Dosje javnega naročila 000876/2023
Naročnik: Slovenske železnice - Infrastruktura, družba za upravljanje in vzdrževanje železniške infrastrukture ter vodenje železniškega prometa, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana
Storitve: Redno vzdrž. in pop. klimatskih naprav, toplotnih črpalk in ostalih večjih sistemov za gretje/hlajenje in prezr., ki vsebujejo fluorirane toplogredne pline in ozonu škodljive snovi za obdobje 3 let
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 604.120,00 EUR

JN000876/2023-E01 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 17.02.2023
JN000876/2023-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 20.03.2023
JN000876/2023-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.04.2023
JN000876/2023-F01 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL), objavljeno dne 26.06.2023
JN000876/2023-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 04.07.2023
Zahtevek za revizijo

    JN000876/2023-E01 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL) 2023/S 036-104757
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Naročnik

Direktiva 2014/25/EU
I.1 Ime in naslovi
Slovenske železnice - Infrastruktura, družba za upravljanje in vzdrževanje železniške infrastrukture ter vodenje železniškega prometa, d.o.o.
Kolodvorska ulica 11
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mojca Tomšič
mojca.tomsic@slo-zeleznice.si
+386 12914635
+386 12914833

Internetni naslovi
https://www.sz.si/
https://infrastruktura.sz.si/
I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/471491/Objava_Vzdrzevanje_klima_naprav.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=22695
I.6 Glavna področja dejavnosti
Železniški promet


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Redno vzdrž. in pop. klimatskih naprav, toplotnih črpalk in ostalih večjih sistemov za gretje/hlajenje in prezr., ki vsebujejo fluorirane toplogredne pline in ozonu škodljive snovi za obdobje 3 let
Referenčna številka dokumenta: JN-22695
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50700000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je redno vzdrževanje in popravilo klimatskih naprav, toplotnih črpalk in ostalih večjih sistemov za gretje/hlajenje in prezračevanje, ki vsebujejo fluorirane toplogredne pline in ozonu škodljive snovi za obdobje 3 let.

Javno naročilo je razdeljeno na 2 (dva) sklopa:
- Sklop 1: Redno vzdrževanje in popravilo klimatskih naprav v prometnih uradih in tehničnih prostorih, ter toplotnih črpalk in ostalih večjih sistemov za gretje/hlajenje in prezračevanje stavb
- Sklop 2: Redno vzdrževanje in popravilo klimatskih naprav in toplotnih črpalk v pisarnah in delovnih prostorih ter naprav za prezračevanje stavb
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Redno vzdrževanje in popravilo klimatskih naprav v prometnih uradih in tehničnih prostorih, ter toplotnih črpalk in ostalih večjih sistemov za gretje/hlajenje in prezračevanje stavb
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50700000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Lokacije po celi Sloveniji
II.2.4 Opis javnega naročila
»Redno vzdrževanje in popravilo klimatskih naprav, toplotnih črpalk in ostalih večjih sistemov za gretje/hlajenje in prezračevanje, ki vsebujejo fluorirane toplogredne pline in ozonu škodljive snovi za obdobje 3 let«
Predmet javnega naročila:
Predmet javnega naročila je redno vzdrževanje in popravilo klimatskih naprav, toplotnih črpalk in ostalih večjih sistemov za gretje/hlajenje in prezračevanje, ki vsebujejo fluorirane toplogredne pline in ozonu škodljive snovi za obdobje 3 let.

Javno naročilo je razdeljeno na 2 (dva) sklopa:
- Sklop 1: Redno vzdrževanje in popravilo klimatskih naprav v prometnih uradih in tehničnih prostorih, ter toplotnih črpalk in ostalih večjih sistemov za gretje/hlajenje in prezračevanje stavb
- Sklop 2: Redno vzdrževanje in popravilo klimatskih naprav in toplotnih črpalk v pisarnah in delovnih prostorih ter naprav za prezračevanje stavb
Razpisane količine znotraj posameznega sklopa so okvirne in zgolj informativne narave in so namenjene zgolj pripravi ponudbenega predračuna in primerjavi ponudb. Naročnik ne more natančno predvideti vrsto in količino storitev, ki jih bo potreboval, zato bo kasneje naročal samo tiste storitve, ki jih bo dejansko potreboval, z izdajo posameznega naročila.

