Dosje javnega naročila 000898/2023
Naročnik: OSNOVNA ŠOLA BEŽIGRAD, Črtomirova ulica 12, 1000 Ljubljana
Blago: Sukcesivna dobava živil - sklop Svež očiščen krompir - za potrebe OŠ Bežigrad
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 2.220,66 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN000898/2023-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 20.02.2023
JN000898/2023-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.04.2023
JN000898/2023-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.04.2023
JN000898/2023-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 24.04.2023
JN000898/2023-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 01.09.2023
Zahtevek za revizijo

    JN000898/2023-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2023/S 037-108417
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OSNOVNA ŠOLA BEŽIGRAD
Črtomirova ulica 12
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mestna občina Ljubljana, Služba za javna naročila, Viktorija Strajnar
viktorija.strajnar@ljubljana.si
+386 13064447

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/471465/OBJAVA.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=22688
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Sukcesivna dobava živil - sklop Svež očiščen krompir - za potrebe OŠ Bežigrad
Referenčna številka dokumenta: JN 7560-23-600002
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je sukcesivna dobava konvencionalnih živil - Svež očiščen krompir za potrebe OŠ Bežigrad za predvideno obdobje 20 mesecev.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03212100
15000000
15300000
15310000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Svež očiščen krompir
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 20
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti.
Predlagano največje število udeležencev v okvirnem sporazumu:
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
21.03.2023   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 21.03.2023   14:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Da


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 03.03.2023   10:00

Dodatne informacije:
Mestna občina Ljubljana postopek oddaje javnega naročila izvaja na podlagi pooblastila naročnika, OŠ Bežigrad, izdanega na podlagi tretjega odstavka 66. člena ZJN-3.
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OSNOVNA ŠOLA BEŽIGRAD
Črtomirova ulica 12
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
16.02.2023   Dodatna pojasnila
Datum objave: 15.03.2023   15:53
ZADEVA: Dodatna informacija za ponudnike - izpolnjevanje in predložitev ESPD obrazca


Naročnik za javno naročilo »Sukcesivna dobava živil - sklop ''Svež očiščen krompir'' za potrebe OŠ Bežigrad«, številka objave na Portalu javnih naročil JN000898/2023-B01 z dne 20. 02. 2023, preko Portala javnih naročil RS ponudnikom posreduje naslednjo dodatno informacijo-pojasnilo:

Od dne 6.3.2023 je storitev ESPD na voljo na novem spletnem naslovu https://ejn.gov.si/espd.
Obrazec ESPD za predmetni postopek javnega naročila je bil ustvarjen in objavljen preko spletne strani Portala javnih naročil, zato ga ponudniki kot takega ne morete uvoziti preko portala E-JN oz. na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/espd. Objavljen ESPD obrazec, v .xml obliki, za predmetno javno naročilo ponudniki izpolnite kot do sedaj, na povezavi www.enarocanje.si/ESPD skladno z navodili v razpisni dokumentaciji.