Dosje javnega naročila 000343/2023
Naročnik: URAD VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OSKRBO IN INTEGRACIJO MIGRANTOV, Cesta v Gorice 15, 1000 Ljubljana
Blago: Nakup in dobava PVC natikačev in športne obutve
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 74.025,94 EUR

JN000343/2023-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 24.01.2023
JN000343/2023-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 01.02.2023
JN000343/2023-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.03.2023
JN000343/2023-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 21.04.2023
JN000343/2023-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 21.04.2023
JN000343/2023-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 21.04.2023
Zahtevek za revizijo

    JN000343/2023-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
URAD VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OSKRBO IN INTEGRACIJO MIGRANTOV
Cesta v Gorice 15
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Sektor za splošne zadeve
gp.uoim@gov.si
+386 12008401

Internetni naslovi
http://www.uoim.gov.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/469628/Dokumentacija_430_99_2022.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=22042
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nakup in dobava PVC natikačev in športne obutve
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
18800000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Nakup in dobava PVC natikačev in športne obutve
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Nakup in dobava športnih copatov
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
18820000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Nakup in dobava športnih copatov
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Nakup in dobava PVC natikačev
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
18812000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Nakup in dobava PVC natikačev
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
09.02.2023   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 09.02.2023   14:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 31.01.2023   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
24.01.2023   Dodatna pojasnila
Datum objave: 01.02.2023   14:22
1. Vprašanje, prejeto 31. 1. 2023 ob 09:21 uri.

Poglavje 9. MERILO ZA IZBOR PONUDNIKA
Pri ocenjevanju ponudb za izbor ponudnika bo naročnik uporabil dvojna merila in sicer:
- Ponudba ponudnika, ki je zavezanec za DDV se upošteva skupna vrednost ponudbenega predračuna z vključenim DDV,
- Ponudba ponudnika, ki ni zavezanec za DDV pa se upošteva ponudbena vrednost brez DDV.
Ocenjevanje na tak način ni primerljivo saj je ponudnik ki ni zavezanec DDV v prednosti tak način ocenjevanja ponudbene vrednosti ni enakopravna obravnava ponudnikov in je diskriminatorna, zato tudi v nasprotju z ZJN.
Naročnika pozivamo, da zahtevo spremeni tako, da se skupna vrednost ponudbenega predračuna za vse ponudnike upošteva brez vključenega DDV.

Odgovor naročnika:

Naročnik odgovarja, da ne spreminja razpisne dokumentacije.

Pri ocenjevanju se upošteva skupna vrednost ponudbenega predračuna z vključenim DDV, če pa ponudnik ne obračuna DDV, ker v času oddaje ponudbe ni zavezanec za DDV, se upošteva skupna vrednost brez DDV. V primeru slednjega mora ponudnik v primeru, da bo izbran kot najugodnejši in bo z naročnikom sklenil pogodbo, zagotavljati, da bo predmet javnega naročila zaračunaval naročniku po ceni navedeni v ponudbenem predračunu. Sprememba davčnega statusa ponudnika (presežen znesek 50.000,00 EUR v obdobju zadnjih 12 mesecev) pred oddajo naročila, do sklenitve okvirnega sporazuma ali v času izvajanja pogodbenih obveznosti ne bo vplivala na ponudbeno ceno, temveč le na izvajalčevo dolžnost v zvezi z obračunavanjem in plačevanjem DDV.

Dodatna pojasnila v zvezi s pripravo ponudbe so sestavni del razpisne dokumentacije predmeta javnega naročila.


Datum objave: 01.02.2023   14:22
2. Vprašanje, prejeto 31. 1. 2023 ob 09:39 uri.

Poglavje 4. NAČIN NAROČANJA IN ROK DOBAVE

Dostava blaga se zahteva na lokacijo naročnika DDP zloženo v prostore naročnika.
Ker ni ekonomske računice vzdrževati lastna dostavna vozila je praksa, da se v veliki meri poslužuje zunanje izvajalce za dostavo blaga na lokacijo svojih kupcev, dostavljeno blago v svoje prostore - skladišče naročnik običajno opravi sam.
Prosimo za konkretno pojasnilo zahteve »zloženo v prostore naročnika«


Odgovor naročnika:

Naročnik odgovarja, da mora biti blago dostavljeno na lokacijo naročnika, navedeno v razpisni dokumentaciji, prestavljeno iz dostavnega vozila v prostore naročnika, t.j. v pritličje pri vhodu v objekt naročnika.

