Dosje javnega naročila 900027/2023
Naročnik: MINISTRSTVO ZA OBRAMBO 
Storitve: Storitve popravila, vzdrževanja in pripadajoče storitve, povezane z zrakoplovi in drugo opremo
ZJNPOV: Postopek s pogajanji
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 11.367.323,00 EUR

JN27/2023 - Obvestilo o naročilu na področju obrambe in varnosti (EU 17 - SL), objavljeno dne 17.02.2023
JN27/2023-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.05.2023
JN114/2023 - Obvestilo o oddaji naročila na področju obrambe in varnosti (EU 18 - SL), objavljeno dne 28.06.2023
JN114/2023-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 28.06.2023
JN114/2023-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 28.06.2023
Zahtevek za revizijo
    JN27/2023 Obvestilo o naročilu na področju obrambe in varnosti (EU 17 - SL)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU NA PODROČJU OBRAMBE IN VARNOSTI

Poslano tudi na TED

Storitve

Storitve popravila, vzdrževanja in pripadajoče storitve, povezane z zrakoplovi in drugo opremo

Datum objave: 17. 2. 2023
Številka objave: JN27/2023


To obvestilo objavlja na podlagi ZJNPOV oziroma Direktive 2009/81/ESNaročnik po prvem odstavku 3. člena ZJN-2.
I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, Vojkova cesta 55, Kontakt: Tatjana Zaletelj, SI-1000 Ljubljana.
Tel. +386 12305225. Telefaks +386 14711730. E-pošta tatjana.zaletelj@mors.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.mors.si
Dodatne informacije dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)VRSTA NAROČNIKAI.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIObramba
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: Zagotavljanje operativnosti in nadgradnja avionike letala Dassault Falcon 2000EX
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Storitve.
Kategorija storitve: st. 1.
Sifra NUTS: SI.
II.1.3)Informacije o okvirnem sporazumuII.1.4)Informacije o okvirnem sporazumuTrajanje okvirnega sporazuma:Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: Zagotavljanje operativnosti in nadgradnja avionike letala Dassault Falcon 2000EX

Pozicija 1: Nadgradnja avionike
Pozicija 2: Zagotavljanje operativnosti

Izvajanje predmeta naročila je omejeno na geografsko območje Evrope. Opis predmeta javnega naročila in ostale zahteve naročnika so razvidne iz razpisne dokumentacije, poglavje V. Opis predmeta naročila. Kakovostne, logistične in tehnične zahteve so podrobneje opisane v dokumentu Scope of Work, ki je priloga in sestavni del razpisne dokumentacije.

