Dosje javnega naročila 000918/2023
Naročnik: OBČINA BRASLOVČE, Braslovče 22, 3314 Braslovče
Gradnje: Rekonstrukcija mostu čez Trebnik na LC490271
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 142.041,99 EUR

JN000918/2023-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 21.02.2023
JN000918/2023-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.03.2023
JN000918/2023-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 17.04.2023
JN000918/2023-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 18.04.2023
JN000918/2023-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 06.09.2023
Zahtevek za revizijo

    JN000918/2023-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA BRASLOVČE
Braslovče 22
3314
SI
Braslovče
Slovenija
Maša Uranjek
masa.uranjek@braslovce.si
+386 37038410

Internetni naslovi
https://www.braslovce.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/471898/Razpisna_dokumentacija_most_Trebnik.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/471910/espd/Narocnik_ESPD_most.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=22863
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Rekonstrukcija mostu čez Trebnik na LC490271
Referenčna številka dokumenta: JN-22863
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je Rekonstrukcija mostu čez Trebnik na LC490271 stac. 1+164,90m, skladno s popisi del in projektom št. 084-018, ki ga je izdelal ARPING d.o.o., Proseniško 84, 3230 Šentjur, oktobra 2018, ki so priloga dokumentacije v zvezi z javnim naročilom.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je Rekonstrukcija mostu čez Trebnik na LC490271 stac. 1+164,90m, skladno s popisi del in projektom št. 084-018, ki ga je izdelal ARPING d.o.o., Proseniško 84, 3230 Šentjur, oktobra 2018, ki so priloga dokumentacije v zvezi z javnim naročilom.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 3
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
07.03.2023   11:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 07.03.2023   12:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 03.03.2023   11:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
21.02.2023   Dodatna pojasnila
Datum objave: 27.02.2023   14:57
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
pri referencah nas zanima, če rabimo dve reference v tem znesku ali je dovolj ena v višjem znesku.

Hvala za odgovor in lep pozdrav!

ODGOVOR

Pozdravljeni,

kot pogoj za sodelovanje iz točke 2 c. tehnična in strokovna sposobnost se spremeni na:
Ponudnik mora izkazati, da je v zadnjih 5 (petih) letih pred oddajo ponudbe dobro izvedel najmanj en (1) primerljiv posel - novogradnje, rekonstrukcije ali obnove premostitvenega objekta v armiranobetonski izvedbi v vrednosti najmanj 60.000,00 EUR.

Skladno s to spremembo, se spremeni tudi Razpisni obrazec št. 7 - SEZNAM REFERENC.

Lep pozdrav