Dosje javnega naročila 000379/2023
Naročnik: OBČINA BOROVNICA, Paplerjeva ulica 22, 1353 Borovnica
Blago: DOBAVA IN MONTAŽA OPREME ZA POTREBE KRAJEVNE KNJIŽNICE BOROVNICA
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 166.659,47 EUR

JN000379/2023-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 25.01.2023
JN000379/2023-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 07.02.2023
JN000379/2023-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 10.02.2023
JN000379/2023-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 10.02.2023
JN000379/2023-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.04.2023
JN000379/2023-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 15.05.2023
JN000379/2023-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 15.05.2023
Zahtevek za revizijo

    JN000379/2023-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA BOROVNICA
Paplerjeva ulica 22
1353
SI
Borovnica
Slovenija
Občina Borovnica, Dolores Dolenc Bajc
dolores.dolenc@borovnica.si
+386 17507463

Internetni naslovi
http://www.borovnica.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/469772/Obcina_Borovnica_oprema_knjiznice.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=22098
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: DOBAVA IN MONTAŽA OPREME ZA POTREBE KRAJEVNE KNJIŽNICE BOROVNICA
Referenčna številka dokumenta: JN-22098
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
39155100
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
V prenovljenem objektu bivše trgovine bo delovala nova knjižnica dr. Marije Borštnik. Oprema je predvidena v pritličju objekta v izmeri cca. 300 m2. Prostore je potrebno opremiti s pohištveno opremo.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
39155100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Borovnica, Zalarjeva 19a
II.2.4 Opis javnega naročila
Pohištvena oprema po popisu.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 4
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Možnost podaljšanja je opredeljena v Razpisni dokumentaciji
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
10.02.2023   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 10.04.2023
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 10.02.2023   11:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 06.02.2023   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
25.01.2023   Dodatna pojasnila
Datum objave: 30.01.2023   12:39
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

v razpisni dokumentaciji piše, da moramo priložiti S.BON-1/P in potrdila vseh bank, kjer imamo odprte računae, da v zadnjih 6 mesecih nismo imeli blokiranega računa.
Ponavadi je praksa, če je potrebno predložiti S.BON-1/P, ni potrebno še dodatno predložiti potril bank, saj so vsi podatki že na S.BON-1/P.

Ali zadostuje, da prdložimo samo S.BON-1/P ali je potrebno tudi potdila bank o neblokiran računu?

Hvala in lep pozdrav.


ODGOVOR
Lahko priložite samo S.BON-1/P.

Datum objave: 30.01.2023   13:05
VPRAŠANJE
Spoštovani,

saj dobro razumemo, da v fazi ponudbe ni potrebno priložiti podpisanih referenčnih potrdil. Potrdila se bo dostavilo na zahtevo naročnika.

Hvala.
Lep pozdrav.

ODGOVOR
Pravilno ste razumeli, vsekakor pa lahko predložite tudi referenčna potrdila, če jih imate.Datum objave: 06.02.2023   16:16
VPRAŠANJE
Prosimo za podaljšanje roka za oddajo in vprašanja

ODGOVOR
Rok za oddajo vprašanj je podaljšan do 10.2.2023, rok za oddajo ponudbe do 16.2.2023Datum objave: 06.02.2023   16:17
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Prosimo za podaljšanje roka za vsaj 5 delovnih dni, saj je čas počitnic, ter je težje sestaviti konkurenčno ponudbo. Tako za oddajo, kot za postavitev vprašanj.

S podaljšanjem bi naročnik pridobil vsaj še eno konkurenčno ponudbo.

ODGOVOR

Rok je podaljšan.


Datum objave: 09.02.2023   14:58
VPRAŠANJE
Zanima me ali se naročniku ne zdi da konkretno in na zelo viden način daje prednost le enemu ponudniku (celo uvozniku) s razpisnimi pogoji.

Naročnik očitno pogojuje z konstrukcijo, z referencami in vodjo del.

Prosim, da naročnik omili pogoje, da bo lahko pridobil več konkurenčnih ponudb. Celo za vodjo del pri takšnih projektih ni kompatibilni pogoj.

ODGOVOR
Naročnik je objavil popravek razpisne dokumentacije.

VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

zanima me zakaj zahtevate vodjo del z izobrazbo lesarske smeri? Večji del regalov knjižnice je sestavljenih iz kovinskega dela. Tudi težo cene pri ponudbi večji del nosi kovinska konstrukcija.

Prosimo za umik pogoja lesarske smeri, saj že imate zahtevo po referencah v projektih.


ODGOVOR
Naročnik je objavil popravek razpisne dokumentacije.

VPRAŠANJE
Spoštovani.

Navajate referenčne posle v višini 60.000 EUR in to kar dva takšna posla. Prosimo za zmanjšanje na en projekt v zadnjih treh letih v maksimalni višini 40.000 EUR.

S takšnimi pogoji bi naročnik pridobil vsaj eno konkurenčno ponudbo več.

ODGOVOR
Naročnik je objavil popravek razpisne dokumentacije.

VPRAŠANJE
Spoštovani.

V razpisni dokumentaciji navajate reference za vodjo del. Če pogledamo podobne in celo precej večje razpise v zvezi z pohištveno opremo se skoraj nikjer ne zahteva referenca za vodjo del. Vseeno takšna knjižnica ne spada med zahtevnejše projekte glede pohištvene opreme in se nam ne zdi korektno, da zahtevate reference za vodjo del.

S tem omejujete velik del konkurence, predvsem manjših podjetij in obrtnikov, ki nimajo vodje del. Dajete pa prednost inženiringov in velikim podjetjem, ki na koncu vseeno kupujejo od nas manjših podjetij.

Prosim, da se umakne pogoj za vodjo del.

ODGOVOR
Naročnik je objavil popravek razpisne dokumentacije.Datum objave: 10.02.2023   07:49
VPRAŠANJE
Znotraj popisa opreme, v splošnih zahtevah je navedeno:
»Regali morajo ustrezati naslednjim normativom: EN 16121 - varnostne zahteve, trdnost polic - horizontalna in vertikalna obremenitev, ukrivljanje polic, trdnost nosilce polic, trdnost strukture, padec in stabilnost«

Ali je potrebno za veljavnost ponudbe predložiti certifikat EN 16121?


ODGOVOR

Ponudnik bo certifikat lahko predložil naknadno, na poziv naročnika.Datum objave: 10.02.2023   09:21
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Vprašanje glede regalov. Iz popisov izgleda kot, da naročnik že ima izbranega dobavitelja, saj v svojih zahtevah navaja podrobnosti, navedba katerih ni vsakdanja. Vsak Evropski proizvajalec ima svoj način izdelave, končna funkcionalnost je pa enaka. Prav tako končen izgled zelo podoben, saj navedbe, ki jih navajate v popisu niso vsakdanje. Z detajlnimi popisi izdelave regalov, kot so stranice izdelane iz cevi točno 30x30 mm, ter povezovalnih elementov dim. 50x5 mm naročnik že v izboru preferira le enega dobavitelja. Zato prosimo, da naročnik dopusti možnost konstrukcijsko drugačne izdelave, končno zelo podobnega izgleda in enake funkcionalnosti. Referenčne fotografije tako ali tako imate, čeprav tudi le te odstopajo od opisa in niso usklajene z opisom.
Priporočam, da naročnik vseeno dopusti tudi drugačno konstrukcijsko izdelavo regalov, zavaruje pa se s tem, da se pred izdelavo ali podpisom pogodbe izdelajo delavniški načrti, katere potrdi naročnik (projektant).

1. Navedene imate dimenzije stranice iz cevi 30x30 mm, povezovalnih elementov 50x5 mm. Ali lahko ponudimo knjižni regal (torej namenjen knjižnicam) izdelan npr. iz C profila 30x30mm. Nosilnost in funkcionalnost je enaka , izgled zelo podoben. Nosilnost je enaka, saj je izdelan lahko iz debeljšega materiala (kovine) kot je cev 30x30.


2. Prosim za obrazložitev iz opisa citiranega spodaj, kaj pomeni iz polnega jekla debeline 15/10 ??
OPIS: "Stranica regala varjena konstrukcija iz kvadratnih jeklenih cevi dim 30*30mm (vertikale) in povezovalnih elementov dim. 50*5 mm iz polnega jekla debeline 15/10".

