Dosje javnega naročila 000837/2023
Naročnik: SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA OSPEDALE GENERALE ISOLA, Polje 40, 6310 Izola - Isola
Blago: Dobava, montaža in vzdrževanje opreme za prostore obdukcije
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 79.310,00 EUR

JN000837/2023-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 16.02.2023
JN000837/2023-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 07.03.2023
JN000837/2023-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.03.2023
JN000837/2023-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.04.2023
JN000837/2023-ODL03 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.04.2023
JN000837/2023-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 16.05.2023
JN000837/2023-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 17.05.2023
JN000837/2023-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 17.05.2023
Zahtevek za revizijo

    JN000837/2023-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2023/S 035-101500
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA OSPEDALE GENERALE ISOLA
Polje 40
6310
SI
Izola - Isola
Slovenija
Tea Jelačič
javna.narocila@sb-Izola.si
+386 51280489
+386 56606580

Internetni naslovi
http://www.sb-izola

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/471288/Dokumentacija_v_zvezi_z_oddajo_javnega_narocila.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=22634
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava, montaža in vzdrževanje opreme za prostore obdukcije
Referenčna številka dokumenta: JN 013/RN-23
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Dobava, montaža in vzdrževanje opreme za prostore obdukcije
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Stroj za čiščenje škornjev
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33900000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Splošna bolnišnica Izola, Polje 40, 6310 Izola
II.2.4 Opis javnega naročila
Stroj za čiščenje škornjev
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 45
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in ZJN-3.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Stropni stativ za patologijo z integrirano operacijsko svetilko
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33900000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Splošna bolnišnica Izola, Polje 40, 6310 Izola
II.2.4 Opis javnega naročila
Stropni stativ za patologijo z integrirano operacijsko svetilko
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 45
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in ZJN-3.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: HD kamera za obdukcije
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33900000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Splošna bolnišnica Izola, Polje 40, 6310 Izola
II.2.4 Opis javnega naročila
HD kamera za obdukcije
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 45
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in ZJN-3.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: Dvigalo za trupla
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33900000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Splošna bolnišnica Izola, Polje 40, 6310 Izola
II.2.4 Opis javnega naročila
Dvigalo za trupla
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 45
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in ZJN-3.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: Ostala oprema za prostor obdukcij
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33900000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Splošna bolnišnica Izola, Polje 40, 6310 Izola
II.2.4 Opis javnega naročila
Ostala oprema za prostor obdukcij
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 45
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in ZJN-3.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
17.03.2023   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 17.03.2023   13:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 07.03.2023   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA OSPEDALE GENERALE ISOLA
Polje 40
6310
Izola - Isola
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
14.02.2023   Dodatna pojasnila
Datum objave: 21.02.2023   10:22
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ker bi želeli ponuditi tehnično ustrezne izdelke sprašujemo ali lahko ponudimo reference proizvajalca v EU. Resnost ponudbe pa izkazujemo z uzancami pogojev sodelovanja - obveznosti pogodbe in s šolanim osebjem. S tem si tudi naročnik razširi možnosti konkurenčne ponudbe.

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR: Ponudniki lahko izkažejo izpolnjevanje referenčnih pogojev tudi na predlagan način.
Datum objave: 22.02.2023   10:40
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Dobavni roki so zaradi splošne situacije postali zelo negotovi in so v splošnem daljši kot pred vojno v Ukrajini.
Prosimo, da dovolite predvideni dobavni rok vsaj 90 dni. Hvala za razumevanje.

ODGOVOR: Naročnik podaljšuje dobavni rok oz. rok za izpolnitev vseh pogodbenih obveznosti na največ 90 dni.
Datum objave: 22.02.2023   14:11
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Servisne posege v aparat lahko opravljajo samo od proizvajalca pooblaščene in šolane osebe. Nepooblaščeni dostopi pomenijo prekinitev garancije.
Prosimo, da zahtevo za predajo servisnih navodil in servisnih administrativnih gesel iz 10. člena pogodbe umaknete.
Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR: Naročnikove zahteve ostajajo nespremenjene.
Datum objave: 28.02.2023   13:42
VPRAŠANJE
Spoštovani,

zanima nas ali lahko za sklop 5: HLADILNA KOMORA, ponudimo tehnično ustrezno komoro ampak:

- Dva prekata širine 800 mm za 4 pokojnike s pladnji širine 700 mm.
- En prekat širine 800mm za 3 pokojnike s širino pladnjev 750 mm.

