Dosje javnega naročila 001422/2023
Naročnik: GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o., Vrbina 17, 8270 Krško
Storitve: Pomoč pri razvoju in stabilizaciji GEN-I ETRM rešitve (ki temelji na iON Allegro Horizon sistemu)
ZJN-3: Postopek s pogajanji s predhodnim javnim razpisom

JN001422/2023-E01 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 14.03.2023
Zahtevek za revizijo

    JN001422/2023-E01 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL) 2023/S 053-155091
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Naročnik

Direktiva 2014/25/EU
I.1 Ime in naslovi
GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o.
Vrbina 17
8270
SI
Krško
Slovenija
Nataša Sagernik
Natasa.Sagernik@gen-i.si
+386 030712650

Internetni naslovi
https://gen-i.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/473465/1045720121_Assistance_with_the_development_and_stabilization_of_the_GEN-I_ETRM_IT_solution.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://www.s-procurement.si
I.6 Glavna področja dejavnosti
Električna energija


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Pomoč pri razvoju in stabilizaciji GEN-I ETRM rešitve (ki temelji na iON Allegro Horizon sistemu)
Referenčna številka dokumenta: 1045720121
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Pomoč pri razvoju in stabilizaciji GEN-I ETRM rešitve
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Pomoč pri razvoju in stabilizaciji GEN-I ETRM rešitve
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.4 Objektivna pravila in merila za sodelovanje


III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.1.6 Finančna zavarovanja


III.1.7 Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki jih urejajo


III.1.8 Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano


III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Postopek s pogajanji s predhodnim javnim razpisom
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
13.04.2023   13:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL), Angleščina (EN)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 90 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura:


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 04.04.2023   14:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o.
Vrbina 17
8270
Krško
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
10.03.2023   Dodatna pojasnila
Datum objave: 12.04.2023   07:38
A.In the tender there is a condition that service provider must have at least two (2) Experts - Developers who are meeting all requirements. All other requirements for the additional experts are a part of the criteria. Points are assigned according to the scale. If the bidder has more developers and functional architects more points are awarded.
Main reasons for the preference of having a Supplier with a larger number of experts is the following:
A larger pool of experts usually means larger internal knowledge-base. ETRM solutions and projects are generally very complex and having a larger pool of experts enables the Supplier to explore the its internal knowledge-base and responds quicker and with a better solution.

B.We plan to utilize approx. 0.5 - 1 FTE for the duration of 24 months.

C. The prices set out in the pro-forma invoice include all the costs and expenses of the Contractor necessary for the implementation of services as set out in this Contract (e travel expenses, material costs, daily allowance, postage charges, phone costs, expenses related to fees, bank service expenses, photocopying or transcription costs, travel costs, parking fees, insurance costs and other costs and expenses incurred by the Contractor and/or the Subcontractors except demonstrable transport cost for emergency service on site GEN-I, ordered by GEN-I (I.e.) flight tickets (Economy class), ground transportation, lodging (4-star accommodation) and other reasonable associated costs. The Contractor must send to the Contracting Entity copies of the receipts with the Services specification. The total contract value shall not exceed the calculated value in the article 7 ( if on site service needed, the hours of service shall be adjusted).

D. Article 17 of the Contract: if the Contractor is late in implementing services pursuant to this Contract refers to being late in implementing services under this contract. Example: the Contractor can be unresponsive and / or late with services agreed;