Dosje javnega naročila 000806/2023
Naročnik: Javni holding Maribor, družba za izvajanje strokovnih in razvojnih nalog na področju gospodarskih javnih služb d.o.o., Zagrebška cesta 30, 2000 Maribor
Gradnje: Gradnja primarnega distribucijskega omrežja MOM - varnostna povezava Lent, vzhod - zahod
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 669.304,06 EUR

JN000806/2023-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 15.02.2023
JN000806/2023-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 21.02.2023
JN000806/2023-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 27.02.2023
JN000806/2023-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 08.03.2023
JN000806/2023-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 14.03.2023
Zahtevek za revizijo

    JN000806/2023-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
Javni holding Maribor, družba za izvajanje strokovnih in razvojnih nalog na področju gospodarskih javnih služb d.o.o.
Zagrebška cesta 30
2000
SI
Maribor
Slovenija
Damjan Jošt
damjan.jost@jhmb.si
+386 22505434

Internetni naslovi
https://www.jhmb.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/471420/NMV_0005_2023_RD_final.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=22670
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izvajanje strokovnih nalog na področju gospodarskih javnih služb.


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Gradnja primarnega distribucijskega omrežja MOM - varnostna povezava Lent, vzhod - zahod
Referenčna številka dokumenta: NMV-0005/2023
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je gradnja primarnega distribucijskega omrežja MOM - varnostna povezava Lent, vzhod - zahod. Podrobnejši opis javnega naročila je razviden iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in priložene projektne dokumentacije.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je gradnja primarnega distribucijskega omrežja MOM - varnostna povezava Lent, vzhod - zahod. Podrobnejši opis javnega naročila je razviden iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in priložene projektne dokumentacije.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 4
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
24.02.2023   11:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 25.05.2023
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 24.02.2023   12:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 21.02.2023   14:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
15.02.2023   Dodatna pojasnila
Datum objave: 20.02.2023   07:06
VPRAŠANJE ŠT. 1:
Pozdravljeni,

v razpisu imate navedeno, da med PEHD zaščitno cevjo in PUR izolacijo je do dimenzije DN200 obvezna paro nepropustna zapora.

Torej smatramo, da DN200 več ne potrebuje zapore?

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR ŠT. 1:
Paro nepropustna zapora je obvezna tudi za dimenzijo DN200.
Datum objave: 21.02.2023   07:57
VPRAŠANJE ŠT: 2:
Prosimo naročnika, da preveri pravilnost vnešenih formul v excelovi datoteki - pri nekaterih postavkah namreč ni zmnožkov količin ter cen...

ODGOVOR ŠT. 2:
Naročnik bo objavil na portalu javnih naročil popravek predračuna, ki vsebuje popravke vnesenih formul (datoteka: Obrazec_2_1_Predracun_1.popravek.xlsx).
Datum objave: 21.02.2023   08:04
VPRAŠANJE ŠT. 3:
Prosili bi za informacijo oz. obrazložitev naslednjih vprašanj:
- v popisu ni zajeta priprava podlage za polaganje tlakovcev v "A" profilu
- v popisu ni zajeta priprava podlage za polaganje asfalta in tlakovcev v "B" profilu
- popis ne vsebuje postavke priprave gradbišča (v kateri bi bila zajeta dela kot so npr. postavitev gradbiščnega kontejnerja, premične WC kabine, postavitev gradbiščne ograje,...) in vzdrževanje le-tega
- popis vsebuje postavko izdelave prometne signalizacije, niso pa zajete postavitev, vzdrževanje ter odstranitev le-te po končanih delih
- upoštevajoč lokacijo gradnje in samo vrsto gradnje popisi ne vsebujejo postavke nepredvidenih del, nujnih za izvedbo in dokončanje samega projekta - kako in na kakšen način se bo ovrednotila in obračunala vrednost le-teh?

Hvala za odgovore.

ODGOVOR ŠT. 3:

- v popisu ni zajeta priprava podlage za polaganje tlakovcev v "A" profilu

Napisano je:
Ponovna vzpostavitev tlakovanih površin v prvotnih debelinah v skladu s predpisi in standardi ter prilagoditev obstoječemu stanju vključno z dovozi k objektom. Upoštevan je ves material in delo za izvedbo - uporaba tlakovcev iz začasne deponije
Zadeva je nedvoumna - priprava podlage kakor tudi vsa ostala dela za izvedbo morajo biti zajeta v postavki.

- v popisu ni zajeta priprava podlage za polaganje asfalta in tlakovcev v "B" profilu

Napisano je:
Ponovna vzpostavitev tlakovanih površin v prvotnih debelinah v skladu s predpisi in standardi ter prilagoditev obstoječemu stanju vključno z dovozi k objektom. Upoštevan je ves material in delo za izvedbo - uporaba tlakovcev iz začasne deponije
Zadeva je nedvoumna - priprava podlage kakor tudi vsa ostala dela za izvedbo morajo biti zajeta v postavki.


- popis ne vsebuje postavke priprave gradbišča (v kateri bi bila zajeta dela kot so npr. postavitev gradbiščnega kontejnerja, premične WC kabine, postavitev gradbiščne ograje,...) in vzdrževanje le-tega

Izvedba vročevodnega omrežja poteka v območju že urejenega gradbišča prenove Lenta, zato v popisu del ni posebej navedene postavke priprave gradbišča.


- popis vsebuje postavko izdelave prometne signalizacije, niso pa zajete postavitev, vzdrževanje ter odstranitev le-te po končanih delih

Postavke ne najdemo v popisih. Prosim, da zadevo konkretizirate z številko postavke.


- upoštevajoč lokacijo gradnje in samo vrsto gradnje popisi ne vsebujejo postavke nepredvidenih del, nujnih za izvedbo in dokončanje samega projekta - kako in na kakšen način se bo ovrednotila in obračunala vrednost le-teh?
V kolikor gre za dela, ki niso opredeljena v popisu del in materiala, a so nujna za izvedbo projekta - nepredvidena dela - se lahko le ta ovrednotijo le po dodatni ponudbi ob predhodni odobritvi oz. zahtevi po izvedbi le teh s strani strokovnega nadzora nad izvedbo gradnje.

V kolikor pa gre za dela oziroma postavke, ki so zajete v ponudbenem popisu, se bodo obračunala po ponudbeni ceni na enoto mere iz ponudbenega popisa ob odobritvi dodatnih (več) količin s strani strokovnega nadzora nad izvedbo gradnje. Enako velja za obračun manj del.

DODATNO POJASNILO:

Prilagamo korigirane popise del in materiala, v katerih smo odpravili računske napake v formulah za rekapitulacijo in pri strojnem delu upoštevali obstoječo zalogo cevi Energetike Maribor d.o.o., kjer so se pri strojnih elementih predizoliranih cevi dodale postavke s pripombo »ZALOGA ENMB - SAMO MONTAŽA - glej uvodni opis«, v uvodu popisa pa podala obrazložitev:

Pri strojnem popisu materiala - predizoliranih cevnih elementov, kjer je označeno samo delo (v opisu je posebej opozorjeno : SAMO MONTAŽA - ZALOGA ENMB) , se zaradi obstoječe zaloge elementov upošteva izključno manipulacijsko in montažno delo strojnega izvajalca ter dvig, transport in raztovor materiala na relaciji Energetika Maribor d.o.o. - gradbišče.