Dosje javnega naročila JN3923/2013
Naročnik: OBČINA GORNJA RADGONA 
Gradnje: Gradbena dela
ZJN-2: Odprti postopek

JN3923/2013 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 08.04.2013
JN4372/2013 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 17.04.2013
JN5201/2013 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 06.05.2013
JN5256/2013 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 07.05.2013
JN5604/2013 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 14.05.2013
    JN3923/2013 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU

Gradnje

Gradbena dela

Datum objave: 8. 4. 2013
Številka objave: JN3923/2013


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE OBČINA GORNJA RADGONA, PARTIZANSKA CESTA 013, Kontakt: Andrej Subašič, SI-9250 GORNJA RADGONA.
Tel. +386 25643822. Telefaks +386 25643814. E-pošta andrej.subasic@gor-radgona.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.gor-radgona.si
Dodatne informacije dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)VRSTA NAROČNIKA Regionalni ali lokalni organ.
I.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIJavna uprava
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: “Nizkoenergijski vrtec Gornja Radgona - Črešnjevci“
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Gradnje.
Izvedba gradnje s katerimi koli sredstvi, ki ustreza zahtevam naročnika.
II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumuTrajanje okvirnega sporazuma:Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: “Nizkoenergijski vrtec Gornja Radgona - Črešnjevci“
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 45000000 (Gradbena dela)
45110000 (Rušenje objektov ter splošna rušitvena in zemeljska dela)
45200000 (Dela na objektih ali delih objektov visoke in nizke gradnje)
45300000 (Inštalacijska dela pri gradnjah)
45400000 (Zaključna gradbena dela)
45310000 (Elektroinštalacijska dela)
45350000 (Strojne inštalacije)
45410000 (Fasadarska in štukaterska dela)
II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilihII.1.8)SklopiII.1.9)Informacije o variantah Variantne ponudbe so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obsegII.2.2)Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbeII.2.3)Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročilaII.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEKIII.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Finančna zavarovanjaIII.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajoIII.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddanoIII.1.4)Drugi posebni pogojiIII.2)POGOJI ZA UDELEŽBOIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski registerIII.2.2)Poslovna in finančna sposobnostIII.2.3)Tehnična sposobnostIII.2.4)Informacije o pridržanih naročilihIII.3)SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Informacije o določeni strokiIII.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitveIV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Odprti postopek.
IV.1.2)Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanjuIV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogomIV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Najnizja cena.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnikIV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
Prejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
Ne.
IV.3.3)Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentovIV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje Datum: 6. 5. 2013
Čas: 11:00
IV.3.5)Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatomIV.3.6)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje Uradni jeziki EU: SL
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Do: 31. 7. 2013
IV.3.8)Način odpiranja ponudb Datum: 6. 5. 2013
Čas: 12:00
Kraj: Na sedežu naročnika.
VI.1)INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILAVI.2)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da.
Sklic na projekte in/ali programe:
Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 za obdobje 2012-2014, razvojne prioritete »Razvoj regij«, prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi«.
VI.3)DODATNE INFORMACIJE Ogled vseh načrtov je možen na spletni strani Občine Gornja Radgona: http://www.gor-radgona.si - v sporočilni rubriki “Razpisi“

Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2013/4/1931-294976302049440/JN_Nizkoenerg
ijski_vrtec_Cresnjevci-RD.zip

Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: Datum: 29. 4. 2013
Čas: 08:00
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke OBČINA GORNJA RADGONA, PARTIZANSKA CESTA 013, SI-9250 GORNJA RADGONA.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vložitev pritožbVI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb OBČINA GORNJA RADGONA, PARTIZANSKA CESTA 013, SI-9250 GORNJA RADGONA.
VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 8. 4. 2013

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • JN4372/2013, Gradnje: Gradbena dela; datum objave: 17. 4. 2013
  • JN5201/2013, Gradnje: Gradbena dela; datum objave: 6. 5. 2013
  • JN5256/2013, Gradnje: Gradbena dela; datum objave: 7. 5. 2013
  • JN5604/2013, Gradnje: Gradbena dela; datum objave: 14. 5. 2013

