasične krekerje brez soli. Prosimo določite kaj želite da vam ponudimo. Hvala.
Lahko ponudimo klasične krekerje brez soli

47. MARGARINA, delikatesna, rastlinska - ali je naročnik imel v mislih izdelek za peko ali za namaze?
Popravljamo opis:
47. MARGARINA, delikatesna, rastlinska za namaz


51. MUSLI, čokoladni brez dodanega sladkorja-Artikla na trgu ne najdemo. Ali lahko ponudimo izdelek musli sadni brez dodanega sladkorja? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za umik izdelka. Hvala.
Lahko

57. OLJE, sončnično, plastenka-Vam lahko ponudimo artikel v 10000ml pakiranju. Saj v 5l pakiranju ni vedno na voljo na tržišču.
Lahko

60. OLJE, sončnično-Prosimo za pojasnilo kako se artikel pod zaporedno št. 59 razlikuje od artikla pod zaporedno šet.60 oba sta namreč 100% sončnična olja. Sončničnemu olju se običajno druge snovi ne mešajo. Razen če ste mogoče pod zaporedno št.60 želeli olje za cvrtje.
60 . opis ostaja kot je v predračunu
za 59. popravljamo opis

Popravljamo opis
59. OLJE, sončnično ekstra, 100%, v steklenici

61. OLJE, solatno, 30% bučnega in 70% sončničnega olja-Ali vam lahko pomudimo artikel s sestavo 20% bučnega olja in 80% sončničnega olja. Prosimo za dovoljenje.
lahko 20% bučnega in 80% sončničnega olja

73. SLADKOR. beli mleti v prahu -Prosimo za dovoljenje da vam lahko ponudimo artikel v 1000g pakiranju. Hvala.
Lahko

78. SOL, morska, jodirana, fino mleta - izdelek v tako velikem pakiranju nimamo v asortimaju. Ali je mogoče, da tu ponudimo izdelek v 1000g?
Lahko

82. UTRJEVALEC SMETANE - izdelek v 5g na trgu ne najdemo. Ali lahko ponudimo izdelek v 8g? Prosimo za dovoljenje. V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno)
Lahko

85. JUŠNE KROGLICE-Ali vam lahko ponudimo artikel v 1000g pakiranju? Prosimo za dovoljenje.
Lahko

86. JUŠNE KROGLICE-Ali vam lahko ponudimo artikel v 175g pakiranju? Prosimo za dovoljenje.
Lahko

90. DROBNJAK-Ali vam lahko ponudimo artikel v 200g pakiranju?
Lahko

91. KUMINA, mleta-Ali vam lahko ponudimo artikel v 1000g pakiranju?
Lahko

94. MAJARON, zdrobljen-Ali vam lahko ponudimo artikel v 250g pakiranju?
Lahko

96. ORIGANO-Ali vam lahko ponudimo artikel v 1000g pakiranju?
Lahko

99. POPER, črni, celi-Ali vam lahko ponudimo artikel v 100g pakiranju?
Lahko


22. sklop: Dietna in ostala eko živila
1. DESERT, rižev z manj sladkorja, 2 x 125 g - noben izdelek na trgu ni deklariran kot »brez sladkorja ali z manj sladkorja«. Prosimo za umik zahteve iz popisa. Hvala
Lahko ponudite izdelek, ki vsebuje sladkor.

2. DESERT, sojin, vanilija, čokolada, zavitku po 4 x 125 g-Ali vam lahko ponudimo artikel v 2 x 115g pakiranju? Izdelek v 4x125g je namreč ukinjen.
lahko

9. KRUH, brez glutena, rezine, polnozrnat,brez alergenov, kot Nutri free in enakovredno - izdelek Nutri free ne tržimo več, saj vsebuje dosti preveč alkohola, kakor je primerno za otroke. Žal, pa vsi kruhi Schar vsebujejo sojo. Ali lahko ponudimo izdelek, ki vsebuje sojo kot Schar? Hvala za dovoljenje.
Lahko ponudite izdelek kot Schar

16. MARMELADA, za diabetika, različni okus- ali lahko ponudimo izdelek džem dietni namesto marmelade.
lahko

26. PIŠKOTI brez glutena, mleka, oreščkov, soje kot je orgran, pakirani po 22 g * 8-Artikel je ukinjen . Prosimo za umik artikla iz predračuna.
artikel umikamo

