Dosje javnega naročila 001426/2023
Naročnik: MESTNA OBČINA MURSKA SOBOTA, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota
Storitve: premoženjsko zavarovanje
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 585.861,06 EUR

JN001426/2023-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 14.03.2023
JN001426/2023-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 28.03.2023
JN001426/2023-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 04.04.2023
JN001426/2023-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.05.2023
JN001426/2023-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 20.06.2023
JN001426/2023-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 21.06.2023
Zahtevek za revizijo

    JN001426/2023-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2023/S 053-156820
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA MURSKA SOBOTA
Kardoševa ulica 2
9000
SI
Murska Sobota
Slovenija
Petra Fartek, Uroš Bencak
mestna.obcina@murska-sobota.si
+386 25251677
+386 25251615

Internetni naslovi
http://www.murska-sobota.si

GLASBENA ŠOLA MURSKA SOBOTA
Cvetkova ulica 2C
9000
SI
Murska Sobota
Slovenija
info@gsms.si
+386 25361780

Internetni naslovi
https://gsms.si/

POMURSKI MUZEJ MURSKA SOBOTA
Trubarjev drevored 4
9000
SI
Murska Sobota
Slovenija
info@pomurski-muzej.si
+386 25271706

Internetni naslovi
https://www.pomurski-muzej.si/pages/si/zacetek.php

RIS, Raziskovalno izobraževalno središče Dvorec Rakičan
Lendavska ulica 28
9000
SI
Murska Sobota
Slovenija
info@ris-dr.si
+386 253518896

Internetni naslovi
https://www.ris-dr.si/

GALERIJA Murska Sobota
Kocljeva ulica 7
9000
SI
Murska Sobota
Slovenija
info.galerijams@siol.net
+386 25223834

Internetni naslovi
https://www.galerija-ms.si/

POKRAJINSKA IN ŠTUDIJSKA KNJIŽNICA MURSKA SOBOTA
Zvezna ulica 10
9000
SI
Murska Sobota
Slovenija
klaudija.sek@ms.sik.si
+386 25308110

Internetni naslovi
https://www.ms.sik.si/

VRTEC MURSKA SOBOTA
Talanyijeva ulica 6
9000
SI
Murska Sobota
Slovenija
info@vrtec-ms.si
+386 25301234

Internetni naslovi
https://www.vrtec-ms.si/

Zavod za kulturo, turizem in šport Murska Sobota
Ulica Štefana Kovača 30
9000
SI
Murska Sobota
Slovenija
tjasa.ivanic@zkts-ms.si
+386 25214380

Internetni naslovi
https://www.zkts-ms.si/

RAZVOJNI CENTER MURSKA SOBOTA DEVELOPMENT CENTRE MURSKA SOBOTA
Kardoševa ulica 2
9000
SI
Murska Sobota
Slovenija
nina.merica@rcms.si
+386 59081140

Internetni naslovi
https://www.rcms.si/

OSNOVNA ŠOLA BAKOVCI
Poljska ulica 2
9000
SI
Murska Sobota
Slovenija
info@osbakovci.si
+386 25439030

Internetni naslovi
https://www.osbakovci.si/

OSNOVNA ŠOLA IV MURSKA SOBOTA
Trstenjakova ulica 71
9000
SI
Murska Sobota
Slovenija
info@osenams.si
+386 25371461

Internetni naslovi
https://www.osenams.si/

OSNOVNA ŠOLA II MURSKA SOBOTA
Cankarjeva ulica 91
9000
SI
Murska Sobota
Slovenija
sola@os2ms.si
+386 25308420

Internetni naslovi
https://www.os2ms.si/

OSNOVNA ŠOLA III MURSKA SOBOTA
Trstenjakova ulica 73
9000
SI
Murska Sobota
Slovenija
o-3.ms@guest.arnes.si
+386 25223440

Internetni naslovi
https://os3ms.si/

OSNOVNA ŠOLA I MURSKA SOBOTA
Ulica Štefana Kovača 32
9000
SI
Murska Sobota
Slovenija
info@osenams.si
+386 25371460

