Dosje javnega naročila 000316/2023
Naročnik: OBČINA JESENICE, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice
Blago: Nakup, dobava in montaža notranje in športne opreme - OŠ Polde Stražišar
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 206.896,14 EUR

JN000316/2023-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 23.01.2023
JN000316/2023-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.03.2023
JN000316/2023-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 04.04.2023
JN000316/2023-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 04.04.2023
JN000316/2023-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 04.04.2023
JN000316/2023-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 25.05.2023
JN000316/2023-Q02 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 25.05.2023
JN000316/2023-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 25.05.2023
JN000316/2023-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 25.05.2023
JN000316/2023-Dod02 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 21.06.2023
JN000316/2023-Q03 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 21.06.2023
JN000316/2023-Dod02 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 21.06.2023
JN000316/2023-Q04 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 21.06.2023
JN000316/2023-Dod03 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 07.08.2023
JN000316/2023-Q05 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 07.08.2023
JN000316/2023-Q06 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 07.09.2023
JN000316/2023-Dod03 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 07.09.2023
JN000316/2023-Dod04 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 07.09.2023
JN000316/2023-Q07 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 07.09.2023
Zahtevek za revizijo

    JN000316/2023-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA JESENICE
Cesta železarjev 6
4270
SI
Jesenice
Slovenija
Tea Jenkole
tea.jenkole@jesenice.si
+386 45869224
+386 45869270

Internetni naslovi
http://www.jesenice.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/469521/Objava.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=22007
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nakup, dobava in montaža notranje in športne opreme - OŠ Polde Stražišar
Referenčna številka dokumenta: JN-22007
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
37420000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila
Javno naročilo je razdeljeno na dva sklopa:
1. sklop je nakup, dobava in montaža notranje pohištvene opreme
2. sklop je nakup, dobava in montaža športne opreme
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
Največje število sklopov, ki so lahko oddani enemu ponudniku: 2
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: nakup, dobava in montaža notranje pohištvene opreme
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
39130000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Osnovna šola Polde Stražišar
II.2.4 Opis javnega naročila

1. sklop je nakup, dobava in montaža notranje pohištvene opreme

II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 2
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Javno naročilo je vezano na predhodno izvedbo gradbenih del na objektu, naročilo se podaljša samo v primeru, ko gradbena dela še ne bi bila zaključena.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: nakup, dobava in montaža športne opreme
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
37420000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Osnovna šola Polde Stražišar
II.2.4 Opis javnega naročila
2. sklop je nakup, dobava in montaža športne opreme
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 2
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Javno naročilo je vezano na predhodno izvedbo gradbenih del na objektu, naročilo se podaljša samo v primeru, ko gradbena dela še ne bi bila zaključena.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Navedeni v razpisni dokumentaciji


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
14.02.2023   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 14.06.2023
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 14.02.2023   11:00
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 06.02.2023   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
23.01.2023   Dodatna pojasnila
Datum objave: 30.01.2023   13:05
VPRAŠANJE
Naročnik v razpisni dokumentaciji in popisih opreme zahteva pri športni opremi, koših stenskih kot obvezno prilogo potrdilo FIBA o ustreznosti navedene opreme.
Gre za tako imenovali komercialni certifikat in je število proizvajalcev, ki ima tak certifikat omejeno, s strani panožne zveze. Hkrati pa je le-ta izdan na osnovi predloženih veljavnih certifikatov o skladnosti opreme (EN, 1270, varjenje, zagotavljanje sistema kontrole podjetja itd.), ki so zakonsko določeni, in tudi zahtevani v popisu ter s temi ponudnik v celoti izpolnjuje vse varnostne zahteve in ostale kvalitete izdelka. Torej naročniku zahtevani certifikat ne pomeni nobene dodatne varovalke kar se tiče kvalitete, ker ponudnik le-to mora zagotavljati z veljavnimi standardi EN 1270.
Kot prvo je glede na velikost in namembnost telovadnice, taka zahteva povsem nelogična in nerazumljiva, tudi na velikost in ostalo opremljenost telovadnice, le-ta ne more zadostiti zahtevam FIBA organizacije za izvajanje tekem najvišjega ranga FIBA tekmovanj. Poleg tega bi telovadnica morala izpolnjevati tudi več drugih pogojev, kot osnova pa že sama velikost dvorane, število sedežnih mest, razsvetljava, športni semafor, športni parket, velikost garderob itd
Glede na opisano pozivamo naročnika, da sporno zahtevo umakne iz razpisa, posledično pa je kršeno tudi temeljno načelo enakopravnosti in gospodarnosti. Zahteva po FIBA certifikatu tudi ni skladna z zahtevo, da mora biti vsaka zahteva iz razpisa povezana s predmetni razpisom. Kot rečeno, je že iz samega popisa razvidno, da se v predmetni dvorani ne bodo izvajale teme najvišjega ranga, saj v razpisu za takšne tekme, ni opredeljenih vrste drugih obveznih zahtev za izvedbo takšnih tekem. Zavedamo se dejstva, da je naročnik avtonomen pri opredelitvi zahtev, vendar morajo biti le te v povezavi in sorazmerne predmetnemu razpisu.
Naročnika zato pozivamo, da zahtevo po potrdilu FIBA pri opremi - KOŠ ZA KOŠARKO, umakne iz zahtev in omogoči konkurenčno nastopanje ponudnikov na razpisu na način, da zahteva zgolj izpolnjevanje veljavnih harmoniziranih standardov za opremo.
S tem bo naročnik omogočil večjo konkurenco, glede na zahtevane standarde pa bo dobil tudi enako kvalitetno blago.


ODGOVOR
Naročnik umika pogoj certifikata FIBA. Kvaliteto dobavljene opreme pa ponudnik vseeno zagotavlja s skladnostjo s certifikatom EN 1270.Datum objave: 06.02.2023   10:40
VPRAŠANJE
Spoštovani.,

lahko zahtevano zavarovnje za resnost ponudbe prinesemo osebno v času uradnih ur na OBČINO?

Hvala za odgovor.

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Spoštovani,

da, zahtevano finančno zavarovanje za resnost ponudbe lahko v času uradnih ur oddate tudi v sprejemni pisarni Občine Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice.

Lep pozdrav.