27. PIŠKOTI, bio, s kakavom in koščki čokolade-Ali naročnik želi samo bio artikel? Glede na to da se zahteva nahaja v sklopu diete. Lahko vam ponudimo kekse brez glutena s koščki čokolade, ki pa ni bio artikel .Ali pa čokoladne kekse brez glutena bio. Prosimo določite kaj vam ponudimo.
Lahko ponudite kekse brez glutena s koščki čokolade, ki niso bio

32. PRIKUHE, jušne, brez jajc-Ali vam lahko ponudimo artikel v 500g pakiranju?
lahko

33. PUDING rižev, lončku 2 *100 g - ali ponudimo desert rižev vanilija ali kakav v 4x100g ali pa sadni rižev desert v 2x125g? Kaj od predlaganega želite?
lahko desert rižev vanilija ali kakav v 4x100g

40. ZAKUHA, jušna, brezglutenska črke-Vam lahko ponudimo artikel v 400g pakiranju?
lahko

LP

Datum objave: 09.02.2023   08:31
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Vljudno prosimo za posredovanje odgovorov na zastavljena vprašanja.


10 MLEVSKI IZDELKI
1 AJDOVI ŽGANCI, instant 1 artikel imamo v pakiranju 2 kg . Ali ga lahko ponudimo?
5 KRPICE 2 artikel imamo v pakiranju 5 kg . Ali ga lahko ponudimo?
13 MOKA, bela, pšenična, mehka,T 500 1 ali lahko ponudimo T550?
18 POLENTA, instant 5 ali lahko ponudimo pakiranje 1* 4KG?
21 REZANCI, jajčni, ozki 5 artikel imamo v pakiranju 2kg . Ali ga lahko ponudimo?
23 REZANCI, jajčni, široki 5 artikel imamo v pakiranju 1 kg ali 500g . Ali ga lahko ponudimo?
28 TESTENINE, POLNOZRNATI, polžki 0,5 ali lahko poudimo peresnike polnozrnate?
30 TESTENINE jajčne, špageti št. 3 5 artikel imamo v pakiranju 500 g . Ali ga lahko ponudimo?
32 TESTENINE, jajčne, svedri 5 artikel imamo v pakiranju 10 kg . Ali ga lahko ponudimo?
37 ZAKUHA, fritati 0,5 artikel imamo v pakiranju 1kg . Ali ga lahko ponudimo?
41 ZAKUHA, pik as 2 artikla nimamo v ponudbi ali lahko ponudimo npr. rinčice?
42 ZAKUHA, rižek 2 artikel imamo v pakiranju 5kg . Ali ga lahko ponudimo?
43 ZAKUHA, zvezdice 2 artikel imamo v pakiranju 5 kg . Ali ga lahko ponudimo?


KONZERVIRANI IZDELKI
3. ČIČERIKA 780 ARTIKEL IMAMO V PAKIRANJU 2,5 KG ALI 400G .kaj lahko ponudimo?
5. DVOBARVNI KREMNI NAMAZ kakav-mlečni 25 ali lahko ponudimo enobarvni namaz
7. DVOBARVNI KREMNI NAMAZ, kakav-mlečni 380 ali lahko ponudimo enobarvni namaz
8. DŽEM, borovnica, jagoda, brusnica in podobno, s 55% sadnim deležem 420 ali lahko ponudimo džem marelica in jagoia v 50% sadnem deležu
14. GORČICA 620 artikel imamo v pakiranju 360g.Ali ga lahko ponudimo?
17. KETCHUP brez dodanega sladkorja 1000 vsa pakiranje 1 kg ketchupa vsebujejo sladkor. Dovolite da ponudimo ketchup ki vsebuje sladkor
18. KETCHUP brez dodanega sladkorja 450 artikel je brez sladkorja. Prosimo navedite brez sladkorja.
21. KOMPOT, breskev 2650 artikel imamo v pakiranju 4,2 KG . Ali ga lahko ponudimo?
27. KOMPOT, sliva 4200 artikel je nedobavljiv, prosimo za izbris postavke
44. MED, gozdni, porcijski 25 artikel je na tržišču samo kot cvetlični med. prosimo za izbris postavke
45. MED, cvetlični, porcijski 25 artikel je na poziciji 43. prosimo za izbris postavke
47. OLIVE zelene brez koščic 510 artikel imamo v pakiranju 900g . Ali ga lahko ponudimo?
48. OLIVE črne brez koščic 540 artikel imamo v pakiranju 880g . Ali ga lahko ponudimo?
51. PARADIŽNIKOV KONCENTRAT 2500 artikel imamo v pakiranju 4,5 kg . Ali ga lahko ponudimo?
73. TUNA, kosi v olivnem olju 1700 ali lahko ponudimo artikel pakiran v vrečki?