Internetni naslovi
https://www.osenams.si/

I.2 Skupno javno naročanje
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
priložnostno javno naročilo
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/473617/razpisna_dokumentacija.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=23474
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: premoženjsko zavarovanje
Referenčna številka dokumenta: JN-23474
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66510000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je premoženjsko zavarovanje za Mestno občino Murska Sobota ter javne zavode.
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 414.467,22 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66510000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija, SI031 - Pomurska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je premoženjsko zavarovanje za Mestno občino Murska Sobota ter javne zavode.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 31.05.2023
Konec: 31.12.2027
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
skladno z razpisno dokumentacijo
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
14.04.2023   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 14.04.2023   11:15
Kraj: preko informacijskega sistema eJN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 31.03.2023   09:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MESTNA OBČINA MURSKA SOBOTA
Kardoševa ulica 2
9000
Murska Sobota
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
10.03.2023   Dodatna pojasnila
Datum objave: 24.03.2023   09:21
VPRAŠANJE
Spoštovani,

iz razpisne dokumentacije ni mogoče razbrati kolikšna bi naj bila višina referenčnega posla. Prosimo, da se ne zahteva navedba točnega zneska, ampak neka okvirna vrednost, opredeljena s vsaj ali najmanj x eur.

Hvala.

ODGOVOR

Ponudnik mora predložiti najmanj 2 referenci, ki izkazuje, da je ponudnik v zadnjih treh (3) letih pred oddajo ponudbe kvalitetno in strokovno opravil najmanj dve (2) primerljivi zavarovalni storitvi za naročnika.
Dve primerljivi zavarovalni storitvi v vrednosti najmanj kot bo oddana ponudba.


Datum objave: 24.03.2023   09:22
VPRAŠANJE
Spoštovani,

obrazci, ki so bili objavljeni, so v pdf formatu, ta pa je zaklenjen in zato obrazcev ni mogoče izpolniti. Vljudno prosimo za objavo obrazcev v word obliki.

Hvala.

ODGOVOR
Spoštovani
naročnik je poslal v objavo popravek objave z dokumentacijo v word obliki.

VPRAŠANJE
Spoštovani,

vljudno prosimo za objavo obrazcev v word obliki zaradi lažjega in lepšega izpolnjevanja.

Hvala.

ODGOVOR
Spoštovani
naročnik je poslal v objavo popravek objave z dokumentacijo v word obliki.Datum objave: 27.03.2023   13:13
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Skladno z odločbo Ustavnega sodišča je Zakon o javnem naročanju v neskladju z Ustavo v delu, ko predpisuje razveljavitev pogodbe v primeru ugotovljenih dveh kršitev, vezanih na delovni čas in počitek. Ustavno sodišče je naložilo državnemu zboru spremembo zakona in določilo, da takoj, že pred spremembo zakona, kršitve vezane na delovni čas in počitek ne bodo štele za razlog za razveljavitev pogodbe o javnem naročilu (67a in 75. člen veljavnega ZJN, link do odločbe Ustavnega sodišča: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina?urlurid=20221705).

Predlagamo brisanje alineje, ki se nanaša na plačilo za delo in alineje o delovnem času.

Hvala.


ODGOVOR

Spoštovani
naročnik upošteva veljavno zakonodajo na področju javnega naročanja ter druge splošne predpise.

Odločba o ugotovitvi, da je točka b) četrtega odstavka 75. člena in točka c) drugega odstavka v zvezi s petim odstavkom 67.a člena Zakona o javnem naročanju v neskladju z Ustavo