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 16.04.2013   12:24
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
pozdrav,
prosimo, da se razpisni dokumentaciji priložijo vsaj osnovni načrti predvidenega objekta in sheme stavbnega pohištva.
Na podlagi takšne dokumentacije bomo lahko pripravili konkurenčno ponudbo.
lep dan,

ODGOVOR:
Načrti se nahajajo na spletni strani Občine Gornja Radgona www.gor-radgona.si v rubriki razpisi (neposreden link:http://www.gor-radgona.si/gids/sporocilo/2013040811361691/.

Datum objave: 16.04.2013   12:26
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Lep pozdrav!

Prosimo za tlorise in prereze objekta, prav tako detajle in sheme stavbnega pohištva!

ODGOVOR:
Načrti so objavljeni na spletni strani Občine Gornja Radgona www.gor-radgona.si v rubriki razpisi (neposreden link:http://www.gor-radgona.si/gids/sporocilo/2013040811361691/.


Datum objave: 16.04.2013   12:30
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdrav,
za določitev cene pri B. II/ lesene konstrukcije potrebujemo načrt ostrešja ali specifikacijo nosilcev z dimenzijami.
lep dan,

ODGOVOR:
Načrti so objavljeni na spletni strani Občine Gornja Radgona www.gor-radgona.si v rubriki razpisi (neposreden link:http://www.gor-radgona.si/gids/sporocilo/2013040811361691/. V načrtu Arhitektura - tloris ostrešja in v Načrtu gradbenih konstrukcij.


Datum objave: 16.04.2013   12:35
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ali lahko v primeru skupne ponudbe reference predloži katerikoli od partnerjev?

Hvala za odgovor in lep pozdrav

ODGOVOR:
Lahko katerikoli od partnerjev.

Datum objave: 16.04.2013   12:49
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Lep pozdrav!

Prosimo za celotno tehnično dokumentacijo (tlorise, prereze, detajle, sheme, ureditev okolice,...)

ODGOVOR:
Načrti se nahajajo na spletni strani Občine Gornja Radgona www.gor-radgona.si v rubriki razpisi (neposreden link:http://www.gor-radgona.si/gids/sporocilo/2013040811361691/.


Datum objave: 16.04.2013   12:58
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:

Spoštovani!

Ali kot referenca velja referenca energetske sanacije objekta širšega družbenega pomena (šole), na katerem so se dela izvajala v skladu z nizkoeenrgijsko gradnjo.

Lep pozdrav!

ODGOVOR:
Refernca velja tudi za energetske sanacije objektov - nizkoenergijskih ali pasivnih stavb po enotni klasifikaciji vrst objektov CC-SI 1263 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo.

Datum objave: 16.04.2013   13:00
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Lep pozdrav!

Ptroismo za dimenzije točkovnih temeljev za spodaj navedeno postavko!
9. Odstranitev obstoječih betonskih točkovnih temeljev (podstavkov) za kontejnerje in odvoz na deponijo!
kom 72,00


ODGOVOR:
Točkovni AB temelji dimenzij: 30x30x120 cm

Datum objave: 16.04.2013   13:03
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Lep pozdrav!

Ptroismo za dimenzije oziroma detajl za spodaj navedeno postavko!
1. Dobava potrebnega materiala z vsemi transporti, priprava kovinskih elementov v delavnici, transport do mesta vgraditve in montaža z vijačenjem in delno z varjenjem na mestu ter izdelava in montaža kompletnih alu nosilnih podkonstrukcij za izvedbo nadstreškov pred igralnicama.
kpl. 2,00ODGOVOR:
Načrt konstrukcije za nadstrešnico je objavljen na spletni strani Občine Gornja Radgona www.gor-radgona.si v rubriki razpisi (neposreden link:http://www.gor-radgona.si/gids/sporocilo/2013040811361691/.


