Dosje javnega naročila 000910/2023
Naročnik: OBČINA MORAVČE, Vegova ulica 9, 1251 Moravče
Gradnje: Energetska sanacija Oš Jurija Vege
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 1.525.030,60 EUR

JN000910/2023-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 21.02.2023
JN000910/2023-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 24.02.2023
JN000910/2023-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 28.02.2023
JN000910/2023-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.03.2023
JN000910/2023-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 19.06.2023
JN000910/2023-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 19.06.2023
Zahtevek za revizijo

    JN000910/2023-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA MORAVČE
Vegova ulica 9
1251
SI
Moravče
Slovenija
Barbara Baša, Barbara Baša
obcina@moravce.si
+386 17247140
+386 17231035

Internetni naslovi
http://www.moravce.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/471704/PZI.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=22783
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Energetska sanacija Oš Jurija Vege
Referenčna številka dokumenta: 430-0049/2023
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Naročnik bo izvedel enegretsko sanacijo Osnovne šole Jurija Vege.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Občina Moravče
II.2.4 Opis javnega naročila
Naročnik bo izvedel energetsko sanacijo Oš Jurija Vege.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 5
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
MZI


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Kot v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
03.03.2023   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 20.03.2023
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 03.03.2023   13:15
Kraj: sistem eJN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 01.03.2023   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
21.02.2023   Dodatna pojasnila
Datum objave: 23.02.2023   09:54
Spoštovani!

Preverili smo vse povezave in sedaj delujejo.

Lep pozdrav!

Datum objave: 23.02.2023   09:55
Spoštovani!

Preverili smo vse povezave in sedaj delujejo.

Lep pozdrav!
Datum objave: 23.02.2023   09:55
Spoštovani!

Preverili smo vse povezave in sedaj delujejo.

Lep pozdrav!

Datum objave: 23.02.2023   09:56
Spoštovani!

Preverili smo vse povezave in sedaj delujejo.

Lep pozdrav!

Datum objave: 23.02.2023   09:56
VPRAŠANJE
Spoštovani,
prosimo za dostop do razpisne dokumentacija. Link namreč ne dela.

hvala

ODGOVOR


Spoštovani!

Preverili smo vse povezave in sedaj delujejo.

Lep pozdrav!

Datum objave: 23.02.2023   09:57
VPRAŠANJE
Prosimo, da naložile dokument z razpisno dokumentacijo. hvala

ODGOVOR
Spoštovani!

Preverili smo vse povezave in sedaj delujejo.

Lep pozdrav!

VPRAŠANJE
Povezava do dokumentacije ne deluje.

ODGOVOR
Spoštovani!

Preverili smo vse povezave in sedaj delujejo.

Lep pozdrav!

VPRAŠANJE
Spostovani, prosimo za povezavo do dokumentacije za javno narocilo.

ODGOVOR

Spoštovani!

Preverili smo vse povezave in sedaj delujejo.

Lep pozdrav!
VPRAŠANJE
Prosimo, da naložite ustrezno dokumentacijo!

ODGOVOR

Spoštovani!

Preverili smo vse povezave in sedaj delujejo.

Lep pozdrav!
VPRAŠANJE
Pozdravljeni, povezave do datotek ne delujejo.


ODGOVOR
Spoštovani!

Preverili smo vse povezave in sedaj delujejo.

Lep pozdrav!

VPRAŠANJE
Ne moremo dostopati do razpisne dokumentacije. Prosimo za objavo delujoče razpisne dokumentacije. Lep pozdrav

ODGOVOR
Spoštovani!

Preverili smo vse povezave in sedaj delujejo.

Lep pozdrav!

VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

povezava za dokumentacijo ne deluje. Prosim preverite.

Hvala.

ODGOVOR
Spoštovani!

Preverili smo vse povezave in sedaj delujejo.

Lep pozdrav!

VPRAŠANJE
Preverite dostopnost dokumentacije, saj nam link ne deluje.