Ponudnik lahko predložiti samostojno ponudbo ali ponudbo s podizvajalci ali ponudbo skupine izvajalcev.

Ponudniki lahko oddajo ponudbo za enega ali oba sklopa.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Redno vzdrževanje in popravilo klimatskih naprav in toplotnih črpalk v pisarnah in delovnih prostorih ter naprav za prezračevanje stavb
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50700000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Lokacije po celi Sloveniji.
II.2.4 Opis javnega naročila
»Redno vzdrževanje in popravilo klimatskih naprav, toplotnih črpalk in ostalih večjih sistemov za gretje/hlajenje in prezračevanje, ki vsebujejo fluorirane toplogredne pline in ozonu škodljive snovi za obdobje 3 let«
Predmet javnega naročila:
Predmet javnega naročila je redno vzdrževanje in popravilo klimatskih naprav, toplotnih črpalk in ostalih večjih sistemov za gretje/hlajenje in prezračevanje, ki vsebujejo fluorirane toplogredne pline in ozonu škodljive snovi za obdobje 3 let.

Javno naročilo je razdeljeno na 2 (dva) sklopa:
- Sklop 1: Redno vzdrževanje in popravilo klimatskih naprav v prometnih uradih in tehničnih prostorih, ter toplotnih črpalk in ostalih večjih sistemov za gretje/hlajenje in prezračevanje stavb
- Sklop 2: Redno vzdrževanje in popravilo klimatskih naprav in toplotnih črpalk v pisarnah in delovnih prostorih ter naprav za prezračevanje stavb
Razpisane količine znotraj posameznega sklopa so okvirne in zgolj informativne narave in so namenjene zgolj pripravi ponudbenega predračuna in primerjavi ponudb. Naročnik ne more natančno predvideti vrsto in količino storitev, ki jih bo potreboval, zato bo kasneje naročal samo tiste storitve, ki jih bo dejansko potreboval, z izdajo posameznega naročila.

Ponudnik lahko predložiti samostojno ponudbo ali ponudbo s podizvajalci ali ponudbo skupine izvajalcev.

Ponudniki lahko oddajo ponudbo za enega ali oba sklopa.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Kot je zapisano v razpisni dokumentaciji.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Kot je zapisano v razpisni dokumentaciji.

Najnižje ravni morebitnih standardov:
Kot je zapisano v razpisni dokumentaciji.

III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Kot je zapisano v razpisni dokumentaciji.

Najnižje ravni morebitnih standardov:
Kot je zapisano v razpisni dokumentaciji.

III.1.4 Objektivna pravila in merila za sodelovanje
Kot je zapisano v razpisni dokumentaciji.

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.1.6 Finančna zavarovanja
Kot je zapisano v razpisni dokumentaciji.

III.1.7 Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki jih urejajo
Kot je zapisano v razpisni dokumentaciji.

III.1.8 Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano
Kot je zapisano v razpisni dokumentaciji.

III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Kot je zapisano v razpisni dokumentaciji.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
27.03.2023   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 27.03.2023   11:10
Kraj: Avtomatsko in informacijskem sistemu eJN.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Kot je zapisano v razpisni dokumentaciji.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 15.03.2023   11:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Slovenske železnice - Infrastruktura, družba za upravljanje in vzdrževanje železniške infrastrukture ter vodenje železniškega prometa, d.o.o.
Kolodvorska ulica 11
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
15.02.2023   Dodatna pojasnila
Datum objave: 08.03.2023   14:06
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
kako se prijavimo na vaš javni razpis glede vzdrževanja in servisiranja Toplotni črpalk in klim?

