Dosje javnega naročila 000358/2023
Naročnik: Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik, Golnik 36, 4204 Golnik
Blago: SUKCESIVNA DOBAVA ZDRAVIL
ZJN-3: Odprti postopek

JN000358/2023-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 24.01.2023
JN000358/2023-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 17.02.2023
JN000358/2023-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 07.06.2023
JN000358/2023-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.06.2023
JN000358/2023-ODL01P1 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.06.2023
JN000358/2023-ODL03 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.07.2023
Zahtevek za revizijo

    JN000358/2023-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2023/S 018-050225
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik
Golnik 36
4204
SI
Golnik
Slovenija
Rok Kikel
rok.kikel@klinika-golnik.si
+386 42569444
+386 42569442

Internetni naslovi
https://www.klinika-golnik.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/469362/JN-1-2023-ZDRAVILA.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=21959
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: SUKCESIVNA DOBAVA ZDRAVIL
Referenčna številka dokumenta: JN-1-2023-ZDRAVILA
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33600000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
SUKCESIVNA DOBAVA ZDRAVIL
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: ZDRAVILA ZAMENLJIVA
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SUKCESIVNA DOBAVA ZDRAVIL PO POSTAVKAH IZ SKLOPA
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: ZDRAVILA NEZAMENLJIVA
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SUKCESIVNA DOBAVA ZDRAVIL PO POSTAVKAH IZ SKLOPA
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: ALERGOLOŠKI TESTI
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SUKCESIVNA DOBAVA ZDRAVIL PO POSTAVKAH IZ SKLOPA
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: HEPARIN
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SUKCESIVNA DOBAVA ZDRAVIL PO POSTAVKAH IZ SKLOPA
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: EHINOKANDINI
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SUKCESIVNA DOBAVA ZDRAVIL PO POSTAVKAH IZ SKLOPA
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 22
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: PEMETREKSED
Številka sklopa: 6
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SUKCESIVNA DOBAVA ZDRAVIL PO POSTAVKAH IZ SKLOPA
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 23
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
20.02.2023   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 20.02.2023   11:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 07.02.2023   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik
Golnik 36
4204
Golnik
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
20.01.2023   Dodatna pojasnila
Datum objave: 25.01.2023   14:19
VPRAŠANJE
Zanima nas ali moramo v sklopu pemetreksed ponuditi obe obliki zdravila, tako vialo s praškom, kot koncentrat za raztopino? Ali lahko prijavimo samo eno obliko?

ODGOVOR
1. Možnost: 100 mg IN 500 mg v obliki praška
Ali
2. Možnost: 1000 mg obliki raztopine
Datum objave: 25.01.2023   14:19
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Merilo izbora za sklop ehinokandini, je najcenejša vrednost sklopa. Ali to pomeni, da moramo prijaviti v tem sklopu obe jakosti molekule kaspofungin in anidulafingin, torej vse zahtevano?


ODGOVOR
Ne, ponudite kaspofungin - obe jakosti, ALI anidulafunginDatum objave: 25.01.2023   14:20
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
ali moramo v sklopu Pemetreksed prijaviti vse tri jakosti zdravila?

ODGOVOR

1. Možnost: 100 mg IN 500 mg v obliki praška
Ali
2. Možnost: 1000 mg obliki raztopineDatum objave: 25.01.2023   14:20
VPRAŠANJE
Sprašujemo vas, če lahko ponudnik v sklopu ehinokandini ponudi tudi samo eno molekulo, npr. ali samo molekulo kaspofungin ali samo anidulafungin?

ODGOVOR
Ja, prav ste razumeli- kaspofungin ali anidulafungin.

VPRAŠANJE
Pozdravljeni!
1. Ali mora ponudnik v sklopu EHINOKANDINI prijaviti vse tri možnosti: kaspofungin 50mg, kaspofungin 70mg in anidulafunfin 100mg?

