Dosje javnega naročila 000915/2023
Naročnik: PREMOGOVNIK VELENJE, d.o.o., Partizanska cesta 78, 3320 Velenje
Blago: OBEŠALO KLETKE PREVAŽALNEGA STROJA GHH
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 157.319,00 EUR

JN000915/2023-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 21.02.2023
JN000915/2023-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.04.2023
JN000915/2023-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 27.09.2023
JN000915/2023-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 27.09.2023
Zahtevek za revizijo

    JN000915/2023-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
PREMOGOVNIK VELENJE, d.o.o.
Partizanska cesta 78
3320
SI
Velenje
Slovenija
Alenka Potočnik
alenka.potocnik@rlv.si
+386 38996468

Internetni naslovi
http://www.rlv.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/471897/RD_NP-0006-2023_-_objava.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/471897/espd/Narocnik_ESPD_NP-0006-2023.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=22862
na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
Iskanje in pridobivanje premoga ter drugih trdih goriv


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: OBEŠALO KLETKE PREVAŽALNEGA STROJA GHH
Referenčna številka dokumenta: NP-0006-2023
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
43000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Naročnik po postopku naročila male vrednosti s pogajanji skladno z (47. čl. ZJN-3) oddaja predmet javnega naročila:
»OBEŠALO KLETKE PREVAŽALNEGA STROJA GHH«.

Naročnik, bo potencialnim ponudnikom omogočil ogled vzorca predmetnega blaga, na sedežu naročnika, dne 23. in 24. 02. 2023 od 10:00 do 11:00 ure. Za ogled je nujna predhodna najava, vsaj 1 dan pred ogledom, pri:
g. Uroš Bogataj
tel. št.: +386 (0)3 8996 357 ali
e-naslov: uros.bogataj@rlv.si
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
43000000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Blago se najkasneje do 01.11.2023, dostavi v skladišče naročnika na stroške izbranega ponudnika (Incoterms 2020 - DDP Premogovnik Velenje) - skladno z zapisanim v razpisni dokumentaciji.
II.2.4 Opis javnega naročila
Naročnik po postopku male vrednosti s pogajanji skladno z (47. čl. ZJN-3) oddaja predmet javnega naročila:

»OBEŠALO KLETKE PREVAŽALNEGA STROJA GHH«.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 10
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
08.03.2023   08:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 08.03.2023   09:15
Kraj: Na sedežu naročnika, skladno z zapisanim v razpisni dokumentaciji.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Skladno z zapisanim v razpisni dokumentaciji.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 27.02.2023   12:00

Dodatne informacije:
Naročnik bo na vprašanja odgovoril preko Portala javnih naročil najkasneje do dne 28. 02. 2023 do 15:00 ure. Naročnik ne bo odgovarjal na vprašanja, ki ne bodo zastavljena na zgoraj navedeni način in po navedenem roku.
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
21.02.2023