Dosje javnega naročila 000826/2023
Naročnik: MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE UPRAVA RS ZA IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ, Beethovnova ulica 3, 1000 Ljubljana
Blago: Dobava prehrambnih izdelkov za potrebe Uprave Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij
ZJN-3: Odprti postopek

JN000826/2023-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 16.02.2023
JN000826/2023-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 02.03.2023
JN000826/2023-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 03.03.2023
JN000826/2023-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 06.04.2023
JN000826/2023-ODL01P1 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 07.04.2023
JN000826/2023-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.05.2023
JN000826/2023-ODL03 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.06.2023
JN000826/2023-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 14.08.2023

Revizijski zahtevki
12.04.2023 Postopek pravnega varstva je zaključen Več informacij
12.04.2023 Vložen je zahtevek za revizijo
14.04.2023 Naročnik je zavrgel zahtevek za revizijo
14.04.2023 Naročnik je zavrnil zahtevek za revizijo
15.04.2023 Vložena je pritožba
18.05.2023 Državna revizijska komisija je ugodila zahtevku za revizijo 018-046-2023-6.pdf
17.04.2023 Postopek pravnega varstva je zaključen Več informacij
17.04.2023 Vložen je zahtevek za revizijo
24.04.2023 Naročnik je zavrnil zahtevek za revizijo
26.04.2023 Državna revizijska komisija je v reševanje prejela zahtevek za revizijo
18.05.2023 Državna revizijska komisija je ugodila zahtevku za revizijo 018-046-2023-6.pdf
01.06.2023 Postopek pravnega varstva je zaključen Več informacij
01.06.2023 Vložen je zahtevek za revizijo
13.06.2023 Naročnik je ugodil zahtevku za revizijo
Zahtevek za revizijo

    JN000826/2023-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2023/S 035-103276
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE UPRAVA RS ZA IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ
Beethovnova ulica 3
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
gp.ursiks@gov.si
gp.ursiks@gov.si
+386 13005670
+386 13005620

Internetni naslovi
https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/uprava-za-izvrsevanje-kazenskih-sankcij/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/470328/RD_Dobava_preh.izdelkov_za_URSIKS.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=22264
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava prehrambnih izdelkov za potrebe Uprave Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij
Referenčna številka dokumenta: JN-22264
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je dobava prehrambnih izdelkov z upoštevanjem temeljnih okoljskih zahtev za Upravo Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: perutninsko in puranje meso - ZPKZ Dob, ZPKZ Ljubljana, ZPKZ Ig in ZPKZ Koper
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15000000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
perutninsko in puranje meso - ZPKZ Dob, ZPKZ Ljubljana, ZPKZ Ig in ZPKZ Koper
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: perutninsko in puranje meso - ZPKZ Maribor, ZPKZ MB, oddelek MS, ZPKZ MB, OO Rogoza, ZPMZKZ Celje in PD Radeče
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15000000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
perutninsko in puranje meso - ZPKZ Maribor, ZPKZ MB, oddelek MS, ZPKZ MB, OO Rogoza, ZPMZKZ Celje in PD Radeče
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: ostalo meso in mesni izdelki - ZPKZ Dob
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15000000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
ostalo meso in mesni izdelki - ZPKZ Dob
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: ostalo meso in mesni izdelki - ZPKZ Ljubljana in ZPKZ Ig
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15000000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
ostalo meso in mesni izdelki - ZPKZ Ljubljana in ZPKZ Ig
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: ostalo meso in mesni izdelki - ZPKZ Koper
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15000000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
ostalo meso in mesni izdelki - ZPKZ Koper
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: ostalo meso in mesni izdelki - ZPKZ Maribor, ZPKZ MB, oddelek MS, ZPKZ MB, OO Rogoza
Številka sklopa: 6
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15000000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
ostalo meso in mesni izdelki - ZPKZ Maribor, ZPKZ MB, oddelek MS, ZPKZ MB, OO Rogoza
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 7

II.2.1 Naslov
Naslov: ostalo meso in mesni izdelki - ZPMZKZ Celje in PD Radeče
Številka sklopa: 7
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15000000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
ostalo meso in mesni izdelki - ZPMZKZ Celje in PD Radeče
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 8

II.2.1 Naslov
Naslov: ribe - vsi ZPKZ in PD Radeče
Številka sklopa: 8
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15000000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
ribe - vsi ZPKZ in PD Radeče
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 9

II.2.1 Naslov
Naslov: konzervirano sadje in marmelade - vsi ZPKZ in PD Radeče
Številka sklopa: 9
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15000000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
konzervirano sadje in marmelade - vsi ZPKZ in PD Radeče
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 10

II.2.1 Naslov
Naslov: konzervirane vrtnine - vsi ZPKZ in PD Radeče
Številka sklopa: 10
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15000000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
konzervirane vrtnine - vsi ZPKZ in PD Radeče
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 11

II.2.1 Naslov
Naslov: paštete in mesni narezki - vsi ZPKZ in PD Radeče
Številka sklopa: 11
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15000000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
paštete in mesni narezki - vsi ZPKZ in PD Radeče
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 12

II.2.1 Naslov
Naslov: zamrznjene vrtnine - ZPKZ Dob, ZPKZ Ljubljana, ZPKZ Ig in ZPKZ Koper
Številka sklopa: 12
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15000000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
zamrznjene vrtnine - ZPKZ Dob, ZPKZ Ljubljana, ZPKZ Ig in ZPKZ Koper
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 13

II.2.1 Naslov
Naslov: zamrznjene vrtnine - ZPKZ Maribor, ZPKZ MB, oddelek MS, ZPKZ MB, OO Rogoza, ZPMZKZ Celje in PD Radeče
Številka sklopa: 13
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15000000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
zamrznjene vrtnine - ZPKZ Maribor, ZPKZ MB, oddelek MS, ZPKZ MB, OO Rogoza, ZPMZKZ Celje in PD Radeče
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 14

II.2.1 Naslov
Naslov: zamrznjeni mlevski izdelki - ZPKZ Dob, ZPKZ Ljubljana, ZPKZ Ig in ZPKZ Koper
Številka sklopa: 14
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15000000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
zamrznjeni mlevski izdelki - ZPKZ Dob, ZPKZ Ljubljana, ZPKZ Ig in ZPKZ Koper
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 15

II.2.1 Naslov
Naslov: zamrznjeni mlevski izdelki - ZPKZ Maribor, ZPKZ MB, oddelek MS, ZPKZ MB, OO Rogoza, ZPMZKZ Celje in PD Radeče
Številka sklopa: 15
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15000000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
zamrznjeni mlevski izdelki - ZPKZ Maribor, ZPKZ MB, oddelek MS, ZPKZ MB, OO Rogoza, ZPMZKZ Celje in PD Radeče
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 16

II.2.1 Naslov
Naslov: žita in mlevski izdelki - ZPKZ Dob, ZPKZ Ljubljana, ZPKZ Ig in ZPKZ Koper
Številka sklopa: 16
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15000000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
žita in mlevski izdelki - ZPKZ Dob, ZPKZ Ljubljana, ZPKZ Ig in ZPKZ Koper
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 17

II.2.1 Naslov
Naslov: žita in mlevski izdelki - ZPKZ Maribor, ZPKZ MB, oddelek MS, ZPKZ MB, OO Rogoza, ZPMZKZ Celje in PD Radeče
Številka sklopa: 17
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15000000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
žita in mlevski izdelki - ZPKZ Maribor, ZPKZ MB, oddelek MS, ZPKZ MB, OO Rogoza, ZPMZKZ Celje in PD Radeče
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 18

II.2.1 Naslov
Naslov: drugi prehrambni izdelki - ZPKZ Dob
Številka sklopa: 18
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15000000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
drugi prehrambni izdelki - ZPKZ Dob
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 19

II.2.1 Naslov
Naslov: drugi prehrambni izdelki - ZPKZ Ljubljana, ZPKZ Ig in GU
Številka sklopa: 19
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15000000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
drugi prehrambni izdelki - ZPKZ Ljubljana, ZPKZ Ig in GU
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 20

II.2.1 Naslov
Naslov: drugi prehrambni izdelki - ZPKZ Koper
Številka sklopa: 20
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15000000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
drugi prehrambni izdelki - ZPKZ Koper
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 21

II.2.1 Naslov
Naslov: drugi prehrambni izdelki - ZPKZ Maribor, ZPKZ MB, oddelek MS, ZPKZ MB, OO Rogoza,
Številka sklopa: 21
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15000000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Drugi prehrambni izdelki - ZPKZ Maribor, ZPKZ MB, oddelek MS, ZPKZ MB, OO Rogoza,
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 22

II.2.1 Naslov
Naslov: drugi prehrambni izdelki - ZPMZKZ Celje in PD Radeče
Številka sklopa: 22
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15000000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
drugi prehrambni izdelki - ZPMZKZ Celje in PD Radeče
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 23

II.2.1 Naslov
Naslov: sveže sadje in zelenjava - ZPKZ Dob, ZPKZ Ljubljana, ZKPZ Ig in ZPKZ Koper
Številka sklopa: 23
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15000000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
sveže sadje in zelenjava - ZPKZ Dob, ZPKZ Ljubljana, ZKPZ Ig in ZPKZ Koper
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 24

II.2.1 Naslov
Naslov: sveže sadje in zelenjava - ZPKZ Maribor, ZPKZ MB, oddelek MS, ZPKZ MB, OO Rogoza, ZPMZKZ Celje in PD Radeče
Številka sklopa: 24
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15000000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
sveže sadje in zelenjava - ZPKZ Maribor, ZPKZ MB, oddelek MS, ZPKZ MB, OO Rogoza, ZPMZKZ Celje in PD Radeče
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 25

II.2.1 Naslov
Naslov: kruh in pekovsko pecivo - ZPKZ Ljubljana, ZPKZ Ig in ZPKZ Koper
Številka sklopa: 25
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15000000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
kruh in pekovsko pecivo - ZPKZ Ljubljana, ZPKZ Ig in ZPKZ Koper
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 26

II.2.1 Naslov
Naslov: kruh in pekovsko pecivo - ZPKZ Maribor, ZPKZ MB, oddelek MS, ZPKZ MB, OO Rogoza, ZPMZKZ Celje in PD Radeče
Številka sklopa: 26
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15000000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
kruh in pekovsko pecivo - ZPKZ Maribor, ZPKZ MB, oddelek MS, ZPKZ MB, OO Rogoza, ZPMZKZ Celje in PD Radeče
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 27

II.2.1 Naslov
Naslov: mleko in mlečni izdelki - ZPKZ Dob, ZPKZ Ljubljana, ZPKZ Ig, ZPKZ Koper in GU
Številka sklopa: 27
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15000000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
mleko in mlečni izdelki - ZPKZ Dob, ZPKZ Ljubljana, ZPKZ Ig, ZPKZ Koper in GU
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 28

II.2.1 Naslov
Naslov: mleko in mlečni izdelki - ZPKZ Maribor, ZPKZ MB, oddelek MS, ZPKZ MB, OO Rogoza, ZPMZKZ Celje in PD Radeče
Številka sklopa: 28
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15000000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
mleko in mlečni izdelki - ZPKZ Maribor, ZPKZ MB, oddelek MS, ZPKZ MB, OO Rogoza, ZPMZKZ Celje in PD Radeče
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 29

II.2.1 Naslov
Naslov: veganski izdelki - ZPKZ Ljubljana in ZPKZ Ig
Številka sklopa: 29
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15000000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
veganski izdelki - ZPKZ Ljubljana in ZPKZ Ig
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 30

II.2.1 Naslov
Naslov: izdelki brez glutena - vsi ZPKZ (razen ZPKZ Koper) in PD Radeče
Številka sklopa: 30
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15000000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
izdelki brez glutena - vsi ZPKZ (razen ZPKZ Koper) in PD Radeče
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 31

II.2.1 Naslov
Naslov: BIO prehrambni izdelki - ZPKZ Dob, ZPKZ Ljubljana, ZPKZ Ig in ZPKZ Koper
Številka sklopa: 31
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15000000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
BIO prehrambni izdelki - ZPKZ Dob, ZPKZ Ljubljana, ZPKZ Ig in ZPKZ Koper
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 32

II.2.1 Naslov
Naslov: BIO prehrambni izdelki - ZPKZ Maribor, ZPKZ MB, oddelek MS, ZPKZ MB, OO Rogoza, ZPMZKZ Celje in PD Radeče
Številka sklopa: 32
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15000000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
BIO prehrambni izdelki - ZPKZ Maribor, ZPKZ MB, oddelek MS, ZPKZ MB, OO Rogoza, ZPMZKZ Celje in PD Radeče
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti.
Predlagano največje število udeležencev v okvirnem sporazumu:
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
15.03.2023   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 01.08.2023
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 15.03.2023   11:00
Kraj: eJN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 03.03.2023   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE UPRAVA RS ZA IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ
Beethovnova ulica 3
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
13.02.2023   Dodatna pojasnila
Datum objave: 17.02.2023   08:31
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
naše podjetje (kakor večina ponudnikov) ni registrirano za odvoz nepovratne embalaže, ki je komunalni odpadek, za to imamo z ustreznimi podjetji, ki se s tem ukvarjajo, podpisane pogodbe.
Prosimo, da ustrezno spremenite razpisno dokumentacijo, ker menimo, da od nas ponudnikov tega ne morete zahtevati.
Vsa odpadna embalaža šol, vrtcev, domov in drugih ustanov je komunalni odpadek.
Naša vozila so skladna s HACCP-om, zato ne moremo v vozilih, s katerimi vršimo dostavo živil, opravljati tudi dejavnosti odvoza komunalnih odpadkov.
Upamo, da naročnik to razume, saj bi morali torej imeti posebna vozila za odvoz odpadkov - embalaže.

Zato pozivamo naročnika, da popravi in izbriše zahtevo za odvoz nepovratne embalaže, to namreč lahko zahteva le za POVRATNO EMBALAŽO.

Hvala za razumevanje.
Lep pozdrav.


ODGOVOR

Cenjeni ponudnik,
naročnik nikjer v razpisni dokumentaciji ne zahteva odvoza nepovratne embalaže.

lep pozdrav,
Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij


Datum objave: 17.02.2023   08:33
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo za informacijo, ali so količine v predračunu letne ali za celotno obdobje.

Hvala in LP


ODGOVOR

Cenjeni ponudnik,
v predračunu so navedene količine za celotno obdobje.

lep pozdrav,
Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij


Datum objave: 17.02.2023   08:39
VPRAŠANJE
Spoštovani,
zanima nas, ali lahko ponudimo artikle z drugačnimi pakiranji (približke) s tem, da ceno preračunamo na vašo določeno enoto mere?

Ker imamo ponudniki (od vsakega posebej je odvisno) različna pakiranja in se tudi od vaših zahtevanih razlikujejo in ker nam ni v interesu, da za vsak artikel posebej pišemo na Portal in tako nam kot tudi vam posledično naredimo dodatno delo, vas prosimo, če lahko dovolite, da ponudimo artikel kot najbližji približek vaši zahtevani EM oz. če lahko omogočite odstopanja v teži ponujenih artiklov na vsaj 50% kot to dopuščajo tudi drugi naročniki.

Hvala za odgovor.
Lep pozdrav.


ODGOVOR

Cenjeni ponudnik,
naročnik dovoljuje odstopanje v teži ponujenih artiklov za 30 %.

lep pozdrav,
Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij


Datum objave: 17.02.2023   08:42
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Naročnika prosimo, da za obdobje do stabilizacije cen na trgu skrajša zahtevo po veljavnosti ponudbe/cen na krajše obdobje.

Naročnika prosimo in pozivamo tudi, da v razpisni dokumentaciji, kot skrben naročnik, jasno vključi tudi možnost dviga cena ob izrednih razmerah (katerih smo priča tudi danes), kot to dovoljuje tudi ZJN-3 v 95. členu: »(1) V skladu s tem zakonom se lahko pogodba o izvedbi javnega naročila in okvirni sporazum spremenita brez novega postopka javnega naročanja v katerem koli od naslednjih primerov:« »če je sprememba potrebna zaradi okoliščin, ki jih skrben naročnik ni mogel predvideti, in sprememba ne spreminja splošne narave javnega naročila«

V situaciji v kateri smo se danes znašli ponudniki in ji nismo bili priča še nikoli v času od kar so vpeljani javni razpisi (vsaj ne v takih obsežnih razmerah), vas pozivamo, da nam pridete nasproti in take izredne okoliščine, katerih obseg se ne da predvideti, vključite v dokumentacijo, kot možnost korekcije cen. Vsekakor še vedno ostaja dokazno breme o izrednih okoliščinah na ponudniku.

Za akceptiranje poziva se vam že vnaprej zahvaljujemo ter vas prav lepo pozdravljamo.


ODGOVOR

Cenjeni ponudnik,
naročnik je v razpisni dokumentaciji vključil tudi možnost izrednega povišanja cen v primeru izrednih okoliščin, skladno s tretjo točko 1. odstavka 95. člena Zakona o javnem naročanju.

lep pozdrav,
Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcijDatum objave: 17.02.2023   08:44
VPRAŠANJE
Spoštovani,
pri pripravi ponudbe smo naleteli na kar nekaj artiklov, kjer nimate točno definirane enote mere. Zanima nas, kaj pomeni 1/1, 2/1, 3/1 kos?

Artikli so na voljo v različnih pakiranjih in da bi bila ponudba med seboj primerljiva, prosimo, da za vse ponudnike poenotite EM.

Prosimo točno določite EM oz. če ste imeli v mislih, da podamo ceno za KG oz. LITER, potrdite slednje.

Hvala za odgovor.
Lep pozdrav.


ODGOVOR

Cenjeni ponudnik,

pri vsakem artiklu je v stolpcu enota mere jasno določena enota mere (l, kg ali kos oz. kom). Oznake pri opisu artikla npr. 2/1 in enota mere kg pomeni, da je teža enega kosa 2 kg, cena pa se vpiše na kg, ker je enota mere kg. Navodila za izpolnjevanje so navedena tudi v predračunu v Excel tabeli.

lep pozdrav,
Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij


Datum objave: 20.02.2023   06:47
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Smo največji ribogojničar v Sloveniji. Za vzrejo in predelavo rib imamo pridobljen ISO standard in IFS standard. Proizvodnja in predelava sta pod rednim veterinarskim in zdravstvenim nadzorom. Imamo le svoje ribe in ribje izdelke. Prodajamo jih v svežem stanju.

Zanima nas kako bi se lahko mi kot proizvajalec s svojimi ribami prijavili na vaš razpis. Tu omogočamo najkrajšo hladno verigo.

Lepo pozdravljeni!


ODGOVOR

Cenjeni ponudnik,
vsi pogoji za sodelovanje so navedeni v razpisni dokumentaciji.

lep pozdrav,
Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij


Datum objave: 21.02.2023   09:56
VPRAŠANJE
Spoštovani,
med dokumenti, ki jih je potrebno priložiti je Priloga 5a: POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE ZA FIZIČNE OSEBE, TJ. VSE PONUDNIKOVE ZAKONITE ZASTOPNIKE.

Zanima nas, ali lahko priložimo interno podpisana pooblastila naših zakonitih zastopnikov ali moramo oddati pooblastila na vaši priloženi original prilogi?

Za odgovor se zahvaljujemo.
Lep pozdrav.

ODGOVOR

Pozdravljeni,
prosimo, da pooblastila za pridobitev potrdila iz kazenske evidence oddate na obrazcih 5a in 5b, ki sta prilogi razpisne dokumentacije.

lep pozdrav,
Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij

Datum objave: 22.02.2023   07:38
VPRAŠANJE
Spoštovani

Navajate: "V skladu s Pravilnikom o načinih valorizacije denarnih obveznostih, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja (Uradni list RS, št. 1/04) je dvig cen možen po preteku enega leta od sklenitve pogodbe in ko kumulativno povečanje indeksa cen življenjskih potrebščin preseže 4 % vrednosti, šteto od preteka enega leta od sklenitve pogodbe. Nadaljnja povišanja se lahko izvedejo, ko kumulativno povečanje indeksa življenjskih potrebščin ponovno preseže 4 % vrednosti od zadnjega povišanja. Dvig cen lahko znaša največ 80 % povišanja indeksa cen življenjskih potrebščin."

Za izračun je potrebno upoštevati indeks cen življenjskih potrebščin, ki se splošen Prosimo, da to popravite glede na Pravilnik o načinih valorizacije kjer je potrebno izbrati indeks cen tiste vrste blaga ali storitve, ki je predmet pogodbe oziroma indeks cen tistih elementov, ki vplivajo na denarne obveznosti v pogodbi.


ODGOVOR

Cenjeni ponudnik,
v pogodbi se kot podlaga za valorizacijo denarnih obveznosti lahko uporabi indeks cen življenjskih potrebščin, če so denarne obveznosti neposredno odvisne od tega indeksa.

lep pozdrav,
Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij


Datum objave: 22.02.2023   08:19
VPRAŠANJE
Spoštovani

Sveže sadje in zelenjava (sklop 23, 24)

Količine živil v predračunu so opredeljene na letni ravni. Pri sklopih sadja in zelenjave se pojavijo artikli, ki niso dobavljivi v času prve veljavnosti ponudbe (1.5.- 31.7.2023) to so npr. slive, kivi, kislo zelje, kisla repa, kislo zelje glave, Menimo, da bi naročnik moral prilagoditi razpisane količine glede na sezono sadja in zelenjave v času prve veljavnosti ponudbe.