ODGOVOR
Ne, ponudite kaspofungin- obe jakosti, ALI anidulafunginDatum objave: 26.01.2023   06:38
VPRAŠANJE
V vaših tabelah " zamenljiva " in "nezamenljiva" zdravila nismo našli molekule sevofluran. Ali zdravila ne boste potrebovali v naslednjih dveh letih ali ste ga pomotoma izpustili?

ODGOVOR
Pozdravljeni, inhalacijski anestetik bomo kasneje izbrali z dodatnim postopkom po testiranju izoflurana.

VPRAŠANJE
Kakšno bo merilo izbora, če v sklop Pemetreksed prijavimo samo eno zdravilo?

ODGOVOR
Ponuditi morate:
500 in 100 mg jakost v prašku
ALI
1000 mg v raztopini.
Drugačnih delnih ponudb ne bomo sprejemali z izjemo primerov, ko je prijavljeno pomanjkanje na trgu.


VPRAŠANJE
Pozdravljeni, v sklopu pemetreksed ste razpisali dve obliki: vialo s praškom in koncentrat za raztopino. Ker je glede na tehnične zahteve potrebno v vsak sklop ponuditi zdravila le enega proizvajalca, v tem sklopu to ne bo mogoče. Prosimo za odgovor.

ODGOVOR
Pozdravljeni,
Izbrali bomo
500 in 100 mg jakost v prašku
ALI
1000 mg v raztopini.
Drugačnih delnih ponudb ne bomo sprejemali z izjemo okoliščin, če bi bilo prijavljano pomanjkanje na trgu.
Datum objave: 02.02.2023   14:14
VPRAŠANJE
Spoštovani,
od naših dobavitelj dobivamo prošnje za podaljšane roka za oddajo ponudb vsaj za en teden, da bodo lahko za vas pripravili ugodne ponudbe.
Prosimo za odgovor, ki ga bomo lahko posredovali našim dobaviteljem.

ODGOVOR
Naročnik ne bo podaljšal roka za oddajo ponudb.

VPRAŠANJE
Spoštovani,
v želji, da bi za vas pridobili čim bolj ugodne pogoje/ popuste od naših dobaviteljev vas lepo prosimo, če podaljšate rok za oddajo vsaj za štiri dni.

ODGOVOR
Naročnik ne bo podaljšal roka za oddajo ponudb.


Datum objave: 15.02.2023   12:14
VPRAŠANJE
V drugem odstavku, 9. točke Tehnična specifikacija navajate, je ponudnik trikrat tedensko dolžan zagotoviti dostavo znotraj delovnega dne (ob naročilu do 10:30).
Zaradi upoštevanja logistike vas prosimo za popravek, da je najkasnejši čas za oddajo naročila do 10:00 ure.


ODGOVOR
Naročnik se strinja s predlogom.

VPRAŠANJE
Kako postopamo v primeru, da v sklop echinokandini prijavimo obe molekuli. V takem primeru bo seštevek sklopa višji kot, če bi prijavili samo eno molekulo?
Enako vprašanje velja za sklop pemetreksed?
Ali boste obrazec popravili npr., kot je v Tehnični specifikaciji, kjer je preglednost bistveno večja.
Prosimo za odgovor.


ODGOVOR


VPRAŠANJE
Vljudno vas prosimo, da poenotite uro dobave v 3 odstavku 9. točke »Tehnična specifikacija« in v tretji alineji 4. čl. vzorca pogodbe:
Enkrat navajate v čas med 7 in 10 uro oz. do 13 ure v času popoldanske dostave , drugič pa navajate v čas med 7 in 10 uro oz. v primerih nujnih naročil do 15 ure.
Predlagamo v obeh primerih do 15 ure.
Prosimo, da podate odgovor.