SKLOP 18 SOKOVI, NEKTARJI
2. NEKTAR, hruška 0,2 artikel je ukinjen ,prosimo za izbris postavke
12. NEKTAR, pomaranča, s slamico 0,2 ali lahko ponudimo 100% sok
21. SIRUP, ledeni čaj, brez kemičnih konzervansov in aditivov 5 artikel imamo samo v pakiranju 1l .Ali ga lahko ponudimo?
30. SOK, 100% sadni delež, jabolko 0,25 artikel imamo samo v pakiranju 0,2l .Ali ga lahko ponudimo?
31. SOK, 100% sadni delež, pomaranča 0,25 artikel imamo samo v pakiranju 0,2l .Ali ga lahko ponudimo?
33. SOK, 100% sadni delež, jabolko - korenje 0,25 artikel imamo samo v pakiranju 0,2l . In v kombinaciji z češnjo.ali ga lahko ponudimo?
34. SOK, 100%, sadni delež, jabolko - korenje 1 artikel imamo samo v pakiranju 0,75l. ali ga lahko ponudimo?
35. PIJAČA, gosta iz različnih vrst sadja 0,25 artikel imamo kot soothie pakiran 0,2 l.Ali ga lahko ponudimo. V nasprotnem primeru točno navedite kaj ste imeli v mislih
36. PIJAČA, gosta iz različnih vrst sadja z dodanimi vlakninami 0,2 artikel imamo kot soothie pakiran 0,2 l.Ali ga lahko ponudimo. V nasprotnem primeru točno navedite kaj ste imeli v mislih
45. SOK, 100% jabolčni bio 0,25 artikel imamo samo v pakiranju 0,2l . In v kombinaciji z češnjo.ali ga lahko ponudimo?
46. SOK, 100% jabolko, breskev, korenje, bio 0,25 artikel je v pakiranju 0,2 l Ali ga lahko ponudimo?
47. SOK, 100% jabolko, bio 0,25 artikel je že na poziciji 45. Prosimo za izbris postavke
SKLOP 19 -ČAJI
19. ČAJ, jagoda, rinfuza 1000 artikel je na tržišču v kombinaciji jagoda malina. Ali ga lahko ponudimo?
22. ČAJ, bio divja češnja, v filter vrečkah 400-450 artikel je v pakiranju 750g .Ali ga lahko ponudimo?