Naročniku predlagamo popravke v popisu živil
- solata kristalka: postavka naj se imenuje SOLATA KRHKOLISTNA
S spremembo bi si naročnik zagotovil dobavo vseh sort krhkolistnih solat, to so solata kristalka, solata gentile, solata iceberg

- mandarine: postavka naj se imenuje MANDARINE, KLEMENTINE IN KRIŽANCI
S spremembo bi si naročnik zagotovil dobavo vseh sorodni sort mandarine


ODGOVOR

Cenjeni ponudnik,
naročnik išče ponudnike, ki bodo sposobni zagotoviti dobavo tako vseh predvidenih vrst živil kot tudi dobavo okvirnih količin v času trajanja javnega naročila, zato so v predračunu navedena vsa živila in količine za celotno obdobje trajanja javnega naročila.
Naročnik bo vpliv na okolje zniževal tudi s sezonskim nakupovanjem. Pri naročilu živil iz sklopov sveže sadje in zelenjava bo upošteval sezonski koledar za sadje in zelenjavo in bo zato naročal predvsem sezonska živila.

Naročnik nazivov postavk v predračunu ne bo spreminjal.

lep pozdrav,
Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij


Datum objave: 22.02.2023   11:59
VPRAŠANJE
Spoštovani,
med odgovori na Portalu smo zasledili, da moramo ponudniki oddati podpisana pooblastila za pridobitev potrdil iz kazenske evidence na vaših priloženih obrazcih, ki so priloge RD.
Smo eden izmed ponudnikov, ki imamo večje število zakonitih zastopnikov in bomo imeli težavo pridobiti zahtevano na vaših priloženih dokumentih, saj niso vsi zastopniki stanujoči v Sloveniji in tako žal ne bo možna oddaja ponudbe.

Glede na to, da tudi vsem ostalih naročnikom pošiljamo naša podpisana pooblastila in na podlagi teh tudi brez vsakih težav pridobijo potrdila, se obračamo na vas s prošnjo, če lahko tudi v vašem primeru priložimo te naše.

Za odobritev prošnje se že vnaprej zahvaljujemo.

Lepo pozdravljeni.


ODGOVOR

Cenjeni ponudnik,
vsa potrdila so lahko tudi elektronsko podpisana. Prosimo, da priložite obrazca 5a in 5b, ki sta del razpisne dokumentacije.

lep pozdrav,
Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcijDatum objave: 22.02.2023   12:25
VPRAŠANJE
Spoštovani,

lahko ponudniki sami uredimo zaokroževanje na dve decimalni mesti v predračunu?
Hvala.

ODGOVOR


Da.

lep pozdrav,
Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij

Datum objave: 22.02.2023   13:09
VPRAŠANJE
Spoštovani,
zanima nas, ali so popisi/predračuni - zaporedne številke nabora artiklov, nazivi artiklov, enota mere - med sklopi živil (npr. 31,32 / 18-22 in ostalimi) razdeljeni po zaporih/lokacijah IDENTIČNI ali ne?

Za odgovor se že vnaprej zahvaljujemo.

Lep pozdrav.ODGOVOR

Pozdravljeni,
nazivi artiklov in enote mere so enaki v vseh predračunih. Lahko prihaja do razlik pri zaporednih številkah artiklov.

lep pozdrav,
Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcijDatum objave: 22.02.2023   13:30
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
v RD zahtevate, da moramo kot ponudnik v ponudbeni dokumentaciji za sklope 9 - 22 in 25 - 32 predložiti slike artiklov, ki jih ponujamo ali pa navesti spletno stran, kjer so artikli predstavljeni.

Prosimo za umik zahteve in prestavitev zahtevka v fazo - na čas odločitve in sklenitve pogodbe - za podajo slik za artikle, kjer bomo kot ponudnik izbrani.

Morate se zavedati, da se bomo nekateri ponudniki prijavljali na zelo obsežno število artiklov in je nemogoče/nečloveško v času, ki nam je na voljo, poleg ponudbe, ki je zelo obsežna, urejati/pridobivati še slike artiklov, ki jih bomo ponudili.

V upanju razumevanja naše prošnje se vam že vnaprej zahvaljujemo.

Lepo pozdravljeni.

ODGOVOR

Cenjeni ponudnik,
naročnik želi preveriti kakšen izdelek ponudnik ponuja in ali je ponujen izdelek skladen z zahtevami razpisne dokumentacije. Prosimo, da ponudbi za sklope 9 -22 in 25 -32 ali predložite slike izdelkov ali navedete spletno stran ali na kakšen drug način opredelite oz. opišete izdelek, katerega ponujate.

lep pozdrav,
Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij


Datum objave: 22.02.2023   13:56
VPRAŠANJE
Spoštovani,

naročnika ponovno prosimo naj dovoli večja odstopanja od embalaže pakiranj ki jih ima v predračunu, kot je to običajno pri ostalih naročnikih.
hvala.

ODGOVOR

Cenjeni ponudnik,
naročnik dovoljuje odstopanja za +-30 %. Gramature izdelkov so določene glede na potrebe uporabnikov - zavodov za prestajanje kazni zapora.

lep pozdrav,
Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij


Datum objave: 22.02.2023   14:13
VPRAŠANJE
Spoštovani,
prosimo za pregled izpostavljenih vprašanj ter posredovanje odgovora.

sklop 31: EKO prehrambno blago (ZPKZ Dob, ZPKZ Ljubljana, ZPKZ Ig, ZPKZ Koper)

1. kaša ajdova EKO/BIO, 1/1 kg Ali lahko ponudimo artikel v 500g pakiranju?
2. kaša prosena EKO/BIO, 1/1 kg Ali lahko ponudimo artikel v 500g pakiranju?
7. koruzni zdrob EKO/BIO, 1/1 kg Ali lahko ponudimo artikel v 500g pakiranju?
13. rozine EKO, 500g kos Ali lahko ponudimo artikel v 150g pakiranju?
14. orehi, 500 g EKO kos Ali lahko ponudimo artikel v 150g pakiranju?
15. lešniki, 500g EKO kos Ali lahko ponudimo artikel v 150g pakiranju?
17. BIO riževa moka 1/1 kg Ali lahko ponudimo artikel v 250g pakiranju?


sklop 32: BIO prehrambni izdelki (ZPKZ Maribor, ZPKZ MB, oddelek MS, ZPKZ MB, oddelek Rogoza, ZPMZKZ Celje in PD Radeče

1. kaša ajdova EKO/BIO, 1/1 kg Ali lahko ponudimo artikel v 500g pakiranju?
2. kaša prosena EKO/BIO, 1/1 kg Ali lahko ponudimo artikel v 500g pakiranju?
7. koruzni zdrob EKO/BIO, 1/1 kg Ali lahko ponudimo artikel v 500g pakiranju?
13. rozine EKO, 500g kos Ali lahko ponudimo artikel v 150g pakiranju?
14. orehi, 500 g EKO kos Ali lahko ponudimo artikel v 150g pakiranju?
15. lešniki, 500g EKO kos Ali lahko ponudimo artikel v 150g pakiranju?
17. BIO riževa moka 1/1 kg Ali lahko ponudimo artikel v 250g pakiranju?

Lep pozdrav.

ODGOVOR

Cenjeni ponudnik,
naročnik dovoljuje odstopanje +-30 % pri gramaturi oz. volumnu izdelka. Vsa predlagana pakiranja presegajo dovoljeno odstopanje.

lep pozdrav,
Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij


Datum objave: 23.02.2023   07:28
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo za potrditev, ali si pravilno razlagamo zahteve v predračunu:

stoplec 4 - vpišemo ceno za vašo zahtevano količino pakiranja
stoplec 8 - vpišemo našo ponujeno količino pakiranja
stoplec 9 - vpišemo ceno na našo ponujeno količino izdelka?

Hvala


ODGOVOR

Cenjeni ponudnik,
stolpec 4: cena na enoto mere v EUR brez DDV - ponudnik vpiše ceno na enoto mere v EUR brez DDV, upoštevati je potrebno enoto mere (kg, l ali kom), ki jo je predpisal ponudnik
stolpec 8: gramatura oz. volumen ponujenega živila (+-30 %) - ponudnik vpiše gramažo oz. volumen ponujenega živila, ki je lahko +- 30 % od zahtevane enote mere (obvezno pri enoti mere kom)
stolpec 9: preračunana cena na enoto mere (kom) ponujenega živila v EUR brez DDV - ponudnik vpiše ceno v EUR brez DDV za ponujeno živilo (če je enota mere kg ali l, je ta enaka kot v stolpcu 4).

Zahteve razumete pravilno, cene so v EUR brez DDV.

lep pozdrav,
Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij


Datum objave: 23.02.2023   11:41
VPRAŠANJE
Spoštovani,

smo eden večjih ponudnikov oz. proizvajalcev jajc v Sloveniji in imamo sledeče vprašanje:
ali lahko oddamo ponudbo samo za sklop jajc, ki se nahajajo v sklopih 18 do 22 ali je potrebno oddati ponudbo za vse izdelke v teh sklopih?

Glede na velike količine bi ločen sklop za jajca za vas pomenil izredno velik prihranek, saj vam kot proizvajalci lahko ponudimo precej nižje cene kot ponudniki, ki ponujajo tudi ostalo blago.

Hvala za odgovor,
Lep pozdrav,

ODGOVOR

Pozdravljeni,
potrebno je oddati ponudbo za vse izdelke v sklopu.

lep pozdrav,
Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij


Datum objave: 23.02.2023   11:55
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
na Portalu smo zasledili obrazložitev predračuna - stolpec 9 - ali vpišemo ceno na našo ponujeno količino izdelka?

Obrazložitev z vaše strani je bila:
stolpec 9: preračunana cena na enoto mere (kom) ponujenega živila v EUR brez DDV - ponudnik vpiše ceno v EUR brez DDV za ponujeno živilo (če je enota mere kg ali l, je ta enaka kot v stolpcu 4).

Sporno zapisano je: če je enota mere kg ali l, je ta enaka kot v stolpcu 4.

Izpostavljamo 2 primera - primer:
140. kvas 0,5 kg kg
82. sol groba kg

Prvi - zahtevate podajo ponudbo za artikel - 500g pakiranje; podati pa moramo ceno na KG - cena na enoto ponujenega pakiranja bi bila torej 500g, ne KILOGRAM, kot ste podali obrazložitev

Drugi - zahtevate podajo ponudbe artikla brez omejitve EM; torej ponudniki lahko ponudimo pakiranje 10kg; podati pa moramo ceno na KG - cena na enoto ponujenega pakiranja bi bila torej 10kg, ne KILOGRAM, kot ste podali obrazložitev.

Prosimo za ponovni pregled zapisanega, kajti logično je, da se v tem stolpcu poda cena na kos ponujenega artikla, da imate kot naročnik že pripravljen preračun cen.

Za odgovor se že vnaprej zahvaljujemo.
Lepo pozdravljeni.

ODGOVOR

Cenjeni ponudnik,
v stolpcu 9 ponudnik vpiše ceno v EUR brez DDV za ponujeno živilo, v stolpcu 8 pa ponudnik vpiše gramaturo oz. volumen ponujenega izdelka, ki je lahko +- 30 % od zahtevane enote mere.
Stolpec 9 je za stolpcem 8, iz česar izhaja, da se cena v stolpcu 9 nanaša na izdelek, ki odstopa od enote mere. V kolikor ponudnik ponudi izdelek, kateri ne odstopa od enote mere, je cena enaka kot v stolpcu 4.

lep pozdrav,
Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij


Datum objave: 23.02.2023   12:00
VPRAŠANJE
Spoštovani,
na Portalu smo prejeli informacijo, da dovoljujete odstopanje od EM +-30%. To je vse lepo in prav. A težava nastane, ko npr. artikli glede na vašo željeno pakiranje ne obstajajo oz. jih ponudniki nimamo v svojem asortimanu, pač pa imamo na voljo artikle v pakiranju, ki se najbolj prodajajo.

Za sklopa 31-32 BIO Prehrambeno blago smo izpostavili pakiranja, ki jih tržimo. Odgovor z vaše strani je bil, da predlagana pakiranja presegajo dovoljeno odstopanje.

Vsekakor odstopajo. Prav zaradi tega smo postavili vsa ta vprašanja kot to tudi počnemo pri vseh ostalih razpisih. V kolikor bi imeli na voljo artikel v dopustnem pakiranju, verjemite, vprašanj ne bi postavljali.

V kolikor ne dopuščate predlaganih pakiranj direktno omejujete konkurenco in onemogočate prijavo ponudnikom, ki željene artikle tržimo, a žal ne tržimo pakiranja, ki ga kot naročnik zahtevate.

Gre za resno zadevo in omejevanje konkurence - tudi pri vseh ostalih sklopih zahtevana pakiranja odstopajo za več kot 30%. Najelegantnejša rešitev za vse ponudnike bi bilo dopuščanja - dovoljenja odstopanja od EM +-50% ali pa zahteva, da vsak artikel, ki odstopa za več kot 30% izpostavimo, s tem, da si vsi skupaj naredimo s tem ogromno dodatnega dela, saj se bo vsak tak artikel pojavil na Portalu ali pa sporočite, kaj naredimo z artikli, ki odstopajo od zahtevane EM več kot 30%, ker če boste vse zavračali oz. podajali odgovore kot ste ga v primeru sklopa BIO, bomo ponudniki točno vedeli, da vprašanjani smiselno pošiljati in se na sklope ne bomo prijavljali in si delali dodatno delo.

Hvala za razumevanje.

Lep pozdrav.

ODGOVOR

Cenjeni ponudnik,
artikli, navedeni v predračunu, obstajajo na trgu.

lep pozdrav,
Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij


Datum objave: 24.02.2023   07:28
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

ali lahko namesto pooblastil za KE (5a in 5b) priložimo potrdila iz kazenske evidence, ki smo jih že sami pridobili (datum dokumentov 27.1.2023)?

Hvala za odgovor,
Lep pozdrav,

ODGOVOR

Cenjeni ponudnik,
naročnik bo kot zadosten dokaz, da ne obstajajo razlogi za izključitev iz 1. odstavka 75. člena ZJN-3 upošteval izpise iz kazenske evidence, ki bodo pridobljeni najpozneje v 90 dneh po roku za oddajo ponudb. Gospodarski subjekt lahko potrdila iz kazenske evidence priloži že v okviru ponudbe. V tem primeru bo naročnik kot zadosten dokaz, da gospodarski subjekt ni v položaju iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3 upošteval dokazila, ki ne bodo starejša od 4 mesecev, šteto od roka za oddajo ponudb.

lep pozdrav,
Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij

Datum objave: 24.02.2023   14:19
VPRAŠANJE
Spoštovani,
na vas se obračamo s prošnjo, če lahko cene na EM po artiklih, zaokrožujemo na 4 decimalna mesta, kajti z zaokroževanjem na 2 decimalni mesti na težavo naletimo pri vseh porcijskih artiklih?

V izogib kasnejšim težavam z obračuni se za odobritev predlaganega že vnaprej zahvaljujemo.

Lep pozdrav.ODGOVOR

Cenjeni ponudnik,
prosimo, da zaokrožujete na 2 decimalni mesti.

lep pozdrav,
Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij


Datum objave: 27.02.2023   06:47
Cenjeni ponudniki,
naročnik bo objavil popravek razpisne dokumentacije. Naročnik bo pregledal in uskladil gramaturo in enoto mere pri določenih izdelkih in spremenil dovoljeno odstopanje gramature oz. volumna živila na +- 40 %.
Posledično se spremeni tudi:
- datum za oddajo ponudb na 22.3.2023 do 10 ure,
- datum za odpiranje ponudb na 22.3.2023 do 11. ure,
- datum za postavljanje vprašanj na 10.3.2023 do 10. ure.

lep pozdrav,
Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij

Datum objave: 27.02.2023   06:52
VPRAŠANJE
Spoštovani,
prosimo za ponovni pregled izpostavljenih vprašanj ter posredovanje odgovora. kot ponudnik žal nimamo v asortimanu drugih pakiranj kot te izpostavljene.


sklop 31: EKO prehrambno blago (ZPKZ Dob, ZPKZ Ljubljana, ZPKZ Ig, ZPKZ Koper)

1. kaša ajdova EKO/BIO, 1/1 kg Ali lahko ponudimo artikel v 500g pakiranju?
2. kaša prosena EKO/BIO, 1/1 kg Ali lahko ponudimo artikel v 500g pakiranju?
7. koruzni zdrob EKO/BIO, 1/1 kg Ali lahko ponudimo artikel v 500g pakiranju?
13. rozine EKO, 500g kos Ali lahko ponudimo artikel v 150g pakiranju?
14. orehi, 500 g EKO kos Ali lahko ponudimo artikel v 150g pakiranju?
15. lešniki, 500g EKO kos Ali lahko ponudimo artikel v 150g pakiranju?
17. BIO riževa moka 1/1 kg Ali lahko ponudimo artikel v 250g pakiranju?


sklop 32: BIO prehrambni izdelki (ZPKZ Maribor, ZPKZ MB, oddelek MS, ZPKZ MB, oddelek Rogoza, ZPMZKZ Celje in PD Radeče

1. kaša ajdova EKO/BIO, 1/1 kg Ali lahko ponudimo artikel v 500g pakiranju?
2. kaša prosena EKO/BIO, 1/1 kg Ali lahko ponudimo artikel v 500g pakiranju?
7. koruzni zdrob EKO/BIO, 1/1 kg Ali lahko ponudimo artikel v 500g pakiranju?
13. rozine EKO, 500g kos Ali lahko ponudimo artikel v 150g pakiranju?
14. orehi, 500 g EKO kos Ali lahko ponudimo artikel v 150g pakiranju?
15. lešniki, 500g EKO kos Ali lahko ponudimo artikel v 150g pakiranju?
17. BIO riževa moka 1/1 kg Ali lahko ponudimo artikel v 250g pakiranju?

V kolikor predlaganega pakiranja ne boste dovolili, ponudbe žal ne moremo oddati.

Lep pozdrav.

ODGOVOR

Cenjeni ponudnik,
objavili bomo popravek razpisne dokumentacije, kjer bomo spremenili zahtevano gramaturo določenih izdelkov in povečali dovoljeno odstopanje v gramaturi oz. volumnu živila na +- 40 %. Posledično se spreminjajo tudi datumi za postavljanje vprašanj, datum oddaje ponudbe in datum odpiranja.

lep pozdrav,
Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij


Datum objave: 27.02.2023   06:56
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
obveščamo vas o posredovanju napačne trditve.

Nazivi artiklov in enote mere žal niso enaki v vseh predračunih. Do razlik prihaja tako v nazivu, zahtevani EM kot pri zaporednih številkah artiklov.

Prosim o tem obvestite tudi vse ostale ponudnike, kajti potrebno je vsak sklop posebej urejati/kontrolirati.

Lep pozdrav.

ODGOVOR


Cenjeni ponudnik,
naročnik je predračune sestavil glede na potrebe uporabnikov - zavodov za prestajanje kazni zapora. Od skrbnega ponudnika, s katerim bomo gradili dolgoročen posloven odnos, pričakujemo natančnost in strokovnost pri pripravi ponudbe.

lep pozdrav,
Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij

Datum objave: 27.02.2023   06:58
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
tudi mi menimo, da je odstopanje +-30% premalo pri kar lepem naboru artiklov. Če pogledamo vaše zahtevane EM žal pri veliko artiklih ne obstajajo več oz. jih niste prilagodili glede na trenutno dostopnost/ponudbo na tržišču. Poleg tega ima tudi vsak od ponudnikov svoj nabor artiklov, ki jih trži.

Kot je tudi že eden od ponudnikov napisal: "V kolikor ne dopuščate predlaganih pakiranj direktno omejujete konkurenco in onemogočate prijavo ponudnikom, ki željene artikle tržimo, a žal ne tržimo pakiranja, ki ga kot naročnik zahtevate.

Tudi mi vas prosimo za dovoljenje odstopanja od EM +-50%, da se izognemo postavljanju vprašanja za vsak artikel posebej na Portalu in dodatnemu delu s Portalom. Zavedati se moramo, da je tale projekt zelo obsežen in ga ne moremo oddelati kar na 123.
V kolikor boste še naprej vztrajali pri odstopanju +-30% (mogoče logična zahteva pri vseh porcijskih artiklih, ki so vezane na 1 osebo) sporočite, kaj naredimo z artikli, ki jih tržimo in odstopajo od vaše zahtevane EM oz. artiklov, ki bi ustrezali EM nimamo/jih ni na voljo - je vprašanja sploh smiselno postavljati, kajti če bo odgovor samo, da EM odstopa od dovoljene EM, kot ste že v enem od primerov odgovorili, se s projektom žal ne bomo več ukvarjali.


Za odgovor se zahvaljujemo.
Lep pozdrav.

ODGOVOR

Cenjeni ponudnik,
objavili bomo popravek razpisne dokumentacije, kjer bomo spremenili zahtevano gramaturo določenih izdelkov in povečali dovoljeno odstopanje v gramaturi oz. volumnu živila na +- 40 %. Posledično se spreminjajo tudi datumi za postavljanje vprašanj, datum oddaje ponudbe in datum odpiranja.

lep pozdrav,
Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij


Datum objave: 27.02.2023   12:48
Naročnik obvešča vse ponudnike, da je v informacijskem sistemu eJN pri nazivu sklopa 6 prišlo do napake.
Pravilen naziv sklopa se glasi:
sklop 6: ostalo meso in mesni izdelki za ZPKZ Maribor, ZPKZ Maribor - oddelek MS, ZPKZ MB - OO Rogoza.
V razpisni dokumentaciji, predračunu in na Portalu javnih naročil je naveden pravilen naziv sklopa. Ponudnik odda ponudbo za lokacije ZPKZ Maribor, ZPKZ Maribor - oddelek MS in ZPKZ Maribor - OO Rogoza.

Ponudbo za ostalo meso in mesne izdelke za ZPMZKZ Celje in PD Radeče, ponudnik odda v okviru sklopa 7.

lep pozdrav,
Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij


Datum objave: 28.02.2023   11:56
VPRAŠANJE
Spoštovani,
ponudnike obveščate, da boste objavili popravek RD vključno z obrazci predračuna. Posledično boste spreminjali tudi datume za postavljanje vprašanj kot datum za oddajo ponudb.

