Dosje javnega naročila 000780/2023
Naročnik: PREMOGOVNIK VELENJE, d.o.o., Partizanska cesta 78, 3320 Velenje
Blago: KOMPOZITNA SIDRA ZA VAROVANJE ČELNE STENE
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 196.108,90 EUR

JN000780/2023-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 14.02.2023
JN000780/2023-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 15.02.2023
JN000780/2023-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.02.2023
JN000780/2023-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 13.04.2023
JN000780/2023-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 13.04.2023
Zahtevek za revizijo

    JN000780/2023-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
PREMOGOVNIK VELENJE, d.o.o.
Partizanska cesta 78
3320
SI
Velenje
Slovenija
Jerneja Kemperle
jerneja.kemperle@rlv.si
+386 38996196

Internetni naslovi
http://www.rlv.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/471335/Razpisna_dokumentacija_NP-0166-2023.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/471335/espd/Narocnik_ESPD_(5).zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=22611
I.6 Glavna področja dejavnosti
Iskanje in pridobivanje premoga ter drugih trdih goriv


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: KOMPOZITNA SIDRA ZA VAROVANJE ČELNE STENE
Referenčna številka dokumenta: NP-0166/2023
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
43000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Naročnik po postopku naročila male vrednosti s pogajanji skladno z (47. čl. ZJN-3) oddaja predmetno javno naročilo.
Naročnik ima odprti razpis za predmetni material JN KOMPOZITNA SIDRA ZA VAROVANJE ČELNE STENE - SKLOP A, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil dne 17. 1. 2023 pod številko objave JN000232/2023-E01 in v Uradnem listu pod številko objave 2023/S 013-035201. Postopek oddaje je v izvajanju.

Upoštevaje neobičajnih ter nepredvidljivih okoliščin, ki so nastale v jami ter za nemoteno in zanesljivo dobavo premoga za namen obratovanja Termoelektrarne Šoštanj d.o.o., naročnik izvaja to javno naročilo iz nujnosti in oddaja naročilo za del nujno potrebnega materiala iz SKLOPA A - MATERIAL ZA SIDRANJE.

II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
43000000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobavitelj bo moral blago dostaviti v skladišče naročnika na svoje stroške (DDP Premogovnik Velenje)in bo moral v roku petih (5) dni po podpisu pogodbe dobavil najmanj tisoč (1000) kosov vsake posamezne postavke (t.j. najmanj 1000 kosov »DROG SIDRNI WEIMANN K65 25X2500«, najmanj 1000 kosov »MATICA EPOKSI K65 25« in najmanj 1000 kosov »PLOŠČA SIDRNA POLYESTER 110X110/27«). Preostanek blaga bo dobavitelj dobavil najkasneje v 30 dneh od datuma podpisa pogodbe!
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 30
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Skladno z določili razpisne dokumentacije.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
17.02.2023   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 17.02.2023   13:15
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 17. 2. 2023 in se bo začelo ob 13:15 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 15.02.2023   12:00

Dodatne informacije:
Naročnik bo na vprašanja odgovoril preko Portala javnih naročil najkasneje do dne 16. 2. 2023 do 12:00 ure. Naročnik ne bo odgovarjal na vprašanja, ki ne bodo zastavljena na zgoraj navedeni način in po navedenem roku.
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
14.02.2023