Dosje javnega naročila 000856/2023
Naročnik: MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE, Štefanova ulica 2, 1000 Ljubljana
Storitve: Javno naročilo za oddajo naročila storitev po postopku naročila male vrednosti za zagotavljanje storitev Microsoft Premier Support
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 92.720,05 EUR

JN000856/2023-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 17.02.2023
JN000856/2023-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.04.2023
JN000856/2023-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 26.05.2023
JN000856/2023-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 26.05.2023
Zahtevek za revizijo

    JN000856/2023-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE
Štefanova ulica 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
MNZ, Urad za javna naročila in nabavo, Služba za javna naročila
ujnn.mnz@gov.si
+386 14284434

Internetni naslovi
https://www.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/471651/RD.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=22750
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Javno naročilo za oddajo naročila storitev po postopku naročila male vrednosti za zagotavljanje storitev Microsoft Premier Support
Referenčna številka dokumenta: 430-1892/2022
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72200000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je zagotavljanje storitev Microsoft Premier Support za obdobje 12 mesecev.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija, SI0 - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Lokacije notranjih organizacijskih enot Ministrstva za notranje zadeve, Ljubljana.
II.2.4 Opis javnega naročila
Zagotavljanje storitev Microsoft Premier Support
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
13.03.2023   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 14.08.2023
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 13.03.2023   12:00
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v sistemu e-JN, dne 13. 3. 2023 in se bo začelo ob 12:00 uri, na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Kot zgoraj navedeno.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 27.02.2023   12:00

Dodatne informacije:
Opomba pod točko I.3: Vsa dopolnilna dokumentacija (morebitna dodatna pojasnila v zvezi s pripravo ponudbe, spremembe ali dopolnitve razpisne dokumentacije) bo objavljena na portalu javnih naročil.
Opomba pod točko II.2.4: Vrsta in obseg naročila sta podrobneje podana v razpisni dokumentaciji.
Opomba pod točko II.2.7: Trajanje je podrobneje podano v razpisni dokumentaciji.
Opomba pod točko III.: Pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji.
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
17.02.2023