ODGOVOR: Ne, ni skladno z zahtevami in potrebami naročnika. Širina enega prekata mora biti 900mm, velikost prekata za 4 pokojnike pa ne sme biti manjša od 700mm. Poleg tega mora biti zunanja dimenzija komore v skladu z zahtevami naročnika.Datum objave: 01.03.2023   07:53
VPRAŠANJE
Spoštovani,

za sklop 5: 9. ODSESEVANA DISEKCIJSKA MIZA imate zahtevo C. Zahteve v zvezi s povezljivostjo opreme, se ta zahteva nanaša tudi na mizo ali je samo za sklop 3: HD KAMERA ZA OBDUKCIJO in je prišlo do napake?

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR: Ponudniki morajo zagotoviti povezljivost, skladno z zahtevami naročnika le za opremo iz sklopa 3: HD KAMERA ZA OBDUKCIJE.
Datum objave: 03.03.2023   08:20
VPRAŠANJE
Spoštovani,
za sklop 5: 9. ODSESEVANA DISEKCIJSKA MIZA nas zanima ali mora imeti lasten motor za odsesevajanje ali bo priključena na hišno odsesevanje?

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR: Disekcijska miza bo priključena na hišno odsesavanje.
Datum objave: 03.03.2023   08:20
VPRAŠANJE
Spoštovani,
za sklop 5: 8. AVTOPSIJSKA MIZA Z LIJAKOM nas zanima ali mora imeti lasten motor za odsesevajanje ali bo priključena na
hišno odsesevanje?

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR: Avtopsijska miza mora biti priključena na hišno odsesavanje.
Datum objave: 03.03.2023   08:21
VPRAŠANJE
Spoštovani,

za sklop 5: 3. ODSESEVALNA OMARA ZA ARHIVIRANJE PRIMARNIH HISTOLOŠKIH VZORCEV nas zanima ali mora imeti lasten motor za odsesevajanje ali bo priključena na hišno odsesevanje?

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR: Omara mora biti priključena na hišno odsesavanje.
Datum objave: 03.03.2023   10:29
VPRAŠANJE
Pozdravljeni
V razpisnih pogojih za sklop 56 dovoljujete toleranco +/- 1 % kar je nekaterih primerih samo nekaj milimetrov.
Ali je morda dimenzija opreme vezana na projekt
Ali lahko povečate toleranco na +/- 10 % k
Ali je možen ogled prostora postavitve pred potekom roka za postavljanje vprašanj

Hvala za odgovor

VPRAŠANJE
POTRDILO O ODDAJI VPRAŠANJA NA PJN
Datum oddaje vprasanja: 02.03.2023 14:21
Dodatno pojasnilo za poslano vprašanje

Mišljen je sklop 5. in ne pomotoma zapisan sklop 56.
Hvala

ODGOVOR: Dimenzije opreme so postavljene glede na potrebe naročnika in dimenzije prostora.
Naročnik spreminja dopustno odstopanje za naslednjo opremo iz sklopa 5:
1. AVTOPSIJSKA MIZA Z LIJAKOM: 2550-2600mm x 850-900mm
2. DVIŽNI VOZIČEK ZA UMRLE ZA PREVOZ POKOJNIKOV S POKRIVALOM : 2100-2450mm x 720-880mm
3. DVIŽNI MOTORIZIRAN VOZIČEK ZA UMRLE S SISTEMOM ZA SAMODEJNO NALAGANJE PLADNJEV: 2100-2450mm x 720-880mm
4. ODSESEVALNA OMARA ZA ARHIVIRANJE PRIMARNIH HISTOLOŠKIH VZORCEV: največ - 3% in največ +1%
Za ostalo opremo ostajajo zahteve nespremenjene.

Prostori za opremo, ki je predmet tega javnega naročila so v fazi prenove. Naročnik v ta namen objavlja tloris prostorov na naslednji povezavi:
https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/473033/Tloris.zipDatum objave: 03.03.2023   10:31
Naročnik obvešča vse potencialne ponudnike, da mora biti vsa oprema iz sklopa 5 med seboj kompatibilna.