Dosje javnega naročila 001151/2023
Naročnik: ELEKTRO PRIMORSKA podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Erjavčeva ulica 22, 5000 Nova Gorica
Blago: Zamenjava stojnega mesta 73, 20 kV daljnovoda RTP Divača - RTP Pivka
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN001151/2023-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 02.03.2023
JN001151/2023-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 15.03.2023
Zahtevek za revizijo

    JN001151/2023-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
ELEKTRO PRIMORSKA podjetje za distribucijo električne energije, d.d.
Erjavčeva ulica 22
5000
SI04
Nova Gorica
Slovenija
javna.narocila@elektro-primorska.si
+386 53396600

Internetni naslovi
https://elektro-primorska.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/472887/Objava.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=23216
I.6 Glavna področja dejavnosti
Električna energija


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Zamenjava stojnega mesta 73, 20 kV daljnovoda RTP Divača - RTP Pivka
Referenčna številka dokumenta: 6-B/NMV/2023
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
44212200
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Zamenjava SM73 DV 20 kV RTP Divača - RTP Pivka. Na SM73 se v neposredni bližini obstoječega stebra v daljnovod DV 20 kV RTP Divača - RTP Pivka postavi nov končen palični steber, ki se ga temelji na mikropilote. Natančnejši opis se nahaja v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
44212200
II.2.3 Kraj izvedbe
SI04 - Zahodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Zamenjava SM73 DV 20 kV RTP Divača - RTP Pivka. Na SM73 se v neposredni bližini obstoječega stebra v daljnovod DV 20 kV RTP Divača - RTP Pivka postavi nov končen palični steber, ki se ga temelji na mikropilote. Natančnejši opis se nahaja v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 180
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
23.03.2023   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 23.03.2023   13:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 13.03.2023   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
02.03.2023   Dodatna pojasnila
Datum objave: 08.03.2023   15:11
VPRAŠANJE
Spoštovani,
prosimo investitorja, da razširi obdobje veljavnosti referenc za priznanje sposobnosti za gradbena dela za izgradnjo temeljev z vgradnjo mikropilotov (globoko temeljenje), ki obsega vsaj tri stojna mesta na daljnovodu napetostnega nivoja 20 kV ali več kot tudi za izvedbo gradbenih del v bližini naprav pod napetostjo na daljnovodu 20 kV ali več, ki obsega vsaj 3 stojna mesta na istem objektu, na obdobje zadnjih 8 let

ODGOVOR št.1
Naročnik spreminja referenčni pogoj naveden v Mapi 1 razpisne dokumentacije pod točko 2.10.11 in sicer:
Ponudniku se prizna sposobnost, če je v obdobju od 1. 1. 2013 do roka za oddajo ponudb izvedel gradbena dela za izgradnjo temeljev z vgradnjo mikropilotov (globoko temeljenje), ki obsega vsaj tri stojna mesta na daljnovodu napetostnega nivoja 20 kV ali več. Ponudniki naj pri pripravi ponudbene dokumentacije smiselno upoštevajo spremembo referenčnega pogoja.

Datum objave: 15.03.2023   07:58
VPRAŠANJE
Lepo pozdravljeni !

Naročnik, iz referenčnega potrdila obrazec Priloga 4.1, imate zahtevo, kjer je za refernco zahtevana vgradnja mikropilotov (globoko temeljenje), ki obsega vsaj tri stojna mesta na daljnovodu napetostnega nivoja 20kV ali več.

Naročnika pozivamo, da zahtevano referenco, sedaj sklicujoč samo na DV 20KV, razširi tudi na referenco vgradnje mikropilotov (globoko temeljene) za in v objektu RTP.

Opravičeno smatramo, da je takšna refereneca iz RTP, najmanj enakovrena temeljenu na DV 20kV, zato naprošamo razširitev referenčenga pogoja.

S pozdravi

ODGOVOR št. 2

Naročnik poleg podanega referenčnega pogoja dopušča tudi, da ponudnik predloži referenčno potrdilo za izvedeno vgradnjo mikropilotov (globoko temeljenje) na kateremkoli objektu v količini 12 kos. Izvedeni mikropiloti morajo biti dolžine najmanj 9 metrov in premera => 100 milimetrov. Čas izvedbe gradbenih del za vgradnjo mikropilotov je od 1. 1. 2013 do roka za oddajo ponudb.
Novo referenčno potrdilo je podani v dopolnitvi razpisne dokumentacije. Priloga 4.4.
Datum objave: 15.03.2023   07:59
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

v popisu je očitno prišlo do napake v Excelovi tabeli, saj se postavka:
"Zaščita gradbene jame:
~ PVC ograja s količki (višina ograje min. 2,0m),
~ zagotoviti stabilnost ograje tudi v slabih vremenskih pogojih (veter, padavine)."
pojavlja tako v gradbenih delih kot pri jeklu.