Ponudnik odda ponudbo za celotno javno naročilo (za obe poziciji).
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 50210000 (Storitve popravila, vzdrževanja in pripadajoče storitve, povezane z zrakoplovi in drugo opremo)
50211000 (Storitve popravila in vzdrževanja zrakoplovov)
II.1.7)Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem Ponudnik mora v ponudbi navesti delež naročila, ki ga namerava oddati podizvajalcem (tretjim osebam ali predlaganemu podizvajalcu), ter predmet naročil, za katere jih predlaga.
Ponudnik mora navesti vsako spremembo, ki med izvajanjem pogodbe nastane na ravni podizvajalcev.
II.1.8)Sklopi Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne.
II.1.9)Informacije o variantah Variantne ponudbe so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obseg Ocenjena vrednost je navedena za 48 mesečno obdobje, in sicer za Pozicijo 2 javnega naročila - Zagotavljanje operativnosti letala
Ocenjena vrednost brez DDV: 7295081,97 EUR
II.2.2)Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbeII.2.3)Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročilaII.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEK Trajanje v mesecih: 48 (od oddaje naročila)
III.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Finančna zavarovanja SKLADNO Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO.
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo SKLADNO Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO.
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano SKLADNO Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO.
III.1.4)Drugi posebni pogoji, ki veljajo za izvedbo naročila, zlasti v zvezi z varnostjo dobave in informacij SKLADNO Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO.
III.1.5)Informacije o varnostnem preverjanjuIII.2)POGOJI ZA UDELEŽBOIII.2.1)Osebni statusPogoji v zvezi z osebnim statusom gospodarskih subjektov (ki lahko privedejo do izključitve), vključno z zahtevami za vpis v poslovni ali trgovinski register Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: SKLADNO Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO.
Pogoji v zvezi z osebnim statusom gospodarskih subjektov - podizvajalcev (ki lahko privedejo do izključitve), vključno z zahtevami za vpis v poslovni ali trgovinski register Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: SKLADNO Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO.
III.2.2)Poslovno in finančno stanjePogoji v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem gospodarskih subjektov (ki lahko privedejo do izključitve) Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
SKLADNO Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO.
Najnižje ravni morebitnih standardov:
SKLADNO Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO.
Pogoji v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem gospodarskih subjektov - podizvajalcev (ki lahko privedejo do izključitve) Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
SKLADNO Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO.
Najnižje ravni morebitnih standardov:
SKLADNO Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO.
III.2.3)Tehnična sposobnostPogoji v zvezi s tehnično in/ali poklicno sposobnostjo gospodarskih subjektov (ki lahko privedejo do izključitve) Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
SKLADNO Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO.
Najnižje ravni morebitnih standardov:
SKLADNO Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO.
Pogoji v zvezi s tehnično in/ali poklicno sposobnostjo gospodarskih subjektov - podizvajalcev (ki lahko privedejo do izključitve) Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
SKLADNO Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO.
Najnižje ravni morebitnih standardov:
SKLADNO Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO.
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilihIII.3)SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Informacije o določeni strokiIII.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitveIV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Postopek s pogajanji.
IV.1.2)Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanjuIV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogomIV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na merila v specifikacijah, povabilu k oddaji ponudbe ali začetku pogajanj ter v opisni dokumentaciji.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik MORS 255/2022-ON-PSPs, 430-422/2022
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
Prejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
Ne.
IV.3.3)Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentovIV.3.4)Rok za prejem prijav za sodelovanje Datum: 20. 3. 2023
Čas: 12:00
IV.3.5)Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatomIV.3.6)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje Uradni jeziki EU: EN, SL
VI.1)INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILAVI.2)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
VI.3)DODATNE INFORMACIJE Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2023/2/15197-23368055657044426849/
JN_VAB_255_ON-PSPS_2022.zip

Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: Datum: 10. 3. 2023
Čas: 12:00
Pogoji odpiranja ponudb: Datum: 21. 3. 2023
Čas: 10:00
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, Vojkova cesta 55, SI-1000 Ljubljana.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vložitev pritožbVI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, Vojkova cesta 55, SI-1000 Ljubljana.
VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 13. 2. 2023
 

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.
   Dodatna pojasnila
Datum objave: 28.02.2023   17:14
VPRAŠANJE
Dear Team,
in the tender, April 2026, the ENGINE N°1 and 2 HSI / OVERHAUL is requested.

Could you please confirm what you are expecting to be quoted for these 2 items ?
We have several possibilities to submit and we would like you to give us the correct orientation to quote:
Option 1 : ECTM boroscope inspection,
Option 2 : LUI boroscope inspection. Which is much higher inspection than option 1 and so more work hours
Option 3 : Removal of engines and send to repair shop for OH and wait for the engines to come back from shop (long ground time) - High OH cost from shop expected
Option 4 : Removal of engines and send to repair shop for OH with rentals (to be available so need to have long notice for ordering) - Hgh OH cost from shop expected & rental cost estimates

Thank you for your king feedback.

Best regards,

Frederic

Frederic CADIOU
Sales Support Director
Dassault MRO Group

Tel: ...........+ 41 58 123 60 57
Cell: ..........+ 41 79 391 27 67

ODGOVOR

The Bidder shall offer Option 3 in his Bid: removal of engines which shall be sent to a certified service facilities for O/H. The aircraft shall stay at the Contractor's location until the engines are returned from the O/H service facilities.

Ponudnik ponudi opcijo 3: snetje motorjev, ki se za generalno obnovo pošljejo v certificiran servisni center. Letalo do vračila obnovljenih motorjev iz servisnega centra ostane na lokaciji pogodbenega partnerja.