ODGOVOR

Spoštovani!

Ponudbo ponudniki predložijo v informacijskem sistemu za elektronsko oddajo ponudb eJN. Izpolnijo zahtevane obrazce, ki so objavljeni v razpisni dokumentaciji in jih naložijo v sistem eJN.
Razpisna dokumentacija in povezave so dosegljivi v točki I.3 v Obvestilu o javnem naročilu.

Lep pozdrav!


Datum objave: 15.03.2023   14:21
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Iz razpisne dokumentacije izhaja, da ponudnik razpisni obrazec št. 2 - ponudbeni predračun odda v razdelek 1. Predračun, kar pomeni da so vse postavke ponudbenega predračuna javno vidne na odpiranju ponudb.
Pozivamo naročnika, da razpisno dokumentacijo v tem delu spremeni na način, da pripravi obrazec v katerega ponudnik vpiše samo podatke na podlagi katerih bo skladno z merili vrednotil posamezno ponudbo in sicer
SKLOP 1:
- Vrednost skupaj za obdobje 3 let (v EUR brez DDV) v Tabeli 1
- Vrednost skupaj za obdobje 3 let (v EUR brez DDV) v Tabeli 2
- Povprečna cena delovne ure (v EUR brez DDV) v Tabeli 3
- Cena ogleda okvare in priprave ponudbe (v EUR brez DDV) Tabela 4
- Seštevek vrednosti vseh postavk (v EUR brez DDV) v Tabeli 5
- Vrednost skupaj za obdobje 3 let (v EUR brez DDV) v Tabeli 6
SKLOP 2:
- Vrednost skupaj v EUR brez DDV

Vpogled v ostale dele ponudbenega predračuna Lahko naročnik omogoča skladno z ZJN oziroma ZDIJZ.
Hvala in lep pozdrav.ODGOVOR

Spoštovani!

Naročnik razpisne dokumentacije v tem delu ne bo spreminjal.

Lep pozdrav!Datum objave: 15.03.2023   14:23
VPRAŠANJE
Iz razpisnega obrazca 9 - kadrovska sposobnost izhaja, da je ponudnik dolžan navesti podatke o kadru in sicer:
- 10 usposobljenih serviserjev
- vzdrževalce oz. serviserje, ki imajo pridobljeno spričevalo Program A

Iz točke G.2 Kadrovska sposobnost izhaja zahteva, da mora gospodarski subjekt zaposlovati (po pogodbi o zaposlitvi) najmanj 10 usposobljenih serviserjev za vzdrževanje in popravilo vseh naprav. Ponudnik lahko pogoje kadrovske sposobnosti izpolnjuje z drugimi gospodarskimi subjekti (partnerji v skupni ponudbi, podizvajalci), če bodo slednji tudi izvedli dela, za katera se zahtevajo te zmogljivosti.

Prosimo naročnika, da obrazec 9 uskladi s točko G.2 razpisne dokumentacije oz. da potrdi, da so usposobljeni serviserji vzdrževalci oz. serviserji, s pridobljenim spričevalom Program A.

Prosimo naročnika da potrdi, da pravilno razumemo, da se kadrovski pogoj lahko izpolnjuje kumulativno skupaj, s strani sodelujočih gospodarskih subjektov v ponudbi.


ODGOVOR


Spoštovani!

Naročnik bo razpisno dokumentacijo v tem delu dopolnil.

Lep pozdrav!

Datum objave: 15.03.2023   14:26
VPRAŠANJE
V razpisnem obrazcu 8 - reference ponudnika je naročnik verjetno pomotoma zapisal - žig in podpis naročnika. Ali pravilno razumemo, da obrazec 8 podpiše in žigosa ponudnik ter priloži s strani naročnikov (potrjevalcev referenc) žigosan in potrjen obrazec 8a - Potrdilo reference.

Hvala.

ODGOVOR


Spoštovani!

