Dosje javnega naročila 000448/2023
Naročnik: VARSTVENO DELOVNI CENTER NOVA GORICA, Sedejeva ulica 10, 5000 Nova Gorica
Blago: DOBAVA ČISTILNEGA MATERIALA ZA POTREBE VDC NOVA GORICA ZA 12 MESECEV
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 44.664,04 EUR

JN000448/2023-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 30.01.2023
JN000448/2023-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.02.2023
JN000448/2023-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 27.03.2023
JN000448/2023-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 28.03.2023
Zahtevek za revizijo

    JN000448/2023-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
VARSTVENO DELOVNI CENTER NOVA GORICA
Sedejeva ulica 10
5000
SI
Nova Gorica
Slovenija
Sedejeva ulica,10 direktorica Maša Černe
tajnistvo@vdcng.si
+386 53350600
+386 53350601

Internetni naslovi
http://www.vdcng.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/470022/JN_cistilni_material_ponovitev.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=22170
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Socialno varstvo


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: DOBAVA ČISTILNEGA MATERIALA ZA POTREBE VDC NOVA GORICA ZA 12 MESECEV
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
39830000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je dobava potrošnega čistilnega materiala za obdobje 12 mesecev. Tehnične specifikacije so podane v okviru Ponudbenega predračuna (datoteka .xlsx), ki je ponudnikom dostopen na Portalu javnih naročil in je sestavni del razpisne dokumentacije. Količine v ponudbenem predračunu so okvirne in letne (za 12 mesecev). Naročilo je enotno in ni razdeljeno na sklope. Predmet javnega naročila je podrobneje opredeljen v razpisni dokumentaciji.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
39830000
39831000
39831200
39831210
39831220
39831240
39831300
39831600
39832000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je dobava potrošnega čistilnega materiala za obdobje 12 mesecev. Tehnične specifikacije so podane v okviru Ponudbenega predračuna (datoteka .xlsx), ki je ponudnikom dostopen na Portalu javnih naročil in je sestavni del razpisne dokumentacije. Količine v ponudbenem predračunu so okvirne in letne (za 12 mesecev). Naročilo je enotno in ni razdeljeno na sklope. Predmet javnega naročila je podrobneje opredeljen v razpisni dokumentaciji.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Vsi pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo so opredeljeni v razpisni dokumentaciji.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
06.02.2023   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 01.04.2023
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 06.02.2023   11:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 31.01.2023   16:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
27.01.2023   Dodatna pojasnila
Datum objave: 01.02.2023   12:56
Potrjujemo. Naročnik pojasnjuje, da je v obrazcu Ponudbeni predračun zapisana opomba: »* OPOMBA: Ponudnik mora preračunati cene na enoto mere.«, zato morajo ponudniki preračunati cene na enoto mere (kot izhaja iz ponudbenega predračuna).

Datum objave: 01.02.2023   12:57
VPRAŠANJE
Pozdravljeni
Ali vam lahko pri čistilnih sredstvih ponudimo pakiranje 1 l ali 10 l namesto 5 l in ustrezno preračunamo.
Ali vam lahko pri čistilnih sredstvih ponudimo pakiranje 1 l namesto 750 ml in ustrezni preračunamo.

ODGOVOR

Potrjujemo. Naročnik pojasnjuje, da je v obrazcu Ponudbeni predračun zapisana opomba: »* OPOMBA: Ponudnik mora preračunati cene na enoto mere.«, zato morajo ponudniki preračunati cene na enoto mere (kot izhaja iz ponudbenega predračuna).