Dosje javnega naročila 001425/2023
Naročnik: Javni holding Maribor, družba za izvajanje strokovnih in razvojnih nalog na področju gospodarskih javnih služb d.o.o., Zagrebška cesta 30, 2000 Maribor
Blago: Dobava zemeljskega plina za v Javni holding Maribor povezanih podjetij
ZJN-3: Omejeni postopek

JN001425/2023-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 14.03.2023
JN001425/2023-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.05.2023
Zahtevek za revizijo

    JN001425/2023-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2023/S 053-156044
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
Javni holding Maribor, družba za izvajanje strokovnih in razvojnih nalog na področju gospodarskih javnih služb d.o.o.
Zagrebška cesta 30
2000
SI
Maribor
Slovenija
Damjan Jošt
damjan.jost@jhmb.si
+386 31694406

Internetni naslovi
https://www.jhmb.si/

Javno podjetje Nigrad, komunalno podjetje, d. o. o.
Zagrebška cesta 30
2000
SI
Maribor
Slovenija
Damjan Jošt
damjan.jost@jhmb.si
+386 31694406

Internetni naslovi
https://www.nigrad.si/

Javno podjetje Snaga, podjetje za ravnanje z odpadki in druge komunalne storitve, d.o.o.
Nasipna ulica 64
2000
SI
Maribor
Slovenija
Damjan Jošt
damjan.jost@jhmb.si
+386 31694406

Internetni naslovi
https://www.snaga-mb.si/

Pogrebno podjetje Maribor, javno podjetje, d.o.o.
Cesta XIV. divizije 39A
2000
SI
Maribor
Slovenija
Damjan Jošt
damjan.jost@jhmb.si
+386 31694406

Internetni naslovi
https://pp-mb.si/pogrebno-podjetje-maribor.aspx

Šport Maribor, družba za upravljanje s športnimi objekti d.o.o.
Koresova ulica 7
2000
SI
Maribor
Slovenija
Damjan Jošt
damjan.jost@jhmb.si
+386 31694406

Internetni naslovi
https://www.sport-maribor.si/

I.2 Skupno javno naročanje
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/473612/JN_0015_2023_RD_I_FAZA.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=23472
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izvajanje strokovnih nalog na področju gospodarskih javnih služb.


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava zemeljskega plina za v Javni holding Maribor povezanih podjetij
Referenčna številka dokumenta: JN-0015/2023
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
09123000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je dobava zemeljskega plina za potrebe v Javni holding Maribor d.o.o. povezanih podjetij, z vzpostavitvijo dinamičnega nabavnega sistema (DNS).

Naročniki javnega naročila so:
NIGRAD, komunalno podjetje, d.o.o., Zagrebška cesta 30, 2000 Maribor,
Pogrebno podjetje Maribor, javno podjetje, d.o.o., Cesta XIV. divizije 39A, 2000 Maribor,
Javno podjetje Snaga, podjetje za ravnanje z odpadki in druge komunalne storitve, d.o.o., Nasipna ulica 64, 2000 Maribor,
Šport Maribor, družba za upravljanje s športnimi objekti d.o.o., Koresova ulica 7, 2000 Maribor.

Podrobnejši opis javnega naročila je razviden iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
09123000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je dobava zemeljskega plina za potrebe v Javni holding Maribor d.o.o. povezanih podjetij, z vzpostavitvijo dinamičnega nabavnega sistema (DNS). Podrobnejši opis javnega naročila je razviden iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Razvidno iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Razvidno iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Razvidno iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Razvidno iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Omejeni postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje vzpostavitev dinamičnega nabavnega sistema
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
11.04.2023   11:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura:


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 01.04.2023   11:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Javni holding Maribor, družba za izvajanje strokovnih in razvojnih nalog na področju gospodarskih javnih služb d.o.o.
Zagrebška cesta 30
2000
Maribor
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
10.03.2023   Dodatna pojasnila
Datum objave: 30.03.2023   07:12
VPRAŠANJE ŠT. 1
Spoštovani,
vljudno prosimo za izbris naslednje navedbe, ki je v vaših Splošnih pogojih, in sicer:

"Obdobje veljavnosti DNS, podaljšanje in predčasno prenehanje DNS
Naročnik ima pravico trajanje DNS podaljšati ali kadarkoli predčasno zaključiti. Predčasno prenehanje dinamičnega
nabavnega sistema ne vpliva na izvedbo in dokončanje že oddanih posameznih javnih naročil. Naročnik bo obvestilo
spremembi obdobja veljavnosti DNS objavil na portalu javnih naročil skladno z enajstim odstavkom 49. člena ZJN-3."

Hvala, lep pozdrav.

ODGOVOR ŠT. 1
Navedeni odstavek se spremeni tako, da se pravilno glasi: »Dinamični nabavni sistem se vzpostavi za obdobje oseminštirideset (48) mesecev, z možnostjo podaljšanja za dvanajst (12) mesecev. Spremembe glede veljavnosti dinamičnega nabavnega sistema, se urejajo skladno z določili 11. odstavka 49. čelna ZJN-3. Sprememba veljavnosti dinamičnega nabavnega sistema ne vpliva na izvedbo in dokončanje že oddanih posameznih javnih naročil.