Dosje javnega naročila JN9994/2013
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
Gradnje: Gradbena dela
ZJN-2: Postopek s pogajanji

JN9994/2013 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 08.08.2013
    JN9994/2013 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU

Gradnje

Gradbena dela

Datum objave: 8. 8. 2013
Številka objave: JN9994/2013


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, Kontakt: Irena Stopar Kavčič, V roke: Irena Stopar Kavčič, SI-1000 LJUBLJANA.
Tel. +386 013064433. Telefaks +386 013064407. E-pošta irena.stopar@ljubljana.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.ljubljana.si
Dodatne informacije dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)VRSTA NAROČNIKA Oseba javnega prava.
I.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIRekreacija, kultura in vera
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Da.

Ljubljanski grad, Grajska planota 1, SI-1000 Ljubljana.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: Izvedba gradbeno - obrtniških in inštalacijskih del obnove poročnih dvoran na Ljubljanskem gradu.
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Gradnje.
Izvedba.
Sifra NUTS: SI021.
II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumuTrajanje okvirnega sporazuma:Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: Izvedba gradbeno - obrtniških in inštalacijskih del obnove Poročnih dvoran na Ljubljanskem gradu.
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 45000000 (Gradbena dela)
45200000 (Dela na objektih ali delih objektov visoke in nizke gradnje)
45212354 (Gradbena dela na gradu)
II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8)Sklopi Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne.
II.1.9)Informacije o variantah Variantne ponudbe so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obseg RAZVIDNO IZ POPISOV DEL
II.2.2)Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbeII.2.3)Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročila To naročilo je mogoče podaljšati: Ne.
II.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEK Trajanje v dnevih: 150 (od oddaje naročila)
III.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Finančna zavarovanja NAVEDENO V RAZPISNI DOKUMENTACIJI.
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo NAVEDENO V RAZPISNI DOKUMENTACIJI.
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano NAVEDENO V RAZPISNI DOKUMENTACIJI.
III.1.4)Drugi posebni pogojiIII.2)POGOJI ZA UDELEŽBOIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: NAVEDENO V RAZPISNI DOKUMENTACIJI.
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
NAVEDENO V RAZPISNI DOKUMENTACIJI.
Najnižje ravni morebitnih standardov:
NAVEDENO V RAZPISNI DOKUMENTACIJI.
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
NAVEDENO V RAZPISNI DOKUMENTACIJI.
Najnižje ravni morebitnih standardov:
NAVEDENO V RAZPISNI DOKUMENTACIJI.
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilihIII.3)SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Informacije o določeni strokiIII.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitveIV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Postopek s pogajanji.
Nekateri kandidati so ze izbrani: ne.
IV.1.2)Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanjuIV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogom Uporaba postopka po fazah za postopno zmanjšanje števila rešitev za razpravo ali ponudb za pogajanje: ne.
IV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Najnizja cena.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik 430-986/2013-4
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
Prejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
Ne.
IV.3.3)Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentov Rok za prejem zahtevkov za dokumentacijo ali dostop do nje:
Čas: 00:00
Dokumentacija se plačuje: Ne.
IV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje Datum: 27. 8. 2013
Čas: 10:00
IV.3.5)Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatomIV.3.6)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje Uradni jeziki EU: SL
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Trajanje v dnevih: 120 (od datuma, dolocenega za prejem ponudb)
IV.3.8)Način odpiranja ponudb Datum: 27. 8. 2013
Čas: 13:00
Kraj: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, SLUŽBA ZA JAVNA NAROČILA, DALMATINOVA 1, 1000 LJUBLJANA
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: Da.
Dodatne informacije o pooblaščenih osebah in odpiranju ponudb:
JAVNO ODPIRANJE PONUDB.
VI.1)INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILA Ponovitev naročila: Ne.
VI.2)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
VI.3)DODATNE INFORMACIJE Ponudnik mora z naročnikom opraviti ogled objekta dne 19.8.2013 ob 9.00 uri na Ljubljanskem gradu.

Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
https://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2013/8/1946-74699074177813985009/Razpisna
_dokumentacija_Porocne_dvorane_8_8_2013.zip

Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: Datum: 20. 8. 2013
Čas: 10:00
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, SI-1000 LJUBLJANA.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vložitev pritožbVI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, SI-1000 LJUBLJANA.
VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 8. 8. 2013

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 09.08.2013   10:18
Lahko reference dokazujemo tudi s soponudnikom oz. podizvajalcem?

ODGOVOR:
Ponudnik lahko izpolnjuje referenčni pogoj s soponudnikom – partnerjem v skupni ponudbi ali s podizvajalcem.


Datum objave: 22.08.2013   13:14
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

v razpisni dokumentaciji na strani 12 navajate, da je rok izvedbe 120 koledarskih dni od uvedbe v dela, v pogodbi, 8.člen (41 str. raz. dok.) pa navajete 150 koledarskih dni od uvedbe v delo. Kaj je pravilno?

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR:
Številka: 430-986/2013-6
Datum:

Vsem prevzemnikom razpisne dokumentacije – JN-7560-13-600034 – Izvedba gradbeno obrtniških in instalacijskih del obnove Poročnih dvoran na Ljubljanskem gradu

V nadaljevanju vam posredujemo vprašanje in odgovor na vprašanje, ki smo ga prejeli preko Portala javnih naročil.

VPRAŠANJA INTERESENTOV

Gradbena dela
Številka objave: JN9994/2013, Datum objave: 8.8.2013
• Neprebrana vprašanja
Oddano: 16.8.2013, 15:23
Spoštovani,

v razpisni dokumentaciji na strani 12 navajate, da je rok izvedbe 120 koledarskih dni od uvedbe v dela, v pogodbi, 8.člen (41 str. raz. dok.) pa navajete 150 koledarskih dni od uvedbe v delo. Kaj je pravilno?

Hvala in lep pozdrav.
[ odgovori na to vprašanje | označi kot odgovorjeno ]

Odgovor: Rok izvedbe je 120 koledarskih dni.

Oddano: 19.8.2013, 14:16
Spoštovani,
kljub temu, da je obvezen vpogled v projektno dokumentacijo, Vas prosimo, da objavite načrte oz. pripravite kopije načrtov za korektno pripravo ponudbe.

Hvala in lep pozdrav.
[ odgovori na to vprašanje | označi kot odgovorjeno ]

Odgovor: Načrte si lahko ogledate vsak dan med 9 in 12 uro v upravi na Ljubljanskem gradu po predhodni najavi na telefon 01/306-4234 pri g. Stanetu Miklavcu.

Oddano: 20.8.2013, 09:19
Spoštovani,

pri tehničnih karakteristikah ponujene opreme zahtevate, da ima krmilna oprema na napravah izhodni MOD BUS komunikacijski protokol in da omogoča integracijo v obstoječ CNS. Prosimo vas, da podate še morebitne druge zahteve, ki jih mora izpolnjevati krmilna oprema, da je omogočena integracija ponujenih naprav v obstoječ CNS.

Hvala in lep pozdrav.
[ odgovori na to vprašanje | označi kot odgovorjeno ]

Odgovor: Naročnik pričakuje, da bo krmiljenje naprav zasnovano na prosto programabilnih krmilnikih industrijske izvedbe z ethernet vodilom, preko katerega poteka Modbus TCP/IP protokol. Pred podpisom pogodbe mora ponudnik predložiti naročniku v potrditev »tabelo signalov«, iz katere bo razvidna vsebina, ko jo lahko prenašamo preko Modbus TCP/IP protokola.
Minimalne zahteve, ki jih mora krmilnik omogočati so:
- informacije o stanju elementov naprave (pozicije ventilov, stanja ventilatorjev, pozicije pogonov žaluzij, stanja tlačnih stikal ter podatki o tlakih in temperaturah),
- parametri regulacije temperature in tlakov (prikaz in spreminjanje kot konstante PID regulatorjev, nastavitve razbijalcev signalov, nastavitve želenih vrednosti, nastavitve alarmnih mej, ročno upravljanje izvršnih elementov (ventilov, ventilatorjev,…),
- alarmna stanja,
- prikaz delovanja in ponastavitev sistema.Lep pozdrav

Pripravila:
Špela Knol


Alenka Mihelčič
Višja svetovalka II