Dosje javnega naročila 000781/2023
Naročnik: Slovenske železnice - Infrastruktura, družba za upravljanje in vzdrževanje železniške infrastrukture ter vodenje železniškega prometa, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana
Blago: Nabava osebne varovalne opreme
ZJN-3: Odprti postopek

JN000781/2023-E01 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 14.02.2023
JN000781/2023-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 23.02.2023
JN000781/2023-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 25.05.2023
Zahtevek za revizijo

    JN000781/2023-E01 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL) 2023/S 033-095529
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Naročnik

Direktiva 2014/25/EU
I.1 Ime in naslovi
Slovenske železnice - Infrastruktura, družba za upravljanje in vzdrževanje železniške infrastrukture ter vodenje železniškega prometa, d.o.o.
Kolodvorska ulica 11
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Andreja Zabukošek
andreja.zabukosek@slo-zeleznice.si
+386 12914632

Internetni naslovi
https://infrastruktura.sz.si/
https://infrastruktura.sz.si/
I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/470969/Razpisna_dokumentacija.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=22527
na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
Železniški promet


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nabava osebne varovalne opreme
Referenčna številka dokumenta: JN-22527
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
18000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Nabava osebne varovalne opreme
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 2.534.124,34 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: SEZONSKA OBLAČILA
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
18000000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Nabava osebne varovalne opreme
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 743.577,11 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: LETNA OBLAČILA
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
18000000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Nabava osebne varovalne opreme
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 1.273.301,51 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: ROKAVICE
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
18000000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Nabava osebne varovalne opreme
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 158.301,23 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: ČEVLJI Z ZAŠČITNO KAPICO
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
18000000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Nabava osebne varovalne opreme
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 358.944,49 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.4 Objektivna pravila in merila za sodelovanje


III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.1.6 Finančna zavarovanja


III.1.7 Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki jih urejajo


III.1.8 Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano


III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
24.03.2023   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 5 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 24.03.2023   10:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 09.03.2023   09:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Slovenske železnice - Infrastruktura, družba za upravljanje in vzdrževanje železniške infrastrukture ter vodenje železniškega prometa, d.o.o.
Kolodvorska ulica 11
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
10.02.2023   Dodatna pojasnila
Datum objave: 22.02.2023   08:14
VPRAŠANJE
pozdravljeni,

SKLOP 3: ROKAVICE
ali je dolžina rokavice (rokavice kratke usnjene in dolge) merjena od prstov do zapestja ali mora biti manšeta dolga 25 oz.36cm ?


za odgovor se vnaprej zahvaljujemo.

lp

ODGOVOR
Dolžina rokavice je merjena od prstov.Datum objave: 22.02.2023   08:19
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
SKLOP 4: ČEVLJI Z ZAŠČITNO KAPICO
v opisu imate navedeno, da podplat mora biti iz mešanice gume in Pu. Na trgu obstaja cca 5 modelov, ki imajo to mešanico čevlja. Na primer opis je napisan na čevlje Base Protection model K-Road. Glede na manjšo ponudb, čevljev na trgu vas prosimo, da dovolite podplat dvoslojni ali večslojni poliuretan. Zakaj? Poliuretan dosega enake specifikacije in standarde kot čevlji z guma podplatom. Prednost poliuretan podplata je tudi manjša teža samega čevlja, večja udobnost podplata.

Prosim za odobritev, da vam lahko ponudimo PU podplat (dvoslojni ali večslojni).


hvala in lp

ODGOVOR
Pozdravljeni,

Naročnik ne bo spreminjal razpisne dokumentacije.

Lep pozdrav.Datum objave: 22.02.2023   08:20
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

je možen ogled vzorcev?

Hvala

ODGOVOR
Pozdravljeni,
ogled vzorcev ni možen.Datum objave: 22.02.2023   08:21
VPRAŠANJE
pozdravljeni,

SKLOP 4: ČEVLJI Z ZAŠČITNO KAPICO
prosim, če izložite potrebo po aluminijasti kapici in dovolite, da se vam ponudi tudi čevelj s kompozitno kapico. Namreč v vseh pogledih je kompozitna kapica enaka ali celo boljša kot aluminijasta. Prvič prenese enako obremenitev Newton, kot aluminijasta, je v zimskih časih bolj "topla" itd...


hvala za odgovor

ODGOVOR
Pozdravljeni,
Za pozicijo 5.01 sklopa 4 se pri ZAŠČITNA KAPICA dovoljuje: »Lahka zaščitna kapica, ki ne moti uporabnika pri delu«.Datum objave: 22.02.2023   08:22
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Naročnik v RD zahteva tudi priložen ESPD obrazec, ki pa ga v mapi med objavljeno dokumentacijo na portalu JN ni. Prosimo naročnika, da objavi obrazec ESPD.

Hvala, S spoštovanjem.