21 OSTALA ŽIVILA
4. RIŽ, bel, dolgozrnati 3500-4000 artikel imamo samo v pakiranju 5KG .Ali ga lahko ponudimo?
7. RIŽ, oluščen, bel, dolgozrnat parboliled 5 KG artikel imamo samo v pakiranju 5KG .Ali ga lahko ponudimo?
9. RIŽ, rjav, integralni 450-500 artikel imamo samo v pakiranju 1KG .Ali ga lahko ponudimo?
14. KORENJE, koščki, suh 1000 artikel imamo ukinjen. Prosimo za izbris postavke
17. ČOKOLADA, mlečna z lešniki 450 artikel imamo samo v pakiranju 220g .Ali ga lahko ponudimo?
22. GRISINI, 2x13g 260 artikel imamo samo v pakiranju 28*18g ali ga lahko ponudimo?
24. GRISINI, sezam 100 artikel imamo samo v pakiranju 170g ali ga lahko ponudimo?
30. KEKSI masleni, min 7% masla, kot Petit Beurre 1000 artikel imamo samo v pakiranju 460g ali ga lahko ponudimo?
36. KIS, vinski, brez arom, brez konzervansov 4% 1 najbrž ste zahtevali pakiranje 1l
37. KOKOSOVA MOKA 500 artikel imamo samo v pakiranju 200g ali ga lahko ponudimo?
38. KOSMIČI, čokolada - lešnik 1000 ali zahtevate artikel kot čokolešnik?
43. KVAS, suhi 13 artikel imamo samo v pakiranju 5*7g .Ali ga lahko ponudimo?
45. KREKERJI, polnozrnati, brez soli na tržišču je kreker brez soli, vendar ni polnozrnati.Ali ga lahko ponudimo?
48. MARGARINA, delikatesna, rastlinska 10 artikel imamo samo v pakiranju porc.10 g -100/1 kot senna .Ali ga lahko ponudimo?
51. MUSLI, čokoladni brez dodanega sladkorja 1000 artikla brez dodanega sladkorja nismo našli, Ali lahko ponudimo čokoladne muesli z sladkorjem?
78. SOL, morska, jodirana, fino mleta 4500-5000 artikel imamo samo v pakiranju 10 kg .Ali ga lahko ponudimo?
81. POR, rezan,suh 1000 artikel imamo ukinjen Prosimo za izbris postavke
82. UTRJEVALEC SMETANE 5 artikel imamo samo v pakiranju 5*10g .Ali ga lahko ponudimo?
86. JUŠNE KROGLICE 100 artikel imamo samo v pakiranju 200g .Ali ga lahko ponudimo?
87. BAZILIKA, pakirana 180 artikel imamo samo v pakiranju 340g .Ali ga lahko ponudimo?
103. DODATEK JEDEM Z ZELENJAVO, sušena zelenjava z morsko soljo, vedro, brez dodanih ojačevalcev okusa 3000 artikel imamo samo v pakiranju 1 kg .Ali ga lahko ponudimo?
Hvala za odgovore in lepo pozdravljeni

ODGOVOR
10 MLEVSKI IZDELKI
1 AJDOVI ŽGANCI, instant 1 artikel imamo v pakiranju 2 kg . Ali ga lahko ponudimo?
LAHKO

5 KRPICE 2 artikel imamo v pakiranju 5 kg . Ali ga lahko ponudimo?
LAHKO

13 MOKA, bela, pšenična, mehka,T 500 1 ali lahko ponudimo T550?
KOT ZAHTEVAMO V PREDRAČUNU

18 POLENTA, instant 5 ali lahko ponudimo pakiranje 1* 4KG?
LAHKO

21 REZANCI, jajčni, ozki 5 artikel imamo v pakiranju 2kg . Ali ga lahko ponudimo?
LAHKO

23 REZANCI, jajčni, široki 5 artikel imamo v pakiranju 1 kg ali 500g . Ali ga lahko ponudimo?
LAHKO

28 TESTENINE, POLNOZRNATI, polžki 0,5 ali lahko poudimo peresnike polnozrnate?
LAHKO

30 TESTENINE jajčne, špageti št. 3 5 artikel imamo v pakiranju 500 g . Ali ga lahko ponudimo?
LAHKO

32 TESTENINE, jajčne, svedri 5 artikel imamo v pakiranju 10 kg . Ali ga lahko ponudimo?
LAHKO

37 ZAKUHA, fritati 0,5 artikel imamo v pakiranju 1kg . Ali ga lahko ponudimo?
LAHKO

41 ZAKUHA, pik as 2 artikla nimamo v ponudbi ali lahko ponudimo npr. rinčice?
LAHKO

42 ZAKUHA, rižek 2 artikel imamo v pakiranju 5kg . Ali ga lahko ponudimo?
LAHKO

43 ZAKUHA, zvezdice 2 artikel imamo v pakiranju 5 kg . Ali ga lahko ponudimo?
LAHKO


KONZERVIRANI IZDELKI
3. ČIČERIKA 780 ARTIKEL IMAMO V PAKIRANJU 2,5 KG ALI 400G .kaj lahko ponudimo?
LAHKO OBA PAKIRANJA

5. DVOBARVNI KREMNI NAMAZ kakav-mlečni 25 ali lahko ponudimo enobarvni namaz
NE

7. DVOBARVNI KREMNI NAMAZ, kakav-mlečni 380 ali lahko ponudimo enobarvni namaz
NE

8. DŽEM, borovnica, jagoda, brusnica in podobno, s 55% sadnim deležem 420 ali lahko ponudimo džem marelica in jagoia v 50% sadnem deležu
LAHKO