Obrazec 8 Reference ponudnika podpiše in žigosa ponudnik. Obrazec 8a podpišejo in žigosajo naročniki referenčnih poslov.

Lep pozdrav!

Datum objave: 15.03.2023   14:27
VPRAŠANJE
Iz razpisne dokumentacije za Sklop 2 izhaja zahteva, da je potrebno pri izvedbi del, kjer se vari, uporablja odprt plamen ali orodje, ki pri uporabi proizvaja iskre, v prostoru, ki je nevaren za požar in ni posebej prilagojen, za ta opravila izvajati požarno stražo s strani pristojnih gasilcev po predhodnem dogovoru s pooblaščeno osebo za izvajanje ukrepov varstva pred požarom. V popisih del postavke za požarno stražo ni.

Prosimo naročnika za podatek, kdo je pristojen gasilec za poslovni objekt SŽ, d.o.o.

Prosimo naročnika, da popise del dopolni s postavko zagotavljanje požarne straže, v katero bo ponudnik lahko vnesel strošek požarne straže, ter navede ocenjeno število ur, za katere bo potrebno zagotavljati požarno stražo.

Hvala.

ODGOVOR

Spoštovani!

Za poslovni objekt SŽ, Kolodvorska 11 v Ljubljani je pristojno Gasilsko društvo Ljubljana mesto, Poljanski nasip 42, Ljubljana.
Ocenjeno število ur za izvajanje požarne straže je 20.
Tabela za Sklop 2 v obrazcu 2 bo ustrezno dopolnjena.

Lep pozdrav!


Datum objave: 15.03.2023   14:30
VPRAŠANJE
Spoštovani,

predmetno javno naročilo je razdeljeno na 2 sklopa. Iz razpisne dokumentacije v točki I.1) Finančno zavarovanje izhaja, da mora ponudnik kot zavarovanje za resnost ponudbe predložiti menico z menično izjavo v vrednosti 12.000,00 EUR z veljavnostjo najmanj 180 dni po skrajnem roku za predložitev ponudb. Prosimo naročnika da navede, kakšna višina zavarovanja odpade na posamezen sklop in da razpisno dokumentacijo v tem delu ustrezno preoblikuje in dopolni.

Hvala.

ODGOVOR


Spoštovani!

Sklop 1: Finančno zavarovanje za resnost ponudbe znaša 8.340,00 EUR,
Sklop 2: Finančno zavarovanje za resnost ponudbe znaša 3.660,00 EUR

Razpisna dokumentacija bo dopolnjena.

Lep pozdrav!


Datum objave: 15.03.2023   14:31
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Za izpolnjevanje kadrovske sposobnosti mora gospodarski subjekt zaposlovati najmanj 10 usposobljenih serviserjev za vzdrževanje in popravilo vseh naprav. Zahteva se zaposlitev vzdrževalcev oz. serviserjev, ki imajo pridobljeno spričevalo za Program A, izdano s strani pristojnega ministrstva.

Zahteva po številu zaposlenih vzdrževalcev oz. serviserjev s pridobljenim ustreznim spričevalom skladno z določili razpisne dokumentacije, ni konkretizirana.
Pričakujemo, da bo naročnik pripravil razpisno dokumentacijo na način, ki ne dopušča različnega tolmačenja s strani potencialnih ponudnikov.

V primeru, da naročnik zahteva, da ima vseh 10 usposobljenih serviserjev ustrezno spričevalo skladno z določili razpisne dokumentacije ni sorazmerna z obsegom predmeta javnega naročila.

V predhodnem postopku, ki ga je naročnik vodil pod št. JN002948/2020 je naročnik za podoben obseg del zahteval zaposlitev najmanj 5 usposobljenih serviserjev, od katerih sta morala vsaj 2 imeti pridobljeno ustrezno spričevalo za Program A.