ODGOVOR
Spoštovani!

Preverili smo vse povezave in sedaj delujejo.

Lep pozdrav!Datum objave: 23.02.2023   09:57
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

razpisne dokumentacije ni možno odpreti.
Prosim za ureditev.

Lep pozdrav!

ODGOVOR


Spoštovani!

Preverili smo vse povezave in sedaj delujejo.

Lep pozdrav!

Datum objave: 23.02.2023   11:19
VPRAŠANJE
Spoštovani,
ali naročnik dopušča predložitev referenčnih potrdil na drugih obrazcih, ki jih je gospodarski subjekt predhodno pridobil za potrebe sodelovanja v drugih postopkih javnega naročanja in jih ima v svojem arhivu?


ODGOVOR
Spoštovani, ponudnik lahko predloži reference na drugih obrazcih, v kolikor le-ti izkazujejo vse podatke, ki jih zahteva naročnik. Lep pozdrav.Datum objave: 23.02.2023   11:20
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

ponovno preverite povezavo, saj ta ne deluje:
404 - File or directory not found.
The resource you are looking for might have been removed, had its name changed, or is temporarily unavailable.


ODGOVOR

Spoštovani,
naročnik je objavil popravek na Portalu javnih naročil, zgolj iz previdnosti pa je dokumentacija objavljena tudi na spletni strani. Lep pozdrav.


Datum objave: 23.02.2023   14:51
VPRAŠANJE
Spoštovani,
ali je potreben ogled lokacije?
Hvala!

ODGOVOR

Spoštovani,
ogled lokacije ni pogoj za oddajo ponudbe, vsekakor pa je priporočljiv.
Lep pozdrav.


Datum objave: 24.02.2023   06:50
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Pri strojnih inštalacijah, energetski monitoring, ni možno podati ponudbe za ta sklop, ker v popisu ni navedeno dovolj podatkov, ki so potrebni za podajo korektne ponudbe.
Kakšen je obstoječ sistem na katere se priklapljamo, ga nadgrajujemo? Za kašno obstoječo centralno enoto gre? Kako je predviden način odčitavanja podatkov, ki jih zajemamo ( preko maila,) ? Koliko naprav je povezanih v centralni enoti? Podatek o količini in vrsti odštevalnik števcev?

Hvala za odgovor in LP.


ODGOVOR

Obstoječega sistema ni, tudi nikjer ne piše, da je.
Sistem mora omogočati:
-senzor za spremljanje temperature (4x)
-odčitavanje kalorimetrov, vodomerov in elektro števcev
(v sistem bodo priklopljeni 4 kalorimetri (M-BUS), vodomer (M-bus),
elektro števec (M-bus))
- računalnik za zbiranje podatkov (temperaturnih senzorjev, zajem podatkov števci
-zbirnik oz. koncentrator podatkov za kalorimetre, vodomere in elektro števce (M-Bus)
-monitor za prikazovanje
-programska oprema računalnika za zajem podatkov (operacijski sistem, aplikacija za zbiranje in pošiljanje podatkov na strežnik)
-kreiranje certifikatov za VPN povezavo
-dodajanje podatkov v centralno spletno SQL bazo podatkov
-kreiranje spletne prezentacije za info monitor, namestitev na računalnik
-kreiranje spletne strani za prikaz na osnovi povpraševanja
-kreiranje aplikacije za pripravo obdobnih poročil
-montaža ostalih naprav, priključitev in zagon
-ožičenje - Kalorimetri
ožičenje - Elektroštevci
ožičenje - Vodomer
ožičenje - Temperaturna tipala
ožičenje - monitor - avla
-ciljno spremljanje, priprava komentarjev k poročilom 2 x letno s svetovanjem in predlogi izboljšav za obdobje 5 let
-montaža temperaturnih tipal
-montaža monitorja


Lep pozdrav


Datum objave: 24.02.2023   09:41
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Pri strojnih inštalacijah, energetski monitoring, ni možno podati ponudbe za ta sklop, ker v popisu ni navedeno dovolj podatkov, ki so potrebni za podajo korektne ponudbe.
Kakšen je obstoječ sistem na katere se priklapljamo, ga nadgrajujemo? Za kašno obstoječo centralno enoto gre? Kako je predviden način odčitavanja podatkov, ki jih zajemamo ( preko maila,) ? Koliko naprav je povezanih v centralni enoti? Podatek o količini in vrsti odštevalnik števcev?