Do odprave ugotovljene protiustavnosti se točka b) četrtega odstavka 75. člena Zakona o javnem naročanju uporablja tako, da lahko gospodarski subjekt tudi v tem položaju predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev. Za zadostne ukrepe štejejo plačilo ali zaveza plačati nadomestilo za vso škodo, povzročeno s kršitvami, navedenimi v točki b) četrtega odstavka 75. člena Zakona o javnem naročanju, aktivno sodelovanje s preiskovalnimi organi za celotno razjasnitev dejstev in okoliščin ter sprejetje konkretnih tehničnih, organizacijskih in kadrovskih ukrepov, ustreznih za preprečitev nadaljnjih kršitev. Pri ocenjevanju ukrepov, ki jih sprejme gospodarski subjekt, naročnik upošteva resnost in posebne okoliščine kršitve. Če naročnik oceni, da dokazi, ki jih je predložil gospodarski subjekt, zadoščajo, gospodarskega subjekta ne izključi iz postopka javnega naročanja. Če naročnik oceni, da ukrepi ne zadoščajo, gospodarski subjekt izključi iz postopka javnega naročanja in to odločitev utemelji.

Do odprave ugotovljene protiustavnosti se točka c) drugega odstavka v zvezi s petim odstavkom 67.a člena Zakona o javnem naročanju uporablja tako, da naročnik ne začne novega postopka javnega naročanja v skladu s četrtim odstavkom tega člena in se razvezni pogoj iz petega odstavka tega člena ne more izpolniti, čeprav naročnik ob periodičnem preverjanju po drugem odstavku 67.a člena Zakona o javnem naročanju ugotovi obstoj dveh kršitev iz točke c) drugega odstavka tega člena, ki se nanašata na kršitve v zvezi z delovnim časom in počitkom.

Datum objave: 27.03.2023   13:25
VPRAŠANJE
Spoštovani,

vljudno prosimo, da se v vzorcu pogodbe, 13. člen - Likvidacijski postopek, 3. odstavek, naredi naslednji popravek: besedilo "najkasneje v roku treh (3) dni" se naj nadomesti z "najkasneje v roku treh (3) DELOVNIH dni". Po novem naj 1. stavek 3. odstavka glasi:

"V primeru predhodne e-poštne prijave po zgornjem odstavku je zavarovalnica dolžna izvršiti ogled poškodovanega in pripraviti zapisnik takoj, oziroma najkasneje v roku treh (3) delovnih dni, če je to tako zahtevano."

Hvala.

ODGOVOR

Spoštovani
prosimo, da upoštevate spremembo v vzorcu pogodbe kot spodaj navedeno. Sprememba je v tretjem odstavku 13. člena vzorca pogodbe in sicer se doda beseda delovnih
"najkasneje v roku treh (3) dni" se naj nadomesti z "najkasneje v roku treh (3) DELOVNIH dni".

tretji odstavek 13. člena VII. LIKVIDACIJSKI POSTOPEK

V primeru predhodne e-poštne prijave po zgornjem odstavku je zavarovalnica dolžna izvršiti ogled poškodovanega in pripraviti zapisnik takoj, oziroma najkasneje v roku treh (3) delovnih dni, če je to tako zahtevano. V kolikor zavarovalnica ne opravi ogleda po predhodnem e-poštnem obvestilu to ne zadrži sanacije škode, odškodninske odgovornosti, likvidacije in plačila zavarovalnine oziroma odškodnine s strani zavarovalnice.Datum objave: 30.03.2023   12:25
VPRAŠANJE
Spoštovani,

od 6.3.2023 dalje se ESPD obrazec izpolnjuje na strani https://ejn.gov.si/espd. Trenutni ESPD se razlikuje od dosedanjega, posledično prosimo za dodatna navodila:

1. ESPD je že predizpolnjen z navedbo članov uprave kot predstavnikov gospodarskega subjekta. Ali je potrebno navesti tudi člane nadzornega sveta?

2. V razdelku "Del IV: Pogoji za sodelovanje - točka A: Ustreznost - Vpis v ustrezen poklicni register" je potrebno vpisati naziv registra in določiti registracijsko številko:
- Ali se pod naziv registra vpiše Agencija za zavarovalni nadzor?
- Ali je pod registracijsko številko potrebno navesti št. dovoljenja, izdanega s strani AZN ali registracijsko številko vpisa v sodni register ?