Datum objave: 16.04.2013   13:05
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Lep pozdrav!

Proismo za dimenzije oziroma detajl za spodaj navedeno postavko!
Lesene konstrukcije postavka 1.

ODGOVOR:
Načrti so objavljeni na spletni strani Občine Gornja Radgona www.gor-radgona.si v rubriki razpisi (neposreden link:http://www.gor-radgona.si/gids/sporocilo/2013040811361691/. V Načrtu arhitektura - tloris ostrešja in Načrtu Gradbenih konstrukcij.


Datum objave: 16.04.2013   13:08
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Lep pozdrav!

Proismo za dimenzije oziroma detajl za spodaj navedeno postavko!
Lesene konstrukcije postavka 7.

ODGOVOR:
Načrti so objavljeni na spletni strani Občine Gornja Radgona www.gor-radgona.si v rubriki razpisi (neposreden link:http://www.gor-radgona.si/gids/sporocilo/2013040811361691/. V Načrtu aritekture - tloris ostrešja in Načrtu gradbenih konstrukcij.


Datum objave: 16.04.2013   13:15
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Lep pozdrav!

Prosimo za dimenzije, iz kakšnega materiala (točno določiti) in napis na kamniti spominski tablici!

ODGOVOR:
Dimenzije spominske kamnite plošče:
ca. 35x25 cm,
granit (black galaxy)
z logotipom Vrtca Manka Golarja Gornja Radgona in napisom, enota ČREŠNJEVCI 2013


Datum objave: 17.04.2013   07:41
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Lep pozdrav!

PRosimo za natančnen opis igral ki se demontira (slikice in velikos)!
Nikjer nimate navedene postavke za montažo obstoječih demontiranih igral!

ODGOVOR:
Slike igral so objavljene na spletni strani Občine Gornja Radgona www.gor-radgona.si v rubriki razpisi (neposreden link:http://www.gor-radgona.si/gids/sporocilo/2013040811361691/. Montaža igral ni predmet razpisa.

Datum objave: 17.04.2013   07:44
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Lep pozdrav!

PRosimo za natančnen opis igral ki se demontira (slikice in velikost)!
Nikjer nimate navedene postavke za montažo obstoječih demontiranih igral!

ODGOVOR:
Slike igral so objavljene na spletni strani Občine Gornja Radgona www.gor-radgona.si v rubriki razpisi (neposreden link:http://www.gor-radgona.si/gids/sporocilo/2013040811361691/. Montaža igral ni predmet razpisa.

Datum objave: 17.04.2013   09:05
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,
prosimo, da nam pojasnete obrazec OBR-9 in sicer;
v prvem odstavku navajate, da mora izvajalce imeti reference na vsaj enem primerljivem objektu,
pri opombi pa navajate, da mora izvajalec priložiti vsaj tri potrjene OBR-9A.
Prosimo za pojasnilo.
lep pozdrav,

ODGOVOR:
Ponudnik mora predložiti najmanj eno referenco za opravljena gradbena dela na vsaj enem objektu, kot izhaja iz navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe. V navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe, v obrazcu Izjava o referencah (OBR-9), se besedilo pod črtami (tretji odstavek) spremeni tako, da se glasi: Ponudnik predloži najmanj eno potrdilo (OBR-9/A).

Datum objave: 17.04.2013   09:10
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Naročnika prosimo, da prestavi rok za oddajo ponudbe , saj ima pravico za odgovor 29. 4., to pa je teden ko so prvomajski prazniki in realno ne bo mogoče spreminjati ali izdelati ponudbe (noben ne bo dosegljiv)!!!

ODGOVOR:
Rok za oddajo ponudb je podaljšan na 14. 5. 2013, do 10.00 ure. Odpiranje ponudbo bo istega dne ob 11.00 uri.

