Dosje javnega naročila 000868/2023
Naročnik: SPLOŠNA BOLNIŠNICA MURSKA SOBOTA, Ulica dr. Vrbnjaka 6, 9000 Murska Sobota
Blago: Ostali material za interventno kardiologijo - ponovitev
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 113.086,13 EUR

JN000868/2023-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 17.02.2023
JN000868/2023-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.04.2023
JN000868/2023-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 25.05.2023
JN000868/2023-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 26.05.2023
JN000868/2023-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 26.05.2023
Zahtevek za revizijo

    JN000868/2023-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2023/S 036-106982
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
SPLOŠNA BOLNIŠNICA MURSKA SOBOTA
Ulica dr. Vrbnjaka 6
9000
SI
Murska Sobota
Slovenija
Staša Horvat
stasa.horvat@sb-ms.si
+386 25123895
+386 25123821

Internetni naslovi
https://www.sb-ms.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/471430/RD.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=22672
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Ostali material za interventno kardiologijo - ponovitev
Referenčna številka dokumenta: JN02/2023
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33140000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
II. Sklop: Ostali material za interventno kardiologijo (vsi podsklopi so zaprti):
11. podsklop: Koronarni dilatacijski katetri-baloni
11.5.podsklop: Koronarni dilatacijski baloni za CTO
11.8.podsklop: Koronarni dilatacijski katetri-baloni za dilatacijo aortne zaklopke
13.podsklop: Mikrokateter
13.1.podsklop: Posebni katetri za PCI CTO in kompleksnih lezij: mikrokateter - primeren za mikrokanale in tortuozne žile
22. podsklop: Žice za hemodinamske meritve RFR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Koronarni dilatacijski baloni za CTO
Številka sklopa: 11.5.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33140000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Koronarni dilatacijski baloni za CTO
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 27
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Koronarni dilatacijski katetri-baloni za dilatacijo aortne zaklopke
Številka sklopa: 11.8.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33140000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Koronarni dilatacijski katetri-baloni za dilatacijo aortne zaklopke
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 27
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Posebni katetri za PCI CTO in kompleksnih lezij: mikrokateter - primeren za mikrokanale in tortuozne žile
Številka sklopa: 13.1.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33140000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Posebni katetri za PCI CTO in kompleksnih lezij: mikrokateter - primeren za mikrokanale in tortuozne žile
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 27
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: Žice za hemodinamske meritve RFR
Številka sklopa: 22.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33140000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Žice za hemodinamske meritve RFR
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 27
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
V razpisni dokumentaciji.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
17.03.2023   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 17.03.2023   12:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Da


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 27.02.2023   09:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
SPLOŠNA BOLNIŠNICA MURSKA SOBOTA
Ulica dr. Vrbnjaka 6
9000
Murska Sobota
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
15.02.2023   Dodatna pojasnila
Datum objave: 01.03.2023   07:52
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Ali vam lahko v sklopu II, 13.1. podsklop, pod zaporedno št. 1 ponudimo ustrezen mikrokateter, ki ima crossing profil distalno 1.8 F in proksimalno 2.5 F, na konici katetra (0,6 mm od distalnega konca) dvojni radiopačen marker?

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR: Naročnik ne bo spreminjal razpisne dokumentacije.


VPRAŠANJE
Spoštovani,

1. Naročnik v razpisni dokumentaciji na str. 14 pod točko 8. navaja, da ima ponudnika pravico pozvati k predložitvi brezplačnih vzorcev blaga (po dva enaka vzorca v osnovnem pakiranju). Naročnika prosimo, da dovoli, da ponudniki na poziv dostavimo zgolj en kos, v primeru, da gre za material z visoko vrednostjo, kot je npr. koronarni stent ali mikrokateter itd., saj tudi drugi naročniki v podobnih postopkih javnih naročil zahtevajo in ocenijo blago na podlagi enega vzorca.

ODGOVOR: Da, lahko 1 kos vzorca.

2. Naročnik na str. 13 navaja, da bo vsa dokazila (CE certifikate in izjave o skladnosti) naročnik lahko dostavil nakladno, v kolikor ga bo naročnik k temu pozval. Obenem naročnik na str. 16 navaja, da je potrebno priložiti CE certifikat. Ali pravilno razumemo, da bomo vsa dokazila dostavljali naknadno, v primeru poziva?

ODGOVOR: Ponudnik CE certifikat in Izjavo o skladnosti priloži ob oddaji ponudbe.

3. Ali lahko EAN kode priložimo naknadno v primeru podpisa pogodbe in jih v sam predračun zaradi obsežnosti ne vpisujemo že ob oddaji ponudbe?

Lep pozdrav.

ODGOVOR: Da, lahko.
Datum objave: 01.03.2023   07:53
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Naročnik v razpisni dokumentaciji navaja okvirne letne količine. Od dobaviteljev zahteva konsignacijski način dobave, finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in v kolikor naročnik preseže okvirne količine za 10 % ali več, konec leta mora dobavitelj priznati naročniku še 10 % popust v obliki dobropisa za količine, ki so bile dobavljene nad 10 %.
Okvirno količino določa naročnik sam pri čemer je naročnikova odgovornost, da pravilno predvidi potrebno količino le-ta pa lahko odstopa +/- 30%. Ker okvirna količina za naročnika ni zavezujoča, moramo ponudniki upoštevati tudi tveganje manjše prodaje oz. neprodaje. Ponudniki kljub vsem finančnim tveganjem ter bremenom in kaznim, ki jih predvideva pogodba, vedno stremimo k temu, da vam ponudimo najugodnejšo možno ceno zato naročnika pozivamo, da zahtevo za 10 % popust umakne iz razpisne dokumentacije ter Pogodbe, drugače bomo primorani dodaten strošek vračunati v ponudbeno ceno.

