Dosje javnega naročila 000833/2023
Naročnik: Slovenske železnice - Infrastruktura, družba za upravljanje in vzdrževanje železniške infrastrukture ter vodenje železniškega prometa, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana
Storitve: Zamenjava III. in I. drčne zavore komplet s spodnjim ustrojem
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 1.603.735,14 EUR

JN000833/2023-E01 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 16.02.2023
JN000833/2023-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.05.2023
JN000833/2023-F01 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL), objavljeno dne 29.06.2023
JN000833/2023-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 30.06.2023
Zahtevek za revizijo

    JN000833/2023-E01 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL) 2023/S 035-102559
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Naročnik

Direktiva 2014/25/EU
I.1 Ime in naslovi
Slovenske železnice - Infrastruktura, družba za upravljanje in vzdrževanje železniške infrastrukture ter vodenje železniškega prometa, d.o.o.
Kolodvorska ulica 11
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
sandi.mesaric@slo-zeleznice.si
+386 12914532

Internetni naslovi
http://www.slo-zeleznice.si/sl/infrastruktura

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/471176/Zamenjava_III_in_I_drcne_zavore_komplet_s_spodnjim_ustrojem.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=22585
I.6 Glavna področja dejavnosti
Železniški promet


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Zamenjava III. in I. drčne zavore komplet s spodnjim ustrojem
Referenčna številka dokumenta: JN-22585
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50220000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Zamenjava III. in I. drčne zavore komplet s spodnjim ustrojem
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Zamenjava III. drčne zavore komplet s spodnjim ustrojem
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50220000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Zamenjava III. drčne zavore komplet s spodnjim ustrojem
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 7
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Zamenjava I. drčne zavore komplet s spodnjim ustrojem
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50220000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Zamenjava I. drčne zavore komplet s spodnjim ustrojem
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 18
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.4 Objektivna pravila in merila za sodelovanje


III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.1.6 Finančna zavarovanja


III.1.7 Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki jih urejajo


III.1.8 Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano


III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
21.03.2023   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 21.03.2023   13:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 10.03.2023   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Slovenske železnice - Infrastruktura, družba za upravljanje in vzdrževanje železniške infrastrukture ter vodenje železniškega prometa, d.o.o.
Kolodvorska ulica 11
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
13.02.2023   Dodatna pojasnila
Datum objave: 15.03.2023   11:01
VPRAŠANJE
Spoštovani, smo ponudnik iz tujine in vas zaradi tega nastalih potreb po prevajanju razpisne/ponudbene dokumentacije prosimo za podaljšanje roka za oddajo ponudbe in postavljanje vprašanj kot tudi možnost ogleda PID dokumentacije za 30 dni. Hvala za razumevanje.

ODGOVOR
Spoštovani,

naročnik ne bo podaljšal roka za oddajo ponudb, rok je določen skladno z določbami ZJN-3.

Lep pozdrav
Datum objave: 15.03.2023   11:15
VPRAŠANJE
Spoštovani, v razpisnih pogojih ste postavili zahtevo po predložitvi referenc:izvedel vsaj eno primerljivo storitev zamenjave drčne zavore, kot je predmet sklopa 1 tega javnega naročila, na območju ranžirne postaje Ljubljana - Zalog. Glede na znano število "drč" v Sloveniji ta pogoj izpolnjuje samo eno podjetje. Prosimo, da potrdite, da so za naročnika sprejemnljive tudi reference s področja EU.

ODGOVOR
Spoštovani,

ponudnik mora zagotoviti izpolnjevanje pogojev za posamezne elemente za vgradnjo na Slovenskih Železnicah kot na primer: tolčenec, železniški pragovi ipd te pogoje izpolnjuje več podjetij in ne eno. Podobno velja za ostali material.

V razpisni dokumentaciji je navedeno:
Ponudnik lahko navede isto referenco za oba sklopa, v kolikor zadevna referenca izpolnjuje vse zgornje zahteve, torej:
- referenca je primerljiva zamenjavi drčne zavore tako sklopa 1 kot sklopa 2 tega javnega naročila,
- referenca je iz obdobja petih letih pred dnevom objave tega javnega naročila,
- izvedena je bila na območju ranžirne postaje Ljubljana - Zalog.

Konfiguracija kompletne drče v Zalogu, katere del celote je tudi tirna zavora, je po našem vedenju unikat. V kolikor ponudnik predloži referenco za isti tip drčne naprave kot je predmet sklopa 1 oz. 2 (naklon klančine, dolžina tirnih zavor z enakim zavornim učinkom, upoštevanje krivin pri izračunih za proste dolžine tirov, itd) se za del referenčne zahteve: alinejo - izvedena je bila na območju ranžirne postaje Ljubljana - Zalog, dopušča tudi, da je bila izvedena na območju EU.

Lep pozdrav


Datum objave: 15.03.2023   11:17
VPRAŠANJE
Spoštovani, v razpisnih pogojih ste postavili zahtevo da mora imeti ves material dovoljenje za vgradnjo na Javni železniški infrastrukturi. Glede na znano število "drč" v Sloveniji ta pogoj izpolnjuje samo eno podjetje. kot nam je znano, proizvajalec drčnih zavor več ne proizvaja identičnih zavornih sistemov kot so vgrajeni na drči v Zalogu. Prosimo, da potrdite, da so za naročnika sprejemljive tudi reference in dovoljenja za vgradnjo s področja EU.