Zavedati se je potrebno, da bomo z objavo novih obrazcev predračunov ponudniki zopet na začetku - kot bi prejeli novo objavo na Portalu.

Glede na to, da gre za zelo obsežno ponudbo, razdeljeno na 32 sklopov in da novi obrazci verjetno še ta teden ne bodo objavljeni (EU OBJAVA + ostane nam potem zgolj 5 dni za pregled / postavitev vprašanj), apeliramo na vas, da korektno določite oba roka.

Če pogledamo - prvotna objava zelo korektno postavljena roka - ponudniki smo imeli na voljo 16 dni za postavitev vprašanj + 12 dni za oddajo ponudb.

Prosimo, da sorazmerno temu tudi sedaj postavite nove roke, kar je edino korektno do nas ponudnikov, saj v pripravi nimamo zgolj ponudbe enega naročnika.

Za razumevanje se zahvaljujemo.
Lep pozdrav.

ODGOVOR

Cenjeni ponudnik,
naročnik bo objavil spremembo javnega naročila in podaljšal rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj na 13. 3. 2023 do 10.00 ure.

lep pozdrav,
Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij


Datum objave: 28.02.2023   13:02
VPRAŠANJE
Spoštovani,

1. Kako postopate v primeru, da ponudnik ne odda ponudbe na odpiranje konkurence? Ali so predvidene kakšne sankcije? Ali se upoštevajo ceniki iz preteklega obdobja? Ali velja zgolj, da ponudnik za obdobje tekočega odpiranja konkurence odstopa od ponudbe?
2. Ali zahtevate v sklopih 3, 4, 5, 6 in 7, da je cena konfekcioniranega mesa in izdelkov, salam enaka ceni mesa in izdelkov, salam v kosu?
3. Ali priznate IFS za merilo za izbor?
4. Zanima nas, ali se Priloga št. 1 SEZNAM pooblaščenih oseb dobavitelja za naročanje blaga ter Priloga št. 2 SEZNAM pooblaščenih oseb pogodbenega dobavitelja za dostavo blaga za odjemno mesto izpolnita šele ob podpisu pogodbe?
5. Ali so vsi predračuni 3, 4, 5, 6 in 7 (zaporedne številke z opisi artiklov, vrstni red, itd.) identični razen količin?
6. Ali je mišljen po navedbo "uradno veljavni cenik dobavitelja" maloprodajni cenik dobavitelja? Opozarjamo, da cene na tem ceniku ne morejo biti fiksne, ker se dnevno, tedensko spreminjajo. Ali ga je treba predložiti?

Hvala za odgovore.


ODGOVOR

Cenjeni ponudnik,

če posamezna stranka sporazuma ne bo oddala ponudbe, se šteje, da ne bo kandidirala za dobavo živil v določenem časovnem obdobju.
V primeru, da ponudnik predračuna ne dostavi 3 - krat zaporedoma, ima naročnik ponudnika pravico izločiti iz izbora ponudnikov za izbrani sklop.

Naročnik zahteva, da je cena konfekcioniranega mesa, salame ter ostalih izdelkov enaka ceni mesa, salame ter ostalih izdelkov v kosu.

Naročnik priznava naslednje evropske in nacionalne sheme kakovosti:
- Ekološka pridelava - ekološki kmetijski pridelki ali živila
- Zaščitena oznaka porekla
- Zaščitena geografska označba
- Zajamčena tradicionalna posebnost
- Označba višje kakovost
- Izbrana kakovost
- Integrirani kmetijski pridelki ali živila
- Dobrote z naših kmetij.

Kot znak kvalitete (kakovosti) pri posameznem živilu bo naročnik upošteval izključno samo kateregakoli od zgoraj navedenih znakov ali označb, ki so uradno podeljeni (certificirani) in priznani in se nanašajo izključno na kakovost živil.
Zasebnih shem kakovosti naročnik ne priznava. Naročnik ne bo upošteval tudi drugih potrdil, nagrad in medalj. ISO standard, ki se nanaša na urejenost poslovanja, proizvodnje, skladiščenja, ipd., ni znak kvalitete (kakovosti) živil.
Naročnik bo priznal veljavne certifikate oz. potrdila, ki jih v RS izdajajo Inštitut KON - CERT, Inštitut za kontrolo in certifikacijo Univerze v Mariboru, Bureau Veritas, TUV SUD Sava d. o. o. in pooblaščeni organi drugih držav.

Priloga št. 1 SEZNAM pooblaščenih oseb dobavitelja za naročanje blaga ter Priloga št. 2 SEZNAM pooblaščenih oseb pogodbenega dobavitelja za dostavo blaga za odjemno mesto; se izpolnita ob podpisu okvirnega sporazuma.

Prosimo, da izpolnite vsak predračun ločeno, saj lahko prihaja do razlik pri zaporednih številkah artiklov med predračuni.

Pri merilo: popust na cene iz uradno veljavnega cenika dobavitelja, ponudnik navede višino popusta, ki ga ponuja. Točkuje se višina ponujenega popusta. Za vsak % popusta 1 točka (npr. za 5% popusta 5 točk, za 10 % popusta in več, pa 10 točk). Cenika ni potrebno prilagati.
V kolikor bo naročnik potreboval živila, ki sicer niso vključena v predračun, vendar so v ponudnikovi redni ponudbi, bo živila naročil po takrat veljavnih cenah ponudnika z upoštevanjem ponujene stopnje popusta.

lep pozdrav,
Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcijDatum objave: 28.02.2023   14:41
VPRAŠANJE
Spoštovani,
prosimo za dodatne informacije za Sklop 3, 4, 5, 6 in 7:

GOVEJE MESO
1. junečje stegno s kostjo - Ali je v kosu ali narezano?
2. junečje stegno b. k. - Ali je v kosu ali narezano?
3. junečje pleče b. k. - Ali je v kosu ali narezano?
5. junečje bočnik b. k. - Ali je v kosu ali narezano?
6. junečje jetra- Ali je v kosu ali narezano?
9. goveja rebra sveža - Ali povprašujete po mladi govedini ali govedini?
10. zrezki junečji, 100 g - Ali so iz stegna ali rozbifa?
11. junečje mleto meso - Ali je iz stegna ali ali plečeta?
12. telečje pleče b. k. - Ali je v kosu ali narezano?
13. telečji zrezki, 100 g - Ali so iz stegna?
14. goveje srce - Ali je v kosu ali narezano?
15. telečje stegno b.k. - Ali je v kosu ali narezano?

SVINJSKO MESO
16. svinjsko stegno s kostjo - Ali je v kosu?
17. svinjsko stegno b. k. - Ali je v kosu ali narezano?
18. svinjski kare v kosu - Ali je s kostjo?
20. svinjski kare sekan, 130 g - Ali je s kostjo?
21. slanina sveža - Ali je v kosu ali narezano?
23. svinjsko pleče b. k. - Ali je v kosu ali narezano?
24. svinjski zrezki, 100 g - Ali so iz stegna?
25. svinjsko mleto meso - Ali je iz stegna ali ali plečeta?
29. svinjska ribica file - Ali povprašujete po tako imenovani svinjski pljučni pečenki?

OSTALO MESO
33. konjsko stegno b. k. - Ali je v kosu ali narezano?
34. konjsko pleče b. k. - Ali je v kosu ali narezano?
36. kunec stegna - Ali je s kostjo?
37. ovčetina b.k. - Ali je v kosu ali narezano?
38. jagnjetina - Ali je v kosu ali narezano?
38. jagnjetina - Ali je s kostmi?
39. gosje prsi b.k. - Ali so brez kosti in kože?

MESNI IZDELKI
44. sesekljani zrezek, 100 g - Ali je iz mešanega mesa (svinjina + govedina)?

MESNI IZDELKI TRAJNI IN POLTRAJNI
52. klobasa kranjska - dimljena - Ali zahtevate certificirano ZGO?
54. klobasa goveja - Ali je za kuhanje?
55. klobasa goveja Halal - Ali je za kuhanje?
59. salama pariška - Ali je v kosu ali narezano?
62. salama šunkarica - Ali je v kosu ali narezano?
65. mortadela navadna - Ali je v kosu ali narezano?
68. mortadela z olivami - Ali je v kosu ali narezano?
71. salama tirolska - Ali je v kosu ali narezano?
74. salama pizza - Ali je v kosu ali narezano?
77. ljubljanska salama - Ali je v kosu ali narezano?
80. domača salama - Ali je v kosu ali narezano?
81. salama navadna goveja Halal - Ali je v kosu ali narezano?
82. tlačenka - Ali je v kosu ali narezano?
83. salama pariška z zelenjavo - Ali je v kosu ali narezano?
86. slanina hamburška - Ali je v kosu ali narezano?
90. prekajeni svinjski vrat b. k. - Ali je v kosu ali narezano?
91. prekajena šunka b. k. - Ali je v kosu ali narezano?
92. prekajena govedina b. k. - Ali je v kosu ali narezano?
92. prekajena govedina b. k. - Po katerem kosu mesa povprašujete?
104. salama čajna - Ali je v kosu ali narezano?
107. zimska salama - Ali je v kosu ali narezano?
110. suha domača salama brez laktoze v.p. 50 g - 100g - Prosimo, da ta artikel izločite iz teh sklopov in ga umestite med sklope za alergike.
111. posebna klobasa, narezek, brez laktoze, 100g - Prosimo, da ta artikel izločite iz teh sklopov in ga umestite med sklope za alergike.
112. mesni sir - Ali je v kosu ali narezano?
Hvala za odgovore.


ODGOVOR
Cenjeni ponudnik,
podajamo odgovore.

GOVEJE MESO
1. junečje stegno s kostjo - Ali je v kosu ali narezano? v kosu
2. junečje stegno b. k. - Ali je v kosu ali narezano? v kosu
3. junečje pleče b. k. - Ali je v kosu ali narezano? v kosu
5. junečje bočnik b. k. - Ali je v kosu ali narezano? v kosu
6. junečje jetra- Ali je v kosu ali narezano? v kosu
9. goveja rebra sveža - Ali povprašujete po mladi govedini ali govedini? mlada govedina
10. zrezki junečji, 100 g - Ali so iz stegna ali rozbifa? stegno
11. junečje mleto meso - Ali je iz stegna ali ali plečeta? pleče
12. telečje pleče b. k. - Ali je v kosu ali narezano? v kosu
13. telečji zrezki, 100 g - Ali so iz stegna? stegno
14. goveje srce - Ali je v kosu ali narezano? v kosu
15. telečje stegno b.k. - Ali je v kosu ali narezano? v kosu

SVINJSKO MESO
16. svinjsko stegno s kostjo - Ali je v kosu? v kosu
17. svinjsko stegno b. k. - Ali je v kosu ali narezano? v kosu
18. svinjski kare v kosu - Ali je s kostjo? da
20. svinjski kare sekan, 130 g - Ali je s kostjo? da
21. slanina sveža - Ali je v kosu ali narezano? v kosu
23. svinjsko pleče b. k. - Ali je v kosu ali narezano? v kosu
24. svinjski zrezki, 100 g - Ali so iz stegna? stegno
25. svinjsko mleto meso - Ali je iz stegna ali ali plečeta? pleče
29. svinjska ribica file - Ali povprašujete po tako imenovani svinjski pljučni pečenki? da

OSTALO MESO
33. konjsko stegno b. k. - Ali je v kosu ali narezano? v kosu
34. konjsko pleče b. k. - Ali je v kosu ali narezano? v kosu
36. kunec stegna - Ali je s kostjo? da
37. ovčetina b.k. - Ali je v kosu ali narezano? v kosu
38. jagnjetina - Ali je v kosu ali narezano? v kosu
38. jagnjetina - Ali je v kosu? v kosu
39. gosje prsi b.k. - Ali so brez kosti in kože? brez kosti in kože

MESNI IZDELKI
44. sesekljani zrezek, 100 g - Ali je iz mešanega mesa (svinjina + govedina)? mešano meso

MESNI IZDELKI TRAJNI IN POLTRAJNI - vsi izdelki morajo imeti deklaracije, certifikate; halal izdelki tudi dokaz o ustreznosti
52. klobasa kranjska - dimljena - Ali zahtevate certificirano ZGO? da
54. klobasa goveja - Ali je za kuhanje? da
55. klobasa goveja Halal - Ali je za kuhanje? da
59. salama pariška - Ali je v kosu ali narezano? v kosu
62. salama šunkarica - Ali je v kosu ali narezano? v kosu
65. mortadela navadna - Ali je v kosu ali narezano? v kosu
68. mortadela z olivami - Ali je v kosu ali narezano? v kosu
71. salama tirolska - Ali je v kosu ali narezano? v kosu
74. salama pizza - Ali je v kosu ali narezano? v kosu
77. ljubljanska salama - Ali je v kosu ali narezano?
80. domača salama - Ali je v kosu ali narezano? v kosu
81. salama navadna goveja Halal - Ali je v kosu ali narezano? v kosu
82. tlačenka - Ali je v kosu ali narezano? v kosu
83. salama pariška z zelenjavo - Ali je v kosu ali narezano? v kosu
86. slanina hamburška - Ali je v kosu ali narezano? v kosu
90. prekajeni svinjski vrat b. k. - Ali je v kosu ali narezano? v kosu
91. prekajena šunka b. k. - Ali je v kosu ali narezano? v kosu
92. prekajena govedina b. k. - Ali je v kosu ali narezano? v kosu
92. prekajena govedina b. k. - Po katerem kosu mesa povprašujete? pleče ali stegno
104. salama čajna - Ali je v kosu ali narezano? v kosu
107. zimska salama - Ali je v kosu ali narezano? v kosu
110. suha domača salama brez laktoze v.p. 50 g - 100g - naročnik artikla ne bo izločil iz sklopa
111. posebna klobasa, narezek, brez laktoze, 100g - naročnik artikla ne bo izločil iz sklopa
112. mesni sir - Ali je v kosu ali narezano? v kosu

lep pozdrav,
Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcijDatum objave: 01.03.2023   09:43
VPRAŠANJE
Spoštovani,
obveščate nas, da bo naročnik objavil spremembo javnega naročila in podaljšal rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj na 13. 3. 2023 do 10.00 ure.

Vseeno pa apeliramo še na vas, da nam ponudnikom omogočite podaljšanje tudi roka za oddajo ponudb.

Predlagamo prestavitev rok za oddajo ponudb na konec meseca, od 29.03.2023 dalje, saj imamo v vmesnem času za urejanje že cel kup prej objavljenih razpisov in nam tale vaša sprememba (predlog 22.03.2023) poruši celotno organizacijo dela.
Kot resen ponudnik nam je namreč v interesu urediti vašo zelo obsežno ponudbo korektno in brez napak.

Za ugoditev prošnje se že vnaprej iskreno zahvaljujemo.

Lep pozdrav.
ODGOVOR

Cenjeni ponudnik,
naročnik roka za oddajo ponudbe ne bo spreminjal.

lep pozdrav,
Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij


Datum objave: 03.03.2023   14:53
VPRAŠANJE
Spoštovani,

naročnika prosimo naj preveri količino mleka pod postavko 1 (mleko in mlečni izdelki). Po spremembi enote je količina namreč ostala ista.

Hvala

ODGOVOR

Cenjeni ponudnik,
količine za dotični artikel v popravku predračuna so pravilne.

lep pozdrav,
Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij


Datum objave: 06.03.2023   06:47
VPRAŠANJE
Preverite prosim še enkrat količine in enote. Boste res potrebovali 2 miljona litrov mleka?

ODGOVOR

Cenjeni ponudnik,
količine so oblikovane za 36 mesecev za uporabnike - zavode za prestanje kazni zapora in prevzgojni dom.

lep pozdrav,
Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij


Datum objave: 07.03.2023   13:12
VPRAŠANJE
Spoštovani,

vezano na zahtevo po predložitvi ponudbe za celoten sklop ter dejstvu, da se za sklop 23 in 24 prvotna ponudba oddaja za 3 mesece, popis pa vsebuje tudi artikle, ki jih v tem obdobju ne bo na tržišču in niso sezonski, naročnika pozivamo za pojasnilo na kakšen način naj potencialni kandidati oblikujemo ponudbe za te artikle, da bodo med seboj konkurenčne in primerljive, ter ne bodo označene kot neobičajno nizke, ob upoštevanju dejstva, da za artikle, ki jih ne bo na trgu, ker se je sezona zaključila, nove letine pa še ni, vnaprej ne bo mogoče oblikovati "realne" cene, saj za to ni podlage iz katere bi ponudniki pri svoji kalkulaciji lahko izhajali, kot je npr. primerljiva cena artikla v istem obdobju preteklo leto. Opredelitev v smislu, da naročnik išče ponudnike, ki bodo sposobni zagotoviti dobavo vseh predvidenih vrst živil, kar se lahko razume kot celotno koledarsko leto, je glede na obdobje veljavnosti ponudbe - maj do julij za določene artikle kot so kisla repa, mandarine, itd. nelogična in v nasprotju s priporočili javnega naročanja. Ali torej ponudniki za artikle, ki jih od maja do julija ni na trgu, zahteva pa se ponudba teh artiklov, vpišemo zadnjo veljavno ceno za te artikle, povprečno ceno iz sezone tega artikla ali npr. enotno ceno kot je npr. 0,10, da bodo ponudbe med seboj sploh lahko primerljive, čeprav artikli ne bodo dobavljivi?

Lep pozdravODGOVOR
Cenjeni ponudnik,
ponudbena cena je predmet poslovne politike posameznega ponudnika.

lep pozdrav,
Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcijDatum objave: 07.03.2023   13:42
VPRAŠANJE
Preverite prosim ESPD obrazec. Po novem se ga izpolnjuje preko E-JN.

ODGOVOR

Cenjeni ponudnik,
to določilo velja za javna naročila, objavljena po 6. 3. 2023.
Od 6. 3. 2023 namreč na spletni strani portala javnih naročil https://www.enarocanje.si/_ESPD/ kreiranje, urejanje in ponovna uporaba obstoječega ESPD obrazca ne bo več mogoča, kljub temu pa bo na njej še vedno mogoče pregledovanje ESPD gospodarskih subjektov, ki so bili pripravljeni in izpolnjeni v storitvi na spletni strani portala javnih naročil.

lep pozdrav,
Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij

Datum objave: 07.03.2023   14:04
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

ali prav razumemo, da za sklop 14 in 15 ni zahtevana dostava ob sobotah in ob prostih delovnih dnevih?

Ali so za ta dva sklopa zahtevani dnevi in ure dostave (če so, jih prosim navedite)?

Hvala za odgovor.

ODGOVOR

Cenjeni ponudnik,
dostava izdelkov sklopov 14 in 15 poteka tedensko oz. po dogovoru s posameznim zavodom. Dnevi in pogostost dostave se lahko spremenijo samo v dogovoru s posameznim uporabnikom.
O urah dostave se bo dobavitelj dogovoril z uporabnikom, pri čemer se je dobavitelj dolžan prilagoditi sistemu in načinu uporabnika ter se držati hišnega reda uporabnika.

lep pozdrav,
Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcijDatum objave: 09.03.2023   06:47
VPRAŠANJE

Spoštovani!

sklop 30 - izdelki brez glutena - vsi ZPKZ - razen ZPKZ Koper - in PD Radeče


3. brezglutenske testenine za lazanjo, 500g
Ali lahko ponudimo artikel v pakiranju 250g, saj v večjem pakiranju artikla žal ne najdemo? Če NE, prosimo, da sporočite katero BZ ste imeli v mislih?
V nasprotnem ponudbe žal ne bomo mogli oddati.

Za odgovor se že vnaprej zahvaljujemo.
Lep pozdrav.

ODGOVOR

Cenjeni ponudnik,
naročnik izdelek umika iz predračuna.

lep pozdrav,
Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij


Datum objave: 09.03.2023   07:36
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
prosimo za pregled in posredovanje odgovorov.

Predračun - popravek - izdelki - drugi prehrambeni izdelki (sklopi 18 -22)*
* vprašanja veljajo za vse enote/sklope artiklov

SUHO SADJE

3. marelice suhe 1/1 Ali lahko ponudimo artikel v 180g pakiranju? V 1kg pakiranju žal artikla ne najdemo. V nasprotnem ponudbe žal ne moremo oddati.
4. slive suhe 1/1 Ali lahko ponudimo artikel v 500g pakiranju? V 1kg pakiranju žal artikla ne najdemo. V nasprotnem ponudbe žal ne moremo oddati.
6. orehi 1/1 Ali lahko ponudimo artikel v rinfuznem 10kg pakiranju? V nasprotnem ponudbe žal ne moremo oddati.
8. lešniki 500 g Ali lahko ponudimo artikel v 180g ali 1kg pakiranju? V 500g pakiranju žal artikla ne najdemo. V nasprotnem ponudbe žal ne moremo oddati.
9. jabolka suha - krhlji 1/1 Ali lahko ponudimo artikel v 200g pakiranju? V 1kg pakiranju žal artikla ne najdemo. V nasprotnem ponudbe žal ne moremo oddati.
10. hruške suhe 1/1 Ali lahko ponudimo artikel v 200g pakiranju? V 1kg pakiranju žal artikla ne najdemo. V nasprotnem ponudbe žal ne moremo oddati.
11. mandlji jedrca 1/1 Ali lahko ponudimo artikel v 500g ali 5kg pakiranju? V 1kg pakiranju žal artikla ne najdemo. V nasprotnem ponudbe žal ne moremo oddati.