Datum objave: 17.04.2013   09:10
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Prosimo, da podaljšate rok oddaje naročila za vsaj en teden, saj v enem tednu niste odgovorili na nobeno tehnično vprapanje, niste podali detajlev in niste podali tehnične dokumentacije, tlorise prereze fasade !!!

ODGOVOR:
Rok za oddajo ponudb je podaljšan na 14. 5. 2013, do 10.00 ure. Odpiranje ponudbo bo istega dne ob 11.00 uri.

Datum objave: 17.04.2013   09:11
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
S spoštovanjem!

Pozivamo vas, da sproti odgovoarjate na vprašanje in nam omogočite izvedbo ponudbe s tem da na splet naložite tehnično dokumentacijo.
Ker je zadnji teden pred oddajo zavit v praznik (1 in 2 maj), vas pozivamo, da prestavite rok za oddajo vsaj za en teden.

ODGOVOR:
Rok za oddajo ponudb je podaljšan na 14. 5. 2013, do 10.00 ure. Odpiranje ponudbo bo istega dne ob 11.00 uri.

Datum objave: 17.04.2013   09:15
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Lep pozdrav!

Prosimo vas za podaljšanje roka oddaje ponudbe saj je na spletu nepopolna dokumentacija!

Ni tehnične dokumentacije !!!

ODGOVOR:
Vsa projektna dokumentacija se objavljena na spletni strani Občine Gornja Radgona www.gor-radgona.si v rubriki razpisi (neposreden link:http://www.gor-radgona.si/gids/sporocilo/2013040811361691/. Rok za oddajo ponudbe je podaljšan na 14. 5. 2013, do 10.00 ure, odpiranje ponudb bo isti dan, ob 11.00 uri.


Datum objave: 17.04.2013   13:08
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Lep pozdrav!

Prosimo za tlorise in prereze objekta, prav tako detajle in sheme stavbnega pohištva!

ODGOVOR:
Vsa projektna dokumentacija se objavljena na spletni strani Občine Gornja Radgona www.gor-radgona.si v rubriki razpisi (neposreden link:http://www.gor-radgona.si/gids/sporocilo/2013040811361691/. Popis stavbnega pohištva se je nekoliko spremenil, smo objavili na Portalu, dne 17. 4. 2013 pod oznako naročila JN4372/2013.

Datum objave: 17.04.2013   13:10
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Lep pozdrav!

Ali je količina pri spodaj nevedeni postavki pravilna Rušitvene dela postavka 12.

12. Demontaža in odvoz pločevinaste strešne kritine in jeklene strešne konstrukcije nad konteinerji!
dm3 2500,00


ODGOVOR:
Postavka je popravljena v popisih - 7500 kg, ki smo jih objavili na Portalu dne 17. 4. 2013, oznaka naročila JN4372/2013.

Datum objave: 17.04.2013   13:11
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Lep pozdrav!
se opravičujem
Ali je enota pri spodaj nevedeni postavki pravilna Rušitvene dela postavka 12.

12. Demontaža in odvoz pločevinaste strešne kritine in jeklene strešne konstrukcije nad konteinerji!
dm3 2500,00


ODGOVOR:
Postavka je popravljena v popisih - 7500 kg, ki smo jih objavili na Portalu dne 17. 4. 2013, oznaka naročila JN4372/2013.

Datum objave: 26.04.2013   09:34
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni!

Ali je možno oddati ponudbo samo za sklop B/XIII TALNE OBLOGE.

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR:
Ne.

Datum objave: 26.04.2013   09:38
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
SPOŠTOVANI!
Prosimo vas za pojasnilo. Dejstvo je, da je možno dati popust v rekapitulaciji pri popisu del, zanima nas katere cene pa vpišemo v skupno rekapitulacijio v obrazcu 13? vpišemo cene s popustom , ali vpišemo cene brez popusta?
Hvala za odgovor.

ODGOVOR:
Lahko vpišete cene s popustom.

Datum objave: 26.04.2013   09:39
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
LEP POZDRAV!