3. V razdelku "Del IV: Pogoji za sodelovanje - točka C: Tehnična in strokovna sposobnost" je potrebno navest reference. Zahteva v višini zavarovalne premije v razpisni dokumentaciji ni opredeljena. Gospodarski subjekt bi naj navedel točen znesek za posel, ki ga je izvedel in je naveden v referenci. Ali zadostuje, da pod postavko skupaj znesek in postavko točni znesek navedemo neko mejno vrednost v višini končne oddane premije?

Hvala.


ODGOVOR

1. ESPD je že predizpolnjen z navedbo članov uprave kot predstavnikov gospodarskega subjekta. Ali je potrebno navesti tudi člane nadzornega sveta?
DA

2. V razdelku "Del IV: Pogoji za sodelovanje - točka A: Ustreznost - Vpis v ustrezen poklicni register" je potrebno vpisati naziv registra in določiti registracijsko številko:
- Ali se pod naziv registra vpiše Agencija za zavarovalni nadzor? DA
- Ali je pod registracijsko številko potrebno navesti št. dovoljenja, izdanega s strani AZN ali registracijsko številko vpisa v sodni register ? DA

3. V razdelku "Del IV: Pogoji za sodelovanje - točka C: Tehnična in strokovna sposobnost" je potrebno navest reference. Zahteva v višini zavarovalne premije v razpisni dokumentaciji ni opredeljena. Gospodarski subjekt bi naj navedel točen znesek za posel, ki ga je izvedel in je naveden v referenci. Ali zadostuje, da pod postavko skupaj znesek in postavko točni znesek navedemo neko mejno vrednost v višini končne oddane premije?
Vpiše se okvirno pogodbeno vrednost za celotno obdobje, ki jo imate sklenjeno z naročnikom.


Datum objave: 05.04.2023   09:45
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

V Excelovi tabeli, kjer so podani podatki za vozila, smo opazili, da so pri Mestni občini Murska sobota ponekod navedeni PR 0. Prosim za popravek oz. obrazložitev navedenega.

Lep pozdrav!

ODGOVOR

Pravilni PR so (AO/AK): MS R1-975 03/02, MS 56-58J 03/02, MSFT-661 03/12.


Datum objave: 05.04.2023   09:47
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Prosimo za naslednja pojasnila:

1. V zvezi z vašim odgovorom glede višine premije referenčnega posla vas glede na to, da bomo zavarovalnice oddale različno visoke ponudbe, vseeno prosimo, da definirate koliko naj bi po višini referenčni posel moral najmanj znašati. Predlagamo, da naj bo letna premija referenčnega posla najmanj 100.000 EUR brez DPZP. V nasprotnem primeru reference ponudnikov, kar se tega kriterija tiče, ne bodo primerljive.

2. Vljudno vas prosimo, da pri izračunu bonusa na doseženi poslovno tehnični rezultat izključite poleg avtomobilske odgovornosti, potresa in poklicne odgovornosti, še splošno civilno odgovornost in zavarovanje plovil, ter dopustite da se pri izračunu zavarovalno tehničnega rezultata upoštevajo tudi rezervirane škode.

3. K ponudbi za zavarovanje vozil je potrebno podati izjavo, da je cenitev poškodovanih vozil možno opraviti vsak delovni dan ali na lokaciji zavarovalnice ali na sedežu zavarovanca. Vljudno vas prosimo za dopolnitev, da se cenitev na sedežu zavarovanca vrši samo za nevozna vozila, torej v kolikor je poškodovano vozilo vozno, se ogled opravi na lokaciji zavarovalnice. V zahtevi imate zapisano tudi naslednje: « Pri lokaciji zavarovalnice je potrebno upoštevati tako lokacijo, ki omogoča dostopnost tudi s tovornimi vozili. » Ali naj to velja tudi za specialno vozilo, katerega potem v izjavo prav tako navedemo?

4. Predlagamo, da se v razpisno dokumentacijo vključi tudi indeksacija zavarovalnih vsot sorazmerno z zvišanjem letnega indeksa cen življenjskih potrebščin (letna stopnja inflacije).