Hvala za odgovor in LP.


ODGOVOR
Spoštovani, naročnik podaja naslednji odgovor: Obstoječega sistema ni. Ponujeni sistem mora omogočati:
- senzor za spremljanje temperature (4x),
- odčitavanje kalorimetrov, vodomerov in elektro števcev (v sistem bodo priklopljeni 4 kalorimetri (M-BUS), vodomer (M-bus), elektro števec (M-bus)),
- računalnik za zbiranje podatkov (temperaturnih senzorjev, zajem podatkov števci),
- zbirnik oz. koncentrator podatkov za kalorimetre, vodomere in elektro števce (M-Bus),
- monitor za prikazovanje,
- programska oprema računalnika za zajem podatkov (operacijski sistem, aplikacija za zbiranje in pošiljanje podatkov na strežnik),
- kreiranje certifikatov za VPN povezavo,
- dodajanje podatkov v centralno spletno SQL bazo podatkov,
- kreiranje spletne prezentacije za info monitor, namestitev na računalnik,
- kreiranje spletne strani za prikaz na osnovi povpraševanja,
- kreiranje aplikacije za pripravo obdobnih poročil,
- montaža ostalih naprav, priključitev in zagon,
- ožičenje - Kalorimetri,
- ožičenje - Elektroštevci,
- ožičenje - Vodomer,
- ožičenje - Temperaturna tipala,
- ožičenje - monitor - avla,
- ciljno spremljanje, priprava komentarjev k poročilom 2 x letno s svetovanjem in predlogi izboljšav za obdobje 5 let,
- montaža temperaturnih tipal,
- montaža monitorja.

Lep pozdrav.

Datum objave: 25.02.2023   11:21
VPRAŠANJE
Naročnika vljudno naprošamo, da podaljša rok za oddajo ponudbe. Glede na obsežnost projekta in razpisa bo naročnik z daljšim rokom pridobil večje število ponudb in tako sledil načelu konkurenčnosti.

S spoštovanjem.

ODGOVOR
Spoštovani, naročnik bo podaljšal rok za oddajo ponudb na 8. 3. 2023. Ustrezni obrazec - popravek bo objavljen. Lep pozdrav.

VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

glede na to, da povezave niso delovale oz še vedno ne delujejo naročnika pozivamo, da podaljša rok za oddajo ponudb vsaj do 10.3.2023

ODGOVOR
Spoštovani, naročnik bo podaljšal rok za oddajo ponudb na 8. 3. 2023. Ustrezni obrazec - popravek bo objavljen. Lep pozdrav.Datum objave: 26.02.2023   11:30
VPRAŠANJE
Glede na nedelujoči link, ki je bil vzpostavljen šele nekaj dni kasneje , rok za oddajo ni več v okviru zakonsko predvidenih določil, zato vas naprošamo da premaknete rok za oddajo na kasnejši datum

ODGOVOR
Spoštovani, naročnik bo podaljšal rok za oddajo ponudb na 8. 3. 2023. Ustrezni obrazec - popravek bo objavljen. Lep pozdrav.Datum objave: 27.02.2023   09:35
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo za potrditev da gre pri referencah za GOI dela.

Hvala!

ODGOVOR
Spoštovani, naročnik potrjuje, da gre pri referencah za GOI dela. Lep pozdrav.Datum objave: 27.02.2023   11:13
VPRAŠANJE
Preverite dostopnost dokumentacije, saj nam link ne deluje.