SUHE IN KONZERVIRANE VRTNINE

13. fižol česnjevec suhi 25/1 Ali lahko ponudimo artikel v 5kg / 10kg pakiranju? V nasprotnem ponudbe žal ne moremo oddati.
15. fižol beli tetovec 25/1 Ali lahko ponudimo artikel v 5kg / 10kg pakiranju? V nasprotnem ponudbe žal ne moremo oddati.
16. leča suha zelena 1/1 Ali lahko ponudimo artikel v 500g pakiranju? V nasprotnem ponudbe žal ne moremo oddati.
17. čičirika suha 1/1 Ali lahko ponudimo artikel v 500g pakiranju? V nasprotnem ponudbe žal ne moremo oddati.

Lep pozdrav.

ODGOVOR

Cenjeni ponudnik,
suho sadje lahko ponudite tudi v rinfuzi.

SUHE IN KONZERVIRANE VRTNINE

leča suha zelena 1/1 Ali lahko ponudimo artikel v 500g pakiranju? Da, preračunano na EM.
čičirika suha 1/1 Ali lahko ponudimo artikel v 500g pakiranju? Da, preračunano na EM.

Za fižol češnjevec suhi 25/1 in fižol beli tetovec 25/1 želi naročnik artikel v pakiranju, navedenem v predračunu.

lep pozdrav,
Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij
Datum objave: 09.03.2023   08:53
VPRAŠANJE
Spoštovani,
prosimo za odgovor.

OSTALI PREHRAMBNI IZDELKI - ZPKZ Celje
196. čokoladne blazinice 1/1 Artikel v 1kg pakiranju žal ne obstaja. Ali lahko ponudimo artikel v 250g pakiranju, ki ga preračunamo na vašo zahtevano EM? V nasprotnem ponudbe žal ne moremo oddati.

Lepo pozdravljeni.

ODGOVOR

Cenjeni ponudnik,
naročnik želi artikel v navedenem pakiranju, upoštevajoč dopuščeno odstopanje v gramaturi.

lep pozdrav,
Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij


Datum objave: 09.03.2023   10:26
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

sklop 15: zamrznjeni mlevski izdelki - ZPKZ Maribor, ZPKZ MB, oddelek MS, ZPKZ MB, OO Rogoza, ZPMZKZ Celje in PD Radeče
zap. št. 5: sadne ladjice, zamrznjene
okvirna količina za PD Radeče je pri tem artiklu 300200 kg. Ali gre tukaj za pomoto, saj je takšna količina res zelo velika.

Hvala za odgovor.

ODGOVOR

Cenjeni ponudnik,
zahvaljujemo se za opomnik.
Pri izdelku sadne ladjice, zamrznjene za PD Radeče je pri vnosu okvirne količine prišlo do tiskarske napake, pravilna količina je 300 kg.

Prosimo, da pri pripravi predračuna za PD Radeče upoštevate količino 300 kg. Skupna količina za ta artikel - v sklopu 15 - tako znaša 350 kg.

Lep pozdrav,
Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcijDatum objave: 09.03.2023   14:05
VPRAŠANJE
sklop 13: zamrznjene vrtnine - ZPKZ Maribor, ZPKZ MB, oddelek MS, ZPKZ MB, OO Rogoza, ZPMZKZ Celje in PD Radeče
2. korenje zamrznjeno celo, 2,5kh: ali je to mišljeno kot baby korenje?
4. fižol stročji, rumen ali zelen, zamrznjen, 2,5kg: prosimo, da ločite postavke, ker ne smete pod eno postavko zahtevati od nas dveh različnih artiklov. Rumen fižol je za 50% dražji od zelenega. Torej vam ga ne moremo ponuditi po ceni zelenega. Če pa vam damo ceno za rumenega, boste zelenega plačevali veliko dražje kot po rednih cenah. če rabite oba fižola, morate za vsakega narediti svojo postavko. Hvala.
8. grajska zelenjavna mešanica, zamrznjena, 2,5kg: je to mišljeno korenje+brokoli+cvetača?
16. pečen krompir -krhli zamrznjeni, 2,5kg: želite z ali brez kože?
23. mešane gobe, zamrznjene, 1kg: želite z ali brez jurčkov?

ODGOVOR

Cenjeni ponudnik,
podajamo odgovore.


sklop 13: zamrznjene vrtnine - ZPKZ Maribor, ZPKZ MB, oddelek MS, ZPKZ MB, OO Rogoza, ZPMZKZ Celje in PD Radeče

korenje zamrznjeno celo, 2,5kh: ali je to mišljeno kot baby korenje? DA.

4. fižol stročji, rumen ali zelen, zamrznjen, 2,5kg: prosimo, da ločite postavke, ker ne smete pod eno postavko zahtevati od nas dveh različnih artiklov. Rumen fižol je za 50% dražji od zelenega. Torej vam ga ne moremo ponuditi po ceni zelenega. Če pa vam damo ceno za rumenega, boste zelenega plačevali veliko dražje kot po rednih cenah. če rabite oba fižola, morate za vsakega narediti svojo postavko. Hvala.
Naročnik želi zelen stročji fižol.

8. grajska zelenjavna mešanica, zamrznjena, 2,5kg: je to mišljeno korenje+brokoli+cvetača? DA.

16. pečen krompir -krhli zamrznjeni, 2,5kg: želite z ali brez kože? BREZ KOŽE.

23. mešane gobe, zamrznjene, 1kg: želite z ali brez jurčkov? Naročnik želi mešane zamrznjene gobe, 1kg.

Lep pozdrav,
Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij


Datum objave: 09.03.2023   14:55
VPRAŠANJE
Spoštovani,
prosimo za pregled in posredovanje odgovora na spodaj izpostavljena vprašanja.


OLJA IN IZDELKI

20. olje rastlinsko 10/1 Ali lahko ponudimo sončnično rastlinsko olje?
28. margarina z nižjo vsebnostjo maščob, 20 g Artikel v 20g pakiranju ne obstaja. Ali lahko ponudimo artikel v 10g pakiranju 100/1, ki ga preračunamo na vašo zahtevano EM? V nasprotnem ponudbe žal ne moremo oddati.
29. margarina z nižjo vsebnostjo maščob 250 g Ali lahko ponudimo artikel v 500g pakiranju, ki ga preračunamo na vašo zahtevano EM? V nasprotnem ponudbe žal ne moremo oddati.
33. margarina 10/1 Ali lahko ponudimo artikel v 20Kg pakiranju, ki ga preračunamo na vašo zahtevano EM? V nasprotnem ponudbe žal ne moremo oddati.


SLADKOR

38. sladkor rjavi 1/1 Ali lahko ponudimo artikel v 500g pakiranju?
39. sladkor servirni 5 g Ali lahko ponudimo artikel v 5g pakiranju, paket 1000/1? V nasprotnem ponudbe žal ne moremo oddati.


ČAJI IN PIJAČE

40. čaj, pakiran v filter vrečke 25 do 60 g, vezane, šipek 1kg Ali lahko ponudimo artikel, kjer filter vrečke niso vezane?
41. čaj, pakiran v filter vrečke 25 do 60 g, vezane, alpski 1kg Ali lahko ponudimo artikel, kjer filter vrečke niso vezane?
42. čaj, pakiran v filter vreček 25 do 60 g, vezane, sadni - različni okusi, 1kg Ali lahko ponudimo artikel, kjer filter vrečke niso vezane?
43. čaj, pakiran v filter vrečke 25 do 60 g, vezane, kamilica, 1kg Ali lahko ponudimo artikel, kjer filter vrečke niso vezane? Ali lahko ponudimo artikel v 500g pakiranju?
45. čaj, hibiskus, pakiran v filter vrečke po cca 2g, 40g Ali lahko ponudimo artikel hibiskus s šipkom?
53. čaj breskev rifuza 1/1 Artikel v rinfuzi ne obstaja. Ali lahko ponudimo v filter gastro pakiranju brez verige?
65. sadni sirup za aparate - sirup nektar blue QC20 - vsi okusi 20/1 Artikel v 20/1 pakiranju je proizvajalec ukinil zaradi teže artikli pri priključevanju sokov. Po novem so na voljo v 10/1 pakiranju. Ali lahko ponudimo to pakiranje, ki ga preračunamo na vašo zahtevano EM? V nasprotnem ponudbe žal ne moremo oddati.
68. voda mineralna negazirana 0,5l Ali lahko ponudimo izvirsko negazirano vodo?


RIBJE KONZERVE

74. tuna kosi, v rastlinskem olju, konzervirani, 80 g Ali lahko ponudimo artikel v rastlinskem sončničnem olju?


OSTALI PREHRAMBNI IZDELKI

87. kis vinski 1/1 Želite kis s konzervansi (cenejši) ali brez konzervansov (dražji)?
88. kis balzamični 1/1 Ali lahko ponudimo artikel v 500ml pakiranju, saj večje razen 5l ne obstaja? Ali pa če lahko ponudimo 5l pakiranje?
89. kis jabolčni 1/1 Želite kis s konzervansi (cenejši) ali brez konzervansov (dražji)?
98. puding instant - razni okusi 40 g Ali lahko ponudimo artikel v pakiranju tri-pack - 3/1 posamično 40-45g, ki ga preračunamo na vašo zahtevano EM?
104. prašek pecilni, 13g Ali lahko ponudimo artikel v pakiranju 5X13g, ki ga preračunamo na vašo zahtevano EM?
106. sladkor vanilij 10g Ali lahko ponudimo artikel v pakiranju 5X10g, ki ga preračunamo na vašo zahtevano EM?
117. mini rolade, različni nadevi, 50g Ali lahko ponudimo artikel v pakiranju 10x28g? Artikel v pakiranju 50g obstaja zgolj v enem okusu. Prosimo za UMIK zahtevka po različnem nadevu.
119. čokoladica 50 g Ali lahko ponudimo artikel v pakiranju 80G ali pa mogoče 100g?
121. čokolada jedilna 70% kakava, 100 g Ali lahko ponudimo čokolado z vsebnostjo 72% ali 74% kakava?
122. čokolada jedilna 40 % kakava, 100 g Ali lahko ponudimo artikel v 200g pakiranju?
123. čokolada jedilna za kuhanje 1/1 Ali lahko ponudimo artikel v 350g pakiranju?
124. čokolada bela za kuhanje 1/1 Ali lahko ponudimo artikel v 200g pakiranju, saj artikla v 1kg pakiranju na slovenskem tržišču ni na voljo?
127. čips slani, 100g Ali lahko ponudimo artikel v 150g pakiranju?
128. čokoladni kremni namaz, 20 g Želite enobarvni - čokoladni namaz ali dvobarvni namaz?
131. čokoladni namaz 100 g Čokoladni namaz v 100g pakiranju ne obstaja. Lahko mogoče ponudimo 160g pakiranje? Drugače od manjših pa so na voljo zgolj porcijska pakiranja do 40g. Prosimo za informacijo, kaj vam ponudimo. V nasprotnem ponudbe žal ne moremo oddati.
133. moka kokosova 500 g Ali lahko ponudimo artikel v 200g pakiranju, s tem da ceno preračunamo na vašo zahtevano EM?
134. moka rožičeva 500 g Ali lahko ponudimo artikel v 200g pakiranju, s tem da ceno preračunamo na vašo zahtevano EM? V nasprotnem ponudbe žal ne moremo oddati.
142. kvas suhi 7g Ali lahko ponudimo artikel v pakiranju 5-pack - 5/1 posamično 7g, ki ga preračunamo na vašo zahtevano EM?
151. juha fižolova 1/1 Artikel je s strani dobaviteljev ukinjem. Na slovenskem tržišču artikla ni več. Prosimo za UMIK artikla iz povpraševanja.
154. juha blejska, 1kg Artikel v pakiranju 1kg je s strani dobavitelja ukinjem. Obstaja trenutno še v pakiranju 94g. Ali ponudimo tega ali boste UMAKNILI artikel iz povpraševanja.
157. omaka za pečenko 1/1 Artikel obstaja zgolj v 500g apkiranju. Ali lahko ponudimo artikel v tem pakiranju, ki ga preračunamo na vašo zahtevano EM?
167. brinove jagode 100 g Ali lahko ponudimo artikel v 390g pakiranju, ki ga preračunamo na vašo zahtevano EM?
171. koriander 1/1 Ali lahko ponudimo artikel v 406g pakiranju, ki ga preračunamo na vašo zahtevano EM? V nasprotnem ponudbe žal ne moremo oddati.
173. čili celi suhi 100 g Ali lahko ponudimo artikel v 36g pakiranju, ki ga preračunamo na vašo zahtevano EM? V nasprotnem ponudbe žal ne moremo oddati.
174. kumina mleta 300 g Ali lahko ponudimo artikel v 450g pakiranju, ki ga preračunamo na vašo zahtevano EM? V nasprotnem ponudbe žal ne moremo oddati.
175. kumina cela 300 g Ali lahko ponudimo artikel v 600g pakiranju, ki ga preračunamo na vašo zahtevano EM? V nasprotnem ponudbe žal ne moremo oddati.
176. janež celi 300 g Ali lahko ponudimo artikel v 1kg pakiranju, ki ga preračunamo na vašo zahtevano EM? V nasprotnem ponudbe žal ne moremo oddati.
177. janež mleti, 1/1 Artikla ne najdemo. Prosim sporočite BS katero ste imeli v mislih. V nasprotnem ponudbe žal ne moremo oddati.
181. majaron 100 g Ali lahko ponudimo artikel v 220g pakiranju, ki ga preračunamo na vašo zahtevano EM?
183. origano 1/1 Ali lahko ponudimo artikel v 500g pakiranju, ki ga preračunamo na vašo zahtevano EM?
184. origano 300 g Ali lahko ponudimo artikel v 140g - 170g pakiranju, ki ga preračunamo na vašo zahtevano EM? V nasprotnem ponudbe žal ne moremo oddati.
187. poper črni mleti 500 g Ali lahko ponudimo artikel v 100g pakiranju, ki ga preračunamo na vašo zahtevano EM?
189. poper rdeči v zrnju 1/1 Poper rdeči v 1kg pakiranju ne obstaja. Ali vam lahko ponudimo artikel v pakiranju 95g, ki je na voljo ter ga preračunamo na vašo zahtevano EM? Ali pa vam lahko ponudimo poper pisani v 570g pakiranju? Prosimo sporočite kaj vam ponudimo.
191. timijan 300 g Ali lahko ponudimo artikel v 450g pakiranju, ki ga preračunamo na vašo zahtevano EM? V nasprotnem ponudbe žal ne moremo oddati.
196. žafran 7 g Zgolj žafranika obstaja v željenem oz. 10g pakiranju. Vam lahko ponudimo to? Največje pakiranje žafrana je 2g. Ali želite, da vam ponudimo to? V nasprotnem ponudbe žal ne moremo oddati.


VEGETARIJANSKI IZDELKI

221. sojini kosmiči suhi 300g Ali lahko ponudimo artikel v 100g pakiranju, ki ga preračunamo na vašo zahtevano EM?
229. sojin jogurt 200 ml Ali lahko ponudimo artikel v 2x125g pakiranju, ki ga preračunamo na vašo zahtevano EM?

Za odgovore se že vnaprej zahvaljujemo.
Lep pozdrav.

ODGOVOR

Cenjeni ponudnik,
podajamo pojasnila.

OLJA IN IZDELKI
- margarina z nižjo vsebnostjo maščob, 20 g Artikel v 20g pakiranju ne obstaja. Ali lahko ponudimo artikel v 10g pakiranju 100/1, ki ga preračunamo na vašo zahtevano EM?
Zaradi neobstoja zahtevanega artikla na trgu, se naročnik strinja s ponujenim artiklom v 10g pakiranju.

olje rastlinsko 10/1 Ali lahko ponudimo sončnično rastlinsko olje?
Naročnik želi artikel v skladu s Pravilnikom o kakovosti rastlinskega olja, rastlinske masti in majoneze ((Uradni list RS, št. 99/22)

29. margarina z nižjo vsebnostjo maščob 250 g Ali lahko ponudimo artikel v 500g pakiranju, ki ga preračunamo na vašo zahtevano EM? V nasprotnem ponudbe žal ne moremo oddati.
33. margarina 10/1 Ali lahko ponudimo artikel v 20Kg pakiranju, ki ga preračunamo na vašo zahtevano EM? V nasprotnem ponudbe žal ne moremo oddati.

Naročnik želi artikel v gramaturi, navedeni v predračunu, upoštevajoč dovoljeno odstopanje v gramaturi.

SLADKOR

sladkor rjavi 1/1 Ali lahko ponudimo artikel v 500g pakiranju?
sladkor servirni 5 g Ali lahko ponudimo artikel v 5g pakiranju, paket 1000/1?

Naročnik želi artikel v gramaturi, navedeni v predračunu, upoštevajoč dovoljeno odstopanje v gramaturi.

ČAJI IN PIJAČE

40. čaj, pakiran v filter vrečke 25 do 60 g, vezane, šipek 1kg Ali lahko ponudimo artikel, kjer filter vrečke niso vezane?
41. čaj, pakiran v filter vrečke 25 do 60 g, vezane, alpski 1kg Ali lahko ponudimo artikel, kjer filter vrečke niso vezane?
42. čaj, pakiran v filter vrečke 25 do 60 g, vezane, sadni - različni okusi, 1kg Ali lahko ponudimo artikel, kjer filter vrečke niso vezane?
Ponudnik lahko ponudi artikle, kjer filter vrečke niso vezane.

43. čaj, pakiran v filter vrečke 25 do 60 g, vezane, kamilica, 1kg Ali lahko ponudimo artikel, kjer filter vrečke niso vezane? Ali lahko ponudimo artikel v 500g pakiranju?

Ponudnik lahko ponudi artikel, kjer filter vrečke niso vezane, v gramaturi, navedeni v predračunu.
45. čaj, hibiskus, pakiran v filter vrečke po cca 2g, 40g Ali lahko ponudimo artikel hibiskus s šipkom? DA
53. čaj breskev rifuza 1/1 Artikel v rinfuzi ne obstaja. Ali lahko ponudimo v filter gastro pakiranju brez verige? DA

65. sadni sirup za aparate - sirup nektar blue QC20 - vsi okusi 20/1 Artikel v 20/1 pakiranju je proizvajalec ukinil zaradi teže artikli pri priključevanju sokov. Po novem so na voljo v 10/1 pakiranju. Ali lahko ponudimo to pakiranje, ki ga preračunamo na vašo zahtevano EM?

Zaradi neobstoja zahtevanega artikla na trgu, se naročnik strinja s ponujenim 10/1 l pakiranjem artikla.

68. voda mineralna negazirana 0,5l Ali lahko ponudimo izvirsko negazirano vodo?

Naročnik želi mineralno negazirano vodo, 0,5l.

RIBJE KONZERVE

74. tuna kosi, v rastlinskem olju, konzervirani, 80 g Ali lahko ponudimo artikel v rastlinskem sončničnem olju?

Naročnik želi artikel tuna kosi, v rastlinskem olju, konzervirano, 80g.

OSTALI PREHRAMBNI IZDELKI

87. kis vinski 1/1 Želite kis s konzervansi (cenejši) ali brez konzervansov (dražji)?
88. kis balzamični 1/1 Ali lahko ponudimo artikel v 500ml pakiranju, saj večje razen 5l ne obstaja? Ali pa če lahko ponudimo 5l pakiranje?
89. kis jabolčni 1/1 Želite kis s konzervansi (cenejši) ali brez konzervansov (dražji)?

Naročnik želi artikle v skladu s Pravilnikom o kakovosti kisa in razredčene ocetne kisline (Uradni list RS, št. 108/21)


98. puding instant - razni okusi 40 g Ali lahko ponudimo artikel v pakiranju tri-pack - 3/1 posamično 40-45g, ki ga preračunamo na vašo zahtevano EM?
104. prašek pecilni, 13g Ali lahko ponudimo artikel v pakiranju 5X13g, ki ga preračunamo na vašo zahtevano EM?
106. sladkor vanilij 10g Ali lahko ponudimo artikel v pakiranju 5X10g, ki ga preračunamo na vašo zahtevano EM?
117. mini rolade, različni nadevi, 50g Ali lahko ponudimo artikel v pakiranju 10x28g? Artikel v pakiranju 50g obstaja zgolj v enem okusu. Prosimo za UMIK zahtevka po različnem nadevu.
119. čokoladica 50 g Ali lahko ponudimo artikel v pakiranju 80G ali pa mogoče 100g?
121. čokolada jedilna 70% kakava, 100 g Ali lahko ponudimo čokolado z vsebnostjo 72% ali 74% kakava?
122. čokolada jedilna 40 % kakava, 100 g Ali lahko ponudimo artikel v 200g pakiranju?
123. čokolada jedilna za kuhanje 1/1 Ali lahko ponudimo artikel v 350g pakiranju?

Naročnik želi artikle v gramaturi, navedeni v predračunu, upoštevajoč dovoljeno odstopanje v gramaturi.

124. čokolada bela za kuhanje 1/1 Ali lahko ponudimo artikel v 200g pakiranju, saj artikla v 1kg pakiranju na slovenskem tržišču ni na voljo?
127. čips slani, 100g Ali lahko ponudimo artikel v 150g pakiranju?

Naročnik želi artikle v gramaturi, navedeni v predračunu, upoštevajoč dovoljeno odstopanje v gramaturi.

128. čokoladni kremni namaz, 20 g Želite enobarvni - čokoladni namaz ali dvobarvni namaz?

Naročnik želi čokoladni kremni namaz, 20g.