Hvala.


ODGOVOR

1. V zvezi z vašim odgovorom glede višine premije referenčnega posla vas glede na to, da bomo zavarovalnice oddale različno visoke ponudbe, vseeno prosimo, da definirate koliko naj bi po višini referenčni posel moral najmanj znašati. Predlagamo, da naj bo letna premija referenčnega posla najmanj 100.000 EUR brez DPZP. V nasprotnem primeru reference ponudnikov, kar se tega kriterija tiče, ne bodo primerljive.

Potrjujemo predlagano. Vrednost referenčnega posla mora znašati najmanj 100.000,00 brez DPZP.

2. Vljudno vas prosimo, da pri izračunu bonusa na doseženi poslovno tehnični rezultat izključite poleg avtomobilske odgovornosti, potresa in poklicne odgovornosti, še splošno civilno odgovornost in zavarovanje plovil, ter dopustite da se pri izračunu zavarovalno tehničnega rezultata upoštevajo tudi rezervirane škode.

Zavarovanje plovil prav tako ni predmet izračuna bonusa na doseženi poslovno tehnični rezultat. Vse ostalo ostane nespremenjeno.


3. K ponudbi za zavarovanje vozil je potrebno podati izjavo, da je cenitev poškodovanih vozil možno opraviti vsak delovni dan ali na lokaciji zavarovalnice ali na sedežu zavarovanca. Vljudno vas prosimo za dopolnitev, da se cenitev na sedežu zavarovanca vrši samo za nevozna vozila, torej v kolikor je poškodovano vozilo vozno, se ogled opravi na lokaciji zavarovalnice. V zahtevi imate zapisano tudi naslednje: « Pri lokaciji zavarovalnice je potrebno upoštevati tako lokacijo, ki omogoča dostopnost tudi s tovornimi vozili. » Ali naj to velja tudi za specialno vozilo, katerega potem v izjavo prav tako navedemo?

Cenitev vozil izven sedeža zavarovalnice (poslovne enote, predstavništva,) se opravi samo v primeru nevoznega vozila in v primeru specialnega vozila. V primeru specialnega vozila se ogledi škod opravijo na sedežu zavarovanca, kjer je vozilo tudi parkirano. Gre za predelan avtobus zato sklepamo, da bodo določeni ponudniki na sedežu zavarovalnice težko izvršili morebitni ogled škode.

4. Predlagamo, da se v razpisno dokumentacijo vključi tudi indeksacija zavarovalnih vsot sorazmerno z zvišanjem letnega indeksa cen življenjskih potrebščin (letna stopnja inflacije).

Potrjujemo, da se pri obnovitvi zavarovanj upošteva tudi indeksacija zavarovalnih vsot, vendar samo pod pogojem, da letna stopnja inflacija v predhodnem letu ni znašala manj kot 5%. Prav tako se indeksacija lahko opravi samo v dogovoru in potrditvi s strani naročnika.Datum objave: 05.04.2023   09:47
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

V ,,Navodilo za pripravo ponudbe za zavarovanje premoženja in premoženjskih interesov naročnika MESTNA OBČINA MURSKA SOBOTA'' je na strani 2, točka 4. Bonus na doseženi poslovno tehnični rezultat navedeno, da se opravi obračun bonusa za vse vrste zavarovanja, razen za zavarovanja avtomobilske odgovornosti, potresa in poklicne odgovornosti.

V nadaljevanju na strani 11-12, STROJELOMNO ZAVAROVANJE, je navedena tabela, po kateri se obračuna zavarovalno tehnični rezultat, kateri ima za posledico tako obračun bonusa kot malusa. Prosim za izločitev NCB na strani 2 ali za izločitev obračuna zavarovalno tehničnega rezultata na strani 12.

Lep pozdrav!

ODGOVOR

Bonus na doseženi poslovno tehnični rezultat in izračun bonusa/malusa pri strojelomnem zavarovanju se med samo ne izključujeta, saj gre za dva različna bonusa. Navodilo ostaja nespremenjeno.


