Dosje javnega naročila 000908/2023
Naročnik: OBČINA ORMOŽ, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož
Gradnje: Vzdrževanje javnih poti za leto 2023 z zimsko službo za sezono 2023/2024 v šestih Krajevnih skupnostih Občine Ormož
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 504.630,24 EUR

JN000908/2023-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 21.02.2023
JN000908/2023-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.03.2023
JN000908/2023-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 07.04.2023
JN000908/2023-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 11.04.2023
JN000908/2023-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 18.04.2023
JN000908/2023-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 18.04.2023
JN000908/2023-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 18.04.2023
JN000908/2023-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 19.04.2023
JN000908/2023-Pog06 - Pogodba, objavljeno dne 19.04.2023
JN000908/2023-Pog07 - Pogodba, objavljeno dne 20.04.2023
Zahtevek za revizijo

    JN000908/2023-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA ORMOŽ
Ptujska cesta 6
2270
SI
Ormož
Slovenija
Klavdija Bac
klavdija.bac@ormoz.si
+386 27415347
+386 27415331

Internetni naslovi
http://www.ormoz.si

KRAJEVNA SKUPNOST ORMOŽ
Skolibrova ulica 17
2270
SI
Ormož
Slovenija
Jožica Bobnjar
ks.ormoz@siol.net
+386 27415360

Internetni naslovi
http://www.ormoz.si

KRAJEVNA SKUPNOST IVANJKOVCI
Ivanjkovci 1
2259
SI
Ivanjkovci
Slovenija
Jožica Bobnjar
krajevna_skupnost_ivanjkovci@siol.net
+386 27415370

Internetni naslovi
http://www.ormoz.si

KRAJEVNA SKUPNOST KOG
Kog 7
2276
SI
Kog
Slovenija
Mateja Šek
ks.kog@siol.net
+386 27415380

Internetni naslovi
http://www.ormoz.si

KRAJEVNA SKUPNOST MIKLAVŽ PRI ORMOŽU
Miklavž pri Ormožu 35
2275
SI
Miklavž pri Ormožu
Slovenija
Mateja Šek
ks.miklavz@siol.net
+386 27415375

Internetni naslovi
http://www.ormoz.si

KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA NEDELJA
Velika Nedelja 7
2274
SI
Velika Nedelja
Slovenija
Marjeta Majcen
k.s.velika.nedelja@siol.net
+386 27415390

Internetni naslovi
http://www.ormoz.si

KRAJEVNA SKUPNOST PODGORCI
Podgorci 23B
2273
SI
Podgorci
Slovenija
Marjeta Majcen
k.s.podgorci@siol.net
+386 27415395

Internetni naslovi
http://www.ormoz.si

I.2 Skupno javno naročanje
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/471826/RD_Vzdrzevanje_JP_in_zimska_sluzba.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=22744
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Vzdrževanje javnih poti za leto 2023 z zimsko službo za sezono 2023/2024 v šestih Krajevnih skupnostih Občine Ormož
Referenčna številka dokumenta: 430-0006/2023
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Vzdrževanje javnih poti za leto 2023 z zimsko službo za sezono 2023/2024 v šestih Krajevnih skupnostih Občine Ormož:
Sklop 1: KS Ormož
Sklop 2: KS Ivanjkovci
Sklop 3: KS Kog
Sklop 4: KS Miklavž pri Ormožu
Sklop 5: KS Velika Nedelja
Sklop 6: KS Podgorci
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za največje število sklopov: 6
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: KS Ormož
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija, SI032 - Podravska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: KS Ormož
II.2.4 Opis javnega naročila
Vzdrževanje javnih poti za leto 2023 z zimsko službo za sezono 2023/2024 v šestih Krajevnih skupnostih Občine Ormož:
Sklop 1: KS Ormož
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 20.03.2023
Konec: 31.03.2024
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: KS Ivanjkovci
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija, SI032 - Podravska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: KS Ivanjkovci
II.2.4 Opis javnega naročila
Vzdrževanje javnih poti za leto 2023 z zimsko službo za sezono 2023/2024 v šestih Krajevnih skupnostih Občine Ormož:
Sklop 2: KS Ivanjkovci
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 20.03.2023
Konec: 31.03.2024
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: KS Kog
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija, SI032 - Podravska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: KS Kog
II.2.4 Opis javnega naročila
Vzdrževanje javnih poti za leto 2023 z zimsko službo za sezono 2023/2024 v šestih Krajevnih skupnostih Občine Ormož:
Sklop 3: KS Kog
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 20.03.2023
Konec: 31.03.2024
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: KS Miklavž pri Ormožu
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija, SI032 - Podravska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: KS Miklavž pri Ormožu
II.2.4 Opis javnega naročila
Vzdrževanje javnih poti za leto 2023 z zimsko službo za sezono 2023/2024 v šestih Krajevnih skupnostih Občine Ormož:
Sklop 4: KS Miklavž pri Ormožu
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 20.03.2023
Konec: 31.03.2024
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: KS Velika Nedelja
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija, SI032 - Podravska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: KS Velika Nedelja
II.2.4 Opis javnega naročila
Vzdrževanje javnih poti za leto 2023 z zimsko službo za sezono 2023/2024 v šestih Krajevnih skupnostih Občine Ormož:
Sklop 5: KS Velika Nedelja
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 20.03.2023
Konec: 31.03.2024
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: KS Podgorci
Številka sklopa: 6
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija, SI032 - Podravska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: KS Podgorci
II.2.4 Opis javnega naročila
Vzdrževanje javnih poti za leto 2023 z zimsko službo za sezono 2023/2024 v šestih Krajevnih skupnostih Občine Ormož:
Sklop 6: KS Podgorci
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 20.03.2023
Konec: 31.03.2024
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
09.03.2023   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 07.06.2023
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 09.03.2023   10:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 02.03.2023   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
21.02.2023   Dodatna pojasnila
Datum objave: 01.03.2023   09:54
VPRAŠANJE
Lep pozdrav jaz se pa zanimam za vas javnu razpis in sicer za kosnjo trave

ODGOVOR
Pozdravljeni,

Naročnik oddaja javno naročilo v celoti. Ponudnik mora ponuditi vsa razpisana dela.