Prosimo za popravek popisa.
ODGOVOR št.3
Naročnik popravka popisa ne bo izvedel. Ponudniki naj v popisu postavko v zavihku jeklo izd.&dob točka II. 2 ne upoštevajo. Le to naj pustijo prazno ali pa zapišejo vrednost 0.

Datum objave: 15.03.2023   08:04
VPRAŠANJE
Poziv naročniku !

Naročnika pozivamo, da svoj pogoj po zahtevi reference gradbenih del za izgradnjo mikropilotv (globoko temeljenje) izloči kot tak pogoj, izgradnje mikropilotov za DV napetostnega nivoja 20 kV ali več, ter ta pogoj razširi na mikropilote za temeljenje ali samo pilote globokega temeljenja za DV steber in ne le na mikropilote.

Strokovnjaku za izvajanje mikropilotov, ali večjih pilotov od mikropilotov od katerega se zahteva geotehnično gradbeno znanje (torej referenca) za izgradnjo mikropilotov, je za njegov način potrebe kvalitete in obsega del, popolnoma enako, ali mikropilote izvaja za temelje DV 20kV, ali za vsak drugi gradbeni objekt.
Mikropiloti ali vsi drugi, torej tudi piloti večjih dimenzij od mikropilotov, morajo biti izdelani v skladu s tehničnimi zahtevami projekta in geotehnično stroko.

Kaj bo stalo ali se temeljilo na mikropilotih ali večjih pilotih od mikro, je irelevantni pogoj, zato naročnikova zahteva po referenci mikropolotov izključno za DV izkazuje izključno naročnikovo nepoznavanje stroke ali perferiranje določenega izvajalca, mikropilotov.
Omenjeno je dolžan potrditi in pojasniti naročniku tudi projektant gradbenih del, v kolikor tega ne razume ali noče razumeti naročnik.

Naročnika pozivamo da ta pogoj spremeni in sicer:

- da je ponudniku prizanan sposobnost (referenca) izgradnje mikropilotov za vsa temeljenja
- da je ponudniku prizanan sposobnost (referenca) izgradnja tudi večjih pilotov od fi 250 mm za temeljenja ali zgolj za temeljnje DV
- ter da so te zahtevane reference lahko od leta 2013 kot je naročnik že podal v odgovoru z dne 13.3.2023

Lep pozdrav

ODGOVOR št. 4

Odgovor naročnika je podan pod številko 2.


Datum objave: 15.03.2023   08:05
VPRAŠANJE
Naročnika pozivamo da zahtevano referenco po izgradnji mikropilotov za DV, razširi tudi na pilote včjih dimenzij in ne izključno za mikropilote.
Tehnologija in mehanizacija potrebna za izvedbo večjih pilotov je enako ali veliko bolj zahtevna od izgradnje mikropiloto, sami namreč izvajamo obe vrsti pilotov zato nam je oboja tehnologija zelo poznana.

Vaš nesmisel zahtevane reference po samo mikropilotih, je enako kot bi zahtevali referenco samo za dela na DV do 20kV in ne priznavali reference večjega napeostnega nivoja od 20 kV.

Pozivgamo vas da potrdite tudi refeneco izgradnje pilotov za potrebe DV, torej večjih od mikropilotov.

Hvala

ODGOVOR št. 5
Odgovor naročnika je podan pod številko 2.Datum objave: 20.03.2023   10:59
Dodatna pojasnila za zamenjavo stojnega mesta 73 DV Divača - Pivka

Naročnik zaradi enoumnosti priprave ponudbe podaja dve dodatni pojasnitvi obsega povpraševanja, in sicer:
II. Dobava in izdelava jeklenih konstrukcij - točka 1
Ponudnik mora v tej točki poleg že navedenega mora upoštevati tudi vroče cinkanje jeklenih konstrukcij daljnovodnega stebra z vsem spojnim in pritrdilnim materialom.
III. Montaža jeklene konstrukcije - točka 1
Ponudnik mora v tej točki poleg navedenega upoštevati tudi montažo vroče cinkane jeklene konstrukcije daljnovodnega stebra.

Glede na to, da naročnik na tem mestu podaja le pojasnilo na že navedene zahteve v razpisni dokumentaciji, ocenjuje, da to ne vpliva na čas priprave ponudbe, zato roka za oddajo ponudb ne bo spreminjal.