Dodatna pojasnila v zvezi s pripravo ponudbe so sestavni del razpisne dokumentacije predmeta javnega naročila.Datum objave: 01.02.2023   14:23
3. Vprašanje, prejeto 31. 1. 2023 ob 10:09 uri.


Poglavje 4. NAČIN NAROČANJA IN ROK DOBAVE

Predmet naročila je obutev sezonskega značaja (lahko se uporablja celo leto vendar ni izdelana za tak namen). Zavedamo se, da je za naročnika najbolj udobno sukcesivno naročilo in kratek dobavni rok, kot je tudi zahtevan, to pa pomeni, da mora ponudnik imeti konstantno na zalogi večjo količino predmeta naročila, da bo lahko zagotovil naročniku naročeno obutev čimprej najkasneje pa v 7 dneh.
Naročnik kot ponudnik imata veliko izkušenj na svojem področju, zato v kolikor pričakuje naročnik cenovno ugodne ponudbe mora ponudnikom zagotoviti določene minimalne realne pogoje kot npr.
-Planirano količino razdeliti v kvartalna obdobja, ki pomenijo, da bo naročnik takrat potreboval predmet naročila
-Dobava v tako kratkem roku (če je naročilo oddano na petek se dobavni rok še skrajša na 4 dni, saj 7 dan naročnik pričakuje dobavo že v svojem skladišču. V primeru, da je predmet naročila v nekem centralnem skladišču v EU, že sam transport lahko traja dlje, zato je nujno, da se ta rok podaljša na minimalno 15 dni.
Zahtevani način dobave predmeta naročila (brez predhodne najave količine in obdobja dobave) je najdražji način nakupa saj so cene izenačene z maloprodajnimi cenami, kjer blago čaka na kupca.
V kolikor naročnik želi ekonomsko ugoden nakup bo moral tudi na svoji strani spremeniti način naročanja in upamo, da bo temu tako, ker v kolikor ponudniki nismo obravnavani kot enakovredni partnerji ne vidimo interesa za pripravo ponudbe.

V kolikor naročnik ničesar ne spremeni že ve zakaj.Odgovor naročnika:

Naročnik odgovarja, da se v razpisni dokumentaciji spreminja dobavni rok, ki ne sme biti daljši od desetih (10) delovnih dni. Tako se po novem spremeni dobavni rok v spodaj navedenih točkah, in sicer:
- I. Navodila ponudnika za izdelavno ponudbe in zahteve naročnika, 2. odstavek 4. točke: Rok dobave je čim prej oz. največ 10 delovnih dni od posredovanega pisnega naročila ponudniku. Blago mora biti dostavljeno in zloženo v prostore naročnika, Cesta v Gorice 15, 1000 Ljubljana, DDP lokacije naročnika.

- II. Tehnične specifikacije in zahteve naročnika, 2. odstavek 4. točke:
Naročnik bo pri izbranem ponudniku naročal blago skladno s potrebami tj. sukcesivno, in sicer pisno po elektronski pošti. Naročila bodo določala vrsto, količino in velikost obutve, ki je predmet tega naročila. Rok dobave je čim prej oz. največ 10 delovnih dni od posredovanega pisnega naročila ponudniku. Blago mora biti dostavljeno in zloženo v prostore naročnika.

- II. Tehnične specifikacije in zahteve naročnika, 3. odstavek 4. točke:
V kolikor izbrani ponudnik ne dobavi blaga v največ 10. delovnih dnevih od poslanega pisnega naročila, si naročnik pridržuje pravico do odstopa od pogodbe. V tem primeru je ponudnik dolžan naročniku povrniti nastalo škodo.

- II. Tehnične specifikacije in zahteve naročnika, 7. odstavek 4. točke:
V kolikor izbrani dobavitelj ne dobavi oz. dostavi blaga v največ 10. delovnih dnevih od posameznega pisnega naročila, si naročnik pridružuje pravico do odstopa od izvajanje pogodbe. V tem primeru je izbrani dobavitelj dolžan naročniku povrniti nastalo škodo.«

- Osnutek pogodbe, 3. odstavek 5. člena:
Rok dobave je čim prej oz. največ 10 dni od posredovanega pisnega naročila dobavitelju. Blago mora biti dostavljeno in zloženo v prostore naročnika, Cesta v Gorice 15, 1000 Ljubljana, DDP lokacije naročnika.