Datum objave: 05.04.2023   09:48
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

V Excel datoteki ''Podatki za pripravo ponudbe..'', kjer so navedene knjigovodske vrednosti objektov in opreme, nikjer ni zaveden korekcijski faktor MODRE BARVE (kot navedeno na str. 5, točka 4. Vrednosti in osnove, datoteka Navodilo za pripravo ponudbe). Prosim za potrditev, da se upoštevajo vsi korekcijski faktorji, kot navedeno v Excel datoteki ''Podatki za pripravo ponudbe..'' za objekt, opremo in zaloge, ne glede na barvo zapisa.

Lep pozdrav!


ODGOVOR

Tako je. Upoštevajo se vsi korekcijski faktorji, navedeni v Excel datoteki "Podatki za pripravo ponudbe - MO Murska Sobota 2023", ne glede na barvo zapisa.


Datum objave: 05.04.2023   09:49
VPRAŠANJE
Spoštovani
V excel dokumentu Podatki za pripravo ponudbe, list MOMS PC, celica 33 N je v vsoti prištet znesek 7.000 EUR. Prosim za pojasnilo kateri lokaciji ta znesek pripada.

ODGOVOR
Navedeni znesek pripada lokaciji pod točko zap. Št. 1. Znesek v celici N 11 znaša 129.685,00 .Datum objave: 05.04.2023   09:49
VPRAŠANJE
Spoštovani
V navodilih za pripravo ponudbe, II. NAVODILO IN VREDNOSTI, 5. Škoda in stroški: po a) Obračun škode: omenjate v točki 3) Na obračunu oziroma polici naveden znesek predstavlja zgornjo mejo obveznosti zavarovalnice ob škodnem primeru. Seveda ob upoštevanju dejstva kritja dodatnih stroškov čiščenja, rušenja in odvoza poškodovanih oz. uničenih stvari, ki so omejeni s 3% od vrednosti zavarovanih poškodovanih oz. uničenih stvari. Navedeno velja za vse načine zavarovanja DNV, DV, I. riziko.
v rubriki b) Stroški po zavarovalnem primeru se v vseh treh točkah (1, 2 in 3) navaja zgornji procent v limitu 5%
Prosimo za pojasnilo

ODGOVOR

Stroški po zavarovalnem primeru so omejeni s 5% od vrednosti zavarovanih poškodovanih oz. uničenih stvari.


Datum objave: 05.04.2023   09:52
VPRAŠANJE
Spoštovani,

potencialni ponudnik opozarja na nepravilno definiran pogoj, ki ni skladen z osnovnima načeloma sorazmernosti (8. člen ZJN-3) in zagotavljanja konkurence in uspešnosti (5. člen ZJN-3) prava javnega naročanja. Potencialni ponudnik naročniku predlaga da spodnji citat (glejte navednice):

Ponudnik mora imeti na dan oddaje ponudbe sedež ali podružnico (poslovno enoto, poslovalnico, filialo...) na območju Pomurske regije, pri čemer mora razpolagati z zadostno kadrovsko zmogljivostjo usposobljenih delavcev na tem območju, in sicer z najmanj tremi osebami, od katerih ima vsaka vsaj tri leta delovnih izkušenj na področju izvajanja cenitev škod. Naročnik si pridržuje pravico, da navedbe preveri in zahteva dokazila o izpolnjevanju kadrovske sposobnosti (potrdilo o zaposlitvi, pogodba, referenčna potrdila,...).,

nadomesti tako, da se glasi:

Ponudnik mora imeti na dan oddaje ponudbe sedež ali podružnico (poslovno enoto, poslovalnico, filialo...) na območju Republike Slovenije, pri čemer mora razpolagati z zadostno kadrovsko zmogljivostjo usposobljenih delavcev na tem območju, in sicer z najmanj tremi osebami, od katerih ima vsaka vsaj tri leta delovnih izkušenj na področju izvajanja cenitev škod. Naročnik si pridržuje pravico, da navedbe preveri in zahteva dokazila o izpolnjevanju kadrovske sposobnosti (potrdilo o zaposlitvi, pogodba, referenčna potrdila,...).

