Dosje javnega naročila 000346/2023
Naročnik: ELEKTRO CELJE, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Vrunčeva ulica 2A, 3000 Celje
Blago: SN ODVODNIKI PRENAPETOSTI ZA ZUNANJO MONTAŽO
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 37.881,00 EUR

JN000346/2023-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 24.01.2023
JN000346/2023-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 19.07.2023
JN000346/2023-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 06.09.2023
JN000346/2023-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 06.09.2023

Revizijski zahtevki
06.02.2023 Postopek pravnega varstva je zaključen Več informacij
06.02.2023 Vložen je zahtevek za revizijo
16.02.2023 Naročnik je zavrnil zahtevek za revizijo
20.02.2023 Državna revizijska komisija je v reševanje prejela zahtevek za revizijo
24.05.2023 Državna revizijska komisija je zavrnila zahtevek za revizijo 018-21-2023_sklep.pdf
Zahtevek za revizijo

    JN000346/2023-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
ELEKTRO CELJE, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.
Vrunčeva ulica 2A
3000
SI
Celje
Slovenija
Matej Gračnar
matej.gracnar@elektro-celje.si
+386 51855722
+386 34201010

Internetni naslovi
https://www.elektro-celje.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/469644/JN-6-2023-NMV-SN_odvodniki_prenapetosti_za_zunanjo_montazo.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/469644/espd/Narocnik_ESPD.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=21692
I.6 Glavna področja dejavnosti
Električna energija


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: SN ODVODNIKI PRENAPETOSTI ZA ZUNANJO MONTAŽO
Referenčna številka dokumenta: JN-6/2023-NMV
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
31216000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
SN ODVODNIKI PRENAPETOSTI ZA ZUNANJO MONTAŽO
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
31216000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SN ODVODNIKI PRENAPETOSTI ZA ZUNANJO MONTAŽO
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
07.02.2023   08:30
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 07.02.2023   10:30


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 31.01.2023   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
24.01.2023   Dodatna pojasnila
Datum objave: 01.02.2023   09:03
VPRAŠANJE
Ali je pri visoko impulznem toku (4/10 µs) 100 kA upoštevana toleranca temenske vrednosti, ki jo predpisuje standard IEC 60099-4, točka 8.7.2.2?

ODGOVOR
Zahtevan je visoki impulzni tok (4/10 µs), ki je višji ali enak 100 kA. Upoštevana je pozitivna toleranca, kot jo predpisuje standard SIST EN 60099-4 v točki 8.7.2.2.; visok impulzni tok je tako lahko od 100 % do 110 % deklarirane vrednosti.Datum objave: 01.02.2023   09:05
VPRAŠANJE
Pri pregledu tehnične dokumentacije smo ugotovili, da je naročnik spremenil določila standarda SIST EN 60099-4 oziroma enakovrednega standarda in podal napram standardu spremenjeno zahtevo, da mora SN prenapetostni odvodnik ustrezati visoko impulznemu toku (4/10µs) 100 kA. S tem ne upošteva toleranc temenske (peak) vrednosti impulznega toka, navedene po standardu SIST EN 60099-4, točka 8.7.2.2. Ta zahteva je podana strožja, kot je določena v standardu in s tem omejuje konkurenco.
V vezi s tem vas sprašujemo, ali bo naročnik sprejel kot dopustne ponudbe za SN prenapetostne odvodnike z vrednostjo »Visoki impulzni tok (4/10 µs)« v skladu s standardom SIST EN 60099-4, točka 8.7.2.2. - konkretno, ali bo sprejel kot dopustno ponudbo za odvodnik z vrednostjo »Visoki impulzni tok (4/10 µs)« znotraj tolerančnih vrednosti 90 % do 110 % od temenske (peak) vrednosti?
V kolikor naročnik ponudb za SN prenapetostne odvodnike z vrednostjo »Visoki impulzni tok (4/10 µs)« v skladu s standardom SIST EN 60099-4, tj. znotraj tolerančnih vrednosti 90 % do 110 % od temenske (peak) vrednosti, ne bo sprejel kot dopustne, sprašujemo naročnika, zakaj odstopa od standarda SIST EN 60099-4 in s tem omejuje konkurenco?


ODGOVOR
Zahtevan je visoki impulzni tok (4/10 µs), ki je višji ali enak 100 kA. Upoštevana je pozitivna toleranca, kot jo predpisuje standard SIST EN 60099-4 v točki 8.7.2.2.; visok impulzni tok je tako lahko od 100 % do 110 % deklarirane vrednosti.
Naročnik s predmetno zahtevo ni spremenil določila standarda SIST EN 60099-4 v točki 8.7.2.2, saj kot sledi iz zahteve, je dopustno odstopanje v obsegu navedene tolerance dotičnega standarda.
Prav tako naročnik z dotično zahtevo ne omejuje konkurenco, temveč v sklopu dopustnih odstopanj navedenih v dotičnem standardu želi doseči boljšo zaščito naprav SN omrežja pred atmosferskimi vplivi, kar pa lahko zagotavljajo odvodniki z boljšimi rezultati testov in meritev v obsegu zahtev dotičnega standarda.