- Osnutek pogodbe, 3. odstavek 6. člena
V kolikor dobavitelj ne dobavi blaga v največ 10. dneh od poslanega pisnega naročila, si naročnik pridržuje pravico do odstopa od pogodbe. V tem primeru je dobavitelj dolžan naročniku povrniti nastalo škodo.


Dodatna pojasnila v zvezi s pripravo ponudbe so sestavni del razpisne dokumentacije predmeta javnega naročila.


Datum objave: 01.02.2023   14:26
VPRAŠANJE


Pozdravljeni,

Poglavje 4. NAČIN NAROČANJA IN ROK DOBAVE

Predmet naročila je obutev sezonskega značaja (lahko se uporablja celo leto vendar ni izdelana za tak namen). Zavedamo se, da je za naročnika najbolj udobno sukcesivno naročilo in kratek dobavni rok, kot je tudi zahtevan, to pa pomeni, da mora ponudnik imeti konstantno na zalogi večjo količino predmeta naročila, da bo lahko zagotovil naročniku naročeno obutev čimprej najkasneje pa v 7 dneh.
Naročnik kot ponudnik imata veliko izkušenj na svojem področju, zato v kolikor pričakuje naročnik cenovno ugodne ponudbe mora ponudnikom zagotoviti določene minimalne realne pogoje kot npr.
-Planirano količino razdeliti v kvartalna obdobja, ki pomenijo, da bo naročnik takrat potreboval predmet naročila
-Dobava v tako kratkem roku (če je naročilo oddano na petek se dobavni rok še skrajša na 4 dni, saj 7 dan naročnik pričakuje dobavo že v svojem skladišču. V primeru, da je predmet naročila v nekem centralnem skladišču v EU, že sam transport lahko traja dlje, zato je nujno, da se ta rok podaljša na minimalno 15 dni
Zahtevani način dobave predmeta naročila (brez predhodne najave količine in obdobja dobave) je najdražji način nakupa saj so cene izenačene z maloprodajnimi cenami, kjer blago čaka na kupca.
V kolikor naročnik želi ekonomsko ugoden nakup bo moral tudi na svoji strani spremeniti način naročanja in upamo, da bo temu tako, ker v kolikor ponudniki nismo obravnavani kot enakovredni partnerji ne vidimo interesa za pripravo ponudbe..

V kolikor naročnik ničesar ne spremeni že ve zakaj ....

lpODGOVOR


Odgovor naročnika:

Naročnik odgovarja, da se v razpisni dokumentaciji spreminja dobavni rok, ki ne sme biti daljši od desetih (10) delovnih dni. Tako se po novem spremeni dobavni rok v spodaj navedenih točkah, in sicer:
- I. Navodila ponudnika za izdelavno ponudbe in zahteve naročnika, 2. odstavek 4. točke: Rok dobave je čim prej oz. največ 10 delovnih dni od posredovanega pisnega naročila ponudniku. Blago mora biti dostavljeno in zloženo v prostore naročnika, Cesta v Gorice 15, 1000 Ljubljana, DDP lokacije naročnika.

- II. Tehnične specifikacije in zahteve naročnika, 2. odstavek 4. točke:
Naročnik bo pri izbranem ponudniku naročal blago skladno s potrebami tj. sukcesivno, in sicer pisno po elektronski pošti. Naročila bodo določala vrsto, količino in velikost obutve, ki je predmet tega naročila. Rok dobave je čim prej oz. največ 10 delovnih dni od posredovanega pisnega naročila ponudniku. Blago mora biti dostavljeno in zloženo v prostore naročnika.

- II. Tehnične specifikacije in zahteve naročnika, 3. odstavek 4. točke:
V kolikor izbrani ponudnik ne dobavi blaga v največ 10. delovnih dnevih od poslanega pisnega naročila, si naročnik pridržuje pravico do odstopa od pogodbe. V tem primeru je ponudnik dolžan naročniku povrniti nastalo škodo.

