Dosje javnega naročila 000853/2023
Naročnik: NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor
Gradnje: Dodatna dela - Energetska prenova stavbe NLZOH - Kranj
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 251.894,27 EUR

JN000853/2023-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 17.02.2023
JN000853/2023-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 21.02.2023
JN000853/2023-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 02.03.2023
JN000853/2023-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 04.04.2023
JN000853/2023-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 06.04.2023
Zahtevek za revizijo

    JN000853/2023-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO
Prvomajska ulica 1
2000
SI
Maribor
Slovenija
mag. Andreja Žunec, univ.dipl.ekon.
andreja.zunec@nlzoh.si
+386 24500213

Internetni naslovi
http://www.nlzoh.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/471653/RD_(2).zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=22752
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dodatna dela - Energetska prenova stavbe NLZOH - Kranj
Referenčna številka dokumenta: 03-NMV230117
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45400000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je izvedba dodatnih gradbeno obrtniških in inštalacijskih del.
Na objektu, kjer bodo potekala dodatna gradbeno obrtniška in inštalacijska dela hkrati poteka Celovita energetska prenova stavbe NLZOH - Kranj, ki se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi-4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja«, prednostne naložbe 4.1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega ravnanja z energijo in uporabe obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami in stanovanjskemu sektorju«.
Izbran ponudnik bo moral izvedbo dodatnih gradbenih del uskladiti z izvajalcem Gradnik gradbeno podjetje d.o.o. (Podpisana pogodba št. C2711-22-026102 na podlagi izvedenega postopka javnega naročila št. JN002612/2022-W01, objavljenega na Portalu javnih naročil dne, 21.4.2022 in odločitve o oddaji javnega naročila št. 4110-72/2021/61 z dne, 30.5.2022).
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45400000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je izvedba dodatnih gradbeno obrtniških in inštalacijskih del.
Na objektu, kjer bodo potekala dodatna gradbeno obrtniška in inštalacijska dela hkrati poteka Celovita energetska prenova stavbe NLZOH - Kranj, ki se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi-4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja«, prednostne naložbe 4.1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega ravnanja z energijo in uporabe obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami in stanovanjskemu sektorju«.
Izbran ponudnik bo moral izvedbo dodatnih gradbenih del uskladiti z izvajalcem Gradnik gradbeno podjetje d.o.o. (Podpisana pogodba št. C2711-22-026102 na podlagi izvedenega postopka javnega naročila št. JN002612/2022-W01, objavljenega na Portalu javnih naročil dne, 21.4.2022 in odločitve o oddaji javnega naročila št. 4110-72/2021/61 z dne, 30.5.2022).
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 9
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
28.02.2023   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 28.02.2023   11:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 23.02.2023   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
17.02.2023   Dodatna pojasnila
Datum objave: 21.02.2023   08:17
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Prosimo naročnika še za dodaten termin za obvezen ogled.

Hvala.

ODGOVOR
Dodaten termin za obvezen ogled: 22.2.2023 ob 11:30hDatum objave: 21.02.2023   09:05
Naročnik je v razpisni dokumentaciji zapisal, da je zaradi specifičnosti predmeta javnega naročila obvezen ogled lokacije.

Potencialni ponudnik, ki so bo udeležil obveznega ogleda lokacije bo prejel "Potrdilo o udeležbi na ogledu".
Podpisano potrdilo o udeležbi na ogledu je obvezna priloga ponudbene dokumentacije.