Dosje javnega naročila 000852/2023
Naročnik: ELEKTRO LJUBLJANA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana
Blago: Dobava konzol (1-letno obdobje)
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 146.387,80 EUR

JN000852/2023-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 17.02.2023
JN000852/2023-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 23.02.2023
JN000852/2023-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 13.04.2023
JN000852/2023-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 19.05.2023
JN000852/2023-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 19.05.2023
Zahtevek za revizijo

    JN000852/2023-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
ELEKTRO LJUBLJANA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.
Slovenska cesta 56
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Tomaž Kreutz
tomaz.kreutz@elektro-ljubljana.si
+386 12304111
+386 12312542

Internetni naslovi
https://www.elektro-ljubljana.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/471643/JN2023_010_Dobava_konzol_(1-letno_obdobje).zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=22749
I.6 Glavna področja dejavnosti
Električna energija


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava konzol (1-letno obdobje)
Referenčna številka dokumenta: JN2023/010
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30231200
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je sklop št. 1: Dobava konzol (1-letno obdobje), skladno s specifikacijami ter razpisnimi pogoji iz Tehničnih razpisnih pogojev te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30231200
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je sklop št. 1: Dobava konzol (1-letno obdobje), skladno s specifikacijami ter razpisnimi pogoji iz Tehničnih razpisnih pogojev te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Predvidena je sukcesivna dobava konzol, in sicer za obdobje 1 (enega) leta.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Pogodbeni stranki lahko s pisnim aneksom podaljšata obdobje izvrševanja pogodbe, in sicer največ za 6 mesecev, če kupec 14 (štirinajst) dni pred iztekom izvrševanja te pogodbe:
- še ni realiziral najmanj 70 % pogodbene vrednosti po tej pogodbi ali
- še ni pravnomočno zaključil novega postopka javnega naročila za dobavo konzol.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
10.03.2023   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 10.03.2023   11:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 28.02.2023   10:00

Dodatne informacije:
Naročnik je ob upoštevanju petega odstavka 73. člena ZJN-3 izločil en sklop.
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
17.02.2023