ODGOVOR
Pozdravljeni,
Naročnik bo objavil ESPD.Datum objave: 22.02.2023   08:23
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Naročnik zahteva priložene reference za sklope na katere se prijavlja. Ne razumemo pa zakaj naročnik zahteva, da morajo biti nabave naročnikom z vek kot 250 zaposlenim?! Dobave osebne varovalne opreme so v obdobju 3 let, v višinah, ki jih zahteva naročnik, mogoče tudi podjetjem z manj kot 250 zaposlenimi. Naročnik SŽ, prav tako ne bo naenkrat naročil vseh predvidenih količin v obdobju trajanja tega JN.

Naročnika prosimo, da pogoj najmanj 250 zaposlenih izbriše. Prav tako naročnika prosimo, da dovoli kot ustrezno referenco, dobave več naročnikom in da se lahko reference seštevajo.

S spoštovanjem.

ODGOVOR
Pozdravljeni,
Naročnik ne bo spreminjal referenčnih zahtev iz razpisne dokumentacije, referenčne zahteve so določene v skladu z načelom sorazmernosti - upoštevajoč predmet tega javnega naročila in naročnika tega javnega naročila, izpolnjevanje zahtevanih referenčnih zahtev izkazuje takšno stopnjo ponudnikove sposobnosti za izvedbo naročila, ki je sorazmerna s kompleksnostjo predmeta.
Datum objave: 22.02.2023   08:24
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Naročnik je v RD - Tehnične zahteve za vse sklope navedel, da mora biti vsa dokumentacija v slovenskem jeziku. Angleški jezik je uraden jezik v EU in na podlagi navedenega prosimo naročnika, da dovoli izjave o skladnosti, certifikate, tehnične liste za tkanine tudi v angleškem jeziku. Izbrani ponudnik pa lahko potem kasneje priloži vse navedeno tudi predvedeno v slovenski jezik.

Ali morajo biti na vzorcih nameščeni tudi logotipi?

S spoštovanjem.

ODGOVOR
Pozdravljeni,

Prvi odstavek:
Določbe v razpisni dokumentaciji glede jezika so skladne z ZJN-3, naročnik ne bo spreminjal razpisne dokumentacije.


Drugi odstavek:
Na vzorcih ni potrebno namestiti logotipov.

Datum objave: 22.02.2023   08:25
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Prosimo za info, če je podatek o obdobju za reference pravilen in sicer med 13.02.2020 do 14.02.2023.

Hvala

ODGOVOR
Pozdravljeni,

Naveden podatek o obdobju za reference je pravilen.Datum objave: 22.02.2023   08:26
VPRAŠANJE
Spoštovani naročnik,

Rokavice 3.03. so opisane kot zimske, zato za njih velja tudi standard EN511:2006 za zaščito pred mrazom (konvekcijskemu in kontaktnemu mrazu) in dodajte ocene rizikov v opis.
Rokavice zimske kot ostale so po namenu delovne zato naročnika prosimo, da dopusti možnost ponudbe tudi druge barve, ki se uporablja pri proizvodnji usnja namenjenega izdelavi delovnih rokavic največkrat so to rjavi in rumeni barvni odtenki.

Hvala in lp


ODGOVOR
Pozdravljeni,
Za zaščito pred mrazom niso podane dodatne zahteve.
Barva je takšna kot je napisano v razpisni dokumentaciji.
Datum objave: 22.02.2023   08:27
VPRAŠANJE
SKLOP ČEVLJI

Predvidevamo, da naročnik ne razpolaga z vzorci čevljev logično pa je da se opisi čevljev nanašajo na podlagi določenih izbranih modelov, zato vas prosimo, da za vsak artikel navedete primerjalni art. čevlja ( kot npr. Elten Madoxx ali Haix Air power itd.)

lp

ODGOVOR
Pozdravljeni,
Naročnik ne bo spreminjal razpisne dokumentacije.
Datum objave: 07.03.2023   09:14
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Se lahko naloži ESPD dokument, ker ga v razpisni mapi ZIP dokumentacije ni.

Hvala.


ODGOVOR
ESPD je že naložen na portalu javnih naročil, in sicer: popravek JN000781/2023-K01 z dne 23.02.2023.
Lep pozdrav.
Datum objave: 07.03.2023   09:16
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

je možen ogled vzorcev?

Hvala

ODGOVOR
Ogled vzorcev ni možen.
Lep pozdrav.Datum objave: 07.03.2023   09:16
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Naročnik zahteva, da so ponudbene cene ves čas trajanja izvedbe naročila fiksne in nespremenljive. V današnjih časih takšno zahtevo težko zagotovi kdorkoli. Ker gre za večletno pogodbo, prosimo naročnika, da v izvedbeno pogodbo uvrsti tudi člen, v katerem je opredeljena možnost uskladitve cen npr. po enem letu.

S spoštovanjem.

ODGOVOR
Naročnik ne bo spreminjal razpisne dokumentacije. Ponudbene cene ves čas trajanja izvedbe naročila so fiksne in nespremenljive.
Lep pozdrav.
Datum objave: 07.03.2023   09:17
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Sklop Čevlji 5.03

Razumemo, da se zahteva za vrhnji del naravno usnje, ne razumemo pa zakaj le obdelava "semiš"
Prosimo za pojasnilo oziroma pričakujemo, da bo naročnik zahtevo dopolnil tudi z ostalimi obdelavami naravnega usnja (gladko usnje, nubuk usnje)
Izdelek iz gladkega ali nubuk usnja ima v primerjavi s semiš usnjem celo boljše lastnosti.

