Dosje javnega naročila 000422/2023
Naročnik: Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma, Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana
Storitve: Razvoj prototipa za bodoče Nacionalno informacijsko središče
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 169.885,00 EUR

JN000422/2023-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 27.01.2023
JN000422/2023-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 06.02.2023
JN000422/2023-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 14.02.2023
JN000422/2023-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 07.03.2023
JN000422/2023-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 17.04.2023
JN000422/2023-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 24.04.2023
JN000422/2023-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 28.04.2023
Zahtevek za revizijo

    JN000422/2023-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma
Dimičeva ulica 13
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Rudi Bernik
rudi.bernik@slovenia.info
+386 15898550
+386 15898560

Internetni naslovi
http://www.slovenia.info

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/469878/JNM-0001-2023-S-POG-STO_RAZPISNA_DOKUMENTACIJA.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=22629
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Nacionalna ali zvezna agencija/urad
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Razvoj prototipa za bodoče Nacionalno informacijsko središče
Referenčna številka dokumenta: JNM-0001/2023-S-POG-STO
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
73300000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet danega naročila je sestavni del nacionalnega Načrta za okrevanje in odpornost slovenskega turizma (NOO) v okviru četrtega stebra, ki narekuje trajnostno in digitalno transformacijo. Predmet javnega naročila mora v celoti izpolnjevati cilje reformnega dela NOO za turizem pod naslovom Nadgradnja Zelene sheme slovenskega turizma. Opredeljuje ga reformni del komponente štiri Trajnostni razvoj slovenskega turizma, vključno s kulturno dediščino v okviru četrtega Razvojnega področja: pametna, trajnostna in vključujoča rast.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
73300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet danega naročila je sestavni del nacionalnega Načrta za okrevanje in odpornost slovenskega turizma (NOO) v okviru četrtega stebra, ki narekuje trajnostno in digitalno transformacijo. Predmet javnega naročila mora v celoti izpolnjevati cilje reformnega dela NOO za turizem pod naslovom Nadgradnja Zelene sheme slovenskega turizma. Opredeljuje ga reformni del komponente štiri Trajnostni razvoj slovenskega turizma, vključno s kulturno dediščino v okviru četrtega Razvojnega področja: pametna, trajnostna in vključujoča rast.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 11
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Sredstva so zagotovljena v okviru potrjenega Načrta za okrevanje in odpornost, ki je bil potrjen z izvedbenim sklepom Sveta o odobritvi ocene načrta za okrevanje in odpornost za Slovenijo z dne 1.7.2021 - javno naročilo financirano s strani Evropske unije - NextGeneration EU.


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
13.02.2023   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.12.2023
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 13.02.2023   13:00
Kraj: V sistemu e-JN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 06.02.2023   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
27.01.2023   Dodatna pojasnila
Datum objave: 01.02.2023   15:01
VPRAŠANJE
Glede na to, da so pogoji, ki jih mora izpolnjevati nominirani kader enaki po vsebini, kot v razpisu JN005439/2022-B01 z dne 04.08.2022,
sprašujemo ali lahko potrjene reference s strani naročnikov, ki smo jih pridobili za omenjeni razpis, uporabimo tudi v tem razpisu oz. ponudbi?

Hvala za odgovor


ODGOVOR

Potrjene reference s strani naročnikov (Potrdilo reference strokovnjaka s strani posameznih naročnikov), ki so bile pridobljene v okviru oddaje ponudbe na javno naročilo opr. št. JN005439/2022-B01, so bile v skladu z vsebino potrdila izdane izključno za prej navedeno javno naročilo. Zato teh potrdil pri javnem naročilu JN000422/2023-W01 - Razvoj prototipa za bodoče Nacionalno informacijsko središče ne morete uporabiti.


Datum objave: 03.02.2023   14:49
VPRAŠANJE
Hvala za odgovor. Še enkrat smo temeljito preverili celotno dokumentacijo in ugotovili, da vsebina obrazcev iz prejšnjega postopka (JN005439/2022-B01) v celoti vključuje vse vsebine, ki se zahtevajo v obrazcih iz aktualnega postopka JN. Menimo, da se s tem po nepotrebnem ponovno obremenjuje naročnike referenčnih projektov, še posebej v tako kratkem času za oddajo ponudb in to še v času šolskih počitnic. Od naročnika pričakujemo, da potrdi možnost oddaje istih referenc z dodatnim dopisom, ki bo pripravljen s strani ponudnika. V primeru, da naročnik ne potrdi tega predloga predlagamo, da se rok za oddajo ponudb podaljša.

Hvala za odgovor

ODGOVOR
Naročnik ne more odobriti naknadne potrditve veljavnosti referenc, saj so bile potrjene reference, v okviru oddaje ponudbe na javno naročilo opr. št. JN005439/2022-B01, v skladu z vsebino potrdila, izdane izključno za prej navedeno javno naročilo. Naročnik ugodi predlogu za podaljšanje roka za oddajo ponudb tako, da se rok za oddajo ponudbe podaljša na 20. 2. 2023 do 10:00 ure in temu ustrezno tudi podaljšajo drugi roki iz predmetnega javnega naročila ter v tem delu spremeni razpisna dokumentacija.