ODGOVOR


Spoštovani!

Preverili smo vse povezave in sedaj delujejo.

Lep pozdrav!

Datum objave: 27.02.2023   11:15
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

ponovno preverite povezavo, saj ta ne deluje:
404 - File or directory not found.
The resource you are looking for might have been removed, had its name changed, or is temporarily unavailable.


ODGOVOR
Spoštovani!

Preverili smo vse povezave in sedaj delujejo.

Lep pozdrav!

VPRAŠANJE
Spostovani prosim za povezavo do razpisne dokumentacije

ODGOVOR
Spoštovani!

Preverili smo vse povezave in sedaj delujejo.

Lep pozdrav!

VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

razpisne dokumentacije ni možno odpreti.
Prosim za ureditev.

Lep pozdrav!

ODGOVOR
Spoštovani!

Preverili smo vse povezave in sedaj delujejo.

Lep pozdrav!

VPRAŠANJE
Spoštovani

do dokumentacije ne moremo ker nam non stop pokaže ERROR

LP


ODGOVOR
Spoštovani!

Preverili smo vse povezave in sedaj delujejo.

Lep pozdrav!

VPRAŠANJE
Spoštovani,
prosimo za dostop do razpisne dokumentacija. Link namreč ne dela.

hvala

ODGOVOR
Spoštovani!

Preverili smo vse povezave in sedaj delujejo.

Lep pozdrav!

VPRAŠANJE
Prosimo, da naložile dokument z razpisno dokumentacijo. hvala

ODGOVOR
Spoštovani!

Preverili smo vse povezave in sedaj delujejo.

Lep pozdrav!

VPRAŠANJE
Povezava do dokumentacije ne deluje.

ODGOVOR
Spoštovani!

Preverili smo vse povezave in sedaj delujejo.

Lep pozdrav!

VPRAŠANJE
Spostovani, prosimo za povezavo do dokumentacije za javno narocilo.

ODGOVOR
Spoštovani!

Preverili smo vse povezave in sedaj delujejo.

Lep pozdrav!

VPRAŠANJE
Prosimo, da naložite ustrezno dokumentacijo!

ODGOVOR
Spoštovani!

Preverili smo vse povezave in sedaj delujejo.

Lep pozdrav!

VPRAŠANJE
Pozdravljeni, povezave do datotek ne delujejo.


ODGOVOR
Spoštovani!

Preverili smo vse povezave in sedaj delujejo.

Lep pozdrav!

VPRAŠANJE
Ne moremo dostopati do razpisne dokumentacije. Prosimo za objavo delujoče razpisne dokumentacije. Lep pozdrav

ODGOVOR
Spoštovani!

Preverili smo vse povezave in sedaj delujejo.

Lep pozdrav!

VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

povezava za dokumentacijo ne deluje. Prosim preverite.

Hvala.

ODGOVOR
Spoštovani!

Preverili smo vse povezave in sedaj delujejo.

Lep pozdrav!

VPRAŠANJE
Preverite dostopnost dokumentacije, saj nam link ne deluje.

ODGOVOR
Spoštovani!

Preverili smo vse povezave in sedaj delujejo.

Lep pozdrav!Datum objave: 27.02.2023   11:15
VPRAŠANJE
Preverite dostopnost dokumentacije, saj nam link ne deluje.

ODGOVOR


Spoštovani!

Preverili smo vse povezave in sedaj delujejo.

Lep pozdrav!

Datum objave: 27.02.2023   11:16
VPRAŠANJE
Glede na nedelujoči link, ki je bil vzpostavljen šele nekaj dni kasneje , rok za oddajo ni več v okviru zakonsko predvidenih določil, zato vas naprošamo da premaknete rok za oddajo na kasnejši datum

ODGOVOR


Rok je bil podaljšan do 8.3.2023.