ODGOVOR
Odgovor:
Naročnik ne bo spreminjal razpisne dokumentacije.
Lep pozdrav.Datum objave: 13.03.2023   12:23
VPRAŠANJE
Spoštovani,
glede na globalni trend pomanjkanja osnovnih materialov, proizvodov ter surovin prihaja posledično do velikih zamikov pri dobavi le-teh. Ker so dobavni roki za osnovne in pomožne materiale, še posebej za specialne materiale, ki so opredeljeni v razpisni dokumentaciji dolgi tudi več kot 60 dni, prosimo, da spremenite rok dobave na vsaj 60 dni od dneva prejetega naročila.

S spoštovanjem.


ODGOVOR
Naročnik ne bo spreminjal rokov dobav.

Lep pozdrav.
Datum objave: 13.03.2023   12:24
VPRAŠANJE
Spoštovani,

1. Ali se lahko ponudi spremembe pri jakni modra 1.02A sklop 1. Ponudili bi jakno brez notranjega žepa ter brez pokrivnega traku pri zadrgi za zapenjanje. Spremembe ne vplivajo na udobnost jakne ali na samo varnost uporabnika pri delu. Vse ostale tehnične zahteve naročnika bi ostale nespremenjene.

2. Ali se lahko ponudi spremembe pri dežni obleki - dežna jakna visoko vidna 1.03A sklop 1 ter 1.03B. dežna obleka - hlače dežne visoko vidne z naramnicami. Spremembe se nanašajo na težo materiala dežne obleke in sicer bi ponudili jakno in hlače s težo 240g/m². Vse ostale tehnične lastnosti bi ostale nespremenjene.

3. Ali se lahko ponudi spremembe pri dežni obleki 1.03B. dežna obleka - hlače dežne visoko vidne z naramnicami. Spremembe se nanašajo na visokovidni razred in sicer bi ponudili hlače z visokovidnim razredom 1 po standardu EN 20471. Vse ostale tehnične lastnosti bi ostale nespremenjene.

Hvala in lepo pozdravljeni.


ODGOVOR
1. Naročnik ne bo spreminjal razpisne dokumentacije.

2. Naročnik ne bo spreminjal razpisne dokumentacije.

3. Naročnik ne bo spreminjal razpisne dokumentacije.

Lep pozdrav.
Datum objave: 13.03.2023   12:24
VPRAŠANJE

Spoštovani naročnik,

Seznanili smo se z vprašanji potencialnih ponudnikov in odgovori naročnika katerih večina se glasi "naročnik nebo spreminjal razpisne dokumentacije"
Izjema je primer potencialnega ponudnika, kateremu je naročnik ugodil in dopolnil razpisno dokumentacijo na podlagi ponudnikove razlage, da je kompozitna kapica v zimskih časih bolj "topla"
Drugi primer, predlaga se dopolnitev vrhnjega dela v poz.5.03, da je poleg semiš usnja dopustno tudi gladko naravno in nubuk usnje, temu predlogu ponudnika naročnik ni ugodil..!?
Razlog zavrnitve, nam ni znan saj je naročnik ponovno uporabil standardni največkrat uporabljeni odgovor "naročnik nebo spreminjal razpisne dokumentacije"


V upanju, da naročnik nebo ponovno uporabil odgovora "naročnik nebo spreminjal razpisne dokumentacije" izpostavljamo težo sandala saj jo je naročnik določil zelo nizko pri začetnih 910 g z dopustnim odstopanjem +/- 5% ali (45,5 g) kar pomeni max. dovoljeno težo artikla je 955,5 g, Zahtevano težo, ki jo za ta art. določil naročnik dosegajo sandali izdelani iz tekstilnega zgornjega dela (microfibra, softshel ali podobno) in podplatom, ki ne vsebuje gume.
Če je naročnik pri določitvi teže izhajal iz podatkov že vnaprej izbranega modela blagovne znamke BASE kot je ugotovil naš predhodnik menimo, da se to lahko smatra kot preferiranje blagovne znamke z določenim ciljem.
Od naročnika pričakujemo realno določitev teže najbolje na podlagi povprečja 10 različnih modelov sandalov na tak način lahko naročnik demantira navedeni sum preferiranja blagovne znamke ali ponudnika oziroma pojasni kako je določil težo..

lp


ODGOVOR
Tehnična zahteva za 5.03 SANDAL DELOVNI Z ZAŠČITNO KAPICO: »Maksimalna dovoljena masa čevljev pri velikosti 42 je 910 g (+/- 5%) na par.« se spremeni tako, da se glasi: »Maksimalna dovoljena masa čevljev pri velikosti 42 je 1000 g (+/- 5%) na par.«

Lep pozdrav.