Potencialni ponudnik meni, da glede na ostale pogoje razpisne dokumentacije, roke za cenitev škode in celoten postopek likvidacije škodnih dogodkov ne more obstajati pogoj, kot ga je trenutno definiral naročnik, saj za izvedbo storitev ni nujen, kar logično pomeni, da ni in tudi objektivno gledano ne more biti sorazmeren.

Hvala.

S spoštovanjem


ODGOVOR

Ostaja kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.


Datum objave: 05.04.2023   10:09
VPRAŠANJE
Spoštovani,

vljudno prosimo za naslednja pojasnila:

1. Pri razširitvi kritja pri odgovornosti, za dodatne nevarnostne vire imate zapisano, da zavarovalec skupaj z Zavodom za turizem na letni ravni organizira okrog 5 prireditev, s približno 200 gosti. Iz dokumentacije pa ni razvidno oz. ne povprašujete po zavarovanju odgovornosti Zavoda za turizem. Vljudno prosimo za podatek o številu zaposlenih pri Zavodu za turizem in želenih kritjih za tega zavarovanca.
Prosimo tudi za obrazložitev ali gre za 5 prireditev s skupaj 200 obiskovalci ali za 5 prireditev po 200 obiskovalcev in kako dolgo prireditve trajajo.
2. Kritje škod iz naslova posesti in uporabe (zemljišč, zgradb in prostorov) pri odgovornosti:
- Prosimo, da za vsakega zavarovanca posebej napišete katere prostore daje v najem oz. uporabo, vključno z njihovo kvadraturo (površino);
- Za etažno lastnino oz. poslovne prostore potrebujemo podatek o številu stanovanj oz. kvadraturo poslovno-trgovskih centrov, za katere želite kritje škod iz naslova posesti in uporabe.
- Za javno infrastrukturo potrebujemo ločen podatek o dolžini vodov (koliko je kanalizacijske cevi, vodovod, telekomunikacije), o dolžini cest, kvadraturi površin parkov, igrišč,
Podatke potrebujemo za določitev premije za kritje zahtevkov iz naslova posesti in uporabe zemljišč, zgradb, prostorov, javnih površin in javne infrastrukture, zato naj bodo čimbolj točni.
3. Pri zavarovanju odgovornosti želite kritje za stvari na hrambi. Prosimo za podatek po posameznem zavarovancu katere stvari ima na hrambi in jih želi zavarovati.
4. Pri zavarovanju plovila navajate, da želite kritje za škodo na stvareh in osebah najmanj 1.500.000 EUR. Po zakonu je za rečno-jezerski promet zavarovalna vsota 150.000 EUR. Prosimo za potrditev, da želite kritje 150.000 EUR.
5. Pri zavarovanju plovil želite nezgodno zavarovanje potnikov. Prosimo za zavarovalno kritje in zavarovalne vsote, za katere jih želite zavarovati.
6. Prosimo za na vpogled »dovoljenje UE za uporabo plovila«.
7. Ali je plovilo registrirano za gospodarsko ali komercialno uporabo?
8. Ali želite razširitev kritja tudi za škode, povzročene potnikom?
9. Ali plovilo prevaža tudi vozila? Če prevaža, potem prosimo za podatek koliko vozil je lahko na plovilu.
10. Ali se plovilo daje v najem?
11. Kaj je mišljeno pri kritju prevoza zavarovancev pri zavarovanju avtomobilske asistence?
12. Prosimo, če se umakne zahteva za založitev denarnih sredstev za avtomobilsko asistenco.

Hvala.

ODGOVOR
1. Pri razširitvi kritja pri odgovornosti, za dodatne nevarnostne vire imate zapisano, da zavarovalec skupaj z Zavodom za turizem na letni ravni organizira okrog 5 prireditev, s približno 200 gosti. Iz dokumentacije pa ni razvidno oz. ne povprašujete po zavarovanju odgovornosti Zavoda za turizem. Vljudno prosimo za podatek o številu zaposlenih pri Zavodu za turizem in želenih kritjih za tega zavarovanca.
Prosimo tudi za obrazložitev ali gre za 5 prireditev s skupaj 200 obiskovalci ali za 5 prireditev po 200 obiskovalcev in kako dolgo prireditve trajajo.