131. čokoladni namaz 100 g Čokoladni namaz v 100g pakiranju ne obstaja. Lahko mogoče ponudimo 160g pakiranje? Drugače od manjših pa so na voljo zgolj porcijska pakiranja do 40g. Prosimo za informacijo, kaj vam ponudimo. V nasprotnem ponudbe žal ne moremo oddati.
133. moka kokosova 500 g Ali lahko ponudimo artikel v 200g pakiranju, s tem da ceno preračunamo na vašo zahtevano EM?
134. moka rožičeva 500 g Ali lahko ponudimo artikel v 200g pakiranju, s tem da ceno preračunamo na vašo zahtevano EM? V nasprotnem ponudbe žal ne moremo oddati.
142. kvas suhi 7g Ali lahko ponudimo artikel v pakiranju 5-pack - 5/1 posamično 7g, ki ga preračunamo na vašo zahtevano EM?

Naročnik želi artikle v gramaturi, navedeni v predračunu, upoštevajoč dovoljeno odstopanje v gramaturi.


151. juha fižolova 1/1 Artikel je s strani dobaviteljev ukinjem. Na slovenskem tržišču artikla ni več. Prosimo za UMIK artikla iz povpraševanja.
154. juha blejska, 1kg Artikel v pakiranju 1kg je s strani dobavitelja ukinjem. Obstaja trenutno še v pakiranju 94g. Ali ponudimo tega ali boste UMAKNILI artikel iz povpraševanja.

Naročnik zaradi neobstoja artiklov na trgu, artikla umika iz predračuna.

157. omaka za pečenko 1/1 Artikel obstaja zgolj v 500g apkiranju. Ali lahko ponudimo artikel v tem pakiranju, ki ga preračunamo na vašo zahtevano EM?
167. brinove jagode 100 g Ali lahko ponudimo artikel v 390g pakiranju, ki ga preračunamo na vašo zahtevano EM?
171. koriander 1/1 Ali lahko ponudimo artikel v 406g pakiranju, ki ga preračunamo na vašo zahtevano EM? V nasprotnem ponudbe žal ne moremo oddati.
173. čili celi suhi 100 g Ali lahko ponudimo artikel v 36g pakiranju, ki ga preračunamo na vašo zahtevano EM? V nasprotnem ponudbe žal ne moremo oddati.
174. kumina mleta 300 g Ali lahko ponudimo artikel v 450g pakiranju, ki ga preračunamo na vašo zahtevano EM? V nasprotnem ponudbe žal ne moremo oddati.
175. kumina cela 300 g Ali lahko ponudimo artikel v 600g pakiranju, ki ga preračunamo na vašo zahtevano EM? V nasprotnem ponudbe žal ne moremo oddati.
176. janež celi 300 g Ali lahko ponudimo artikel v 1kg pakiranju, ki ga preračunamo na vašo zahtevano EM? V nasprotnem ponudbe žal ne moremo oddati.

Naročnik želi artikle v gramaturi, navedeni v predračunu, upoštevajoč dovoljeno odstopanje v gramaturi.


177. janež mleti, 1/1 Artikla ne najdemo. Prosim sporočite BS katero ste imeli v mislih. V nasprotnem ponudbe žal ne moremo oddati.

Naročnik zaradi neobstoja artikla na trgu, umika artikel iz predračuna.


181. majaron 100 g Ali lahko ponudimo artikel v 220g pakiranju, ki ga preračunamo na vašo zahtevano EM?
183. origano 1/1 Ali lahko ponudimo artikel v 500g pakiranju, ki ga preračunamo na vašo zahtevano EM?
184. origano 300 g Ali lahko ponudimo artikel v 140g - 170g pakiranju, ki ga preračunamo na vašo zahtevano EM? V nasprotnem ponudbe žal ne moremo oddati.
187. poper črni mleti 500 g Ali lahko ponudimo artikel v 100g pakiranju, ki ga preračunamo na vašo zahtevano EM?

Naročnik želi artikle v gramaturi, navedeni v predračunu, upoštevajoč dovoljeno odstopanje v gramaturi.


189. poper rdeči v zrnju 1/1 Poper rdeči v 1kg pakiranju ne obstaja. Ali vam lahko ponudimo artikel v pakiranju 95g, ki je na voljo ter ga preračunamo na vašo zahtevano EM? Ali pa vam lahko ponudimo poper pisani v 570g pakiranju? Prosimo sporočite kaj vam ponudimo.

Naročnik zaradi neobstoja artikla na trgu, umika artikel iz predračuna.

191. timijan 300 g Ali lahko ponudimo artikel v 450g pakiranju, ki ga preračunamo na vašo zahtevano EM? V nasprotnem ponudbe žal ne moremo oddati.

Naročnik želi artikel v gramaturi, navedeni v predračunu, upoštevajoč dovoljeno odstopanje v gramaturi.

196. žafran 7 g Zgolj žafranika obstaja v željenem oz. 10g pakiranju. Vam lahko ponudimo to? Največje pakiranje žafrana je 2g. Ali želite, da vam ponudimo to? V nasprotnem ponudbe žal ne moremo oddati.

Naročnik artikel umika iz predračuna.


lep pozdrav,
Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij


Datum objave: 09.03.2023   14:57
VPRAŠANJE
Spoštovani,
prosimo za pregled in posredovanje odgovora na spodaj izpostavljena vprašanja.


OLJA IN IZDELKI

20. olje rastlinsko 10/1 Ali lahko ponudimo sončnično rastlinsko olje?
28. margarina z nižjo vsebnostjo maščob, 20 g Artikel v 20g pakiranju ne obstaja. Ali lahko ponudimo artikel v 10g pakiranju 100/1, ki ga preračunamo na vašo zahtevano EM? V nasprotnem ponudbe žal ne moremo oddati.
29. margarina z nižjo vsebnostjo maščob 250 g Ali lahko ponudimo artikel v 500g pakiranju, ki ga preračunamo na vašo zahtevano EM? V nasprotnem ponudbe žal ne moremo oddati.
33. margarina 10/1 Ali lahko ponudimo artikel v 20Kg pakiranju, ki ga preračunamo na vašo zahtevano EM? V nasprotnem ponudbe žal ne moremo oddati.


SLADKOR

38. sladkor rjavi 1/1 Ali lahko ponudimo artikel v 500g pakiranju?
39. sladkor servirni 5 g Ali lahko ponudimo artikel v 5g pakiranju, paket 1000/1? V nasprotnem ponudbe žal ne moremo oddati.


ČAJI IN PIJAČE

40. čaj, pakiran v filter vrečke 25 do 60 g, vezane, šipek 1kg Ali lahko ponudimo artikel, kjer filter vrečke niso vezane?
41. čaj, pakiran v filter vrečke 25 do 60 g, vezane, alpski 1kg Ali lahko ponudimo artikel, kjer filter vrečke niso vezane?
42. čaj, pakiran v filter vreček 25 do 60 g, vezane, sadni - različni okusi, 1kg Ali lahko ponudimo artikel, kjer filter vrečke niso vezane?
43. čaj, pakiran v filter vrečke 25 do 60 g, vezane, kamilica, 1kg Ali lahko ponudimo artikel, kjer filter vrečke niso vezane? Ali lahko ponudimo artikel v 500g pakiranju?
45. čaj, hibiskus, pakiran v filter vrečke po cca 2g, 40g Ali lahko ponudimo artikel hibiskus s šipkom?
53. čaj breskev rifuza 1/1 Artikel v rinfuzi ne obstaja. Ali lahko ponudimo v filter gastro pakiranju brez verige?
65. sadni sirup za aparate - sirup nektar blue QC20 - vsi okusi 20/1 Artikel v 20/1 pakiranju je proizvajalec ukinil zaradi teže artikli pri priključevanju sokov. Po novem so na voljo v 10/1 pakiranju. Ali lahko ponudimo to pakiranje, ki ga preračunamo na vašo zahtevano EM? V nasprotnem ponudbe žal ne moremo oddati.
68. voda mineralna negazirana 0,5l Ali lahko ponudimo izvirsko negazirano vodo?


RIBJE KONZERVE

74. tuna kosi, v rastlinskem olju, konzervirani, 80 g Ali lahko ponudimo artikel v rastlinskem sončničnem olju?


OSTALI PREHRAMBNI IZDELKI

87. kis vinski 1/1 Želite kis s konzervansi (cenejši) ali brez konzervansov (dražji)?
88. kis balzamični 1/1 Ali lahko ponudimo artikel v 500ml pakiranju, saj večje razen 5l ne obstaja? Ali pa če lahko ponudimo 5l pakiranje?
89. kis jabolčni 1/1 Želite kis s konzervansi (cenejši) ali brez konzervansov (dražji)?
98. puding instant - razni okusi 40 g Ali lahko ponudimo artikel v pakiranju tri-pack - 3/1 posamično 40-45g, ki ga preračunamo na vašo zahtevano EM?
104. prašek pecilni, 13g Ali lahko ponudimo artikel v pakiranju 5X13g, ki ga preračunamo na vašo zahtevano EM?
106. sladkor vanilij 10g Ali lahko ponudimo artikel v pakiranju 5X10g, ki ga preračunamo na vašo zahtevano EM?
117. mini rolade, različni nadevi, 50g Ali lahko ponudimo artikel v pakiranju 10x28g? Artikel v pakiranju 50g obstaja zgolj v enem okusu. Prosimo za UMIK zahtevka po različnem nadevu.
119. čokoladica 50 g Ali lahko ponudimo artikel v pakiranju 80G ali pa mogoče 100g?
121. čokolada jedilna 70% kakava, 100 g Ali lahko ponudimo čokolado z vsebnostjo 72% ali 74% kakava?
122. čokolada jedilna 40 % kakava, 100 g Ali lahko ponudimo artikel v 200g pakiranju?
123. čokolada jedilna za kuhanje 1/1 Ali lahko ponudimo artikel v 350g pakiranju?
124. čokolada bela za kuhanje 1/1 Ali lahko ponudimo artikel v 200g pakiranju, saj artikla v 1kg pakiranju na slovenskem tržišču ni na voljo?
127. čips slani, 100g Ali lahko ponudimo artikel v 150g pakiranju?
128. čokoladni kremni namaz, 20 g Želite enobarvni - čokoladni namaz ali dvobarvni namaz?
131. čokoladni namaz 100 g Čokoladni namaz v 100g pakiranju ne obstaja. Lahko mogoče ponudimo 160g pakiranje? Drugače od manjših pa so na voljo zgolj porcijska pakiranja do 40g. Prosimo za informacijo, kaj vam ponudimo. V nasprotnem ponudbe žal ne moremo oddati.
133. moka kokosova 500 g Ali lahko ponudimo artikel v 200g pakiranju, s tem da ceno preračunamo na vašo zahtevano EM?
134. moka rožičeva 500 g Ali lahko ponudimo artikel v 200g pakiranju, s tem da ceno preračunamo na vašo zahtevano EM? V nasprotnem ponudbe žal ne moremo oddati.
142. kvas suhi 7g Ali lahko ponudimo artikel v pakiranju 5-pack - 5/1 posamično 7g, ki ga preračunamo na vašo zahtevano EM?
151. juha fižolova 1/1 Artikel je s strani dobaviteljev ukinjem. Na slovenskem tržišču artikla ni več. Prosimo za UMIK artikla iz povpraševanja.
154. juha blejska, 1kg Artikel v pakiranju 1kg je s strani dobavitelja ukinjem. Obstaja trenutno še v pakiranju 94g. Ali ponudimo tega ali boste UMAKNILI artikel iz povpraševanja.
157. omaka za pečenko 1/1 Artikel obstaja zgolj v 500g apkiranju. Ali lahko ponudimo artikel v tem pakiranju, ki ga preračunamo na vašo zahtevano EM?
167. brinove jagode 100 g Ali lahko ponudimo artikel v 390g pakiranju, ki ga preračunamo na vašo zahtevano EM?
171. koriander 1/1 Ali lahko ponudimo artikel v 406g pakiranju, ki ga preračunamo na vašo zahtevano EM? V nasprotnem ponudbe žal ne moremo oddati.
173. čili celi suhi 100 g Ali lahko ponudimo artikel v 36g pakiranju, ki ga preračunamo na vašo zahtevano EM? V nasprotnem ponudbe žal ne moremo oddati.
174. kumina mleta 300 g Ali lahko ponudimo artikel v 450g pakiranju, ki ga preračunamo na vašo zahtevano EM? V nasprotnem ponudbe žal ne moremo oddati.
175. kumina cela 300 g Ali lahko ponudimo artikel v 600g pakiranju, ki ga preračunamo na vašo zahtevano EM? V nasprotnem ponudbe žal ne moremo oddati.
176. janež celi 300 g Ali lahko ponudimo artikel v 1kg pakiranju, ki ga preračunamo na vašo zahtevano EM? V nasprotnem ponudbe žal ne moremo oddati.
177. janež mleti, 1/1 Artikla ne najdemo. Prosim sporočite BS katero ste imeli v mislih. V nasprotnem ponudbe žal ne moremo oddati.
181. majaron 100 g Ali lahko ponudimo artikel v 220g pakiranju, ki ga preračunamo na vašo zahtevano EM?
183. origano 1/1 Ali lahko ponudimo artikel v 500g pakiranju, ki ga preračunamo na vašo zahtevano EM?
184. origano 300 g Ali lahko ponudimo artikel v 140g - 170g pakiranju, ki ga preračunamo na vašo zahtevano EM? V nasprotnem ponudbe žal ne moremo oddati.
187. poper črni mleti 500 g Ali lahko ponudimo artikel v 100g pakiranju, ki ga preračunamo na vašo zahtevano EM?
189. poper rdeči v zrnju 1/1 Poper rdeči v 1kg pakiranju ne obstaja. Ali vam lahko ponudimo artikel v pakiranju 95g, ki je na voljo ter ga preračunamo na vašo zahtevano EM? Ali pa vam lahko ponudimo poper pisani v 570g pakiranju? Prosimo sporočite kaj vam ponudimo.
191. timijan 300 g Ali lahko ponudimo artikel v 450g pakiranju, ki ga preračunamo na vašo zahtevano EM? V nasprotnem ponudbe žal ne moremo oddati.
196. žafran 7 g Zgolj žafranika obstaja v željenem oz. 10g pakiranju. Vam lahko ponudimo to? Največje pakiranje žafrana je 2g. Ali želite, da vam ponudimo to? V nasprotnem ponudbe žal ne moremo oddati.


VEGETARIJANSKI IZDELKI

221. sojini kosmiči suhi 300g Ali lahko ponudimo artikel v 100g pakiranju, ki ga preračunamo na vašo zahtevano EM?
229. sojin jogurt 200 ml Ali lahko ponudimo artikel v 2x125g pakiranju, ki ga preračunamo na vašo zahtevano EM?

Za odgovore se že vnaprej zahvaljujemo.
Lep pozdrav.

ODGOVOR

Cenjeni ponudnik,
dodajamo še odgovor na vprašanje:

VEGETARIJANSKI IZDELKI

221. sojini kosmiči suhi 300g Ali lahko ponudimo artikel v 100g pakiranju, ki ga preračunamo na vašo zahtevano EM?
229. sojin jogurt 200 ml Ali lahko ponudimo artikel v 2x125g pakiranju, ki ga preračunamo na vašo zahtevano EM?

Naročnik želi artikle v gramaturi, navedeni v predračunu, upoštevajoč dovoljeno odstopanje v gramaturi.

lep pozdrav,
Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij


Datum objave: 10.03.2023   06:41
VPRAŠANJE
Spoštovani,
prosimo za odgovor.

OSTALI PREHRAMBNI IZDELKI - ZPKZ Celje
196. čokoladne blazinice 1/1

odgovarjate, da ponudniki predlaganega pakiranja ne smemo ponuditi. Želite artikel v navedenem pakiranju, upoštevajoč dopuščeno odstopanje v gramaturi. To pomeni, da lahko ponudniki ponudimo pakiranje 600-1400g.

Prosimo za pomoč oz. informacijo, kaj ste do sedaj prejemali (katero BZ), kajti BLAZINIC čokoladnih v takšni EM žal ne najdemo.

Za podatek se že vnaprej zahvajujemo.

Lep pozdrav.,
ODGOVOR

Cenjeni ponudnik,
naročnik artikel umika iz predračuna.

lep pozdrav,
Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij


Datum objave: 10.03.2023   08:56
VPRAŠANJE
Spoštovani, ali boste objavili popravke predračunskih obrazcev ter predvidoma kdaj? Hvala za odgovor.

ODGOVOR

Cenjeni ponudnik,
naročnik ne bo objavil popravkov.
Kot del razpisne dokumentacije namreč štejejo tudi vprašanja in odgovori, objavljeni na Portalu javnih naročil.

lep pozdrav,
Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij


Datum objave: 10.03.2023   09:48
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Zaradi racionalizacije in optimatizacije proizvodnje smo bili primorani ukiniti nekaj izdelkov zato vas prosimo, da nam pritrdite oziroma odgovorite pozitivno, da bomo lahko oddali našo ponudbo za oba sklopa in sicer :

sklop 25: kruh in pekovsko pecivo - ZPKZ Ljubljana, ZPKZ Koper in ZPKZ Ig
sklop 26: kruh in pekovsko pecivo - ZPKZ Maribor, ZPKZ MB, oddelek MS, ZPKZ MB, OO Rogoza, ZPMZKZ Celje in PD Radeče

KRUH

2. francoska štruca bela 400 g - pakirana
Vam lahko ponudimo nepakirano?
10. Graham štručka 500 g
Vam lahko ponudimo gramaturo 1kg?

PEKOVSKO PECIVO
26. Francoski rogljič, brez polnila, 70g
Vam lahko ponudimo polnozrnati francoski rogljiček brez polnila 60g?
28. Krof z vanilijevo kremo ali s čokolado 80 g
Artikel je ukinjen, prosimo za brisanje oziroma vam namesto njega ponudimo navadni krof z marmelado .
29. Potica orehova - štruca 1 kg, pakirana v foliji
Vam lahko ponudimo gramaturo 500g ?
31. Potica rožičeva - štruca, 1/2 kg, pakirana v foliji
Artikel je ukinjen, vam lahko ponudimo drug okus kot na primer makova potica, pehtran potica ?

Najlepša vam hvala za razumevanje in lep pozdrav


ODGOVOR

Cenjeni ponudnik,
podajamo odgovore.

KRUH

- francoska štruca bela 400 g - pakirana
Vam lahko ponudimo nepakirano? l
Lahko ponudite tudi nepakirano.

- Graham štručka 500 g
Vam lahko ponudimo gramaturo 1kg?
Naročnik želi izdelek v gramaturi, navedeni v predračunu, upoštevajoč dovoljen odstotek odstopanja gramature.

PEKOVSKO PECIVO
26. Francoski rogljič, brez polnila, 70g
Vam lahko ponudimo polnozrnati francoski rogljiček brez polnila 60g?

Naročnik želi francoski rogljič, brez polnila, 70g.

28. Krof z vanilijevo kremo ali s čokolado 80 g
Artikel je ukinjen, prosimo za brisanje oziroma vam namesto njega ponudimo navadni krof z marmelado .

Artikel obstaja na trgu.

29. Potica orehova - štruca 1 kg, pakirana v foliji
Vam lahko ponudimo gramaturo 500g ?
Naročnik želi izdelek v gramaturi, navedeni v predračunu, upoštevajoč dovoljen odstotek odstopanja gramature.


31. Potica rožičeva - štruca, 1/2 kg, pakirana v foliji
Artikel je ukinjen, vam lahko ponudimo drug okus kot na primer makova potica, pehtran potica ?

Naročnik izdelek umika iz predračuna.

lep pozdrav,
Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij

Datum objave: 10.03.2023   09:49
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Zaradi racionalizacije in optimatizacije proizvodnje smo bili primorani ukiniti nekaj izdelkov zato vas prosimo, da nam pritrdite oziroma odgovorite pozitivno, da bomo lahko oddali našo ponudbo za oba sklopa in sicer :
sklop 25: kruh in pekovsko pecivo - ZPKZ Ljubljana, ZPKZ Koper in ZPKZ Ig
sklop 26: kruh in pekovsko pecivo - ZPKZ Maribor, ZPKZ MB, oddelek MS, ZPKZ MB, OO Rogoza, ZPMZKZ Celje in PD Radeče

KRUH

2. francoska štruca bela 400 g - pakirana
Vam lahko ponudimo nepakirano?
10. Graham štručka 500 g
Vam lahko ponudimo gramaturo 1kg?

PEKOVSKO PECIVO
26. Francoski rogljič, brez polnila, 70g
Vam lahko ponudimo polnozrnati francoski rogljiček brez polnila 60g?
28. Krof z vanilijevo kremo ali s čokolado 80 g
Artikel je ukinjen, prosimo za brisanje oziroma vam namesto njega ponudimo navadni krof z marmelado .
29. Potica orehova - štruca 1 kg, pakirana v foliji
Vam lahko ponudimo gramaturo 500g ?
31. Potica rožičeva - štruca, 1/2 kg, pakirana v foliji
Artikel je ukinjen, vam lahko ponudimo drug okus kot na primer makova potica, pehtran potica ?

Najlepša vam hvala za razumevanje in lep pozdrav


ODGOVOR

Cenjeni ponudnik,
naročnik je na podana vprašanja že podal odgovore.

lep pozdrav,
Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcijDatum objave: 10.03.2023   10:22
VPRAŠANJE
Spoštovani,
prosimo za ponovni pregled artiklov in posredovanje odgovora:

olje rastlinsko 10/1 Ali lahko ponudimo sončnično rastlinsko olje?
Naročnik želi artikel v skladu s Pravilnikom o kakovosti rastlinskega olja, rastlinske masti in majoneze ((Uradni list RS, št. 99/22)

Lahko ponudimo 100% sončnično olje ali moramo ponuditi olje rastlinsko, ki je mešano olje?


sladkor servirni 5 g Ali lahko ponudimo artikel v 5g pakiranju, paket 1000/1?
Naročnik želi artikel v gramaturi, navedeni v predračunu, upoštevajoč dovoljeno odstopanje v gramaturi.