Prosimo za okvirni pričetek in končanje investicije.

ODGOVOR:
Kot je navedeno v razpisni dokumentaciji, v 7 mesecih po uvedbi v posel.

Datum objave: 30.04.2013   08:42
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Zdravo

Prosim, da napišete karakteristike lovilca olj (l/s...).

Lp

ODGOVOR:
Lovilec olj:
pretok 6 l/s (Aquareg NG6+1200 S-I-P ali primerljivo, podobno).

Datum objave: 30.04.2013   08:43
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Zdravo

Prosim, da navedete dimenzije tende.

Lp

ODGOVOR:
Tenda dimenzij 600x350 cm, na elktro pogon s senzorjem za veter in daljincem. Tenda je v enem kosu.

Datum objave: 30.04.2013   08:46
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
LEP POZDRAV!

Ne razumemo postavke 1. pri nadstreških !
"Izdelava, dobava in montaža nadsteškov na terasah igralnic s fasadnimi ploščami (kot je Esal plošča, enostransko lice, zadaj siva VC plošča brez potiska, debelina plošče 8 mm).
"
m2 60,00

Izdelava in montaža kakšneha nadstreška, če je upoštevan v kateri postavki prosimo za pojasnilo, drugače je potrebna shema, detajl in načrt, ter dimenznije!
Ali je v tej postavki mišljena le dobava kritine?

ODGOVOR:
V tej postavki je mišljena samo fasadna obloga iz opisanih plošč. Kovinska podkonstrukcija je upoštevana v ključavničarskih delih.Datum objave: 30.04.2013   08:50
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
LEP POZDRAV!

nadstešnice:
Prosimo za točno dimenzijo steklene nadstrešnice - postavka 2.
Kakšno varnostnostno steklo zahtevate ? KALJENO? LEPLJENO? ALI SKUPAJ? Steklo mora biti natančno tehnično specificirano (posvetujte se na primer na Reflexu)
Postavka 3. nadstreški in tende!
Prosimo za dimenzije tende, kakšen pogon, na koliko je deljena?

ODGOVOR:
Steklena nadstrešnica dimenzij 165x130 cm. Lepljenega steklo v sestavi 2x8 mm TVG, folija 1,52 mm mlečne bele barve kot satinato v odtenku kot RCX65.
Tenda dimenzij 600x350 cm, na elektro pogon s senzorjem za veter in daljincem. Tenda je v enem kosu.

Datum objave: 30.04.2013   09:02
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
LEP POZDRAV!

KLJUČAVNIČARSKA DELA B/VII.
postavka 5. in 6.:
Prosimo za točen detajl !
Navedeno imate naprimer dim.! Prosimo da točno definirate zadeve , ker mi ne moremo dati ponudbe cca!

ODGOVOR:
Postavka 5:
Izdelava, dobava in montaža penjalnih lestev iz jeklenih cevi 2x fi 38/3.2 mm, klini fi 20 mm - 30 cm, hrbtna zaščita 5/50 mm - 60 cm, pritrditev v zunanji zid (z distančnikom - skozi fasado deb. 20 cm);
lestev za streho z višino 4.8 m + 1 m varovalne ograje nad njo, prva prečka na višini 2 m in tudi začetek hrbtne zaščite na višini 2 m;
spodnja 2 m premične lestve zajeti v ceno na enoto mere fiksnega dela.
obrčunska dolžina je fiksni del lestve.
Mogoča tudi dostava in montaža tipskih lestev s certifikatom.

Postavka 6:
Izdelava, dobava in montaža penjalnih lestev iz jeklenih cevi 2x fi 38/3.2 mm, klini fi 20 mm - 30 cm, hrbtna zaščita 5/50 mm - 60 cm, pritditev v zunanji zid (z distančnikom - skozi fasado deb. 20 cm):
lestev za streho z višino 2,0 m +1 m varovalne ograje nad njo, prva prečka na višini 0,3 m in začetek hrbtne zaščite na višini 2 m:
Obračunska dolžina je fiksni del lestve.
Mogoča tudi dostava in montaža topskih lestev s certifikatom.

