Dosje javnega naročila 000874/2023
Naročnik: TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ d.o.o., Cesta Lole Ribarja 18, 3325 Šoštanj
Blago: Rezervna elektromotorja za mlin na bloku 6
ZJN-3: Postopek s pogajanji s predhodnim javnim razpisom
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 262.605,00 EUR

JN000874/2023-E01 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 17.02.2023
JN000874/2023-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 23.03.2023
JN000874/2023-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.04.2023
JN000874/2023-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 25.05.2023
JN000874/2023-F01 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL), objavljeno dne 15.06.2023
JN000874/2023-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 16.06.2023
Zahtevek za revizijo

    JN000874/2023-E01 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL) 2023/S 036-106492
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Naročnik

Direktiva 2014/25/EU
I.1 Ime in naslovi
TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ d.o.o.
Cesta Lole Ribarja 18
3325
SI
Šoštanj
Slovenija
Javna naročila
javna.narocila@te-sostanj.si
+386 38993200

Internetni naslovi
https://www.te-sostanj.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/471468/Rezervna_elektromotorja_za_mlin_na_bloku_6.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=22689
I.6 Glavna področja dejavnosti
Električna energija


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Rezervna elektromotorja za mlin na bloku 6
Referenčna številka dokumenta: 40 01-61/2023
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
31110000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Rezervna elektromotorja za mlin na bloku 6
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
31110000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija, SI034 - Savinjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Rezervna elektromotorja za mlin na bloku 6
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
V skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:
V skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:
V skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.1.4 Objektivna pravila in merila za sodelovanje
V skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.1.6 Finančna zavarovanja


III.1.7 Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki jih urejajo


III.1.8 Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano


III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Postopek s pogajanji s predhodnim javnim razpisom
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
28.03.2023   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL), Angleščina (EN)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura:


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 22.03.2023   09:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ d.o.o.
Cesta Lole Ribarja 18
3325
Šoštanj
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
15.02.2023   Dodatna pojasnila
Datum objave: 21.03.2023   07:32
VPRAŠANJE
VZOREC POGODBE O DOBAVI REZERVNIH ELEKTROMOTORJEV ZA MLIN NA BLOKU 6 (5. POGODBENA KAZEN)
Your proposal is: Višina pogodbene kazni se določi na osnovi cene, navedene v 6. točki pogodbe. Pogodbena kazen se plača v višini 0,5% celotne skupne pogodbene vrednosti za vsak zamujen koledarski dan, pri čemer skupni znesek pogodbene kazni ne more presegati 15% celotne pogodbene vrednosti.

Could You please limit the penalty to 10%?


ODGOVOR
Naročnik predlog ponudnika ne sprejema.Datum objave: 21.03.2023   07:32
VPRAŠANJE
VZOREC POGODBE O DOBAVI REZERVNIH ELEKTROMOTORJEV ZA MLIN NA BLOKU 6 (7. PLAČILNI POGOJI IN NAČIN PLAČILA)
Your proposal is: Prodajalec se zavezuje, da bo vsebinsko in računsko točen račun dostavil na sedež kupca oziroma na elektronski naslov tes.invoices@te-sostanj.si v .pdf obliki v roku treh (3) delovnih dni od datuma dobave blaga, katerega bo kupec poravnal v roku 60 dni od datuma dobave blaga na TRR: ______________________ odprt pri banki _____.

Could You please accept 15% prepayment, the rest in 60 days? We would issue prepayment bank warranty.


ODGOVOR
Naročnik sprejema predlog ponudnika.
Naročnik bo dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila v tem delu smiselno popravil in objavil popravek.

Datum objave: 21.03.2023   07:33
VPRAŠANJE
TEHNIČNI DEL DOKUMENTACIJE (3. TEHNIČNE ZAHTEVE)
You are asking: Izkoristek NN elektromotorja mora biti najmanj IE3, skladno z regulativo EU MEPS, Regulation (EU)2019/1781 and amending (EU)2021/341.
We will provide an identical spare motor as the existing one which has IE2 efficiency. It complies with the mentioned regulation EU Regulation 2019/1781 due to the stated exemption in this regulation.

Quote from the mentioned regulation: (m) motors placed on the market before 1 July 2029 as substitutes for identical motors integrated in products placed on the market before 1 July 2022, and specifically marketed as such;

So we comply with the regulation, but the motor is identical to the previous one and has IE2 efficiency. Please accept it.


ODGOVOR
Naročnik sprejme učinkovitost IE2.Datum objave: 21.03.2023   07:33
VPRAŠANJE
DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA (10.3.5 Veljavnost prijave/ponudbe)
You are asking: Prijava/ponudba mora biti veljavna 180 dni šteto od dneva, ko se izteče rok za oddajo prijav/ponudb.

Due to the unstable prices of raw materials (especially copper) we can quote with validity of max. 90 days. Please accept it.


ODGOVOR
Naročnik predlog ponudnika glede veljavnosti prijave/ponudbe ne sprejema.
Naročnik spreminja rok veljavnosti prijav/ponudb iz 180 dni na 150 dni.
Glede na kompleksnost javnega naročila in glede na določanje rokov za prejem prijav po postopku s pogajanji z objavo in samo izvedbo celotnega postopka predmetnega javnega naročila je rok veljavnosti prijave/ponudbe primerno določen.
Ponudnik mora sam vključiti vse dejavnike, ki bi kakorkoli vplivali na njegovo ponudbeno ceno.
Datum objave: 21.03.2023   09:32
VPRAŠANJE
DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA 8.1.4 Pogoji za sodelovanje glede tehnične in strokovne sposobnosti
- Ostala dokazila iz tehničnega dela dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila
4. TEHNIČNA DOKUMENTACIJA
Ponudnik mora ob oddaji ponudbe predati naročniku naslednjo tehnično dokumentacijo: tabele tehničnih podatkov, dimenzijske risbe, navodila za obratovanje in vzdrževanje, poročila o preizkusih.

Could you please specify what do You mean by ,,poročila o preizkusih''? What exactly does it refer to?

ODGOVOR
Poročila o preizkusih so tovarniški tipski testi (ang. Factory Type Test Inspection Certificate).