Sladkor servirni 5g posamično pakiranje bomo ponudili 5g, samo v pakiranju/škatli, ki jih je 1000kos. Lahko ponudimo to pakiranje? Ceno bomo vsekakor preračunali za zahtevano EM, to je kilogram.


87. kis vinski 1/1 Želite kis s konzervansi (cenejši) ali brez konzervansov (dražji)?
88. kis balzamični 1/1 Ali lahko ponudimo artikel v 500ml pakiranju, saj večje razen 5l ne obstaja? Ali pa če lahko ponudimo 5l pakiranje?
89. kis jabolčni 1/1 Želite kis s konzervansi (cenejši) ali brez konzervansov (dražji)?
Naročnik želi artikle v skladu s Pravilnikom o kakovosti kisa in razredčene ocetne kisline (Uradni list RS, št. 108/21)

Pravilnik dovoljuje artikle z dovoljenimi aditivi in pa brez aditivov/naravne - zato smo vas pa vprašali - ali lahko ponudimo kis s konzervansom ali zahtevate kis brez konzervansa?

Na tole vprašanje pa nismo našli odgovora:
88. kis balzamični 1/1 Ali lahko ponudimo artikel v 500ml pakiranju, saj večje razen 5l ne obstaja? Ali pa če lahko ponudimo 5l pakiranje?

98. puding instant - razni okusi 40 g Ali lahko ponudimo artikel v pakiranju tri-pack - 3/1 posamično 40-45g, ki ga preračunamo na vašo zahtevano EM?
104. prašek pecilni, 13g Ali lahko ponudimo artikel v pakiranju 5X13g, ki ga preračunamo na vašo zahtevano EM?
106. sladkor vanilij 10g Ali lahko ponudimo artikel v pakiranju 5X10g, ki ga preračunamo na vašo zahtevano EM?
142. kvas suhi 7g Ali lahko ponudimo artikel v pakiranju 5-pack - 5/1 posamično 7g, ki ga preračunamo na vašo zahtevano EM?
Naročnik želi artikle v gramaturi, navedeni v predračunu, upoštevajoč dovoljeno odstopanje v gramaturi.

Artikli - posamično pakiranje - ustrezajo vaši zahtevani EM, samo so pakirani v skupnem zavoju 3-5kos. Ker ne bi želeli, da je karkoli spornega, sprašujemo ali dovoljujete ponudbo tako pakiranih artiklov?

117. mini rolade, različni nadevi, 50g Ali lahko ponudimo artikel v pakiranju 10x28g? Artikel v pakiranju 50g obstaja zgolj v enem okusu. Prosimo za UMIK zahtevka po različnem nadevu.
Naročnik želi artikle v gramaturi, navedeni v predračunu, upoštevajoč dovoljeno odstopanje v gramaturi.

Torej, gramature ne dopuščate manjše od 30g. To pomeni, da želite 50g pakiranje, zato prosimo, da odgovorite: Artikel v pakiranju 50g obstaja zgolj v enem okusu. Prosimo za UMIK zahtevka po različnem nadevu.

121. čokolada jedilna 70% kakava, 100 g Ali lahko ponudimo čokolado z vsebnostjo 72% ali 74% kakava? Prosimo za odgovor, ker ga niste podali.

124. čokolada bela za kuhanje 1/1 Ali lahko ponudimo artikel v 200g pakiranju, saj artikla v 1kg pakiranju na slovenskem tržišču ni na voljo?
Naročnik želi artikle v gramaturi, navedeni v predračunu, upoštevajoč dovoljeno odstopanje v gramaturi.

Kot smo navedli - artikel v 1kg pakiranju ne obstaja. Prosimo za informacijo, kaj točno ste do sedaj prejemali, da lahko artikel poiščemo.


131. čokoladni namaz 100 g Čokoladni namaz v 100g pakiranju ne obstaja. Lahko mogoče ponudimo 160g pakiranje? Drugače od manjših pa so na voljo zgolj porcijska pakiranja do 40g. Prosimo za informacijo, kaj vam ponudimo. V nasprotnem ponudbe žal ne moremo oddati.
Naročnik želi artikle v gramaturi, navedeni v predračunu, upoštevajoč dovoljeno odstopanje v gramaturi.

Kot smo navedli - artikel v 100g pakiranju ne obstaja. Prosimo za informacijo, kaj točno ste do sedaj prejemali, da lahko artikel poiščemo.

134. moka rožičeva 500 g Ali lahko ponudimo artikel v 200g pakiranju, s tem da ceno preračunamo na vašo zahtevano EM? V nasprotnem ponudbe žal ne moremo oddati.
Naročnik želi artikle v gramaturi, navedeni v predračunu, upoštevajoč dovoljeno odstopanje v gramaturi.

Kot smo navedli - artikel v 500g pakiranju ne obstaja. Prosimo za informacijo, kaj točno ste do sedaj prejemali, da lahko artikel poiščemo.


157. omaka za pečenko 1/1 Artikel obstaja zgolj v 500g apkiranju. Ali lahko ponudimo artikel v tem pakiranju, ki ga preračunamo na vašo zahtevano EM?
171. koriander 1/1 Ali lahko ponudimo artikel v 406g pakiranju, ki ga preračunamo na vašo zahtevano EM? V nasprotnem ponudbe žal ne moremo oddati.
173. čili celi suhi 100 g Ali lahko ponudimo artikel v 36g pakiranju, ki ga preračunamo na vašo zahtevano EM? V nasprotnem ponudbe žal ne moremo oddati.
174. kumina mleta 300 g Ali lahko ponudimo artikel v 450g pakiranju, ki ga preračunamo na vašo zahtevano EM? V nasprotnem ponudbe žal ne moremo oddati.
175. kumina cela 300 g Ali lahko ponudimo artikel v 600g pakiranju, ki ga preračunamo na vašo zahtevano EM? V nasprotnem ponudbe žal ne moremo oddati.
176. janež celi 300 g Ali lahko ponudimo artikel v 1kg pakiranju, ki ga preračunamo na vašo zahtevano EM? V nasprotnem ponudbe žal ne moremo oddati.
Naročnik želi artikle v gramaturi, navedeni v predračunu, upoštevajoč dovoljeno odstopanje v gramaturi.

Kot smo navedli - artikli v zahtevanem pakiranju / odstopanju ne obstaja. Prosimo za informacijo, kaj točno ste do sedaj prejemali, da lahko artikle poiščemo.

184. origano 300 g Ali lahko ponudimo artikel v 140g - 170g pakiranju, ki ga preračunamo na vašo zahtevano EM? V nasprotnem ponudbe žal ne moremo oddati.
Naročnik želi artikle v gramaturi, navedeni v predračunu, upoštevajoč dovoljeno odstopanje v gramaturi.

Kot smo navedli - artikli v zahtevanem pakiranju / odstopanju ne obstaja. Prosimo za informacijo, kaj točno ste do sedaj prejemali, da lahko artikle poiščemo.

191. timijan 300 g Ali lahko ponudimo artikel v 450g pakiranju, ki ga preračunamo na vašo zahtevano EM? V nasprotnem ponudbe žal ne moremo oddati.
Naročnik želi artikel v gramaturi, navedeni v predračunu, upoštevajoč dovoljeno odstopanje v gramaturi.

Kot smo navedli - artikli v zahtevanem pakiranju / odstopanju ne obstaja. Prosimo za informacijo, kaj točno ste do sedaj prejemali, da lahko artikle poiščemo.

Za odgovor se že vnaprej zahvaljujemo.

Lep pozdrav.

ODGOVOR

Cenjeni ponudnik,
naročnik ponovno podaja odgovore.

- olje rastlinsko 10/1 Ali lahko ponudimo sončnično rastlinsko olje?
Naročnik želi artikel v skladu s Pravilnikom o kakovosti rastlinskega olja, rastlinske masti in majoneze ((Uradni list RS, št. 99/22)
Lahko ponudimo 100% sončnično olje ali moramo ponuditi olje rastlinsko, ki je mešano olje?

Naročnik želi olje rastlinsko 10/1.

- sladkor servirni 5 g Ali lahko ponudimo artikel v 5g pakiranju, paket 1000/1?
Naročnik želi artikel v gramaturi, navedeni v predračunu, upoštevajoč dovoljeno odstopanje v gramaturi.
Sladkor servirni 5g posamično pakiranje bomo ponudili 5g, samo v pakiranju/škatli, ki jih je 1000kos. Lahko ponudimo to pakiranje? Ceno bomo vsekakor preračunali za zahtevano EM, to je kilogram.

Naročnik želi sladkor servirni, 5 g. Naročnik ne omejuje konkurence med ponudniki z navedbo št. izdelkov v pakiranju izdelkov, zato je v razpisni dokumentaciji navedel enoto mere in želeno količino izdelkov.

- 87. kis vinski 1/1 Želite kis s konzervansi (cenejši) ali brez konzervansov (dražji)?
88. kis balzamični 1/1 Ali lahko ponudimo artikel v 500ml pakiranju, saj večje razen 5l ne obstaja? Ali pa če lahko ponudimo 5l pakiranje?
89. kis jabolčni 1/1 Želite kis s konzervansi (cenejši) ali brez konzervansov (dražji)?
Naročnik želi artikle v skladu s Pravilnikom o kakovosti kisa in razredčene ocetne kisline (Uradni list RS, št. 108/21)
Pravilnik dovoljuje artikle z dovoljenimi aditivi in pa brez aditivov/naravne - zato smo vas pa vprašali - ali lahko ponudimo kis s konzervansom ali zahtevate kis brez konzervansa?

Naročnik želi izdelek, ki je naveden v predračunu in v celoti ustreza vsem veljavnim predpisom, normativom in standardom, ki veljajo na področju živil (proizvodnje, pridelave, predelave, obdelave, pakiranja, skladiščenja in transporta) v Republiki Sloveniji in EU. Živila morajo biti neoporečna in ne smejo vsebovati sestavin, ki so škodljive zdravju.

- Na tole vprašanje pa nismo našli odgovora:
88. kis balzamični 1/1 Ali lahko ponudimo artikel v 500ml pakiranju, saj večje razen 5l ne obstaja? Ali pa če lahko ponudimo 5l pakiranje?

Naročnik umika izdelek iz predračuna.

- 8. puding instant - razni okusi 40 g Ali lahko ponudimo artikel v pakiranju tri-pack - 3/1 posamično 40-45g, ki ga preračunamo na vašo zahtevano EM?
104. prašek pecilni, 13g Ali lahko ponudimo artikel v pakiranju 5X13g, ki ga preračunamo na vašo zahtevano EM?
106. sladkor vanilij 10g Ali lahko ponudimo artikel v pakiranju 5X10g, ki ga preračunamo na vašo zahtevano EM?
142. kvas suhi 7g Ali lahko ponudimo artikel v pakiranju 5-pack - 5/1 posamično 7g, ki ga preračunamo na vašo zahtevano EM?
Naročnik želi artikle v gramaturi, navedeni v predračunu, upoštevajoč dovoljeno odstopanje v gramaturi.
Artikli - posamično pakiranje - ustrezajo vaši zahtevani EM, samo so pakirani v skupnem zavoju 3-5kos. Ker ne bi želeli, da je karkoli spornega, sprašujemo ali dovoljujete ponudbo tako pakiranih artiklov?

Naročnik ne omejuje konkurence med ponudniki z navedbo št. izdelkov v pakiranju izdelkov, zato je v razpisni dokumentaciji navedel enoto mere in želeno količino izdelkov.

-117. mini rolade, različni nadevi, 50g Ali lahko ponudimo artikel v pakiranju 10x28g? Artikel v pakiranju 50g obstaja zgolj v enem okusu. Prosimo za UMIK zahtevka po različnem nadevu.
Naročnik želi artikle v gramaturi, navedeni v predračunu, upoštevajoč dovoljeno odstopanje v gramaturi.
Torej, gramature ne dopuščate manjše od 30g. To pomeni, da želite 50g pakiranje, zato prosimo, da odgovorite: Artikel v pakiranju 50g obstaja zgolj v enem okusu. Prosimo za UMIK zahtevka po različnem nadevu.

Naročnik želi mini rolade, različni nadevi, 50g. To pomeni, da lahko ponudniki ponudijo mini rolade z enim nadevom ali mini rolade z različnimi nadevi.

- 121. čokolada jedilna 70% kakava, 100 g Ali lahko ponudimo čokolado z vsebnostjo 72% ali 74% kakava? Prosimo za odgovor, ker ga niste podali.
Ponudnik lahko ponudi tudi čokolado z vsebnostjo 72 % in 74 % kakava.

- 24. čokolada bela za kuhanje 1/1 Ali lahko ponudimo artikel v 200g pakiranju, saj artikla v 1kg pakiranju na slovenskem tržišču ni na voljo?
Naročnik želi artikle v gramaturi, navedeni v predračunu, upoštevajoč dovoljeno odstopanje v gramaturi.
Kot smo navedli - artikel v 1kg pakiranju ne obstaja. Prosimo za informacijo, kaj točno ste do sedaj prejemali, da lahko artikel poiščemo.

Artikel obstaja na trgu.

- 131. čokoladni namaz 100 g Čokoladni namaz v 100g pakiranju ne obstaja. Lahko mogoče ponudimo 160g pakiranje? Drugače od manjših pa so na voljo zgolj porcijska pakiranja do 40g. Prosimo za informacijo, kaj vam ponudimo. V nasprotnem ponudbe žal ne moremo oddati.
Naročnik želi artikle v gramaturi, navedeni v predračunu, upoštevajoč dovoljeno odstopanje v gramaturi.
Kot smo navedli - artikel v 100g pakiranju ne obstaja. Prosimo za informacijo, kaj točno ste do sedaj prejemali, da lahko artikel poiščemo.

Naročnik želi artikle v gramaturi, navedeni v predračunu, upoštevajoč dovoljeno odstopanje v gramaturi, saj artikel obstaja na trgu.

- 134. moka rožičeva 500 g Ali lahko ponudimo artikel v 200g pakiranju, s tem da ceno preračunamo na vašo zahtevano EM? V nasprotnem ponudbe žal ne moremo oddati.
Naročnik želi artikle v gramaturi, navedeni v predračunu, upoštevajoč dovoljeno odstopanje v gramaturi.
Kot smo navedli - artikel v 500g pakiranju ne obstaja. Prosimo za informacijo, kaj točno ste do sedaj prejemali, da lahko artikel poiščemo.

Naročnik izdelek umika iz predračuna.

- 157. omaka za pečenko 1/1 Artikel obstaja zgolj v 500g apkiranju. Ali lahko ponudimo artikel v tem pakiranju, ki ga preračunamo na vašo zahtevano EM?
171. koriander 1/1 Ali lahko ponudimo artikel v 406g pakiranju, ki ga preračunamo na vašo zahtevano EM? V nasprotnem ponudbe žal ne moremo oddati.
173. čili celi suhi 100 g Ali lahko ponudimo artikel v 36g pakiranju, ki ga preračunamo na vašo zahtevano EM? V nasprotnem ponudbe žal ne moremo oddati.
174. kumina mleta 300 g Ali lahko ponudimo artikel v 450g pakiranju, ki ga preračunamo na vašo zahtevano EM? V nasprotnem ponudbe žal ne moremo oddati.
175. kumina cela 300 g Ali lahko ponudimo artikel v 600g pakiranju, ki ga preračunamo na vašo zahtevano EM? V nasprotnem ponudbe žal ne moremo oddati.
176. janež celi 300 g Ali lahko ponudimo artikel v 1kg pakiranju, ki ga preračunamo na vašo zahtevano EM? V nasprotnem ponudbe žal ne moremo oddati.
Naročnik želi artikle v gramaturi, navedeni v predračunu, upoštevajoč dovoljeno odstopanje v gramaturi.
Kot smo navedli - artikli v zahtevanem pakiranju / odstopanju ne obstaja. Prosimo za informacijo, kaj točno ste do sedaj prejemali, da lahko artikle poiščemo.
184. origano 300 g Ali lahko ponudimo artikel v 140g - 170g pakiranju, ki ga preračunamo na vašo zahtevano EM? V nasprotnem ponudbe žal ne moremo oddati.
Naročnik želi artikle v gramaturi, navedeni v predračunu, upoštevajoč dovoljeno odstopanje v gramaturi.
Kot smo navedli - artikli v zahtevanem pakiranju / odstopanju ne obstaja. Prosimo za informacijo, kaj točno ste do sedaj prejemali, da lahko artikle poiščemo.
191. timijan 300 g Ali lahko ponudimo artikel v 450g pakiranju, ki ga preračunamo na vašo zahtevano EM? V nasprotnem ponudbe žal ne moremo oddati.
Naročnik želi artikel v gramaturi, navedeni v predračunu, upoštevajoč dovoljeno odstopanje v gramaturi.
Kot smo navedli - artikli v zahtevanem pakiranju / odstopanju ne obstaja. Prosimo za informacijo, kaj točno ste do sedaj prejemali, da lahko artikle poiščemo.

Naročnik želi artikle v gramaturi, navedeni v predračunu, upoštevajoč dovoljeno odstopanje v gramaturi.

Naročnik je artikle v predračun uvrstil na osnovi potreb končnih uporabnikov - zavodov za prestajanje kazni zapora in prevzgoji dom, upoštevajoč tudi dobavljivost izdelkov na širšem trgu, ne samo najbolj prodajane artikle posameznih ponudnikov.

lep pozdrav,
Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcijDatum objave: 10.03.2023   13:15
VPRAŠANJE

Spoštovani,

Zaradi racionalizacije in optimatizacije proizvodnje smo bili primorani ukiniti nekaj izdelkov zato vas prosimo, da nam pritrdite oziroma odgovorite pozitivno, da bomo lahko oddali našo ponudbo za oba sklopa in sicer :

sklop 16: žita in mlevski izdelki - ZPKZ Dob, ZPKZ Ljubljana, ZPKZ Ig in ZPKZ Koper
sklop 17: žita in mlevski izdelki - ZPKZ Maribor, ZPKZ MB, oddelek MS, ZPKZ MB, OO Rogoza, ZPMZKZ Celje in PD Radeče

ŽITA IN MLEVSKI IZDELKI - gastro program

1. moka pšenična tip 850 20/1
2. moka pšenična tip 500 mehka 20/1
Vam lahko zgornje dva artikla ponudimo gramature 30kg ali pa 5kg ?

8. moka namenska za pizzo 1/1
Vam lahko ponudimo gramature 500g?
9. mešanica semen za peko kruha 1/1
Vam lahko ponudimo gramature 400g?
12. ajdova moka instant 1/1 ( za žgance)
Vam lahko ponudimo gramature 2,5 KG?
30. bleki z jajci 1/1
Vam lahko ponudimo gramature 3 KG?
33. mlinci 1/1
Vam lahko ponudimo gramature 250G?
34. polžki jajčni št 26, 5/1
35. polžki jajčni št. 28, 5/1
36. polžki jajčni št 32, 5/1
Vsak proizvajalec ima drugačne označbe velikosti polžkov, zato vas prosimo za brisanje številk, saj lahko ponudimo vse za isto ceno pod eno številko.
38. testenine peresniki, jajčni, 5/1
Vam lahko ponudimo gramature 10 kg?
40. testenine metuljčki, jajčni, 500 g
Vam lahko ponudimo gramature 2 kg?
44. testenine za lazanjo graham
Vam lahko ponudimo navadne ?
45. zlate kitke jajčne 5/1
Vam lahko ponudimo gramature 10kg?
47. rezanci široki jajčni 5/1
Vam lahko ponudimo gramature 1kg?
49. rezanci široki, graham, 500 g
Vam lahko ponudim polnozrnate pirine ?
50. rezanci jušni, jajčni 5/1
Vam lahko ponudimo gramature 1kg?
56. pšenične tortilje, 320 g
Artikel je specifičen in ga slovenski proizvajalci ne proizvajajo. Zelo radi bi oddali našo ponudbo kot proizvajalec zato vas prosimo za brisanje oziroma prestavitev v drug sklop Drugi prehrambeni izdelki, ki jih ponujajo trgovci.
60. zvezdice jajčne 250 g
Vam lahko ponudimo gramaturo 500g?
61. vlivanci vodni 1/1
Vam lahko ponudimo gramaturo 500g ali 2kg ?
66. kus kus, 1/1
Vam lahko ponudimo gramaturo 500g ali 2kg?
67. corn flakes 1/1
68. corn flakes, 50 g
71. sport musli, 500g
Zgornji trije artikli so ukinjeni iz našega asortimana zato vas prosimo za brisanje oziroma prestavitev v drug sklop Drugi prehrambeni izdelki, da bomo lahko oddali našo ponudbo in vi boste s tem pridobili več konkurenčnih ponudb.


Najlepša vam hvala za razumevanje in lep pozdrav


ODGOVOR

Cenjeni ponudnik,
podajamo odgovore.

Pri artiklih, kjer je kot enota mere kg, naročnik potrjuje predlagane količine.
Pri artiklih, kjer je enota mere kos, pa naročnik želi gramaturo, navedeno v predračunu, upoštevajoč predviden odstotek odstopanja.

- moka pšenična tip 850 20/1
2. moka pšenična tip 500 mehka 20/1
Vam lahko zgornje dva artikla ponudimo gramature 30kg ali pa 5kg ?
Naročnik želi gramaturo, navedeno v predračunu, upoštevajoč predviden odstotek odstopanja.

- moka namenska za pizzo 1/1
Vam lahko ponudimo gramature 500g?
9. mešanica semen za peko kruha 1/1
Vam lahko ponudimo gramature 400g?
12. ajdova moka instant 1/1 ( za žgance)
Vam lahko ponudimo gramature 2,5 KG?
30. bleki z jajci 1/1
Vam lahko ponudimo gramature 3 KG?
33. mlinci 1/1
Vam lahko ponudimo gramature 250G?