Pozivamo naročnika, da razpisno dokumentacijo v tem delu spremeni na način, da gospodarski subjekt (oz. sodelujoči gospodarski subjekti kumulativno skupaj) zaposluje najmanj 5 usposobljenih serviserjev za vzdrževanje in popravilo vseh naprav ter imata najmanj 2 pridobljeno ustrezno spričevalo za Program A, izdano s strani pristojnega ministrstva.

Prosimo naročnika, da ponovno prouči zahteve razpisne dokumentacije ter jih oblikuje sorazmerno s predmetom javnega naročila ter na način, da omogoči sodelovanje večjemu številu potencialnih ponudnikov v predmetnem postopku.

Pričakujemo, da bo naročnik sledil predlaganim popravkom in se za razumevanje se zahvaljujemo.


ODGOVOR

Spoštovani!

Razpisna dokumentacija bo dopolnjena.

Lep pozdrav!


Datum objave: 15.03.2023   16:28
VPRAŠANJE
Spoštovani,

predmetno javno naročilo je razdeljeno na 2 sklopa. Iz razpisne dokumentacije v točki I.1) Finančno zavarovanje izhaja, da mora ponudnik kot zavarovanje za resnost ponudbe predložiti menico z menično izjavo v vrednosti 12.000,00 EUR z veljavnostjo najmanj 180 dni po skrajnem roku za predložitev ponudb. Prosimo naročnika da navede, kakšna višina zavarovanja odpade na posamezen sklop in da razpisno dokumentacijo v tem delu ustrezno preoblikuje in dopolni.

Hvala.

ODGOVOR

Spoštovani!

Naročnik bo ustrezno spremenil razpisno dokumentacijo.
Vrednosti finančnih zavarovanj za vsak sklop sta:

Sklop 1: Finančno zavarovanje za resnost ponudbe znaša 8.340,00 EUR,
Sklop 2: Finančno zavarovanje za resnost ponudbe znaša 3.660,00 EUR

Lep pozdrav!Datum objave: 15.03.2023   16:29
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v obdobju, ko smo soočeni z inflacijo v višini 10 % je zahteva naročnika, po veljavnosti ponudbe 180 dni od poteka roka za oddajo ponudb, kakor tudi fiksnost cen za celotno obdobje izvajanja pogodbe, do ponudnikov nepravična.

Pozivamo naročnika, da iz razpisne dokumentacije umakne klavzulo fiksnosti cen in sprejme drsnost cen od dneva oddaje ponudbe dalje.

Pozivamo naročnika, da razpisno dokumentacijo v delu veljavnosti ponudbe preoblikuje na način, da sprejme ponudbe, ki bodo veljale 60 dni od poteka roka za oddajo ponudbe.

S predlaganimi spremembami bi naročnik pridobil cenovno ugodnejše ponudbe, saj bi imel riziko sprememb cen na oblikovanje ponudbene cene manjši vpliv.

Hvala.

ODGOVOR

Spoštovani!

Naročnik razpisne dokumentacije v tem delu ne bo spreminjal.

Lep pozdrav!

Datum objave: 15.03.2023   16:29
VPRAŠANJE
Naročnika pozivamo, da iz javnega naročila izloči določilo, da so cene fiksne, saj gre v trenutnem obdobju za izrazito močan element špekulacije, ki bo odločal o zmagovalcu javnega naročila. Zadnji inflacijski podatki kažejo na inflacijo v višini 10%. Najnižje ponudbe torej ne bo dal tisti ponudnik, ki bo sposoben izvesti za najnižjo ceno, ampak tisti, ki bo v svoje stroške že vnaprej vračunal čim manj tveganj povišanja cen materialov in storitev. Ponudniki tveganja ne moremo oceniti natančno, ampak lahko ta tveganja opredeljujemo glede na subjektivne elemente (strah, pretekli podatki, novice,). To pomeni, da bo najugodnejši ponudnik, ki bo v ceni zajel tveganja, ki jih niti ne bo mogel obvladovati ali jih sploh ne bo zajel. Navedeno bo rezultiralo ali v tem, da projekt ne bo dokončan, ker bo izbrani ponudnik finančno nesposoben ga dokončati. Razpon možnih ponudbenih cen za isti predmet naročila zaradi nihanja cen na trgu je torej bistveno večji, kot razpon možnih ponudbenih cen v primeru konkuriranja ponudnikov brez elementov špekulacije.

Tudi v primeru, da pride do rasti cen, ki presega 10% in je izvajalec upravičen do povišanja, iz dokumentacije ne izhaja nobeno določilo, ki bi opredeljevalo, ob upoštevanju katerih podatkov bo izvajalcu priznano povišanje. Povišanja se namreč močno razlikujejo glede na vrsto izbrane metode. Ker torej v konkretnem primeru objektivne primerljivosti ponudb ni mogoče zagotoviti, ima vsak ponudnik drugačno predstavo o pogojih izvajanja in financiranja del, to pa je predpogoj za spoštovanje temeljnega načela enakopravne obravnave ponudnikov, ki je s tem kršeno. V primeru, da naročnik fiksnosti cen ne bo umaknil, bomo zoper dokumentacijo uveljavljali zahtevek za revizijo, podali pa bomo tudi predlog varuhom javnega interesa, da glede tovrstne prakse zavzamejo stališče ter uveljavljajo zahtevek za revizijo. Menimo namreč, da se zakonitost posamezne določbe presoja glede na vsakokratne gospodarske razmere in da v obstoječih razmerah dokumentacija brez jasnih in nedvoumnih določilih o načinu prilagajanja cene ni skladna s temeljnimi načeli javnega naročanja, saj način izbora temelji na špekulacijah in ne na konkurenčnosti ponudnikov.

Tudi sicer v zadnjem obdobju opažamo visok porast postopkov javnih naročil, ki so neuspešni iz edinega razloga, tj. ker so si ponudniki zaradi inflacijskih pričakovanj in naročnikove klavzule o fiksnosti cen navedeno tveganje vračunali v ceno izrazito nesorazmerno. V kolikor bi naročnik omogočil spremenljivost cen nad 2% spremembe cen materialov v skladu s 655. členom Obligacijskega zakonika, bi v postopku pridobil realne tržne cene brez špekulacij in s tem tudi nižjo ponudbo.

Predlagamo, da naročnik pravilnost in tudi gospodarnost umika klavzule o fiksni ceni preveri neposredno pri večjih javnih naročnikih, ki so vsi prepoznali smotrnost prilagoditve pogodbenih določil novim okoliščinam.

Pozivamo naročnika, da klavzulo o fiksnosti cen do zaključka predmeta naročila izključi in sprejme drsnost cen, ki velja z dnevom oddaje ponudbe in navede metodologijo izračuna sprememb cen.

Hvala.


ODGOVOR

Spoštovani!

Naročnik razpisne dokumentacije v tem delu ne bo spreminjal.

Lep pozdrav!Datum objave: 16.03.2023   10:09
VPRAŠANJE
Zdravo,
prosimo vas za podaljšanje roka za postavitev vprašanj in rok za oddajo ponudb.
Hvala
LP

ODGOVOR

Spoštovani!

Rok za postavljanje vprašanj je 22.03.2023,
rok za predložitev ponudb je 03.04.2023,
rok za odpiranje ponudb je 03.04.2023.

Ure so ostale nespremenjene.

Lep pozdrav!


Datum objave: 22.03.2023   11:14
VPRAŠANJE
Spoštovani,
prosim vas za podaljšanje roka za postavitev vprašanj. Rok za oddajo ponudbe je 03.04.2023, menimo da bi lahko podaljšali rok za postavitev vprašanj vsaj do 24.03.2023.
Prosimo vas za razumevanje.
Hvala.
S spoštovanjem

ODGOVOR

Spoštovani!

Naročnik ne bo podaljšal roka za postavljanje vprašanj.

Lep pozdrav!