Dosje javnega naročila 000835/2023
Naročnik: BANKA SLOVENIJE, Slovenska cesta 35, 1000 Ljubljana
Blago: Dobava in vzdrževanje DWDM optičnega prenosnega sistema
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 377.932,21 EUR

JN000835/2023-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 16.02.2023
JN000835/2023-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 28.04.2023
JN000835/2023-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 27.06.2023
JN000835/2023-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 04.07.2023
Zahtevek za revizijo

    JN000835/2023-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2023/S 035-103534
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
BANKA SLOVENIJE
Slovenska cesta 35
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Primož Simončič, Danilo Kodrin
javna.narocila@bsi.si
+386 14719755/+386 14719505

Internetni naslovi
http://www.bsi.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/471236/Objava_RD.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=22616
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Gospodarske in finančne zadeve


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava in vzdrževanje DWDM optičnega prenosnega sistema
Referenčna številka dokumenta: JN-22616
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30200000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Dobava in vzdrževanje DWDM optičnega prenosnega sistema
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava in vzdrževanje DWDM optičnega prenosnega sistema
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 60
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
28.03.2023   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 28.03.2023   12:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 03.03.2023   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
BANKA SLOVENIJE
Slovenska cesta 35
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
14.02.2023   Dodatna pojasnila
Datum objave: 06.03.2023   07:19
VPRAŠANJE
1.V razpisni dokumentaciji, Tehnične zahteve za DWDM rešitev, str. 16 je zahteva: Storitve 100G po posameznemu sistemu naj bodo razporejene na 2 ločeni linijski kartici.
Prosimo, pojasnite, ali pravilno razumemo da mora vsaka 100g storitev vsakega sistema iti skozi dve ločeni kartici in dveh linijskih vmesnikov? To bi pomenilo, da je potrebno storitve 2x100G za Sistem1 prenesti preko dveh servisnih kartic, od katerih je vsaka opremljena z optičnim linijskim vmesnikom z določenim optičnim kanalom in enako za Sistem2.
2. Prosimo potrdite, da mora ponujeni optični filter omogočati colorless povezljivost.
3. Prosim potrdite, da mora glede na bodočo zahtevo po kasnejši podpori za 800ZR (130 Gbaud) ponujena rešitev omogočati tehnologijo flexgrid?
4. Kakšno orodje za upravljanje je zahtevano? Ali je to NMS (Network management system), EMS (Element management System), Local craft terminal, CLI (Command line interface)?
5. Ali naj bo v primeru zahteve za NMS/EMS ponujen tudi fizični strežnik? V nasprotnem primeru, prosim navedite katero virtualizacijsko okolje mora biti podprto.


ODGOVOR
Odgovori so navedeni pri vsakem vprašanju.

1.V razpisni dokumentaciji, Tehnične zahteve za DWDM rešitev, str. 16 je zahteva: Storitve 100G po posameznemu sistemu naj bodo razporejene na 2 ločeni linijski kartici.
Prosimo, pojasnite, ali pravilno razumemo da mora vsaka 100g storitev vsakega sistema iti skozi dve ločeni kartici in dveh linijskih vmesnikov? To bi pomenilo, da je potrebno storitve
2x100G za Sistem1 prenesti preko dveh servisnih kartic, od katerih je vsaka opremljena z optičnim linijskim vmesnikom z določenim optičnim kanalom in enako za Sistem2.

Odg.:
Drži.

2. Prosimo potrdite, da mora ponujeni optični filter omogočati colorless povezljivost.

Odg.:
Ni nujno, ponuditi je potrebno optični filter ali razdelilnik (splitter) skladno z zahtevami v razpisu.

3. Prosim potrdite, da mora glede na bodočo zahtevo po kasnejši podpori za 800ZR (130 Gbaud) ponujena rešitev omogočati tehnologijo flexgrid?

Odg.:
Flexgrid tehnologija ni zahtevana. Optični filtri ali spliterji naj omogočajo priklop signalov večje pasovne širine (wideband) in priključevanje prihodnjih 800ZR (120 Gbaud) linijskih vmesnikov.

4. Kakšno orodje za upravljanje je zahtevano? Ali je to NMS (Network management system), EMS (Element management System), Local craft terminal, CLI (Command line interface)?

Odg.:
Zahtevana sta EMS (grafični web vmesnik) in CLI.

5. Ali naj bo v primeru zahteve za NMS/EMS ponujen tudi fizični strežnik? V nasprotnem primeru, prosim navedite katero virtualizacijsko okolje mora biti podprto.

Odg.:
Strežnika ni potrebno ponuditi, ker ne bomo uporabljali NMS. Za EMS je pričakovano da deluje preko web vmesnika.

Datum objave: 06.03.2023   09:27
VPRAŠANJE
V razpisni dokumentaciji nismo zasledili podrobneje specificiranih storitev implementacije. Da pri pripravi ponudbe zajamemo vse pričakovano, prosimo za bolj podrobno opredelitev storitev implementacije.ODGOVOR
V okviru implementacije mora ponudnik zagotoviti:
Instalacijo in konfiguracijo novega DWDM sistema in sistema za nadzor optičnih vlaken,
Izvesti prevzemno testiranje,
Izvesti testiranje uporabniških storitev in preklopnih mehanizmov z BER testerjem,
Prestaviti storitve iz obstoječega sistema na novo DWDM opremo,
Izdelati zaključno dokumentacijo (opis tehnične rešitve in nastavitev opreme),
Izdelati navodila za upravljanje s sistemi za naročnikove administratorje.
Od ponudnika se pričakuje, da opravi tudi vse druge storitve, ki bodo morebiti potrebne za delovanje sistema v produkcijskem okolju.