Dosje javnega naročila 000333/2023
Naročnik: OBČINA NAKLO, Stara cesta 61, 4202 Naklo
Gradnje: ŠIRITEV EPI PC NAKLO - DOSTOPNA CESTA A v PC Naklo - 1. faza
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 520.494,87 EUR

JN000333/2023-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 24.01.2023
JN000333/2023-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.03.2023
JN000333/2023-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 19.04.2023
JN000333/2023-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 19.04.2023
JN000333/2023-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 24.08.2023
JN000333/2023-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 28.08.2023
Zahtevek za revizijo

    JN000333/2023-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA NAKLO
Stara cesta 61
4202
SI
Naklo
Slovenija
Bojana Umnik
glavna.pisarna@obcina-naklo.si
+386 42771100
+386 42771111

Internetni naslovi
http://www.naklo.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/469581/RD_EPI_PC_NAKLO.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=22036
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: ŠIRITEV EPI PC NAKLO - DOSTOPNA CESTA A v PC Naklo - 1. faza
Referenčna številka dokumenta: JN-22036
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je ŠIRITEV EPI PC NAKLO - DOSTOPNA CESTA A v PC Naklo - 1. faza in obsega izgradnjo komunalne infrastrukture - ceste, meteorne kanalizacije, javne razsvetljave, vodovoda, telekomunikacij, NN priključka za javno razsvetljavo, kabelske kanalizacije za SN, NN vode in TP ter gradbena dela za plinovod.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Naselje NAKLO
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je ŠIRITEV EPI PC NAKLO - DOSTOPNA CESTA A v PC Naklo - 1. faza in obsega izgradnjo komunalne infrastrukture - ceste, meteorne kanalizacije, javne razsvetljave, vodovoda, telekomunikacij, NN priključka za javno razsvetljavo, kabelske kanalizacije za SN, NN vode in TP ter gradbena dela za plinovod.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 120
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Pod pogoji, ki so določeni v pogodbi.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Projekt sofinancira Evropska unija - NextGenerationEU:
Načrt za okrevanje in odpornost, razvojno področje C3: Pametna, trajnostna in vključujoča rast, komponenta K2: Dvig produktivnosti, prijazno poslovno okolje za investitorje in investicija D: Zagotavljanje inovativnih ekosistemov ekonomsko-poslovne infrastrukture.


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Razvidni iz razpisne dokumentacije.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
20.02.2023   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 30.06.2023
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 20.02.2023   13:00
Kraj: V sistemu eJN.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 13.02.2023   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
24.01.2023   Dodatna pojasnila
Datum objave: 01.02.2023   11:05
VPRAŠANJE
Spoštovani

Prosim da objavite projektno dokumentacijo

Hvala

ODGOVOR
Pozdravljeni,
projektna dokumentacija je objavljena na spletni strani Občine Naklo https://www.naklo.si/razpis/723495.
S spoštovanjem,
Bojana Umnik - Občina NakloDatum objave: 09.02.2023   06:12
VPRAŠANJE
V priloženih načrtih so objavljeni detajli za POLIETILENSKE JAŠKE, v popisu del pa so definirani POLIESTERSKI.
KAJ JE PRAVILNO?

ODGOVOR
Pozdravljeni,
pravilno je poliesterski jaški, tako kot je v popisu.
S spoštovanjem,
Bojana Umnik- Občina NakloDatum objave: 09.02.2023   06:14
VPRAŠANJE
V načrtih je detajl z naslovom DETAJL PE CESTNEGA POZIRALNIKA Z VTOKOM POD ROBNIKOM, narisan je pa jašek iz armiranega poliestra.
Kakšne požiralnike je potrebno upoštevati - ARMIRAN POLIESTER ALI POLIETILEN?

ODGOVOR
Pozdravljeni,
potrebno je upoštevati armirani poliester.
S spoštovanjem,
Bojana Umnik- Občina NakloDatum objave: 09.02.2023   06:16
VPRAŠANJE
Prosimo da objavite navodila za ponikovalni preizkus PONIKOVALNICE

ODGOVOR
Pozdravljeni,
pri ponikovalnem preizkusu mora biti prisoten geomehanik, ki vam lahko da navodila.
S spoštovanjem,
Bojana Umnik- Občina Naklo

Datum objave: 09.02.2023   06:19
VPRAŠANJE
Kakšne PVC cevi se vgrajujejo? po EN13476 ali EN 1401

ODGOVOR
Pozdravljeni,
pri ponudbi za PVC cevi upoštevajte standard SIST EN 1401-1:2019.
S spoštovanjem,
Bojana Umnik - Občina NakloDatum objave: 09.02.2023   06:20
VPRAŠANJE
Meteorna kanalizacija post:
1 - zakoličba osi kanalizacije z oznako revizijskih jaškov in cestnih požiralnikov, geodetskih posnetkom in vrisom v kataster, po zaključku del
in
TUJE STORITVE post. 4 - Geodetski posnetek izvedenega stanja po končanju vseh del
Kje upoštevati geodetski posnetek in vnos v kataster?
ODGOVOR
Pozdravljeni,
geodetski posnetek in vnos v kataster upoštevajte v tujih storitvah.
Pri postavki 1 upoštevajte samo zakoličbo.
S spoštovanjem,
Bojana Umnik - Občina Naklo


