Dosje javnega naročila 001152/2023
Naročnik: MESTNA OBČINA VELENJE, Titov trg 1, 3320 Velenje
Gradnje: Ureditev/ dograditev EPC Stara vas, IV. faza
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN001152/2023-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 02.03.2023
JN001152/2023-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 10.03.2023
Zahtevek za revizijo

    JN001152/2023-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA VELENJE
Titov trg 1
3320
SI
Velenje
Slovenija
Petra Meža
petra.meza@velenje.si
+38 65961710
+38 65961654

Internetni naslovi
https://www.velenje.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/472910/RD_objava.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=23224
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Ureditev/ dograditev EPC Stara vas, IV. faza
Referenčna številka dokumenta: JN-23224
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45230000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je dograditev obstoječe poslovne cone Stara vas IV. faza, kjer se predvideva celovita ureditev komunalne infrastrukture.

V ta namen je predvidena izgradnja:
o novega odseka ceste s parkirišči in pločniki ter razsvetljavo,
o fekalne in meteorne kanalizacije,
o vodovoda,
o kabelskih kanalizacij za telekomunikacije,
o kabelske kanalizacije za elektro vode,
o toplovoda,
o ekološkega otoka in
o polnilnic za osebna vozila in e-kolesa.
Rok gradnje:
Dela morajo biti končana najkasneje do 31. 8. 2023.

II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45230000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je dograditev obstoječe poslovne cone Stara vas IV. faza, kjer se predvideva celovita ureditev komunalne infrastrukture.

V ta namen je predvidena izgradnja:
o novega odseka ceste s parkirišči in pločniki ter razsvetljavo,
o fekalne in meteorne kanalizacije,
o vodovoda,
o kabelskih kanalizacij za telekomunikacije,
o kabelske kanalizacije za elektro vode,
o toplovoda,
o ekološkega otoka in
o polnilnic za osebna vozila in e-kolesa.
Rok gradnje:
Dela morajo biti končana najkasneje do 31. 8. 2023.

II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 5
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
RS, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in EU iz EU sklada za okrevanje in odpornost. Oper. se izvaja v okviru mehanizma Načrta za okrevanje in odpornost, razvojno področje: C3: Pametna, trajnostna in vključujoča rast, komponenta K2: Dvig produktivnosti, prijazno poslovno okolje za investitorje, investicija D: Zagotavljanje inovativnih ekosistemov ekonomsko poslovne infrastrukture.


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
17.03.2023   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 17.03.2023   11:15


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 10.03.2023   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
02.03.2023   Dodatna pojasnila
Datum objave: 07.03.2023   09:35
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Zaradi samega obsega povpraševanja in s tem tudi kakovostne priprave ponudbe, vas prosimo za podaljšanje roka oddaje ponudbe vsaj za teden dni.
V pričakovanju ugodnega odgovora vas lepo pozdravljamo.

ODGOVOR

Zaradi časovne omejenosti izvedbe del oziroma omejenega roka za izrabo sredstev sofinanciranja, roka za predložitev ponudb ne bomo podaljšali.


Datum objave: 08.03.2023   08:46
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

Prosimo za potrditev, da lahko ponudnik izpolne pogoj za referenco iz večih projektov. V ničemer se ne razlikuje ponudnik, ki ima te reference v okviru ene pogodbe in ponudnik, ki je na različnih projektih izvedel ista dela.

Torej eno referenco za gradnjo komunalne infrastrukture in eno referenco za gradnjo asfaltne ceste in eno referenco za gradnjo toplovodnega omrežja.
Vsaka referenca je lahko iz različnega projekta oz. pogodbe.

Enako velja za kadrovski pogoj.

Lep pozdrav.

ODGOVOR

Naročnik pogojev ne bo spreminjal. Ponudnik je moral vse zahteve navedene v posameznih alinejah iz Pogoja 8 - Reference in Pogoja 9 Vodja del izvesti v okviru ene investicije oziroma enega projekta. Za naročnika je namreč pomembno, da sta ponudnik in njegov kader usposobljena in imata izkušnje zahtevano gradnjo izvajati vzporedno. Pogoja sovpadata s predmetom javnega naročila in zahtevnostjo gradnje. Pri predmetnem javnem naročilu gre namreč za EU projekt oziroma večji projekt, ki ga mora izvesti usposobljen ponudnik v roku določenem za izvedbo.


Datum objave: 10.03.2023   12:41
VPRAŠANJE
Ali je možno uveljavljati reference za klasičen vročevod istih premerov in dolžine namesto izvedbe s predizoliranimi cevmi.

hvala za odgovor!ODGOVOR

Referenca za klasičen vročevod žal ne ustreza zahtevam naročnika. Tehnologija vgradnje je pri togih predizoliranih cevi namreč popolnoma drugačna kot pa vgradnja klasičnih cevi. Razlika je pri montaži izolacijskih spojk, katerih pri klasičnih ceveh ni, toge predizolirane cevi pa le te imajo.

Datum objave: 10.03.2023   12:48
VPRAŠANJE
Spoštovani.
Vljudno prosimo za podaljšanje roka za oddajo ponudb, zaradi obsega in težavnega pridobivanja ponudb.
Prosimo vas, da ugodite prošnji. Pozdrav,

ODGOVOR
Naročnik bo objavil spremembo razpisne dokumentacije v delu roka za oddajo ponudb, in sicer na način, da bo rok podaljšal za en teden.Datum objave: 10.03.2023   12:48
VPRAŠANJE
Spoštovani.
Naročnika prosimo, da podaljša rok za oddajo ponudb vsaj za teden dni, da lahko pripravimo konkurenčno ponudbo.
V pričakovanju pozitivnega odgovora vas lepo pozdravljam.

ODGOVOR
Naročnik bo objavil spremembo razpisne dokumentacije v delu roka za oddajo ponudb, in sicer na način, da bo rok podaljšal za en teden.