Naročnik dovoljuje tudi izdelke v predlaganih gramaturah, v kolikor bo ponujena cena preračunana na EM - kg.

-34. polžki jajčni št 26, 5/1
35. polžki jajčni št. 28, 5/1
36. polžki jajčni št 32, 5/1
Vsak proizvajalec ima drugačne označbe velikosti polžkov, zato vas prosimo za brisanje številk, saj lahko ponudimo vse za isto ceno pod eno številko.

Ponudniki lahko ponudijo tudi enakovredna živila drugega proizvajalca ali drugo blagovno znamko, vendar pa morajo le - ti po kvaliteti in lastnostih popolnoma ustrezati razpisanim. Navedba »in/ali enakovredno kot« ter »in/ali podobno kot« se uporablja skladno s 42. členom Direktive 2014/EU, ki določa, da je sklicevanje na posamezno blagovno znamko, tip ali posebno poreklo izjemoma dovoljeno, ko ni mogoče dovolj natančno in razumljivo opisati predmeta naročila in če se s tem navajanjem ne daje prednost nekaterim podjetjem ali proizvodom. V tem primeru bo lahko naročnik pred izdajo odločitve o izbiri od ponudnika zahteval dostavo kompletne deklaracije in/ali vzorca ponujenega izdelka.
Ponudnik v predračunu v stolpcu 7. navede trgovsko ime ali naziv ponujenega živila iz lastnega asortimana.

- 38. testenine peresniki, jajčni, 5/1
Vam lahko ponudimo gramature 10 kg?
40. testenine metuljčki, jajčni, 500 g
Vam lahko ponudimo gramature 2 kg?
44. testenine za lazanjo graham
Vam lahko ponudimo navadne ?
45. zlate kitke jajčne 5/1
Vam lahko ponudimo gramature 10kg?
47. rezanci široki jajčni 5/1
Vam lahko ponudimo gramature 1kg?

Naročnik želi gramaturo, navedeno v predračunu, upoštevajoč predviden odstotek odstopanja.

- rezanci široki, graham, 500 g
Vam lahko ponudim polnozrnate pirine ?
Da, lahko ponudite tudi polnozrnate pirine.

- 50. rezanci jušni, jajčni 5/1
Vam lahko ponudimo gramature 1kg?
Naročnik želi gramaturo, navedeno v predračunu, upoštevajoč predviden odstotek odstopanja.

- 56. pšenične tortilje, 320 g
Artikel je specifičen in ga slovenski proizvajalci ne proizvajajo. Zelo radi bi oddali našo ponudbo kot proizvajalec zato vas prosimo za brisanje oziroma prestavitev v drug sklop Drugi prehrambeni izdelki, ki jih ponujajo trgovci.
Naročnik izdelka ne bo prestavljal v druge sklope.

- 60. zvezdice jajčne 250 g
Vam lahko ponudimo gramaturo 500g?
Naročnik želi gramaturo, navedeno v predračunu, upoštevajoč predviden odstotek odstopanja.

- 61. vlivanci vodni 1/1
Vam lahko ponudimo gramaturo 500g ali 2kg ?
66. kus kus, 1/1
Vam lahko ponudimo gramaturo 500g ali 2kg?

Naročnik dovoljuje tudi izdelke v predlaganih gramaturah, v kolikor bo ponujena cena preračunana na EM - kg.

- 67. corn flakes 1/1
68. corn flakes, 50 g
71. sport musli, 500g
Zgornji trije artikli so ukinjeni iz našega asortimana zato vas prosimo za brisanje oziroma prestavitev v drug sklop Drugi prehrambeni izdelki, da bomo lahko oddali našo ponudbo in vi boste s tem pridobili več konkurenčnih ponudb.

corn flakes 1/1 - artikel je dostopen na trgu, zato ga ponudnik ne bo umaknil iz predračuna.

corn flakes, 50 g
sport musli, 500g
Naročnik zaradi neobstoja artikla na trgu, oba artikla umika iz predračuna.

lep pozdrav,
Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij
Datum objave: 12.03.2023   08:55
VPRAŠANJE
Spoštovani.

sklop 29: veganski izdelki - ZPKZ Ljubljana in ZPKZ Ig

Ali lahko ponudimo posamezne artikle ali zahtevate podajo ponudbe za 100% sve artikle? Zahtevate namreč kar nekaj artiklov, ki jih ponudniki nimamo v svojem asortimanu in ponudbe v kolikor zahtevate 100% podajo ponudbo vseh artiklov, ne moremo podati.

Lep pozdrav.

ODGOVOR

Cenjeni ponudnik,
ponudbo je potrebno oddati za vse artikle v sklopu.

lep pozdrav,
Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij


Datum objave: 12.03.2023   09:18
VPRAŠANJE
Spoštovani.

sklop 11: paštete in mesni narezki - vsi ZPKZ in PD Radeče

7. kokošja jetrna pašteta, 45g Ali lahko ponudimo artikel z vsebnostjo piščančjega mesa?
13. pašteta puranja 50 g Artikel na Slo tržišču ne obstaja v željenem pakiranju. Obstaja samo v 95g pakiranju. Prosimo za UMIK artikla.

Najlepša vam hvala za razumevanje in lep pozdrav.ODGOVOR

Cenjeni ponudnik,

- kokošja jetrna pašteta, 45g Ali lahko ponudimo artikel z vsebnostjo piščančjega mesa?
Naročnik želi kokošjo jetrno pašteto, 45g.

- pašteta puranja 50 g Artikel na Slo tržišču ne obstaja v željenem pakiranju. Obstaja samo v 95g pakiranju. Prosimo za UMIK artikla.
Naročnik zaradi neobstoja artikla na trgu, artikel umika iz predračuna.

lep pozdrav,
Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij


Datum objave: 12.03.2023   09:20
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
pri pripravi predračuna smo opazili, da nimate predračunov urejenih na način, da bi izkazovalo vrednosti (skupaj) vsakekga posameznega sklopa.

Ali seštevke stolpcev, kjer je navedena vrednost za okvirno količino v EUR z DDV sami uredimo ali kako? V kolikor pustimo kot je, nam prosimo sporočite, kaj vpišemo v obrazec - priloga 2 - rekapitulacija, ki je sestavni del RD?

Prosimo za nadaljna navodila.

Lepo pozdravljeni.ODGOVOR

Cenjeni ponudnik,
skupno ceno navedete v prazno vrstico pod zadnjim izdelkom v ustreznem stolpcu.

lep pozdrav,
Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij


Datum objave: 12.03.2023   09:35
VPRAŠANJE
Spoštovani,
prosimo za predled izpostalvjenega ter posredovanje odgovora.

sklop 9: konzervirano sadje in marmelade - vsi ZPKZ in RD Radeče


1. kompot mešani 3/1 Ali lahko ponudimo kompot z vsebnostjo češnje, ki je obarvana z barvilom: E127, ki je sestavni del vsakega mešanega kompota? Če NE, prosimo za informacijo, katero artikel (BZ) ste imeli v mislih?
2. kompot mešani 1/1 Ali lahko ponudimo kompot z vsebnostjo češnje, ki je obarvana z barvilom: E127, ki je sestavni del vsakega mešanega kompota, ? Če NE, prosimo za informacijo, katero artikel (BZ) ste imeli v mislih?
10. kompot jagoda 1/1 Kompot jagoda ne obstaja z vsebnostjo SD min. 50%. Ali lahko ponudimo artikel s 37% sd in vsebnostjo barvila barvilo E-120? Če NE, prosimo za informacijo, katero artikel (BZ) ste imeli v mislih?
11. kompot sliva 5/1 Artikel na slovenskem tržišču v 5/1 pakiranju ne obstaja. Prosimo za UMIK artikla. Če NE, prosimo za informacijo, katero artikel (BZ) ste imeli v mislih?
12. marmelada mešana/gozdni sadeži/jagodna, min. 45 % sadnega deleža, brez konzervansov in sladil 3/1 Marmelade v večjem pakiranju brez konzervansov ne obstajajo. Ali lahko ponudimo marmelado s konzervansom: kalijev sorbat (E-202), površinsko zaščito pred plesnijo? Če NE, prosimo za informacijo, katero artikel (BZ) ste imeli v mislih?
13. marmelada marelična, min. 45 % sadnega deleža, brez konzervansov in sladil 3/1 Marmelade v večjem pakiranju brez konzervansov ne obstajajo. Ali lahko ponudimo marmelado s konzervansom: kalijev sorbat (E-202), površinsko zaščito pred plesnijo? Če NE, prosimo za informacijo, katero artikel (BZ) ste imeli v mislih?
14. marmelada mešana/gozni sadeži/jagodna, min. 45 % sadnega deleža, brez konzervansov in sladil, porcijska 30 g Marmelade porcijske brez konzervansov ne obstajajo. Ali lahko ponudimo marmelado s konzervansom? Če NE, prosimo za informacijo, katero artikel (BZ) ste imeli v mislih?

Lep pozdrav.

ODGOVOR

Cenjeni ponudnik,
podajamo odgovore.

- kompot mešani 3/1 Ali lahko ponudimo kompot z vsebnostjo češnje, ki je obarvana z barvilom: E127, ki je sestavni del vsakega mešanega kompota? Če NE, prosimo za informacijo, katero artikel (BZ) ste imeli v mislih?
Naročnik želi kompot mešani, 3/1.

- kompot mešani 1/1 Ali lahko ponudimo kompot z vsebnostjo češnje, ki je obarvana z barvilom: E127, ki je sestavni del vsakega mešanega kompota, ? Če NE, prosimo za informacijo, katero artikel (BZ) ste imeli v mislih?
Naročnik želi kompot mešani 1/1.

- kompot jagoda 1/1 Kompot jagoda ne obstaja z vsebnostjo SD min. 50%. Ali lahko ponudimo artikel s 37% sd in vsebnostjo barvila barvilo E-120? Če NE, prosimo za informacijo, katero artikel (BZ) ste imeli v mislih?
Naročnik želi kompot jagoda 1/1. V opisu izdelka naročnik ni navajal zahtevate vsebnosti SD. Prosimo, preverite opis izdelka pred postavljanjem vprašanj.

- kompot sliva 5/1 Artikel na slovenskem tržišču v 5/1 pakiranju ne obstaja. Prosimo za UMIK artikla. Če NE, prosimo za informacijo, katero artikel (BZ) ste imeli v mislih?
Izdelek obstaja na trgu. Naročnik ne bo navajal blagovne znamke, saj je to v nasprotju z načeli javnega naročanja.

- marmelada mešana/gozdni sadeži/jagodna, min. 45 % sadnega deleža, brez konzervansov in sladil 3/1 Marmelade v večjem pakiranju brez konzervansov ne obstajajo. Ali lahko ponudimo marmelado s konzervansom: kalijev sorbat (E-202), površinsko zaščito pred plesnijo? Če NE, prosimo za informacijo, katero artikel (BZ) ste imeli v mislih?
- marmelada marelična, min. 45 % sadnega deleža, brez konzervansov in sladil 3/1 Marmelade v večjem pakiranju brez konzervansov ne obstajajo. Ali lahko ponudimo marmelado s konzervansom: kalijev sorbat (E-202), površinsko zaščito pred plesnijo? Če NE, prosimo za informacijo, katero artikel (BZ) ste imeli v mislih?
- marmelada mešana/gozni sadeži/jagodna, min. 45 % sadnega deleža, brez konzervansov in sladil, porcijska 30 g Marmelade porcijske brez konzervansov ne obstajajo. Ali lahko ponudimo marmelado s konzervansom? Če NE, prosimo za informacijo, katero artikel (BZ) ste imeli v mislih?

Naročnik dovoljuje aditive, v kolikor so v skladu s Pravilnikom o kakovosti sadnih džemov, želejev, marmelad in sladkane kostanjeve kaše (Uradni list RS, št. 31/04 in 45/08 - ZKme-1).

lep pozdrav,
Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij

Datum objave: 12.03.2023   10:16
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
prosimo za pregled izpostavljenih vprašanj ter posredovanje odgovora.

sklop 10: konzervirane vrtnine - vsi ZPKZ in PD Radeče

5. artičoke v slanici 1/1 Artikel v 1kg pakiranju ne obstajajo. Ali lahko ponudimo 2500g ali pa v 290g pakiranju? Kaj lahko ponudimo?
9. kumarice kisle delikatesne, brez konzervansov, cele, enakomerno velike, 5/1 Artikel KUMARICE DELIKATESNE v pakiranju 5/1 ne obstajajo. Delikatesne obstajajo zgolj v 1/1 pakiranju. Ali lahko ponudimo kumare NE DELIKATESNE? V NASPROTNEMPROSIMO ZA umik ARTIKLA.
11. paprika kisla fileti, kot eta 5/1 Ali lahko ponudimo papriko file rdečo, saj nihče na SLO tržišču trenutno nima na voljo bele, niti ETA? Če NE, prosimo za informacijo, katero BZ trenutno prejemate oz. imate v mislih?
22. kuhan fižol beli 1/1 Ali lahko ponudimo artikel v 400g pakiranju?
23. šampinjoni slani 5/1 Ali lahko ponudimo artikel v 2500g pakiranju, saj v 5kg pakiranju ne obstajajo? Če NE, prosimo za infomacijo, katero BZ ste imeli v mislih?
25. grah v slanici 5/1 Ali lahko ponudimo artikel v 2500g pakiranju, saj v 5kg pakiranju ne obstajajo? Če NE, prosimo za infomacijo, katero BZ ste imeli v mislih?
26. fižol stročji v slanici 5/1 Ali lahko ponudimo artikel v 2500g pakiranju, saj v 5kg pakiranju ne obstajajo? Če NE, prosimo za infomacijo, katero BZ ste imeli v mislih?
27. korenje v slanici 5/1 Želite korenje ribano ali korence kocke?
28. vložena koruza 1/1 Koruza v 1kg pakiranju ne obstaja. Prosimo za UMIK artikla, saj imate na spodnjih 2 pozicijahpovpraševanje tako za malo kot veliko pakiranje.
30. vložena koruza 5/1 Ali lahko ponudimo artikel v 2600g pakiranju, saj v 5kg pakiranju ne obstajajo? Če NE, prosimo za infomacijo, katero BZ ste imeli v mislih?

Za odgovor se zahvaljujemo.
Lep pozdrav.

ODGOVOR

Cenjeni ponudnik,
podajamo odgovore.

- artičoke v slanici 1/1 Artikel v 1kg pakiranju ne obstajajo. Ali lahko ponudimo 2500g ali pa v 290g pakiranju? Kaj lahko ponudimo?
Artikel obstaja na trgu.

9. kumarice kisle delikatesne, brez konzervansov, cele, enakomerno velike, 5/1 Artikel KUMARICE DELIKATESNE v pakiranju 5/1 ne obstajajo. Delikatesne obstajajo zgolj v 1/1 pakiranju. Ali lahko ponudimo kumare NE DELIKATESNE? V NASPROTNEMPROSIMO ZA umik ARTIKLA.
Artikel obstaja na trgu.

11. paprika kisla fileti, kot eta 5/1 Ali lahko ponudimo papriko file rdečo, saj nihče na SLO tržišču trenutno nima na voljo bele, niti ETA? Če NE, prosimo za informacijo, katero BZ trenutno prejemate oz. imate v mislih?
Naročnik želi paprika kisla fileti, 5/1. Navedba znamke je samo informativna in ne omejuje izdelka samo na belo papriko.

22. kuhan fižol beli 1/1 Ali lahko ponudimo artikel v 400g pakiranju?
Naročnik želi artikel v gramaturi, navedeni v predračunu, upoštevajoč dovoljen odstotek odstopanja.

23. šampinjoni slani 5/1 Ali lahko ponudimo artikel v 2500g pakiranju, saj v 5kg pakiranju ne obstajajo? Če NE, prosimo za infomacijo, katero BZ ste imeli v mislih?
25. grah v slanici 5/1 Ali lahko ponudimo artikel v 2500g pakiranju, saj v 5kg pakiranju ne obstajajo? Če NE, prosimo za infomacijo, katero BZ ste imeli v mislih?
26. fižol stročji v slanici 5/1 Ali lahko ponudimo artikel v 2500g pakiranju, saj v 5kg pakiranju ne obstajajo? Če NE, prosimo za infomacijo, katero BZ ste imeli v mislih?
Naročnik želi artikel v gramaturi, navedeni v predračunu, upoštevajoč dovoljen odstotek odstopanja. Artikel obstaja na trgu, naročnik BZ ne bo navajal, saj je to v nasprotju z načeli javnega naročanja.

27. korenje v slanici 5/1 Želite korenje ribano ali korence kocke?
Naročnik želi korenje v kockah.

28. vložena koruza 1/1 Koruza v 1kg pakiranju ne obstaja. Prosimo za UMIK artikla, saj imate na spodnjih 2 pozicijahpovpraševanje tako za malo kot veliko pakiranje.
Naročnik želi artikel v gramaturi, navedeni v predračunu, upoštevajoč dovoljen odstotek odstopanja. Naročnik izdelkov ne bo umaknil iz predračuna, saj je predračun sestavljen na osnovi potreb uporabnikov - zavodov za prestajanje kazni zapora in prevzgojnega doma.

30. vložena koruza 5/1 Ali lahko ponudimo artikel v 2600g pakiranju, saj v 5kg pakiranju ne obstajajo? Če NE, prosimo za infomacijo, katero BZ ste imeli v mislih?
Naročnik želi artikel v gramaturi, navedeni v predračunu, upoštevajoč dovoljen odstotek odstopanja. Artikel obstaja na trgu, naročnik BZ ne bo navajal, saj je to v nasprotju z načeli javnega naročanja.

lep pozdrav,
Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij
Datum objave: 13.03.2023   07:18
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

sklop 16: žita in mlevski izdelki - ZPKZ Dob, ZPKZ Ljubljana, ZPKZ Ig in ZPKZ Koper

9. mešanica semen za peko kruha 1/1 Ali lahko ponudimo artikel v 180g pakiranju, saj 1kg pakiranje ne obstaja?
12. ajdova moka instant 1/1 ( za žgance) Ali lahko ponudimo artikel v 2kg pakiranju, saj 1kg pakiranje ne obstaja?
44. testenine za lazanjo graham Ali vam lahko ponudimo ne-polnozrnate testenine za lazanjo? Če NE, prosimo za informacijoo BZ katero ste imeli v mislih?
45. zlate kitke jajčne 5/1 Testenine svedri jajčni obstajajo zgolj v 10kg pakiranju. Ali vam lahko ponudimo 10kg pakiranje ali svedre brez jajc v 5kg pakiranju?
50. rezanci jušni, jajčni 5/1 Ali lahko ponudimo artikel v 2kg pakiranju?


sklop 17: žita in mlevski izdelki - ZPKZ Maribor, ZPKZ MB, oddelek MS, ZPKZ MB, OO Rogoza, ZPMZKZ Celje in PD Radeče

9. mešanica semen za peko kruha 1/1 Ali lahko ponudimo artikel v 180g pakiranju, saj 1kg pakiranje ne obstaja?
12. ajdova moka instant 1/1 ( za žgance) Ali lahko ponudimo artikel v 2kg pakiranju, saj 1kg pakiranje ne obstaja?
44. testenine za lazanjo graham Ali vam lahko ponudimo ne-polnozrnate testenine za lazanjo? Če NE, prosimo za informacijoo BZ katero ste imeli v mislih?
45. zlate kitke jajčne 5/1 Testenine svedri jajčni obstajajo zgolj v 10kg pakiranju. Ali vam lahko ponudimo 10kg pakiranje ali svedre brez jajc v 5kg pakiranju?
50. rezanci jušni, jajčni 5/1 Ali lahko ponudimo artikel v 2kg pakiranju?

Za odgovor se zahvaljujemo.
Lepo pozdravljeni.


ODGOVOR

Cenjeni ponudnik,
podajamo odgovore za izdelke iz obeh sklopov.

Pri artiklih, kjer je kot enota mere kg, naročnik potrjuje predlagane količine.
Pri artiklih, kjer je enota mere kos, pa naročnik želi gramaturo, navedeno v predračunu, upoštevajoč predviden odstotek odstopanja.

- mešanica semen za peko kruha 1/1 Ali lahko ponudimo artikel v 180g pakiranju, saj 1kg pakiranje ne obstaja?
ajdova moka instant 1/1 ( za žgance) Ali lahko ponudimo artikel v 2kg pakiranju, saj 1kg pakiranje ne obstaja?

Naročnik se strinja s predlaganim pakiranjem, v kolikor bo ponudbena cena izražena na EM - to je kg.

- testenine za lazanjo graham Ali vam lahko ponudimo ne-polnozrnate testenine za lazanjo? Če NE, prosimo za informacijoo BZ katero ste imeli v mislih?
Naročnik želi polnozrnate testenine za lazanjo. Naročnik ne bo navajal blagovne znamke, saj je to v nasprotju z načeli javnega naročanja.

- zlate kitke jajčne 5/1 Testenine svedri jajčni obstajajo zgolj v 10kg pakiranju. Ali vam lahko ponudimo 10kg pakiranje ali svedre brez jajc v 5kg pakiranju?
rezanci jušni, jajčni 5/1 Ali lahko ponudimo artikel v 2kg pakiranju?

Naročnik želi artikel v gramaturi, navedeni v predračunu, upoštevajoč dovoljen odstotek odstopanja.

lep pozdrav,
Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij


Datum objave: 13.03.2023   07:58
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

sklop 9: konzervirano sadje in marmelade - vsi ZPKZ in RD Radeče

12. marmelada mešana/gozdni sadeži/jagodna, min. 45 % sadnega deleža, brez konzervansov in sladil 3/1 Marmelade v večjem pakiranju brez konzervansov ne obstajajo. Ali lahko ponudimo marmelado s konzervansom/površinsko zaščito?
13. marmelada marelična, min. 45 % sadnega deleža, brez konzervansov in sladil 3/1 Marmelade v večjem pakiranju brez konzervansov ne obstajajo. Ali lahko ponudimo marmelado s konzervansom/površinsko zaščito?
14. marmelada mešana/gozni sadeži/jagodna, min. 45 % sadnega deleža, brez konzervansov in sladil, porcijska 30 g Marmelade porcijske brez konzervansov ne obstajajo. Ali lahko ponudimo marmelado s konzervansom?