Datum objave: 09.02.2023   06:23
VPRAŠANJE
Prosimk da objavite dimenzijo temelja za kandelaber ter velikost jaška ob temelju oz. potrdeite4 detajl temelja ki ste ga priložili dokumentaciji. ( v detajlu se mere v tabeli in na načrtu ne ujemajo, tloris, prerez - kotiranje je nevredno izdelovalca-projektanta)

ODGOVOR
Pozdravljeni,
detajl temelja za kandelaber - št. risbe = 05 je v redu. Mere v tabeli in risbi se ujemajo: 350 x 400 x 1000 + jašek bc premera 40 cm.
Kandelaber je na podporni zidec pritrjen direktno brez temelja, vendar pa ima jašek bc premera 40 cm na strani pločnika. V popisu JR upoštevan temelj tudi za to svetilko 12 CR1.
S spoštovanjem,
Bojana Umnik - Občina NakloDatum objave: 09.02.2023   06:25
VPRAŠANJE
VI. SN, NN VODI, TRAFO POSTAJA (samo kabelska kanalizacija)
post. A.6. Dodatek za pravokotno prečkanje komunalnih, telekomunikacijskih, elektroenergetskih vodov in korenin, ograj, robnikov in podobnih ovir v izkopanem jarku.
PROSIMO DA DEFINIRATE KOLIKO JE PREČKANJ OZ. KRIŽANJ Z ELEKRTRIČNIMI VODI IN KOLIKO JE PREHODOV PREKO KORENIN, OGRAJ, ROBNIKOV...

ODGOVOR
Pozdravljeni,
prečkanja in situativni potek posameznih vodov so razvidna iz zbirne karte komunalnih napeljav.
S spoštovanjem,
Bojana Umnik - Občina Naklo

Datum objave: 09.02.2023   06:27
VPRAŠANJE
VI. SN, NN VODI, TRAFO POSTAJA (samo kabelska kanalizacija)
A.7. Litoželezni pokrov 600x600 mm, 400 kN, z nerjavečim zaklepom
A.8. Izdelava betonskega jaška dimenzij 2,0x2,0x1,8 m z izkopom v zemljišču III. ktg, z opaženjem, armiranjem, betoniranjem sten s C25/30, montažna krovna plošča C25/30 izdelana v betonarni ali na jašku, z ločenim ležiščem stene, vgradnja tipskega LTŽ pokrova, brez dobave, dim. 60x60 cm, po navodilih proizvajalca; v enotni ceni upoštevati prevzem pokrova v skladišču Elektra Gorenjska, d.d. v Kranju/Žirovnici, nosilnost pokrova 400 kN, ureditev okolice, čiščenje terena in odvoz odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški.

- glede na opis naj bi se pokrovi prevzeli na Elektro Gorenjska. Čemu potem služijo pokrovi v postavki A.7?

ODGOVOR
Pozdravljeni,

A.7 - dobava pokrova s prevzemom na Elektro Gorenjska

A.8 - izvedba celotnega jaška z vgradnjo pokrova dobavljenega po postavki A.7

S spoštovanjem,
Bojana Umnik - Občina Naklo


Datum objave: 15.02.2023   15:10
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
1. Pri popisu, v zavihku »cesta« so omenjena premična vrata, demontaža in odvoz na začasno deponijo, je pod točko 1.2 - čiščenje terena,
demontaža z deponiranjem se ponovi pri točki 8.1 - razni elementi, PREMIČNA VRATA. Pod to postavko je zapisano, dobava in montaža
novih premičnih vrat dolžine ca. 11.50 m.
Prosimo vas, da nam pojasnite ali se bodo stara premična vrata po končani gradnji vgradila ponovno v prvotno stanje, ali bo dejansko nabava novih.
V tem primeru bi rabili podatke za nabavo.

Hvala za odgovor in lep pozdrav,


ODGOVOR
Pozdravljeni,
ker bo nov uvoz širši, obstoječih vrat ni možno ponovno vgraditi, temveč so potrebna nova (večja), kot je predvideno v drugem delu postavke »PREMIČNA VRATA« v točki 8.1.

Pri pripravi predračuna glede demontaže in deponiranja obstoječih vrat upoštevajte samo prvi del postavke »PREMIČNA VRATA« v točki 8.1.
V postavki, ki zadeva demontažo in deponiranje obstoječih vrat v točki 1.2 vpišite ceno 0,00 , oz. jo ignorirajte. Pri vrednotenju ponudb je ne bomo upoštevali.
S spoštovanjem,
Bojana Umnik - OBČINA NAKLO