Lp

Datum objave: 27.02.2023   11:16
VPRAŠANJE
Glede na nedelujoči link, ki je bil vzpostavljen šele nekaj dni kasneje , rok za oddajo ni več v okviru zakonsko predvidenih določil, zato vas naprošamo da premaknete rok za oddajo na kasnejši datum

ODGOVOR


Rok je bil podaljšan do 8.3.2023.

Lp

Datum objave: 27.02.2023   11:16
VPRAŠANJE
Naročnika vljudno naprošamo, da podaljša rok za oddajo ponudbe. Glede na obsežnost projekta in razpisa bo naročnik z daljšim rokom pridobil večje število ponudb in tako sledil načelu konkurenčnosti.

S spoštovanjem.

ODGOVOR


Rok je bil podaljšan do 8.3.2023.

Lp

Datum objave: 27.02.2023   11:16
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Pri strojnih inštalacijah, energetski monitoring, ni možno podati ponudbe za ta sklop, ker v popisu ni navedeno dovolj podatkov, ki so potrebni za podajo korektne ponudbe.
Kakšen je obstoječ sistem na katere se priklapljamo, ga nadgrajujemo? Za kašno obstoječo centralno enoto gre? Kako je predviden način odčitavanja podatkov, ki jih zajemamo ( preko maila,) ? Koliko naprav je povezanih v centralni enoti? Podatek o količini in vrsti odštevalnik števcev?

Hvala za odgovor in LP.


ODGOVOR


Rok je bil podaljšan do 8.3.2023.

Lp

Datum objave: 27.02.2023   11:17
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

glede na to, da povezave niso delovale oz še vedno ne delujejo naročnika pozivamo, da podaljša rok za oddajo ponudb vsaj do 10.3.2023

ODGOVOR


Rok je bil podaljšan do 8.3.2023.

Lp

Datum objave: 27.02.2023   11:17
VPRAŠANJE
Spoštovani,
ali je potreben ogled lokacije?
Hvala!

ODGOVOR

Lahko pridete in si ogledate.

Lp


Datum objave: 28.02.2023   15:39
VPRAŠANJE
Link vam ponovno ne deluje. Uredite, če želite prejeti ponudbe.

ODGOVOR
Spoštovani,
Gradivo je od 22. 2. 2023 objavljeno na spletni strani Občine Moravče, dopolnitev 24. 2. 2023 https://www.moravce.si/razpis/734096. Povezava do gradiva na portalu je bila že obnovljena z Obrazcem prvega popravka z dne 23. 2. 2023: JN000910/2023-K01 Popravek (EU 14 - SL) https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/472224/dokumentacija.zip.

Lep pozdrav.

Datum objave: 01.03.2023   07:32
VPRAŠANJE
Link vam ponovno ne deluje. Uredite, če želite prejeti ponudbe.

ODGOVOR


Jutro!

Povezava deluje na:

https://www.moravce.si/razpis/734096

Lp

Datum objave: 01.03.2023   08:11
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
v razpisni dokumentaciji ste prvotno navedli, da je višina zavarovanja za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti 10% pogodbene vrednosti z DDV, nadaljnje pa te navedli, da je le ta
5% pogodbene vrednosti z DDV.
Prosimo, da potrdite, katera je pravilna navedba vrednosti zavarovanja za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti.
Garancijo za garancijsko dobo lahko predložimo v obliki bančne garancije ali kavcijskega
zavarovanja?
Zavarovanje za resnost ponudbe ni potrebno predati?
Lep pozdrav,

ODGOVOR
Spoštovani,
višina finančnega zavarovanja za dobro izvedbo je 10% pogodbene vrednosti z DDV, višina finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi pa 5% od pogodbene vrednosti z DDV. Naročnik bo sprejel bančno ali kavcijsko zavarovanje. Zavarovanja za resnost ponudbe naronik ne zahteva.
Lep pozdrav.