ODGOVOR

Dnevna dostava je načeloma namenjena zdravljenju še isti dan oz. v času jutranje izmene, zato pogosto zdravila res potrebujemo do 13. ure.
Pogodbo bomo popravili z navedkom, da je pričakujemo dostavo do 13.ure, z izrecno privolitvijo naročnika pa je lahko do 15. ure.
Datum objave: 15.02.2023   12:36
VPRAŠANJE
V želji po pripravi konkurenčne ponudbe z ugodnimi cenami naročnika prosimo, da pogodbeno določilo glede pogodbene kazni (tj. 11. člen pogodbe) ustrezno korigira po višini (predlog: v višini 0,20 EUR brez DDV za vsak koledarski dan zamude, vendar največ 3,00 EUR brez DDV za vsako nedobavljeno blago v okviru posameznega naročila blaga).
Najlepša hvala in lep pozdrav

ODGOVOR
Naročnik ne bo spreminjal teh določil.

VPRAŠANJE
Pozdravljeni!
V izogib nejasnostim prosimo naročnika za potrditev, da je predpogoj za unovčitev pogodbene kazni pisno opozorilo naročnika, ki ga dobavitelj neutemeljeno ni upošteval.
Lep pozdrav.

ODGOVOR
Naročnik bo poslal opozorilo pred vnovčitvijo pogodbene kazni.

VPRAŠANJE
Spoštovani,

v 6. členu pogodbe o sukcesivni dobavi zdravil je določeno:

V primeru reklamacije, zaradi težav s kakovostjo zdravila si pridržujemo pravico do zahteve po dostavi zdravila druge serije v času, ki omogoča nemoteno izvajanje zdravljenja z zdravilom izbrane učinkovine. Dobavo druge serije zdravila zahtevamo do razjasnitve težav s kakovostjo, za čas do rezultatov analiznih izvidov.

Naročnika pozivamo, da navedeno določbo dopolni na način, da doda:

Dobava druge serije zdravila predstavlja novo naročilo, v primeru pozitivne rešitve reklamacije pa je naročnik upravičen do dobropisa v vrednosti reklamiranega blaga.

ODGOVOR
Se strinjamo s predlogom.

VPRAŠANJE
Naročnik je na strani 5 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila navedel:
Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun« naloži izpolnjen obrazec »Predračun« v .pdf datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb, izpise iz spletnih aplikacij pa naloži v razdelek »Drugi dokumenti«. V primeru razhajanj med podatki v obrazcu Predračun - naloženim v razdelek »Predračun«, in Izpisi iz spletne aplikacije - naloženim v razdelek »Drugi dokumenti«, kot veljavni štejejo podatki v izpisi iz spletnih aplikacij, naloženi v razdelku »Drugi dokumenti«.

Ker merilo za izbor predstavljajo podatki, navedeni v Izpisu iz spletne aplikacije, naročnika pozivamo, da skladno z načelom transparentnosti navedeno določbo dokumentacije spremeni na način, da določi, da ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun« naloži Izpis iz spletne aplikacije.

ODGOVOR
Da, lahko naložite izpisek iz aplikacije pod razdelek predračun.

VPRAŠANJE
V 1. členu okvirnega sporazuma je navedeno , da je naročnik izvedel postopek oddaje javnega naročila v skladu s 40. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18).
Zgolj formalnost, ampak vseeno, predlagamo, da se navedeni člen dopolni na način, da se navede: Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 - odl. US in 100/22 - ZNUZSZS).

ODGOVOR
Naročnik bo ob podpisu pogodbe pripombo upošteval.Datum objave: 15.02.2023   12:38
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v vzorcu pogodbe naročnik za primer zamude zahteva plačilo pogodbene kazni (11. člen), kot tudi kritni nakup (12. člen).
Takšno kopičenje "sankcij" je povsem nesmiselno.

Predlagamo, da se 12. člen spremeni na način, da se navede:
"Če dobavitelj zamuja z dobavo predmeta pogodbe toliko, da bi lahko naročniku nastala škoda ali da bi dobava izgubila pomen, lahko naročnik nadomestno blago naroči pri drugem dobavitelju na stroške zamudnika..."

ODGOVOR
Naročnik zahteve ne bo spreminjal.

VPRAŠANJE
V 12. členu pogodbe je določeno:

V primeru zamude roka dobave blaga si naročnik pridržuje pravico, da si priskrbi nadomestno dobavo pri drugem ponudniku (kritni nakup).