14. GORČICA 620 artikel imamo v pakiranju 360g.Ali ga lahko ponudimo?
LAHKO

17. KETCHUP brez dodanega sladkorja 1000 vsa pakiranje 1 kg ketchupa vsebujejo sladkor. Dovolite da ponudimo ketchup ki vsebuje sladkor
LAHKO

18. KETCHUP brez dodanega sladkorja 450 artikel je brez sladkorja. Prosimo navedite brez sladkorja.
KOT NAVAJAMO V PREDRAČUNU

21. KOMPOT, breskev 2650 artikel imamo v pakiranju 4,2 KG . Ali ga lahko ponudimo?
LAHKO

27. KOMPOT, sliva 4200 artikel je nedobavljiv, prosimo za izbris postavke
JE DOBAVLJIV

44. MED, gozdni, porcijski 25 artikel je na tržišču samo kot cvetlični med. prosimo za izbris postavke
artikel brišemo

45. MED, cvetlični, porcijski 25 artikel je na poziciji 43. prosimo za izbris postavke
artikel brišemo

47. OLIVE zelene brez koščic 510 artikel imamo v pakiranju 900g . Ali ga lahko ponudimo?
LAHKO

48. OLIVE črne brez koščic 540 artikel imamo v pakiranju 880g . Ali ga lahko ponudimo?
LAHKO

51. PARADIŽNIKOV KONCENTRAT 2500 artikel imamo v pakiranju 4,5 kg . Ali ga lahko ponudimo?
LAHKO

73. TUNA, kosi v olivnem olju 1700 ali lahko ponudimo artikel pakiran v vrečki?
Dopolnjujemo opis:
73. TUNA, kosi v olivnem olju, v konzervi
želimo, da je v konzervi


SKLOP 18 SOKOVI, NEKTARJI
2. NEKTAR, hruška 0,2 artikel je ukinjen ,prosimo za izbris postavke
artikel umikamo

12. NEKTAR, pomaranča, s slamico 0,2 ali lahko ponudimo 100% sok
želimo nektar

21. SIRUP, ledeni čaj, brez kemičnih konzervansov in aditivov 5 artikel imamo samo v pakiranju 1l .Ali ga lahko ponudimo?
lahko

30. SOK, 100% sadni delež, jabolko 0,25 artikel imamo samo v pakiranju 0,2l .Ali ga lahko ponudimo?
lahko

31. SOK, 100% sadni delež, pomaranča 0,25 artikel imamo samo v pakiranju 0,2l .Ali ga lahko ponudimo?
lahko

33. SOK, 100% sadni delež, jabolko - korenje 0,25 artikel imamo samo v pakiranju 0,2l . In v kombinaciji z češnjo.ali ga lahko ponudimo?
lahko 0,2l s češnjo

34. SOK, 100%, sadni delež, jabolko - korenje 1 artikel imamo samo v pakiranju 0,75l. ali ga lahko ponudimo?
lahko

35. PIJAČA, gosta iz različnih vrst sadja 0,25 artikel imamo kot soothie pakiran 0,2 l.Ali ga lahko ponudimo. V nasprotnem primeru točno navedite kaj ste imeli v mislih
lahko kot soothie pakiran 0,2 l

36. PIJAČA, gosta iz različnih vrst sadja z dodanimi vlakninami 0,2 artikel imamo kot soothie pakiran 0,2 l.Ali ga lahko ponudimo. V nasprotnem primeru točno navedite kaj ste imeli v mislih
lahko kot soothie pakiran 0,2 l

45. SOK, 100% jabolčni bio 0,25 artikel imamo samo v pakiranju 0,2l . In v kombinaciji z češnjo.ali ga lahko ponudimo?
lahko 0,2l s češnjo

46. SOK, 100% jabolko, breskev, korenje, bio 0,25 artikel je v pakiranju 0,2 l Ali ga lahko ponudimo?
artikel umikamo

47. SOK, 100% jabolko, bio 0,25 artikel je že na poziciji 45. Prosimo za izbris postavke
artikel umikamo


SKLOP 19 -ČAJI
19. ČAJ, jagoda, rinfuza 1000 artikel je na tržišču v kombinaciji jagoda malina. Ali ga lahko ponudimo?
lahko

