Dosje javnega naročila 000536/2023
Naročnik: SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. FRANCA DERGANCA Nova Gorica, Ulica padlih borcev 13A, 5290 Šempeter pri Gorici
Blago: Potrošni material za potrebe OP strok
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 84.962,91 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN000536/2023-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 02.02.2023
JN000536/2023-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 29.03.2023
JN000536/2023-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 27.04.2023
JN000536/2023-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 08.05.2023
JN000536/2023-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 08.05.2023
JN000536/2023-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 08.05.2023
JN000536/2023-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 08.05.2023
JN000536/2023-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 08.05.2023
JN000536/2023-Pog06 - Pogodba, objavljeno dne 08.05.2023
Zahtevek za revizijo

    JN000536/2023-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2023/S 025-073443
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. FRANCA DERGANCA Nova Gorica
Ulica padlih borcev 13A
5290
SI
Šempeter pri Gorici
Slovenija
Skupina za javna naročila
sjn@bolnisnica-go.si
+386 53301580

Internetni naslovi
http://www.bolnisnica-go.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/470052/RD-objava.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=22177
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Potrošni material za potrebe OP strok
Referenčna številka dokumenta: 200-4/2023
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33140000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je dobava potrošnega materiala za potrebe OP strok po specifikacijah predmeta JN kot se nahajajo v programu Go-Soft pod šiframi razpisa: 1486NP1.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33140000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: sedež naročnika
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je dobava potrošnega materiala za potrebe OP strok po specifikacijah predmeta JN kot se nahajajo v programu Go-Soft pod šiframi razpisa: 1486NP1.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 17
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
skladno z razpisno dokumentacijo
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:
skladno z razpisno dokumentacijo

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
skladno z razpisno dokumentacijo

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti.
Predlagano največje število udeležencev v okvirnem sporazumu:
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
07.03.2023   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 07.03.2023   12:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Da


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 20.02.2023   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. FRANCA DERGANCA Nova Gorica
Ulica padlih borcev 13A
5290
Šempeter pri Gorici
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
30.01.2023   Dodatna pojasnila
Datum objave: 06.02.2023   12:57
VPRAŠANJE
Spoštovani,
ali lahko namesto izjav za pridobitev podatkov iz kazenske evidence priložimo potrdila o nekaznovanosti?

ODGOVOR
Spoštovani,
lahko. Kot zapisano v obrazcu navodila za izdelavo ponudbe, točka 6.A.1., lahko ponudnik predloži potrdila o nekaznovanosti, ta pa ne smejo biti starejša od 4-ih mesecev od poteka roka za oddajo ponudb.
Lep pozdrav


Datum objave: 06.02.2023   12:59
VPRAŠANJE
Pojasnite želeno količino:
#970790 RAZTEZOVALEC KOŽE 1:1,5 (sc=10kos) / 20kos
#970791 RAZTEZOVALEC KOŽE 1:3 (sc=10kos) / 20kos

Ni jasno ali želite 20kos ali 20sc?
Naprošamo za natančno potrditev želene količine:
- ali želite 200 kos raztezovalcev?
- ali pač želite 20 kos raztezovalcev?

ODGOVOR
Spoštovani,
osnovna enota mere je KOS; cena se poda za 1 košček. V škatli je 10 koščkov. Predvidena letna poraba je 20 koščkov.
Lepo pozdravljeni,
Datum objave: 17.02.2023   12:52
VPRAŠANJE
Spoštovani.
Prosimo za pojasnilo, ali je predvidena količina pod šifro #962276 pravilna?
Hvala za odgovor.

ODGOVOR

Da. količina je pravilna.


Datum objave: 20.02.2023   07:36
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
vprašanje se nanaša na postavko #N010736: ali dovolite, da vam ponudimo set za carski rez v sestavi: 1x pregrinjalo za instrumentarsko mizo (150×190)cm, 4x vpojna brisačka (30×30)cm, 1x pregrinajalo za pacienta (200×320)cm z integrirano vrečko za zbiranje tekočin (75×85cm) ter poudarjenim robom z odprtino (25×30)cm , 1x (10×50)cm OP trak, 1x (2×22)cm ježek (Velcro), 1x (75×80)cm brisačka za novorojenčka, 10x (40×40)cm zloženci z rtg nitko, 20x (30×30) tamponi, 1x kirurški plašč velikost L (standard), 3x kriruški plašč velikost XL (stanrd), 1x (80×140)cm pregrinjalo za mayo stojalo, ojačano.
Hvala za odgovor.

ODGOVOR
Naročnik zahteva, da so v setu za carski rez zajete vse komponente, ki so del razpisne dokumentacije.