Predlagamo, da se navedena določba upoštevaje 505. člen Obligacijskega zakonika dopolni na sledeč način:

V primeru zamude roka dobave blaga iz razlogov na strani dobavitelja si naročnik pridržuje pravico, da si priskrbi nadomestno dobavo pri drugem ponudniku (kritni nakup), pri čemer mora o nameravanem kupu obvestiti dobavitelja.

ODGOVOR
Naročnik vedno obvesti o kritnem nakupu dobavitelja, ki blaga ne dobavi v roku.Datum objave: 15.02.2023   12:42
Spoštovani,

Naročnik podaljšuje rok za oddajo ponudbe in odpiranje.
Rok za oddajo je: 28.02.2023 do 10:00 ure
Rok za odpiranje ponudbe: 28.02.2023 ob 11:00 uri.

Vse ostalo ostane enako in nespremenjeno in skladno z odgovori na vprašanja.

Datum objave: 21.02.2023   16:05
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v razpisni dokumentaciji imate v 24. členu pogodbe navedeno naslednje: Ponudnik bo moral naročniku najkasneje v roku osmih (8) koledarskih dni po sklenitvi pogodbe predložiti: finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v obliki garancije banke / zavarovalnice / finančni depozit za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v valuti EUR, v višini 5% vrednosti pogodbe z DDV, z veljavnostjo najmanj en (1) mesec dlje od pogodbenega obdobja, ki je štiriidvajset (24) mesecev. Pogodba postane veljavna šele s predložitvijo finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
V primeru, da se ponudnik odloči za finančni depozit bo naročnik ponudniku na njegov poziv, po preteku veljavnosti finančnega zavarovanja le-tega vrnil na njegov poslovni račun.
Predložene originalne garancije banke / zavarovalnice za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in odpravo napak v garancijskem roku, morajo biti izdelane po Enotnih pravilih za garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758. Predložene bančne garancije morajo vsebovati določilo iz katerega jasno izhaja, da za njih veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdane pri MTZ pod št. 758!

Zaradi čedalje večjih stroškov odobritve bančne garancije in kvartalnega nadomestila banki za bančno garancijo, predlagamo umik določila o bančni garanciji kot zavarovanju za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, kar je tudi v skladu z Uredbo o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju, ki v 4. členu celo navaja, da naročnik zahteva finančno zavarovanje samo, če to opravičuje tveganje, povezano s predmetom ali okoliščinami javnega naročanja, po drugi strani pa tudi navaja, da pri javnem naročilu blaga pri katerim obvestil ni treba poslati v objavo v Uradni list Evropske unije (manj kot 215.000 brez DDV) za zavarovanje tveganja za izpolnitev ponudnikovih obveznosti v postopku javnega naročanja, pri ali po izvedbi naročila ni primerno zahtevati bančne garancije, razen če zahtevo po tem instrumentu finančnega zavarovanja opravičujejo tveganja, povezana s predmetom ali okoliščinami javnega naročanja.

Če kljub zgornjim navedbam še vedno menite, da zahtevo po zavarovanju opravičujejo morebitna tveganja predlagamo, da zahtevo po bančni garanciji zamenjate z zahtevo po menici. Tako boste še vedno imeli na voljo primerno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, posledično pa tako vi, kot mi, ponudniki, manjše stroške, saj bomo primorani tudi višje stroške garancij vključiti v končno ceno izdelka.
Predlagamo naslednje pogodbeno določilo:
Izbrani ponudnik bo moral v roku 8-ih delovnih dni od podpisa kupoprodajne pogodbe naročniku predložiti: menično izjavo in lastno podpisano menico s pooblastilom za njeno izpolnitev v višini 5% od pogodbene vrednosti v primeru, da bo vrednost pogodbe višja od 40.000,00 EUR brez DDV. Ponudnik mora zagotoviti, da bo ves čas trajanja pogodbe menica unovčljiva.

