Dosje javnega naročila 000839/2023
Naročnik: Kočevski les, družba za lesno proizvodnjo, d.o.o., Trata XIV 6A, 1330 Kočevje
Storitve: Sečnja in spravilo na območju gozdov v lasti občine Kočevje 2023-2025
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 520.000,00 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN000839/2023-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 16.02.2023
JN000839/2023-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.04.2023
JN000839/2023-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 05.06.2023
JN000839/2023-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 06.06.2023
Zahtevek za revizijo

    JN000839/2023-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2023/S 035-104198

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
Kočevski les, družba za lesno proizvodnjo, d.o.o.
Trata XIV 6A
1330
SI
Kočevje
Slovenija
Aleš Marolt, Aleš Marolt
ales.marolt@kocevski-les.si
+386 41413545

Internetni naslovi
http://www.kocevski-les.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/471110/Kocevski_les_Secnja_in_spravilo_pridrzano.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=22566
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Javno podjetje
I.5 Glavna področja dejavnosti
Okolje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Sečnja in spravilo na območju gozdov v lasti občine Kočevje 2023-2025
Referenčna številka dokumenta: JN 3/2023
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
77211400
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Sečnja in spravilo na območju gozdov v lasti občine Kočevje 2023-2025
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 520.000,00 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
77211400
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija, SI037 - Jugovzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Območje Občine Kočevje
II.2.4 Opis javnega naročila
Sečnja in spravilo na območju gozdov v lasti občine Kočevje 2023-2025
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 400.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
kot v razpisni dokumentaciji
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Javno naročilo predstavlja pridržano javno naročilo v smislu 31. člena ZJN-3. V postopku javnega naročanja sodelujejo lahko le invalidska podjetja in zaposlitveni centri, kot jih določa zakon, ki ureja zaposlitveno rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov, ter socialna podjetja in podjetja s socialno vsebino, kot jih določa zakon, ki ureja socialno podjetništvo. Gospodarski subjekt, ki izpolnjuje pogoje lahko odda del javnega naročila v podizvajanje le invalidskim podjetjem in zaposlitvenim centrom, kot jih določa zakon, ki ureja zaposlitveno rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov, ter socialnim podjetjem ter podjetjem s socialno vsebino, kot jih določa zakon, ki ureja socialno podjetništvo.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
Naročilo je pridržano za invalidska podjetja in gospodarske subjekte, katerih cilj je družbeno in poklicno vključevanje invalidnih ali prikrajšanih oseb.
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Kot v razpisni dokumentaciji

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti.
Predlagano največje število udeležencev v okvirnem sporazumu: 2
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
24.03.2023   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 24.03.2023   13:00
Kraj: elektronsko v sistemu eJN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 19.03.2023   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Kočevski les, družba za lesno proizvodnjo, d.o.o.
Trata XIV 6A
1330
Kočevje
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
13.02.2023