Dosje javnega naročila 000362/2023
Naročnik: PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO ILIRSKA BISTRICA, Vilharjeva cesta 19, 6250 Ilirska Bistrica
Blago: NAKUP NOVEGA GASILSKEGA VOZILA GVGP-2
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 324.981,16 EUR

JN000362/2023-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 24.01.2023
JN000362/2023-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 13.03.2023
JN000362/2023-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 30.03.2023
JN000362/2023-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 03.05.2023
Zahtevek za revizijo

    JN000362/2023-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2023/S 018-050100
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO ILIRSKA BISTRICA
Vilharjeva cesta 19
6250
SI
Ilirska Bistrica
Slovenija
Matej Ličan
info@pgd-ilirskabistrica.si
+386 57101291

Internetni naslovi
https://www.pgd-ilirskabistrica.si/index.php?page=home

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/469402/PGD_Ilirska_Bistrica_JN_GVGP-2.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=21973
I.4 Vrsta javnega naročnika
Prostovoljno gasilsko društvo
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javni red in mir ter varnost


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: NAKUP NOVEGA GASILSKEGA VOZILA GVGP-2
Referenčna številka dokumenta: JN 01/2023
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34144210
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je nakup in dobava novega gasilskega vozila GVGP-2.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34144210
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je nakup in dobava novega gasilskega vozila GVGP-2. Ostalo v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 15
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
21.02.2023   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 21.02.2023   13:30
Kraj: Elektronski sistem eJN.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Odpiranje ponudb je javno in poteka samodejno v elektronskem sistemu eJN.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 09.02.2023   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO ILIRSKA BISTRICA
Vilharjeva cesta 19
6250
Ilirska Bistrica
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
20.01.2023   Dodatna pojasnila
Datum objave: 09.02.2023   16:49
Vprašanje ponudnika št. 1
V točki 1.2 je trikrat omenjeno zavarovanje za resnost ponudbe vendar nikjer pa ni opredeljeno kakšno in na kakšen način bi moralo biti predloženo. Prosimo za informacijo ali je omenjeno zavarovanje potrebno ali ne. V kolikor ga moramo predložiti prosimo za navodila ali gre za bianco menico ali bančno zavarovanje ter v kakšni vrednosti.

Odgovor na vprašanje ponudnika št. 1
Zavarovanje za resnost ponudbe v zadevnem postopku javnega naročanja ni zahtevano.Vprašanje ponudnika št. 2
Pogoj 7 na strani 19 - Referenčne dobave
Kot referenčne dobave navajate da morajo referenčna vozila ustrezati zahtevam tipizacije za večje gasilsko vozilo za gašenje gozdnih požarov GVGP-2. Glede na to da vozilo GVGP-2 ni pogosto, bi prosili da referenčna vozila odprete tudi na tip vozila GVC-1 iz tipizacije gasilskih vozil katero je zelo podobno.
Obrazložitev:
Oba tipa vozila vsebujeta vgrajeno gasilsko črpalko, vsaj en hitro napadalni navijak, rezervoar za vodo, penilo in gasilsko tehnično opremo. Prav tako so dimenzije, teže in ostale zahteve vozila zelo podobne.

Odgovor na vprašanje ponudnika št. 2
Naročnik Pogoj 7 (referenčno zahtevo) spreminja tako, da se drugi odstavek Pogoja 7 glasi: »Ponudnik je moral v zadnjih treh (3) letih, šteto od roka za oddajo ponudb, pri čemer se kot datum dobave šteje datum zapisnika o predaji vozila, dobaviti najmanj tri (3) nova gasilska vozila končnim uporabnikom, ki so gasilske enote v državah EU, od katerih je vsako dobavljeno novo gasilsko vozilo ustrezalo zahtevam tipizacije za gasilsko vozilo GVGP-2, GCGP-1 ali GVC-1.« Ostala določila Pogoja 7 ostajajo nespremenjena in v veljavi.