Hvala in lep pozdrav.


ODGOVOR: Naročnik ne bo spreminjal razpisne dokumentacije.


VPRAŠANJE
Spoštovani,

Naročnika prosimo za potrditev, da ob izpolnjevanju vzorca pogodbe (OBR-09) izpolnimo le naše podatke na prvi strani ostalo pa pustimo prazno?

Lep dan

ODGOVOR: Izpolnite naslednje vaše podatke na 1 strani in 29.člen na 48 strani.


VPRAŠANJE
Spoštovani,


Naročnik v RD na str.33 in na str.13 (točka 4) navaja, da bo ponudnik moral dostaviti CE certifikat in Izjavo o skladnosti ob morebitnem pozivu naročnika na str.16 pa navaja, da mora ponudnik CE certifikat priložiti pod »Druge dokumente«. Naročnika vljudno naprošamo, da odobri, da se CE certifikati dostavijo ob pozivu in ne ob oddaji. Hvala.


ODGOVOR: Ponudnik CE certifikat in Izjavo o skladnosti priloži ob oddaji ponudbe.
Datum objave: 01.03.2023   07:55
VPRAŠANJE
Prosimo za potrditev, da vam bomo lahko CE certifikate predložili naknadno na vaš poziv, kot je to navedno v "Strokovno tehničnih zahtevah".

ODGOVOR: Ponudnik CE certifikat in Izjavo o skladnosti priloži ob oddaji ponudbe.


VPRAŠANJE
VPRAŠANJE
1. Razpisna dokumentacija, točka 8.1.1., podtočka 1, DOKAZILA: pri obeh alinejah je navedeno, da moramo predložiti potrdila iz Kazenske evidence. Prosimo vas za potrditev, da v kolikor predložimo pooblastili nam ni potrebno prilagati tudi potrdil iz Kazenske evidence.

ODGOVOR: Da.


VPRAŠANJE
Spoštovani!

V razpisni dokumentaciji na strani 16 navajate, da Gospodarski subjekt priloži »CE certifikat« za ponujene artikle preko sistema eJN skeniranega v pdf. obliki v razdelek »Druge priloge«. V OBR-8 pa, da se CE certifikat in Izjava o skladnosti predloži na poziv naročnika. Prosimo za potrditev, da CE certifikata in Izjave o skladnosti ni potrebno prilagati že v sami ponudbi ob oddaji.

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR: Ponudnik CE certifikat in Izjavo o skladnosti priloži ob oddaji ponudbe.


VPRAŠANJE
Spoštovani,

na 14.strani razpisne dokumentacije, pod točko 9. Merilo je navedeno, da bo v primeru, da bo več ponudnikov ponudilo enako najnižjo ceno (v EUR z DDV), bo naročnik izbral tistega ponudnika, ki je prej oddal ponudbo preko sistema e-JN. Ker je taka določba diskriminatorna in ne zagotavlja enakopravne obravnave ponudnikov naročnika pozivamo, da v zgoraj opisanem primeru izvede žreb med ponudniki, ki so ponudili enako najnižjo ceno.

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR: Naročnik ne bo spreminjal tehničnih specifikacij.


VPRAŠANJE
Spoštovani!

Naročnika prosimo, da umakne zahtevo po navedbi št. javnega naročila kot je objavljeno na portalu JN, na dobavnici in računu, saj naš informacijski sistem tega ne omogoča in nam zato taka zahteva predstavlja dodatne stroške. Druge bolnišnice namreč že v lastnem informacijskem sistemu povežejo št. naročilnice z relevantnim javnim naročilom. Glede na to, da je na naročilnici, ki jo dobimo z vaše strani navedena samo št. naročilnice, tudi sami ne moremo razbrati na katero javno naročilo se navezuje.

Hvala za razumevanje in lep pozdrav.

ODGOVOR: Naročnik ne bo spreminjal tehničnih specifikacij.
Datum objave: 01.03.2023   07:57
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ali lahko EAN kode priložimo naknadno v primeru podpisa pogodbe in jih v sam predračun zaradi obsežnosti ne vpisujemo že ob oddaji ponudbe?

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR: Da, lahko.


VPRAŠANJE
Spoštovani,

Naročnika sprašujemo ali lahko za blago, pri katerem ponujamo več kataloških številk navedemo samo eno kataloško številko in EAN kodo, za ostale kataloške številke in EAN kode pa priložimo k ponudbeni dokumentaciji seznam vseh kataloških številk in EAN kod?

Hvala za odgovor in lep pozdrav,


ODGOVOR: Da, lahko.


VPRAŠANJE
Spoštovani,

1. Ali vam lahko v Podsklopu 11.5. Koronarni dilatacijski baloni za CTO ponudimo balonski kateter, premera 1.25mm - 2mm, RBP 16atm, ki ustreza vsem ostalim tehničnim zahtevam?

Hvala.

ODGOVOR: Naročnik ne bo spreminjal tehničnih specifikacij.


VPRAŠANJE
Spoštovani,

Ali lahko pri podsklopu 11.5, Zap.št 1 ponudimo koronarni predilatacijski balonski kateter, semikomplianten, izrazito nizkega profila, vhodnega profila 0,0156, fleksibilno konico, premerov od 0.75-2 mm, dolžine balona od 5 mm do 30 mm, RBP 20 ATM ter s hidrofilnim premazom na katetru.

Hvala za Odgovor.


ODGOVOR: Da, lahko.