Datum objave: 30.04.2013   09:18
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
LEP POZDRAV!

Vrata:

Prosim za preveritev dim. krilnega okna 120x240 cm (preveliki poves)!!! SS1, ss3, ok1, ok2

ODGOVOR:
Ok.1 je samo ventus odpiranje in to nima vpliva na poves.
SS1 se lahko raster tudi spremeni, vendar je pogoj da je vratno krilo v sredini in da je min. svetla mera prehoda 80 cm.
SS3 se lahko raster tudi spremeni, vendar je pogoj da je vratno krilo v sredini in da je min. svetla mera prehoda 90 cm.
Ok.2 minimalna svetla mera prehoda 90 cm. (v popisih napaka pri poziciji k.) in k1.) v količini, izvede se samo 1 kos).

Datum objave: 30.04.2013   09:19
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
LEP POZDRAV!
Svetlobniki:
Kolikšna je dolžina ali višina kanala pri svetlobniku!

ODGOVOR:
110 cm

Datum objave: 30.04.2013   09:21
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
LEP POZDRAV!

Niso podane specifikacije lovilca olj !
Velikost ni merodajna za lovilec olj!ODGOVOR:
Lovilec olj:
pretok 6 l/s (Aquareg NG6+1200 S-I-P ali podobno, primerljivo).

Datum objave: 30.04.2013   09:23
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
LEP POZDRAV!

Ali se postavke za dobavo gasilnih aparatrov ponavljajao:
V raznih gradbenih delih postavka 1. in strojnih delih notranji vodovod in kanalizacija postavka 41.

ODGOVOR:
Da.
Pravilna je postavka 1 v raznih gradbenih delih (gasilni aparati ABC prah - 6 kg), 4 kosi.
9 kg težkih gasilnih aparatov se ne bo vgrajevalo.

Datum objave: 30.04.2013   09:24
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
S spoštovanjem!

Ali se mogoče postavka odranja ponavlja?
- Pripravljlna dela 6. in
- tesarska dela 10

ODGOVOR:
Da.
Skupna količina odra je 550 m2.

Datum objave: 30.04.2013   09:25
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
S spoštovanjem!

Zidarska dela:
postavka 1f: Prosimo da definirate notranje vogalnike za opečno steno dryfix sistem! Podane imate notranje stene deb. 20 in 25 cm!


ODGOVOR:
Debelina stene 25 cm (betonski vogalnik 38).

Datum objave: 30.04.2013   09:27
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

Prosimo za dimenzije tend?

LP

ODGOVOR:
Tenda dimenzij 600x350 cm, na elektro pogon s senzorjem za veter in daljincem. Tenda je v enem kosu.

Datum objave: 30.04.2013   09:28
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
S spoštovanjem!

ALi se za vgradnjo fasade morajo uporabiti lamele ali se lahko tudi plošče?

ODGOVOR:
Morajo biti lamele.

Datum objave: 30.04.2013   09:29
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
S spoštovanjem!

Ali se pri postavki 2. fasaderskih del (Izvedba cokla) upošteva dobavo in vgradnjo proda? Koliko ?

ODGOVOR:
Ne. Dobava in vgradnja proda ni zajeta v tej postavki.

Datum objave: 30.04.2013   09:31
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
S spoštovanjem !

Posatvka izvedbe steklenega nadstreška ni definirana! prosimo za dimenzije!

ODGOVOR:
Steklena nadstrešnica dimenzij 165x130 cm. Lepljenega steklo v sestavi 2x8 mm TVG, folija 1,52 mm mlečne bele barve kot satinato v odtenku kot RCX65.

Datum objave: 30.04.2013   09:33
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Zdravo

Prosim za karakteristike lovilcev olj!