22. ČAJ, bio divja češnja, v filter vrečkah 400-450 artikel je v pakiranju 750g .Ali ga lahko ponudimo?
lahko


21 OSTALA ŽIVILA
4. RIŽ, bel, dolgozrnati 3500-4000 artikel imamo samo v pakiranju 5KG .Ali ga lahko ponudimo?
lahko

7. RIŽ, oluščen, bel, dolgozrnat parboliled 5 KG artikel imamo samo v pakiranju 5KG .Ali ga lahko ponudimo?
lahko

9. RIŽ, rjav, integralni 450-500 artikel imamo samo v pakiranju 1KG .Ali ga lahko ponudimo?
lahko

14. KORENJE, koščki, suh 1000 artikel imamo ukinjen. Prosimo za izbris postavke
Suho korenje na tržišču obstaja.

17. ČOKOLADA, mlečna z lešniki 450 artikel imamo samo v pakiranju 220g .Ali ga lahko ponudimo?
lahko

22. GRISINI, 2x13g 260 artikel imamo samo v pakiranju 28*18g ali ga lahko ponudimo?
Lahko ponudite pakiranje 28x18g.

24. GRISINI, sezam 100 artikel imamo samo v pakiranju 170g ali ga lahko ponudimo?
lahko

30. KEKSI masleni, min 7% masla, kot Petit Beurre 1000 artikel imamo samo v pakiranju 460g ali ga lahko ponudimo?
lahko

36. KIS, vinski, brez arom, brez konzervansov 4% 1 najbrž ste zahtevali pakiranje 1l
Popravili smo zahtevano pakiranje:
36. KIS, vinski, brez arom, brez konzervansov 4% 1 l

37. KOKOSOVA MOKA 500 artikel imamo samo v pakiranju 200g ali ga lahko ponudimo?
lahko

38. KOSMIČI, čokolada - lešnik 1000 ali zahtevate artikel kot čokolešnik?
Želimo hrustljave kosmiče, ne kot čokolešnik

43. KVAS, suhi 13 artikel imamo samo v pakiranju 5*7g .Ali ga lahko ponudimo?
lahko

45. KREKERJI, polnozrnati, brez soli na tržišču je kreker brez soli, vendar ni polnozrnati.Ali ga lahko ponudimo?
Lahko ponudite krekerje, ki niso polnozrnati.

48. MARGARINA, delikatesna, rastlinska 10 artikel imamo samo v pakiranju porc.10 g -100/1 kot senna .Ali ga lahko ponudimo?
Lahko ponudite pakiranje 10g kot Senna

51. MUSLI, čokoladni brez dodanega sladkorja 1000 artikla brez dodanega sladkorja nismo našli, Ali lahko ponudimo čokoladne muesli z sladkorjem?
Želimo musli brez dodanega sladkorja

78. SOL, morska, jodirana, fino mleta 4500-5000 artikel imamo samo v pakiranju 10 kg .Ali ga lahko ponudimo?
lahko

81. POR, rezan,suh 1000 artikel imamo ukinjen Prosimo za izbris postavke
Suhi por na tržišču obstaja.

82. UTRJEVALEC SMETANE 5 artikel imamo samo v pakiranju 5*10g .Ali ga lahko ponudimo?
lahko

86. JUŠNE KROGLICE 100 artikel imamo samo v pakiranju 200g .Ali ga lahko ponudimo?
lahko

87. BAZILIKA, pakirana 180 artikel imamo samo v pakiranju 340g .Ali ga lahko ponudimo?
lahko

103. DODATEK JEDEM Z ZELENJAVO, sušena zelenjava z morsko soljo, vedro, brez dodanih ojačevalcev okusa 3000 artikel imamo samo v pakiranju 1 kg .Ali ga lahko ponudimo?
lahko


Zaključili smo z vsemi odgovori. V objavo bomo poslali popravek predračuna.


Lp

Datum objave: 21.02.2023   06:47
Dodatno pojasnjujemo:

21. sklop: OSTALA ŽIVILA
38. KOSMIČI, čokolada - lešnik 1000 g
Lahko ponudite pakiranje do 1 kg, lahko brez lešnika, lahko s čokolado, lahko so poleg čokolade tudi drugi okusi, dodano sadje, lahko kot kosmiče ali muesli hrustljav, kot kroglice, školjke, blazinice...

LP