Lep pozdrav.ODGOVOR
Pozdravljeni,

Se strinjamo in bo upoštevano pri pripravi pogodb za izbrane ponudnike.Datum objave: 21.02.2023   16:05
VPRAŠANJE
Spoštovani,

1. Ali lahko ponudimo paralele zdravil, ki so v spodnjem delu obdelave samo pod zaščitenimi lastniškimi imeni na dodatnem (svojem) obrazcu?
2. Ali je sprejemljivo, da se pod postavko #003016 ponudi kapljice v pakiranju 60 enoodmernih vsebnikov z 0,5 ml raztopine?
3. Ali lahko ponudimo druge velikosti pakiranj kot pa so navedene pri posamezni postavki?

Hvala za odgovor in lep pozdrav,


ODGOVOR

Ad 1. Prosimo, da paralele ponudite v programu.

Ad 2. JE sprejemljivo

Ad 3. Lahko, vendar imajo prednost manjša pakiranja.Datum objave: 21.02.2023   16:06
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ker so na tržišču na voljo tudi izdelki v drugačnih pakiranjih, kot so navedeni v specifikaciji, vas pozivamo, da z namenom priprave konkurenčne ponudbe omogočite ponudbo tudi v drugačnem pakiranju, kot je navedeno in definirate na kakšen način se v tem primeru izračuna ponudbena cena.

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Merilo izbora je cena na enoto mere, torej tableto, vialo, kapsulo, injekcijo itd.Datum objave: 21.02.2023   16:06
VPRAŠANJE
Spoštovani,

#NZ1J2017:
Ali vam lahko ponudimo že pripravljeno zdravilo za uporabo v pakiranju 500mg/100ml, ki je edino registrirano zdravilo z amikacinom na tržišču?

Lepo pozdravljeni,ODGOVOR
Amikacin uporabljamo skoraj izključno za inhalacije, na razpisu lahko ponudite raztopino.Datum objave: 21.02.2023   16:07
VPRAŠANJE
V točki 6 Tehničnih specifikacije je določeno:
"V primeru nedobave ali nerednih dobav (glede na naročila in dogovor) si naročnik pridržuje pravico, da si priskrbi nadomestno dobavo pri drugem dobavitelju (kritni nakup) ter bremeni ponudnika za poplačilo zneska razlike do vrednosti kritnih nakupov oz. da prekine pogodbo (stalno ali začasno) in izbere drugega najugodnejšega ponudnika."

Ker je kritni nakup oz. s tem povezane stroške razumno prenesti na ponudnika zgolj v primerih, ko potreba po kritnem nakupu nastane zaradi subjektivnih
razlogov na strani ponudnika, ne pa zaradi okoliščin, na katere ponudnik nima vpliva (npr. trajno prenehanje proizvodnje takega blaga), naročnika pozivamo, da navedeno določbo ustrezno korigira.

V točki 6 Tehničnih specifikacije je še določeno:
"Naročnik si pridržuje pravico do kritnega nakupa tudi v primeru, da ponudnik ne more zagotoviti zdravila z ustreznim preostalim rokom uporabe, če meni, da je poraba zdravila do konca roka uporabe negotova."

Pojem "ustrezen preostali rok uporabe" je povsem nedefiniran, zato naročnika pozivamo, da jasno opredeli, kaj šteje pod ta pojem.


ODGOVOR
V 9. točki Tehničnih zadev je opredeljen za nas sprejemljiv preostali rok uporabe (1 leto).

VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

V razpisni dokumentaciji je navedeno merilo izbora za Pemetreksed najnižja ponudbena vrednost z DDV. Zahtevana količina Pemetrekseda je namreč večja pri koncentratu za raztopino kot pri prašku. V kolikor je merilo izbora ponudbena vrednost pomeni, da bo za koncentrat potrebno ponuditi nižjo ceno preračunano na mg.

ODGOVOR
Naročnik bo upošteval prejete ponudbe in merilo glede najnižje cene z DDV. Preračuna se na vialo, tableto itd..