Dosje javnega naročila 000531/2023
Naročnik: ELEKTRO PRIMORSKA podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Erjavčeva ulica 22, 5000 Nova Gorica
Blago: Merilno komunikacijska oprema
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN000531/2023-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 02.02.2023
JN000531/2023-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.03.2023
Zahtevek za revizijo

    JN000531/2023-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
ELEKTRO PRIMORSKA podjetje za distribucijo električne energije, d.d.
Erjavčeva ulica 22
5000
SI043
Nova Gorica
Slovenija
javna.narocila@elektro-primorska.si
+386 53396600

Internetni naslovi
https://elektro-primorska.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/470426/Objava.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=22305
I.6 Glavna področja dejavnosti
Električna energija


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Merilno komunikacijska oprema
Referenčna številka dokumenta: 1-B/NMV/2023
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
38550000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Dobava števcev električne energije. Natančnejši opis se nahaja v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za vse sklope
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Števci EE za gospodinjski odjem
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
38552000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI043 - Goriška
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava števcev električne energije. Natančnejši opis se nahaja v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 90
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Števci EE za industrijski odjem
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
38560000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija, SI043 - Goriška
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava števcev električne energije. Natančnejši opis se nahaja v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 120
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
24.02.2023   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 24.02.2023   13:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 17.02.2023   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
02.02.2023   Dodatna pojasnila
Datum objave: 13.02.2023   15:12
VPRAŠANJE
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Zaradi zelo kratkega časa od objave javnega naročila do oddaje ponudbe, Vas prosimo za
podaljšanje roka za oddajo ponudbe za vsaj 14 dni.
V tako kratkem času je nemogoče pripraviti kvalitetno ponudbo, kakršna se zahteva.

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR št.1

Naročnik ne bo podaljšal roka oddaje ponudb, saj meni, da lahko potencialni ponudniki pripravijo kvalitetno ponudbo v postavljenem roku za oddajo ponudb. Razpis namreč ne predvideva nekih »posebnih zahtev«, za katere bi ponudnik potreboval več časa za pripravo kvalitetne ponudbe.
Datum objave: 13.02.2023   15:13
VPRAŠANJE
Spoštovani,

V dokumentu "Tehnične zahteve za MKO" se v točki 2.2. Števci električne energije s sledečo
konfiguracijo, med drugim zahteva tudi:
- pomožno zunanje napajanje števca z napetostjo 100-240VAC.
Taka zahteva ni običajna za števce razreda točnosti : 1 delovna energija; 2,0 jalova energija,
ker merilna mesta za ta razred števca običajno niso opremljena s pomožnim virom
napajanja.
Glede na to, da so števci zaradi te zahteve dražji, sprašujemo ali je mogoče prišlo do napake
v razpisni dokumentaciji.

Lep pozdrav

ODGOVOR št. 2
V dokumentu "Tehnične zahteve za MKO" se v točki 2.2. ,,Števci električne energije (razred 1) s sledečo konfiguracijo'' odstrani zahtevo po pomožnem zunanjem napajanje števca z napetostjo 100-240VAC


Datum objave: 16.02.2023   14:49
Naročnik umika zahtevo po predložitvi referenc za SKLOP 2 v točki 2.10.10. iz razpisne dokumentacije.

Datum objave: 16.02.2023   14:51
VPRAŠANJE
Spoštovani,

V razpisni dokumentaciji za MKN BT jan 2023 se v točki "2.10 Dokumenti, ki jih je ponudnik dolžan predložiti kot dokazila o sposobnosti" med drugim zahtevajo tudi reference za ponujeno blago.
Ta zahteva je za nekatere postavke celo višja od razpisanih količin blaga.
Glede na to, da so običajno zahtevane referenčne količine sorazmerne (največ 50%) z razpisanimi, Vas prosimo, da to zahtevo ali umaknete, ali pa prilagodite zahtevane količine.

Lep pozdrav

ODGOVOR št. 3

Naročnik umika zahtevo po predložitvi referenc za SKLOP 2 v točki 2.10.10. iz razpisne dokumentacije.