3. Navedeno imate, da se stranice med seboj v končne regale povezujejo z okvirjem. Navedeno imate točno dimenzijo pravokotnih cevi 15x30 mm. Na fotografijah ki jih imate v opisu, na vseh fotografijah ni videti teh povezovalnih okvirjev. Predvsem tudi ne tam kjer se vertikalni element zaključi s PVC čepi.
Ali okvir mora biti res izdelan točno iz takšne dimenzije pravokotnih cevi? Potem bi dobro bilo, da navajate še podatek o debelini cevi.

4. Ali je zadnja polica na vrhu kovinska in potem pride leseno pokrivalo ali je regal brez polic na vrhu? V slikovnem gradivu imate različne prikaze.

5. Prav tak na fotografijah ni videti povezovalnega okvirja tam kjer je zgornji pokrov iz lesa (iverce) in imajo vertikale PVC čepe.

6. Navedeno imate, da ima polica prednji robi višine 25 mm, zadaj pa povišano stranico višine 25 mm. Torej iz tega sklepamo, da ima polica spredaj in zadaj enak rob?

7. Naročnik navaja ABS 2mm, ki pri večini proizvajalcev več ni "moderen" ampak se uporablja čedalje več 1 mm. Se lahko uporabi 1 mm?

8. Naročnik razpolaga z dekorjem iverala in melaminske folije?

Prosimo, da naročnik dopusti tudi možnost drugačne izdelave konstrukcij regalov in s tem omogoči pridobitev več konkurenčnih ponudb, ter nižjo ceno končnega izdelka.
S takšnimi pogoji naročnik vidno daje prednost le enemu ponudniku, sebi pa onemogoča pridobitev ugodnejše ponudbe.

Prosimo za odgovore.


ODGOVOR
1. Ponudniki lahko ponudijo opremo z vsaj enakovrednimi tehničnimi karakteristikami, primerljivim konstrukcijskim sistemom in funkcionalnostjo ter vizualnim izgledom, kot je določeno s projektom.

2. Ponudniki lahko ponudijo opremo z vsaj enakovrednimi tehničnimi karakteristikami, primerljivim konstrukcijskim sistemom in funkcionalnostjo ter vizualnim izgledom, kot je določeno s projektom.

3. Ponudnik lahko ponudi tudi konstrukcijski sistem, ki je vsaj enakovreden predpisanemu tako po funkcionalnosti kot tudi po trdnosti, krivljenju in ostalih lastnostih vezanih na EN 16121

4. Na vrhu je predviden povezovalni profil oz okvir in nato leseno pokrivalo.

5. Na vrhu je predviden povezovalni profil oz okvir in nato leseno pokrivalo.

6. Polica mora imeti vsaj zadaj rob višine minimalno 25 mm, za zaustavljanje knjig.

7. 2mm ABS je predviden za zagotavljanje zaobljenejših robov pohištva.

8. Dekorje iverla in melaminske fojije se bo izbralo na podlagi vzorcev dejanskega materiala.

9. Ponudniki lahko ponudijo opremo z vsaj enakovrednimi tehničnimi karakteristikami, primerljivim konstrukcijskim sistemom in funkcionalnostjo ter vizualnim izgledom, kot je določeno s projektom.


Datum objave: 10.02.2023   12:20
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Dne 10.2.2023 ni objavljene popravljene razpisne dokumentacije. Ker trenutno še ne vemo kako se je dokumentacija spremenila in ali sploh lahko pripravimo ponudbo (glede na pogoje) prosim za podaljšanje roka za oddajo ponudbe.

ODGOVOR
Naročnik je podaljšal rok za oddajo vprašanj in ponudb.

VPRAŠANJE
Spoštovani.

Ker je čas počitnic zelo težko v tako kratkem času sestavimo ponudbo. Prosimo za podaljšanje roka vsaj do 22.2.2023.

S tem bomo lahko sestavili ponudbo, ki bo konkurenčna in bo izražala pravo ceno.

ODGOVOR
Naročnik je podaljšal rok za oddajo vprašanj in ponudb.