Vaš odgovor: Naročnik dovoljuje aditive, v kolikor so v skladu s Pravilnikom o kakovosti sadnih džemov, želejev, marmelad in sladkane kostanjeve kaše (Uradni list RS, št. 31/04 in 45/08 - ZKme-1).

Ali lahko prosimo za konkretni odgovor, ker s prejšnjim ne vemo kako in kaj ponudniki naj ravnamo. Ali to pomeni, da dovoljujete ponudbo marmelad kot predlagano, saj pravilnik omenja artikle tako ene kot druge?

Hvala za odgovor.

Lepo pozdravljeni.

ODGOVOR

Cenjeni ponudnik,
naročnik je na vprašanje že odgovoril.

Naročnik dovoljuje aditive, v kolikor so v skladu s Pravilnikom o kakovosti sadnih džemov, želejev, marmelad in sladkane kostanjeve kaše (Uradni list RS, št. 31/04 in 45/08 - ZKme-1).

lep pozdrav,
Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcijDatum objave: 13.03.2023   08:32
VPRAŠANJE
Spoštovani.

OLJA IN IZDELKI
33. margarina 10/1 Ali lahko ponudimo artikel v 1kg pakiranju ter 20kos v kartonu, torej 20/1 pakiranje? 10kg pakiranja žal ne najdemo. Če NE, prosimo za info/usmeritev, katero BZ ste imeli v mislih, da lahko artikel poiščemo.

RIBJE KONZERVE

74. tuna kosi, v rastlinskem olju, konzervirani, 80 g Ali lahko ponudimo artikel v sončničnem olju, saj jih v rastlinskem nimamo v asortimanu, ker jih je proizvajalec ukinil?

Lepo pozdravljeni.

ODGOVOR


Cenjeni ponudnik,
podajamo odgovora.

- margarina 10/1 Ali lahko ponudimo artikel v 1kg pakiranju ter 20kos v kartonu, torej 20/1 pakiranje? 10kg pakiranja žal ne najdemo. Če NE, prosimo za info/usmeritev, katero BZ ste imeli v mislih, da lahko artikel poiščemo.

Naročnik želi izdelek v gramaturi, navedeni v predračunu, upoštevajoč dovoljen odstotek odstopanja. Naročnik blagovne znamke ne bo navajal, saj je to v nasprotju z 6. odstavkom 68. člena ZJN - 3.

- tuna kosi, v rastlinskem olju, konzervirani, 80 g Ali lahko ponudimo artikel v sončničnem olju, saj jih v rastlinskem nimamo v asortimanu, ker jih je proizvajalec ukinil?

Naročnik želi izdelek tuna kosi, v rastlinskem olju, konzervirano, 80g.

lep pozdrav,
Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij


Datum objave: 13.03.2023   08:36
VPRAŠANJE
Spoštovani,
pri kar nekaj odgovorih ste navedli: Naročnik želi artikel v gramaturi, navedeni v predračunu, upoštevajoč dovoljen odstotek odstopanja. Artikel obstaja na trgu, naročnik BZ ne bo navajal, saj je to v nasprotju z načeli javnega naročanja.

Nobeno načelo o javnem naročanju ne pravi/omenja, da bi bila usmeritev ponudniku o BZ, ki bi jo želeli imeti, sporna.

V kolikor bi ponudniki vedeli kaj bi želeli imeti, vprašanj ne bi postavljali, tako pa so v predračunu zahtevane nemogoče EM ali pa naziv blaga, ki ne obstaja.

Izpostavljamo ponovno:
artičoke v slanici 1/1 Artikel v 1kg pakiranju ne obstajajo. Ali lahko ponudimo 2500g ali pa v 290g pakiranju? Kaj lahko ponudimo?
Artikel obstaja na trgu.

Pakiranje največje, ki smo ga našli je pakiranje 540g/ če preračunamo dopustno odstopanje, žal tudi tega artikla ne moremo ponuditi.
Ponovno vas prosimo za informacijo katero točno BZ ste imeli v mislih, da lahko artikel na slovenskem tržišču poiščemo. V nasprotnem se ne moremo prijaviti.

9. kumarice kisle delikatesne, brez konzervansov, cele, enakomerno velike, 5/1 Artikel KUMARICE DELIKATESNE v pakiranju 5/1 ne obstajajo. Delikatesne obstajajo zgolj v 1/1 pakiranju. Ali lahko ponudimo kumare NE DELIKATESNE? V NASPROTNEMPROSIMO ZA umik ARTIKLA.
Artikel obstaja na trgu.

Ali lahko ponudimo kumarice v velikosti 9-13cm, saj delikatesnih v 5/1 pakiranju ne obstajajo. če pa, vas ponovno prosimo za informacijo katero točno BZ ste imeli v mislih, da lahko artikel na slovenskem tržišču poiščemo. V nasprotnem se ne moremo prijaviti.

23. šampinjoni slani 5/1 Ali lahko ponudimo artikel v 2500g pakiranju, saj v 5kg pakiranju ne obstajajo? Če NE, prosimo za infomacijo, katero BZ ste imeli v mislih?
Ponovno vas prosimo za informacijo katero točno BZ ste imeli v mislih, da lahko artikel na slovenskem tržišču poiščemo. V nasprotnem se ne moremo prijaviti.

28. vložena koruza 1/1 Koruza v 1kg pakiranju ne obstaja. Prosimo za UMIK artikla, saj imate na spodnjih 2 pozicijahpovpraševanje tako za malo kot veliko pakiranje.
Naročnik želi artikel v gramaturi, navedeni v predračunu, upoštevajoč dovoljen odstotek odstopanja. Naročnik izdelkov ne bo umaknil iz predračuna, saj je predračun sestavljen na osnovi potreb uporabnikov - zavodov za prestajanje kazni zapora in prevzgojnega doma.

Pakiranje največje, ki smo ga našli je pakiranje 530g/ če preračunamo dopustno odstopanje, žal tudi tega artikla ne moremo ponuditi.
Ponovno vas prosimo za informacijo katero točno BZ ste imeli v mislih, da lahko artikel na slovenskem tržišču poiščemo. V nasprotnem se ne moremo prijaviti.

Prosimo za ponovno preučitev izpostalvjenega ter posredovanje odgovora.
Lepo pozdravljeni.


ODGOVOR

naročnik je ponovno preučil izpostavljene izdelke in zastavljena vprašanja in ponovno podaja enake odgovore.

Vsi navedeni izdelki obstajajo na trgu, naročnik ne bo navajal blagovne znamke, saj je to v nasprotju s šestim odstavkom 68. člena ZJN - 3.

Naročnik želi imeti izdelke, navedene v predračunu. Glede navajanja blagovnih znamk, si prosim pazljivo preberite 6. odstavek 68. člena ZJN - 3.

lep pozdrav,
Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcijDatum objave: 13.03.2023   09:37
VPRAŠANJE

Spoštovani,
vaših pojasnil za vprašanja z dne 23.02.23, 7:28 in 23.02.23, 11:55 ne razumemo najbolje, zato prosimo za natančnejše pojasnilo. Prosimo, da ne navajajte definicije iz RD kot ste jo že. Prosimo konkretno odgovorite kaj točno se vpiše v določene stolpce konkretnem spodnjem primeru.
Primer artikla:

Stolpec 1. zap. št. 13
Stolpec 2. ARTIKEL telečji zrezki 100 g
Stolpec 3. EM kg

Stolpec 4. Cena na enoto mere v EUR brez DDV - Ali se vpiše cena za 1 kg ali 100 g?
Stolpec 8. Gramatura oz. volumen ponujenega živila (+- 30 %) - Ali se vpiše 1 kg ali 100 g (v primeru , da ponujamo isto težo kot jo zahtevate)?
Stolpec 9. preračunana cena na enoto mere (kom) v EUR brez DDV - Ali se vpiše cena za 1 kg ali 100 g (v primeru , da ponujamo isto težo kot jo zahtevate)?
Hvala za odgovor.


ODGOVOR

Cenjeni ponudnik,
podajamo odgovore.

artikel: telečji zrezki, 100 g, EM = kg.

stolpec 4: cena na enoto mere v EUR brez DDV - vpišete ceno na enoto mere, to je v tem primeru kg
stolpec 8: gramatura oz. volumen ponujenega živila (+- 40 %) - vpišete težo izdelka, katerega ponujate: 60g - 140g
stolpec 9. preračunana cena na enoto mere (kom) v EUR brez DDV - vpišete ceno v EUR brez DDV za ponujeno živilo - vpišete ceno v EUR brez DDV za težo izdelka, katerega ponujate: 60g - 140g.

Naročnik je dne 3. 3. 2023 objavil popravek razpisne dokumentacije, na podlagi katere je spremenil odstotek dovoljenega odstopanja na +- 40 % in tudi popravil enoto mere pri določenih izdelkih.
Prosimo, da pri pripravi ponudbe upoštevate objavljen popravek in ponudbo oddate na popravljenih predračunih, ki so priloga popravka razpisne dokumentacije.

lep pozdrav,
Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij

Datum objave: 13.03.2023   09:58
VPRAŠANJE
Spoštovani,
prosimo vas za usmeritev katere BZ ste do sedaj prejemali oz. imate v mislih, kajti žal ne najdemo spodnjih artiklov, ki bi sovpadali z EM, ki jo zahtevate?


24. čokolada bela za kuhanje 1/1 Ali lahko ponudimo artikel v 200g pakiranju, saj artikla v 1kg pakiranju na slovenskem tržišču ni na voljo?
Naročnik želi artikle v gramaturi, navedeni v predračunu, upoštevajoč dovoljeno odstopanje v gramaturi.
Kot smo navedli - artikel v 1kg pakiranju ne obstaja. Prosimo za informacijo, kaj točno ste do sedaj prejemali, da lahko artikel poiščemo.
Artikel obstaja na trgu.

Na vprašanje niste odgovorili: Prosimo za informacijo, kaj točno ste do sedaj prejemali, da lahko artikel poiščemo.


- 131. čokoladni namaz 100 g Čokoladni namaz v 100g pakiranju ne obstaja. Lahko mogoče ponudimo 160g pakiranje? Drugače od manjših pa so na voljo zgolj porcijska pakiranja do 40g. Prosimo za informacijo, kaj vam ponudimo. V nasprotnem ponudbe žal ne moremo oddati.
Naročnik želi artikle v gramaturi, navedeni v predračunu, upoštevajoč dovoljeno odstopanje v gramaturi.
Kot smo navedli - artikel v 100g pakiranju ne obstaja. Prosimo za informacijo, kaj točno ste do sedaj prejemali, da lahko artikel poiščemo.
Naročnik želi artikle v gramaturi, navedeni v predračunu, upoštevajoč dovoljeno odstopanje v gramaturi, saj artikel obstaja na trgu.

Na vprašanje niste odgovorili: Prosimo za informacijo, kaj točno ste do sedaj prejemali, da lahko artikel poiščemo.


171. koriander 1/1 Ali lahko ponudimo artikel v 406g pakiranju, ki ga preračunamo na vašo zahtevano EM? V nasprotnem ponudbe žal ne moremo oddati.
173. čili celi suhi 100 g Ali lahko ponudimo artikel v 36g pakiranju, ki ga preračunamo na vašo zahtevano EM? V nasprotnem ponudbe žal ne moremo oddati.
174. kumina mleta 300 g Ali lahko ponudimo artikel v 450g pakiranju, ki ga preračunamo na vašo zahtevano EM? V nasprotnem ponudbe žal ne moremo oddati.
175. kumina cela 300 g Ali lahko ponudimo artikel v 600g pakiranju, ki ga preračunamo na vašo zahtevano EM? V nasprotnem ponudbe žal ne moremo oddati.
176. janež celi 300 g Ali lahko ponudimo artikel v 1kg pakiranju, ki ga preračunamo na vašo zahtevano EM? V nasprotnem ponudbe žal ne moremo oddati.
Naročnik želi artikle v gramaturi, navedeni v predračunu, upoštevajoč dovoljeno odstopanje v gramaturi.
Kot smo navedli - artikli v zahtevanem pakiranju / odstopanju ne obstaja. Prosimo za informacijo, kaj točno ste do sedaj prejemali, da lahko artikle poiščemo.
184. origano 300 g Ali lahko ponudimo artikel v 140g - 170g pakiranju, ki ga preračunamo na vašo zahtevano EM? V nasprotnem ponudbe žal ne moremo oddati.
Naročnik želi artikle v gramaturi, navedeni v predračunu, upoštevajoč dovoljeno odstopanje v gramaturi.
Kot smo navedli - artikli v zahtevanem pakiranju / odstopanju ne obstaja. Prosimo za informacijo, kaj točno ste do sedaj prejemali, da lahko artikle poiščemo.
191. timijan 300 g Ali lahko ponudimo artikel v 450g pakiranju, ki ga preračunamo na vašo zahtevano EM? V nasprotnem ponudbe žal ne moremo oddati.
Naročnik želi artikel v gramaturi, navedeni v predračunu, upoštevajoč dovoljeno odstopanje v gramaturi.
Kot smo navedli - artikli v zahtevanem pakiranju / odstopanju ne obstaja. Prosimo za informacijo, kaj točno ste do sedaj prejemali, da lahko artikle poiščemo.
Naročnik želi artikle v gramaturi, navedeni v predračunu, upoštevajoč dovoljeno odstopanje v gramaturi.
Naročnik je artikle v predračun uvrstil na osnovi potreb končnih uporabnikov - zavodov za prestajanje kazni zapora in prevzgoji dom, upoštevajoč tudi dobavljivost izdelkov na širšem trgu, ne samo najbolj prodajane artikle posameznih ponudnikov.

Odgovora na vprašanje nismo prejeli. Prosimo za informacijo, kaj točno ste do sedaj prejemali, da lahko artikle poiščemo.

Hvala že vnaprej.
Lep pozdrav.

ODGOVOR

Cenjeni ponudnik
ponovno odgovarjamo na že odgovorjena vprašanja.
Naročnik ne bo navajal blagovne znamke, saj je to v nasprotju s 6. odstavkom 68. člena ZJN - 3.

- čokolada bela za kuhanje 1/1 Ali lahko ponudimo artikel v 200g pakiranju, saj artikla v 1kg pakiranju na slovenskem tržišču ni na voljo?
Naročnik želi artikle v gramaturi, navedeni v predračunu, upoštevajoč dovoljeno odstopanje v gramaturi.
Kot smo navedli - artikel v 1kg pakiranju ne obstaja. Prosimo za informacijo, kaj točno ste do sedaj prejemali, da lahko artikel poiščemo.
Artikel obstaja na trgu.

Na vprašanje niste odgovorili: Prosimo za informacijo, kaj točno ste do sedaj prejemali, da lahko artikel poiščemo.

Ker je pri artiklu navedena enota mere kg, se naročnik strinja tudi s predlaganim pakiranjem, v kolikor bo cena preračunana na enoto mere.

- čokoladni namaz 100 g Čokoladni namaz v 100g pakiranju ne obstaja. Lahko mogoče ponudimo 160g pakiranje? Drugače od manjših pa so na voljo zgolj porcijska pakiranja do 40g. Prosimo za informacijo, kaj vam ponudimo. V nasprotnem ponudbe žal ne moremo oddati.
Naročnik želi artikle v gramaturi, navedeni v predračunu, upoštevajoč dovoljeno odstopanje v gramaturi.
Kot smo navedli - artikel v 100g pakiranju ne obstaja. Prosimo za informacijo, kaj točno ste do sedaj prejemali, da lahko artikel poiščemo.
Naročnik želi artikle v gramaturi, navedeni v predračunu, upoštevajoč dovoljeno odstopanje v gramaturi, saj artikel obstaja na trgu.

Na vprašanje niste odgovorili: Prosimo za informacijo, kaj točno ste do sedaj prejemali, da lahko artikel poiščemo.

Naročnik ponovno odgovarja, da artikel obstaja na trgu, zato želi artikle v gramaturi, navedeni v predračunu, upoštevajoč dovoljeno odstopanje v gramaturi. Blagovne znamke izdelka ne bo navajal, saj je to v nasprotju s 6. odstavkom 68. člena ZJN - 3.

- koriander 1/1 Ali lahko ponudimo artikel v 406g pakiranju, ki ga preračunamo na vašo zahtevano EM? V nasprotnem ponudbe žal ne moremo oddati.

Ker je pri artiklu navedena enota mere kg, se naročnik strinja tudi s predlaganim pakiranjem, v kolikor bo cena preračunana na enoto mere.

- čili celi suhi 100 g Ali lahko ponudimo artikel v 36g pakiranju, ki ga preračunamo na vašo zahtevano EM? V nasprotnem ponudbe žal ne moremo oddati.

Naročnik izdelek umika iz predračuna.

- kumina mleta 300 g Ali lahko ponudimo artikel v 450g pakiranju, ki ga preračunamo na vašo zahtevano EM? V nasprotnem ponudbe žal ne moremo oddati.
175. kumina cela 300 g Ali lahko ponudimo artikel v 600g pakiranju, ki ga preračunamo na vašo zahtevano EM? V nasprotnem ponudbe žal ne moremo oddati.
176. janež celi 300 g Ali lahko ponudimo artikel v 1kg pakiranju, ki ga preračunamo na vašo zahtevano EM? V nasprotnem ponudbe žal ne moremo oddati.
Naročnik želi artikle v gramaturi, navedeni v predračunu, upoštevajoč dovoljeno odstopanje v gramaturi.
Kot smo navedli - artikli v zahtevanem pakiranju / odstopanju ne obstaja. Prosimo za informacijo, kaj točno ste do sedaj prejemali, da lahko artikle poiščemo.
184. origano 300 g Ali lahko ponudimo artikel v 140g - 170g pakiranju, ki ga preračunamo na vašo zahtevano EM? V nasprotnem ponudbe žal ne moremo oddati.
Naročnik želi artikle v gramaturi, navedeni v predračunu, upoštevajoč dovoljeno odstopanje v gramaturi.
Kot smo navedli - artikli v zahtevanem pakiranju / odstopanju ne obstaja. Prosimo za informacijo, kaj točno ste do sedaj prejemali, da lahko artikle poiščemo.
191. timijan 300 g Ali lahko ponudimo artikel v 450g pakiranju, ki ga preračunamo na vašo zahtevano EM? V nasprotnem ponudbe žal ne moremo oddati.
Naročnik želi artikel v gramaturi, navedeni v predračunu, upoštevajoč dovoljeno odstopanje v gramaturi.
Kot smo navedli - artikli v zahtevanem pakiranju / odstopanju ne obstaja. Prosimo za informacijo, kaj točno ste do sedaj prejemali, da lahko artikle poiščemo.
Naročnik želi artikle v gramaturi, navedeni v predračunu, upoštevajoč dovoljeno odstopanje v gramaturi.
Naročnik je artikle v predračun uvrstil na osnovi potreb končnih uporabnikov - zavodov za prestajanje kazni zapora in prevzgoji dom, upoštevajoč tudi dobavljivost izdelkov na širšem trgu, ne samo najbolj prodajane artikle posameznih ponudnikov.

Odgovora na vprašanje nismo prejeli. Prosimo za informacijo, kaj točno ste do sedaj prejemali, da lahko artikle poiščemo.

Naročnik ponovno odgovarja na že odgovorjena vprašanja, da artikel obstaja na trgu, zato naročnik želi artikel v gramaturi, navedeni v predračunu, upoštevajoč dovoljeno odstopanje v gramaturi. Blagovne znamke izdelka ne bo navajal, saj je to v nasprotju s 6. odstavkom 68. člena ZJN - 3.

lep pozdrav,
Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcijDatum objave: 13.03.2023   10:05
VPRAŠANJE
Spoštovani, prosimo za dodatno informacijo za Sklop 3, 4, 5, 6 in 7:
OSTALO MESO
38. jagnjetina - Ali je s kostmi?
Hvala za odgovor.

ODGOVOR

Cenjeni ponudnik,
jagnjetina je s kostmi.

lep pozdrav,
Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij


Datum objave: 13.03.2023   10:23
VPRAŠANJE
Spoštovani,
vsa vprašanja, ki smo jih ponudniki izpostavljali, nismo izpostavljali zato, ker nismo imeli kaj drugega za delati, pač pa zaradi tega, ker popis artiklov in zahtevane EM niso v skladu z artikli, ki so trenutno na voljo.
Zavedati se je potrebno, da sta coronska in vojna kriza naredile svoje na asortimanu artiklov. Veliko proizvajalcev so si racionalizirali in optimizirali proizvodnje - iz tega sledi, da je veliko artiklov po novem ukinjenih.

Zato še 1x apeliramo, da razmislite ter dovolite večja odstopanja, saj se ponudniki žal ne bomo mogli prijaviti na splope in tudi žal ne boste prejeli nobene ponudbe.
Predlagamo, da preverite artikle, ki ste jih prejemali do sedaj.

Lep pozdrav.

ODGOVOR

Cenjeni ponudnik,
naročnik je upošteval predloge potencialnih ponudnikov, zato je tudi objavil popravek s spremembami in ažurno odgovarjal na vprašanja s dodatnimi pojasnili.
Izdelki v predračunu so navedeni glede na podane potrebe končnih uporabnikov - zavodov za prestajanje kazni zapora in prevzgojnega doma.

Naročnik ni pristojen za komentiranje delovnih nalog pri potencialnih ponudnikih.

lep pozdrav,
Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij