Dosje javnega naročila 000846/2023
Naročnik: OBČINA MAJŠPERK, Majšperk 39, 2322 Majšperk
Gradnje: Modernizacija cest v Občini Majšperk za leto 2023
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 506.529,60 EUR

JN000846/2023-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 17.02.2023
JN000846/2023-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.03.2023
JN000846/2023-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 17.04.2023
JN000846/2023-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 18.04.2023
JN000846/2023-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 22.08.2023
Zahtevek za revizijo

    JN000846/2023-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA MAJŠPERK
Majšperk 39
2322
SI
Majšperk
Slovenija
Matic Šinkovec
matic.sinkovec@majsperk.si
+386 27950830
+386 27944221

Internetni naslovi
http://www.majsperk.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/471550/Razpisna_dokumentacija_modernizacija_cest_2022.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=22715
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Modernizacija cest v Občini Majšperk za leto 2023
Referenčna številka dokumenta: 3710-1/2023
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Modernizacija šestih odsekov cest na območju Občine Majšperk.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija, SI032 - Podravska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Občina Majšperk
II.2.4 Opis javnega naročila
Modernizacija šestih odsekov cest na območju Občine Majšperk.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 4
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Navedeno v razpisni dokumentaciji.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
07.03.2023   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 30.06.2023
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 07.03.2023   13:00
Kraj: Na portalu JN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 01.03.2023   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
17.02.2023   Dodatna pojasnila
Datum objave: 28.02.2023   09:21
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Zanima me, ali je D. ODVODNJAVANJE pri postavki 2. dobava vtočnega jaška iz BC fi 400 mm z BC pokrovom prišlo do napake.

ODGOVOR

Spoštovani.

Hvala za opozorilo. Vtočni jašek pri vseh propustih fi 400 mm mora biti velikosti fi 600 mm zaradi navezave. Ponudnik pri vseh odsekih za navezavo vtočnega jaška na propuste fi 400 mm upošteva ceno za dobavo in vgradnjo jaška fi 600 mm.

Lep pozdrav.


Datum objave: 01.03.2023   11:24
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Navezujemo se na vaše pojasnilo o vtočnih jaških iz BC cevi fi 400 mm z BC pokrovom.

Ali boste glede na vaš odgovor objavili nov popis del s popravljenimi podatki o velikosti vtočnih jaškov?

Hvala in lep pozdrav,

ODGOVOR

Pozdravljeni.

Novih popisov ne bomo objavljali. Ponudnik pri vseh odsekih cest pri postavki D. 2. upošteva ceno dobave in vgradnje vtočnega jaška fi 600 mm. Ta odgovor se smatra kot del razpisne dokumentacije in so ga ponudniki dolžni upoštevati pri določanju cene navedene postavke.

Lep pozdrav.