Lp

ODGOVOR:
Lovilec olj:
pretok 6 l/s (Aquareg NG6+1200 S-I-P ali podobno, primerljivo).

Datum objave: 30.04.2013   09:40
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
LEP POZDRAV!

Vrata:

okna in vhodna vrata:
Kolikšna je dim. rešetke postavka 1 c.
Prosimo da točno definirate velikosti steklenih površin pri vratih!
Prosimo da točno definirate višino prečk in polj pri vratih!
Prosimo da določite manjkajoče dimenzij in skotiarate vrata, širina, višina, velikost nadsvetlobe?

ODGOVOR:
Podatke najdete v PRILOGI 1, ki je na povezavi:
http://www.gor-radgona.si/mma_bin.php?id=20130430091712Datum objave: 30.04.2013   09:42
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
LEP POZDRAV!

KLJUČAVNIČARSKA DELA B/VII.
1A. Kakšna ograja (žična)?Višina?

ODGOVOR:
Ograja je žična, višine 160 cm. Oblika enaka obstoječi. Slike najdete na povezavi: http://www.gor-radgona.si/mma_bin.php?id=20130430091713


Datum objave: 06.05.2013   12:43
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
LEP POZDRAV!
Prosimo za načrt, detajl, specifikacijo in dimenzije ključavničarskih del !
Kakšna konstrukcija ? Prosimo da enoto prilagodite odgovoru !
Vprašanje se nanaša na nasledno postavko:
Dobava potrebnega materiala z vsemi transporti, priprava kovinskih elementov v delavnici, transport do mesta vgraditve in montaža z vijačenjem in delno z varjenjem na mestu ter izdelava in montaža kompletnih alu nosilnih podkonstrukcij za izvedbo nadstreškov pred igralnicama.
kpl. 2,00


ODGOVOR:

Konstrukcija je predvidena iz Schuco FW50+ ALU profilov ali primerljivih, podobnih. Na zunanji strani konstrukcije je montairana dodatna ALU cev 50x40x2 mm. Skupna dolžina profilov v 1 kompletu znaša 60 metrov. Kovinska konstrukcija ima 15 pritrdilnih mest s pritrdilno ploščico in 4 vijaki. Pritrditev se izvede v AB vertikalne in horizontalne vezi (8x) in AB ploščo (7x). Načrt konstrukcije je objavljen na spletni strani Občine Gornja Radgona www.gor-radgona.si v rubriki razpisi.
Kovinska konstrukcija je namenjena kot nosilna podkonstrukcija za montažo fasadnih vlakno cementnih plošč.


Datum objave: 06.05.2013   12:48
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
S spoštovanjem !

B/I Jeklene podkonstrukcije ....Postavka ni določena

ODGOVOR:
Konstrukcija je predvidena iz Schuco FW50+ ALU profilov ali primerljivih, podobnih. Na zunanji strani konstrukcije je montairana dodatna ALU cev 50x40x2 mm. Skupna dolžina profilov v 1 kompletu znaša 60 metrov. Kovinska konstrukcija ima 15 pritrdilnih mest s pritrdilno ploščico in 4 vijaki. Pritrditev se izvede v AB vertikalne in horizontalne vezi (8x) in AB ploščo (7x). Načrt konstrukcije je objavljen na spletni strani Občine Gornja Radgona www.gor-radgona.si v rubriki razpisi.
Kovinska konstrukcija je namenjena kot nosilna podkonstrukcija za montažo fasadnih vlakno cementnih plošč.

Datum objave: 06.05.2013   12:49
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
S spoštovanjem !

B/I Jeklene podkonstrukcije ....Postavka ni določena

ODGOVOR:
Konstrukcija je predvidena iz Schuco FW50+ ALU profilov ali primerljivih, podobnih. Na zunanji strani konstrukcije je montairana dodatna ALU cev 50x40x2 mm. Skupna dolžina profilov v 1 kompletu znaša 60 metrov. Kovinska konstrukcija ima 15 pritrdilnih mest s pritrdilno ploščico in 4 vijaki. Pritrditev se izvede v AB vertikalne in horizontalne vezi (8x) in AB ploščo (7x). Načrt konstrukcije je objavljen na spletni strani Občine Gornja Radgona www.gor-radgona.si v rubriki razpisi.
Kovinska konstrukcija je namenjena kot nosilna podkonstrukcija za montažo fasadnih vlakno cementnih plošč.

Datum objave: 06.05.2013   12:54
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Prosimo za pojasnilo: ELEKTROINSTALACIJE - pogl. 2 INSTALACIJA ZA MOČ - post. št. 17 Domofon - ponudimo tudi domofon ali samo kable ?? (v popisih sta označena samo kabla !!)

Lep pozdrav !

ODGOVOR:
Pod poz 17 je jasno razvidno, da se dobavi tudi komplet domofon z ožičenjem!

17 dobava in montaža video domofona
z eno zunanjo enoto ter tremi notranjimi enotami,
komplet z napajalnikom ter ključavnico kot URMET ATLANTICO kpl 1 0,00

- kabel UTP cat5 8x0,75mm2 m 85 0,00

- instalacijska cev fi 13,5 mm m 80 0,00


Datum objave: 06.05.2013   12:56
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Lep pozdrav!

Prosim za načrt in dimenzije kamnometa ?!

ODGOVOR:
(lokacija in površina prikazana v gradbeni situaciji)

Izdelava kamnometa:

Pri postavki 23 je mišljeno zavarovanje brežine in dna obcestnega jarka, kjer se predvidena meteorna kanalizacija izliva vanj. Zavarovanje se izvede na površini cca. 5m2. Kamnomet se izvede s kamnom v betonu. V beton debeline cca. 30 cm se vgradi lomljenec (lahko tudi mačje glave).


Datum objave: 06.05.2013   12:58
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Lep pozdrav!

Ali pri pos. 11. voziščna konstrukcija upoštevamo tudi dobavo prodca?

ODGOVOR:
Da. Upošteva se tudi dobava prodca.

Datum objave: 06.05.2013   12:59
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Definirajte lovilec olj ! postavka 14 razna dela - okolica

ODGOVOR:
Lovilec olj:
pretok 6 l/s (Aquareg NG6+1200 S-I-P ali primerljivo, podobno).

Datum objave: 06.05.2013   13:01
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ni definirana kanaleta faserfix in rešetka ! Prosimo da podate dimenzije! Širina?

ODGOVOR:
Meteorna rešetka:

Faserfix super 200 (sestava)

kanaleta tip 01

dolžina: 1000 mm
širina: 290 mm
višina: 305 mm

rešetka Faserfix super 200:

dolžina: 500 mm
širina : 279 mm
višina:40 mm


Datum objave: 06.05.2013   13:14
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdrav,
za določitev cene pri B. II/ lesene konstrukcije potrebujemo načrt ostrešja ali specifikacijo nosilcev z dimenzijami.
lep dan,

ODGOVOR:
Načrti so objavljeni na spletni strani Občine Gornja Radgona, www.gor-radgona.si v rubriki razpisi, Arhitektura – tloris ostrešja in v Načrtu gradbenih konstrukcij

V paličnem nosilcu so kot spojna sredstva ježevke na obeh straneh paličja. (WOLF 15N in WOLF 20z)

Nosilec dolžine 7650mm:
Pri dveh nosilcih je spoj št. 10 viden in ga je potrebno obdelat na klasičen način brez ježevk.

Nosilec dolžine 7700mm:
Pri dveh nosilcih je spoj št. 9 viden in ga je potrebno obdelat na klasičen način brez ježevk.

Dovoljena uporaba tudi drugačnega spojnega sredstva v teh štirih spojih, vendar takšnega ki ne bo bistveno izstopal.

Paličje mora biti na vidnem delu finalno obdelano.