Dosje javnega naročila 000412/2023
Naročnik: ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA, Metelkova ulica 9, 1000 Ljubljana
Storitve: Ortodontske storitve za potrebe enote Center
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 120.000,00 EUR

JN000412/2023-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 26.01.2023
JN000412/2023-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 15.02.2023
JN000412/2023-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.03.2023
JN000412/2023-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 17.05.2023
JN000412/2023-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 17.05.2023
Zahtevek za revizijo

    JN000412/2023-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA
Metelkova ulica 9
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Erika Savič
erika.savic@zd-lj.si
+386 13003946
+386 13003912

Internetni naslovi
http://www.zd-lj.si
http://www.zd-lj.si
I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/469875/RD_JN-06-2023_ORTODONTSKE_STORITVE.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=22124
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Ortodontske storitve za potrebe enote Center
Referenčna številka dokumenta: JN-06/2023
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
85131100
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Ortodontske storitve za potrebe enote Center
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
85131100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Ortodontske storitve za potrebe enote Center
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Vsi pogoji so opredeljeni v razpisni dokumentaciji
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Vsi pogoji so opredeljeni v razpisni dokumentaciji

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
27.02.2023   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 02.06.2023
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 27.02.2023   10:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 15.02.2023   09:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA
Metelkova ulica 9
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
26.01.2023   Dodatna pojasnila
Datum objave: 15.02.2023   06:48
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Želim vas opozoriti na neskladje z zakonskimi določili, ki jih navajate v drugem členu priloge 4 (vzorec POGODBA 14/22).
V drugem členu je navedeno, da je dolžan izvajalec skladno z določili Splošnega dogovora vključiti najmanj 72 novih primer. Kršenje teh določil se kaznuje s 4% pogodbene kazni.

Navedbe Splošnega dogovora so sledeče

Prilogi III/a v 7. točki (Zobozdravstvo)3 V dejavnosti ortodontije si izvajalec pri končnem letnem obračunu zagotovi:

- plačilo realiziranega obsega programa, če v koledarskem letu na novo vključi v zdravljenje vsaj 72 oseb in izvede vsaj 100 prvih specialističnih ortodontskih pregledov (šifra storitve 01008);

- če izvajalec ne doseže pogojev iz prejšnje alineje, obenem pa v koledarskem letu na novo vključi v zdravljenje vsaj 60 oseb in izvede vsaj 90 prvih specialističnih ortodontskih pregledov, si pri končnem letnem obračunu zagotovi plačilo realiziranega obsega programa največ do pogodbeno dogovorjenega programa;

- če izvajalec ne doseže pogojev iz prejšnje alineje, se mu pri končnem letnem obračunu odšteje 4 % obračunane vrednosti programa.

Kakor se bere zakon, je potrebno za celotno realizacijo dogovorjenega programa (to je 1,0) vključiti v zdravljenje 60 oseb za 100% plačilo obsega programa. Iz tega sledi, da je za realizacijo programa potrebno vključiti najmanj 60 novih zavarovanih oseb in 90 prvih pregledov.

Dejstvo je namreč slednje, med 60 in 72 je 20% procentov razlike. Kot izvajalec bi moral vključiti 20% več zavarovancev, kakor veleva zakon za izpolnitev 1,0 programa. Hkrati to pomeni, da bi imel v obravnavi več ljudi in zato bi ljudje prihajali na termine še bolj poredko, kar seveda ni dobro.

Prosim, če lahko v 2. členu Pogodbe 14/2022 upošteva pravilna dikcija Splošnega dogovora. Hkrati pa je potrebno navesti, da se v pogodbi izvaja 1,0 programa v ekvivalentu 62.237 točk (prosim preverite pravilno število točk) po ZZZS-ju.

Hvala za razumevanje in lep dan še naprej.

ODGOVOR

Naročnik razpisne pogoje spreminja tako, da se pravilno glasijo:
"da na novo vključi v zdravljenje vsaj 60 oseb in izvede vsaj 90 prvih specialističnih ortodontskih pregledov"
Popravljena razpisna dokumentacija bo objavljena na portalu javnih naročil in vsi popravki bodo označeni z rdečo barvo.
Ponudnike naprošamo, da spremembe upoštevajo pri pripravi ponudbe.