Dosje javnega naročila 000405/2023
Naročnik: ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA BLAGOVNE REZERVE, Dunajska cesta 106, 1000 Ljubljana
Blago: Menjava ca. 20.000 m3 dizelskega goriva v SND Ortnek
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 16.032.996,00 EUR

JN000405/2023-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 26.01.2023
JN000405/2023-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 28.02.2023
JN000405/2023-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 27.03.2023
JN000405/2023-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 28.03.2023
Zahtevek za revizijo

    JN000405/2023-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2023/S 020-052173
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA BLAGOVNE REZERVE
Dunajska cesta 106
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Irena Horvat
irena.horvat@dbr.si
+386 15897349

Internetni naslovi
http://www.dbr.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/469547/2023-048_RD_MENJAVA_ORTNEK.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=21988
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Gospodarske in finančne zadeve


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Menjava ca. 20.000 m3 dizelskega goriva v SND Ortnek
Referenčna številka dokumenta: 2023-048
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
09134200
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je prodaja in nakup naftnih derivatov, in sicer:
- prodaja skupno ca. 20.000 m3 dizelskega goriva, last naročnika, ki je skladiščeno v trošarinskem skladišču Zavoda Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska c. 106, 1000 Ljubljana, na lokaciji Skladišče naftnih derivatov Ortnek, Ortnek 9, 1316 Ortnek in
- nabava ca. 20.000 m3 dizelskega goriva v trošarinsko skladišče Zavoda Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska c. 106, 1000 Ljubljana, na lokacijo Skladišče naftnih derivatov Ortnek, Ortnek 9, 1316 Ortnek.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
09134200
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Slovenija, Skladišče naftnih derivatov Ortnek
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je prodaja in nakup naftnih derivatov, in sicer:
- prodaja skupno ca. 20.000 m3 dizelskega goriva, last naročnika, ki je skladiščeno v trošarinskem skladišču Zavoda Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska c. 106, 1000 Ljubljana, na lokaciji Skladišče naftnih derivatov Ortnek, Ortnek 9, 1316 Ortnek in
- nabava ca. 20.000 m3 dizelskega goriva v trošarinsko skladišče Zavoda Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska c. 106, 1000 Ljubljana, na lokacijo Skladišče naftnih derivatov Ortnek, Ortnek 9, 1316 Ortnek
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 5
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
gl. razpisno dokumentacijo
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:
gl. razpisno dokumentacijo

III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:
gl. razpisno dokumentacijo

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
gl. razpisno dokumentacijo

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
23.02.2023   13:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 2 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 23.02.2023   14:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 15.02.2023   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA BLAGOVNE REZERVE
Dunajska cesta 106
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
24.01.2023   Dodatna pojasnila
Datum objave: 20.02.2023   09:14
VPRAŠANJE
Spoštovani,

1. Ker še vedno preverjamo zmožnosti, prosimo za informacijo ali bi se lahko v primeru nezmožnosti dostave zimskega dizelskega goriva, lahko dostavilo tudi dizelsko gorivo ne-zimske kakovosti?
2. Ker še vedno preverjamo zmožnosti, prosimo za informacijo ali bi se lahko v primeru potreb lahko dobava goriva zamaknila na 1.9.2023-27.10.2023?

Hvala za odgovor.

Lp


ODGOVOR:
Spoštovani,
zahvaljujemo se vam za vaši vprašanji in podajamo naslednja odgovora:
1. da, ponudnik lahko ponudi in dostavi tudi dizelsko gorivo sezonske kakovosti.
2. datuma dobave goriva žal ne moremo zamakniti in ostaja nespremenjen.

Lep pozdrav.