- II. Tehnične specifikacije in zahteve naročnika, 7. odstavek 4. točke:
V kolikor izbrani dobavitelj ne dobavi oz. dostavi blaga v največ 10. delovnih dnevih od posameznega pisnega naročila, si naročnik pridružuje pravico do odstopa od izvajanje pogodbe. V tem primeru je izbrani dobavitelj dolžan naročniku povrniti nastalo škodo.«

- Osnutek pogodbe, 3. odstavek 5. člena:
Rok dobave je čim prej oz. največ 10 dni od posredovanega pisnega naročila dobavitelju. Blago mora biti dostavljeno in zloženo v prostore naročnika, Cesta v Gorice 15, 1000 Ljubljana, DDP lokacije naročnika.

- Osnutek pogodbe, 3. odstavek 6. člena
V kolikor dobavitelj ne dobavi blaga v največ 10. dneh od poslanega pisnega naročila, si naročnik pridržuje pravico do odstopa od pogodbe. V tem primeru je dobavitelj dolžan naročniku povrniti nastalo škodo.


Dodatna pojasnila v zvezi s pripravo ponudbe so sestavni del razpisne dokumentacije predmeta javnega naročila.


Datum objave: 01.02.2023   14:26
VPRAŠANJE


Poglavje 4. NAČIN NAROČANJA IN ROK DOBAVE


Dostava blaga se zahteva na lokacijo naročnika DDP zloženo v prostore naročnika.
Ker ni ekonomske računice vzdrževati lastna dostavna vozila je praksa, da se v veliki meri poslužuje zunanje izvajalce za dostavo blaga na lokacijo svojih kupcev, dostavljeno blago v svoje prostore-skladišče naročnik običajno opravi sam
Prosimo za konkretno pojasnilo zahteve »zloženo v prostore naročnika«

hvala in lp

ODGOVOR


Odgovor naročnika:

Naročnik odgovarja, da mora biti blago dostavljeno na lokacijo naročnika, navedeno v razpisni dokumentaciji, prestavljeno iz dostavnega vozila v prostore naročnika, t.j. v pritličje pri vhodu v objekt naročnika.

Dodatna pojasnila v zvezi s pripravo ponudbe so sestavni del razpisne dokumentacije predmeta javnega naročila.


Datum objave: 01.02.2023   14:27
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Poglavje 9. MERILO ZA IZBOR PONUDNIKA

Pri ocenjevanju ponudb za izbor ponudnika bo naročnik uporabil dvojna merila in sicer:
-Ponudba ponudnika, ki je zavezanec za DDV se upošteva skupna vrednost ponudbenega predračuna z vključenim DDV,
-Ponudba ponudnika, ki ni zavezanec za DDV pa se upošteva ponudbena vrednost brez DDV.
Ocenjevanje na tak način ni primerljivo saj je ponudnik ki ni zavezanec DDV v prednosti tak način ocenjevanja ponudbene vrednosti ni enakopravna obravnava ponudnikov in je diskrimitorna, zato tudi v nasprotju z ZJN.
Naročnika pozivamo, da zahtevo spremeni tako, da se skupna vrednost ponudbenega predračuna za vse ponudnike upošteva brez vključenega DDV.

lp


ODGOVOR

Odgovor naročnika:

Naročnik odgovarja, da ne spreminja razpisne dokumentacije.

Pri ocenjevanju se upošteva skupna vrednost ponudbenega predračuna z vključenim DDV, če pa ponudnik ne obračuna DDV, ker v času oddaje ponudbe ni zavezanec za DDV, se upošteva skupna vrednost brez DDV. V primeru slednjega mora ponudnik v primeru, da bo izbran kot najugodnejši in bo z naročnikom sklenil pogodbo, zagotavljati, da bo predmet javnega naročila zaračunaval naročniku po ceni navedeni v ponudbenem predračunu. Sprememba davčnega statusa ponudnika (presežen znesek 50.000,00 EUR v obdobju zadnjih 12 mesecev) pred oddajo naročila, do sklenitve okvirnega sporazuma ali v času izvajanja pogodbenih obveznosti ne bo vplivala na ponudbeno ceno, temveč le na izvajalčevo dolžnost v zvezi z obračunavanjem in plačevanjem DDV.

Dodatna pojasnila v zvezi s pripravo ponudbe so sestavni del razpisne dokumentacije predmeta javnega naročila.