ODGOVOR
Spoštovani,

ponudnik mora zagotoviti izpolnjevanje pogojev za posamezne elemente za vgradnjo na Slovenskih Železnicah kot na primer: tolčenec, železniški pragovi ipd te pogoje izpolnjuje več podjetij in ne eno. Podobno velja za ostali material.

V razpisni dokumentaciji je navedeno:
Ponudnik lahko navede isto referenco za oba sklopa, v kolikor zadevna referenca izpolnjuje vse zgornje zahteve, torej:
- referenca je primerljiva zamenjavi drčne zavore tako sklopa 1 kot sklopa 2 tega javnega naročila,
- referenca je iz obdobja petih letih pred dnevom objave tega javnega naročila,
- izvedena je bila na območju ranžirne postaje Ljubljana - Zalog.

Konfiguracija kompletne drče v Zalogu, katere del celote je tudi tirna zavora, je po našem vedenju unikat. V kolikor ponudnik predloži referenco za isti tip drčne naprave kot je predmet sklopa 1 oz. 2 (naklon klančine, dolžina tirnih zavor z enakim zavornim učinkom, upoštevanje krivin pri izračunih za proste dolžine tirov, itd) se za del referenčne zahteve: alinejo - izvedena je bila na območju ranžirne postaje Ljubljana - Zalog, dopušča tudi, da je bila izvedena na območju EU.

Lep pozdravDatum objave: 15.03.2023   11:19
VPRAŠANJE
Spoštovani, v razpisnih pogojih navajate: Naročnik bo ponudnikom omogočil ogled lokacije predmeta naročila ter vpogled v tehnično dokumentacijo, PID S9 - 4904 dokumentacijo, in sicer vsak delovnik v času od 8.00 do 13.00 ure ob predhodni najavi. Prosimo, da na portalu javnih naročil objavite tehnične zahteve in parametre (maksimalni nivo hrupa ob zaviranju) za ponujeno zavorno opremo in podatke o krmilnem/kontrolnem sistemu, na katerega se bosta novi zavori vgradili, saj boste samo na ta način zagotovili možnost prejema konkurenčnih ponudb.

ODGOVOR
Spoštovani,

v razpisni dokumentaciji je natančno pojasnjeno na kakšen način in kdaj je ponudnikom omogočen ogled lokacije predmeta naročila ter vpogled v tehnično dokumentacijo, PID S9 - 4904 dokumentacijo. Navedeno je skladno z ZJN-3, saj zadevne dokumentacije naročnik zaradi njene oblike ne more objaviti na Portalu JN. Podatki o krmilnem/kontrolnem delu in podobno niso potrebni za izdelavo ponudbe, saj gre za menjavo enega sklopa naprave, ki predstavlja sestavni del celote in ga ni moč spreminjati.

Lep pozdravDatum objave: 15.03.2023   11:21
VPRAŠANJE
Spoštovani, Splošno znano je, da sedanje zavore ne odgovarjajo veljavni zakonodaji glede emisije hrupa. Zakaj naročnik ponovno zahteva dobavo enakih zavor? V kolikor ima naročnik izredno dovoljenje ministrstva, prosimo da le tega predloži, da bodo mejne vrednosti hrupa poznane.

ODGOVOR
Spoštovani,

na področju tirnih zavor so nameščene protihrupne ograje.

Lep pozdravDatum objave: 15.03.2023   11:23
VPRAŠANJE
Spoštovani, Trenutno vgrajene zavore proizvajalca Saxby se že nekaj desetletji ne proizvaja več. Druge zavore nimajo dovoljenja za vgradnjo v Sloveniji. Zakaj naročnik ne dovoljuje vgradnjo sodobnih zavor?

ODGOVOR
Spoštovani,

naročnik dovoljuje skladno z zakonodajo tudi vgradnjo drugih drčnih sistemov. Trenutno pa se izvaja razpis za vzdrževalna dela na obstoječi napravi in vgradnja sodobnejših sistemov drčnih naprav ni predmet tega razpisa.

Lep pozdrav

Datum objave: 15.03.2023   11:25
VPRAŠANJE
Spoštovani, Trenutni pristop naročnika je iz ekonomskega vidika popolnoma nesmiseln. Trenutno stanje je, da ima ranžirna postaja Zalog zastarelo krmilno, hidravlično in zavorno tehniko. Predlagamo naročniku, da ponovno razmisli o smiselnosti vgradnje zavor. Saj bo moral le te v doglednem času ponovno zamenjati, v kolikor v prihodnosti resno načrtuje prepotrebno modernizacijo ranžirne postaje Zalog. Predlagamo naročniku, da ustavi investicijo in resno pristopi k reševanju težav (okolje, tehnološko,) ranžirne postaje Zalog.

ODGOVOR
Spoštovani,

zamenjava tirnih zavor spada pod vzdrževalna dela. V kolikor se dela ne bodo izvedla sledi zaprtje zavore, kar pomeni ogromno gospodarsko škodo. Naročnik, kot upravljalec javne železniške infrastrukture, obvešča lastnika o stanju drčnih naprav, kot tudi o vseh ostalih napravah na Slovenskih Železnicah.

Lep pozdrav