Dosje javnega naročila 000880/2023
Naročnik: Slovenske železnice - Infrastruktura, družba za upravljanje in vzdrževanje železniške infrastrukture ter vodenje železniškega prometa, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana
Gradnje: Gradnja parkirnih mest za kolesa na območju železniških postaj znotraj Slovenije v letu 2023
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 1.826.624,20 EUR

JN000880/2023-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 20.02.2023
JN000880/2023-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 28.02.2023
JN000880/2023-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 08.03.2023
JN000880/2023-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.04.2023
JN000880/2023-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 10.05.2023
JN000880/2023-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 10.05.2023
Zahtevek za revizijo

    JN000880/2023-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
Slovenske železnice - Infrastruktura, družba za upravljanje in vzdrževanje železniške infrastrukture ter vodenje železniškega prometa, d.o.o.
Kolodvorska ulica 11
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Melita Hočevar Bregar
melita.hocevar-bregar@slo-zeleznice.si
+386 12914597
+386 12914833

Internetni naslovi
https://www.slo-zeleznice.si/sl/infrastruktura

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/471728/Gradnja_parkirnih_mest_za_kolesa_v_letu_2023.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/471728/espd/Narocnik_ESPD.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=22797
na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
Železniški promet


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Gradnja parkirnih mest za kolesa na območju železniških postaj znotraj Slovenije v letu 2023
Referenčna številka dokumenta: JN-22797
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45230000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Gradnja parkirnih mest za kolesa na območju železniških postaj znotraj Slovenije v letu 2023
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45230000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: 67 lokacij na območju železniških postaj znotraj Slovenije.
II.2.4 Opis javnega naročila
Gradnja parkirnih mest za kolesa na območju železniških postaj znotraj Slovenije v letu 2023
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 8
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Tako kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
14.03.2023   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 14.03.2023   13:00
Kraj: Elektronsko preko portala e-JN.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 06.03.2023   09:00

Dodatne informacije:
PRILOGE B C in D bodo objavljene na spletni strani slovenskih železnic http://www.slo-zeleznice.si/sl/skupina-slovenske-zeleznice/razpisi , ker zaradi preobsežnosti ne morejo biti sestavni del razpisne dokumentacije.
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
20.02.2023   Dodatna pojasnila
Datum objave: 21.02.2023   07:53
VPRAŠANJE
Na portalu SŽ na dan 20.2.2023 še ni objavljenih prilog B, C in D, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. Prosimo, da jih nemudoma naložite na portal in omogočite dostop do celovite razpisne dokumentacije.

ODGOVOR
Naročnik je dne 20.2.2023 objavil priloge B, C in D, ki so dostopne na povezavi:

https://www.sz.si/razpisi/gradnja-parkirnih-mest-za-kolesa-na-obmocju-zelezniskih-postaj-znotraj-slovenije-v-letu-2023

Datum objave: 28.02.2023   09:45
VPRAŠANJE
Naročnika pozivamo, naj spremeni pogoje za sodelovanje pri predmetnem javnem naročilu v poglavju »5.2.3.1 Tehnične sposobnosti« v zahtevi, da je ponudnik skupaj s podizvajalci uspešno izvedel ter kvalitetno dokončal vsaj 3 projekte.
Do dokazila ustrezne sposobnosti ponudnika bi prišli tudi v primeru, da naročnik za izvedbo predmetnega naročila zahteva eno ali dve referenci v enakem ali v večjem obsegu, v cenovnem in kakovostnem redu, kot je naročnikov. Za večje število referenc pa načeloma velja, da mora naročnik sorazmernost večjega števila zahtevanih referenc utemeljiti in upravičiti v vsakokratnem primeru posebej. V praksi Državne revizijske komisije je že bila zahteva naročnika po večjem številu primerljivih referencah označena kot neustrezna.
Zato naročnika pozivamo, da spremeni zahtevo glede števila izkazanih referenc na en projekt.


ODGOVOR

naročnik ne bo spremenil pogojev v razpisu pod št 5.2.3.1 Tehnične sposobnosti
Obrazložitev:
Naročnik v razpisni dokumentaciji zahteva predložitev treh referenc v skupni vrednosti 750.000 , za vse tri reference.
Naročnik meni, ob upoštevanju ocenjene vrednosti, ter glede na razdrobljenost projekta, da je taka zahteva upravičena, saj ponudnik s tem izkazuje svojo sposobnost izdelati predmet naročila.


Datum objave: 28.02.2023   09:51
VPRAŠANJE
Spoštovani,

na odseku proge 50, postaja 4, Preserje, pri postavki 4.1.6, prosimo za pojasnitev enote mere in količine. Menimo, da je prišlo do napake.

4.1.6 Dobava, nabava in montaža tipskega inox količka tip B 800, višine 80 cm, skupaj s temeljem. Temeljenje opravimo pomočjo betonske cevi Ø 30cm ki je zapolnimo z betonom C12/15 m1 40,00.

Hvala za hiter odgovor in lepo pozdravljeni.


ODGOVOR

V prilogi D , »priprava 4.faza popis proge 50,60,70 brez projektantskega nadzora« je na listu 8396-50-4 postaja Preserje prišlo do napake.
Postavka 4.1.6 se ne upošteva.
Naročnik bo na portalu JN objavil popravek popisa.