Zavarovanje odgovornosti pri navedenem zavarovancu trenutno ni predmet povpraševanja.

pod tč. 2 bo naročnik podal naknadno odgovor.

3. Pri zavarovanju odgovornosti želite kritje za stvari na hrambi. Prosimo za podatek po posameznem zavarovancu katere stvari ima na hrambi in jih želi zavarovati.

Poda se kritje za splošne stvari na hrambi. Podatka po posameznem zavarovancu ni na razpolago.

4. Pri zavarovanju plovila navajate, da želite kritje za škodo na stvareh in osebah najmanj 1.500.000 EUR. Po zakonu je za rečno-jezerski promet zavarovalna vsota 150.000 EUR. Prosimo za potrditev, da želite kritje 150.000 EUR.

Zahtevana zavarovalna vsota je 1.500.000,00 .

5. Pri zavarovanju plovil želite nezgodno zavarovanje potnikov. Prosimo za zavarovalno kritje in zavarovalne vsote, za katere jih želite zavarovati.

Zavarovalna kritja: Smrt 10.000,00 , Invalidnost 20.000,00 , stroški zdravljenja in izguba zaslužka 2.500,00 .

6. Prosimo za na vpogled »dovoljenje UE za uporabo plovila«.

Naročnik razpolaga z dovoljenjem, tehnično dokumentacijo, da je plovilo izpravno in vozni, vendar je možen le vpogled na mestni upravi, po predhodni najavi na el. naslov: petra.fartek@murska-sobota.si

7. Ali je plovilo registrirano za gospodarsko ali komercialno uporabo?

Za komercialno uporabo - turistične namene.

8. Ali želite razširitev kritja tudi za škode, povzročene potnikom?

Da.

9. Ali plovilo prevaža tudi vozila? Če prevaža, potem prosimo za podatek koliko vozil je lahko na plovilu.

Lahko pelje eno osebno ali kakšno drugo manjše vozilo, seveda do dovoljene nosilnosti.

10. Ali se plovilo daje v najem?

Ne.

11. Kaj je mišljeno pri kritju prevoza zavarovancev pri zavarovanju avtomobilske asistence?

Zavarovanci so mišljeni voznik in sopotniki, ki skupaj potujejo. V primeru nevoznosti vozila in nezmožnosti zagotovitve nadomestnega vozila se jim mora omogočiti prevoz do cilja oziroma najbližje nastanitve.

12. Prosimo, če se umakne zahteva za založitev denarnih sredstev za avtomobilsko asistenco.

Potrjujemo. Zahteva za založitev denarnih sredstev pri avtomobilski asistenci se umakne.


Datum objave: 07.04.2023   12:35
VPRAŠANJE
Spoštovani.

vezano na objavljena pojasnila, dne 05.04.2023 ob 10:09, prosimo sledeče:

pri pojasnilu pod točko 5 "Pri zavarovanju plovil želite nezgodno zavarovanje potnikov. Prosimo za zavarovalno kritje in zavarovalne vsote, za katere jih želite zavarovati." ste podali naslednja kritja "Zavarovalna kritja: Smrt 10.000,00 , Invalidnost 20.000,00 , stroški zdravljenja in izguba zaslužka 2.500,00."

Vljudno prosimo, da umaknete kritji stroški zdravljenja in izguba zaslužka. Ostaneta naj samo zavarovalni kritji SMRT in INVALIDNOST.

Hvala.


ODGOVOR
Naročnik ostaja na navedenih zavarovalnih pogojih.Datum objave: 07.04.2023   13:13
VPRAŠANJE
Spoštovani,

vljudno prosimo za naslednja pojasnila:
2. Kritje škod iz naslova posesti in uporabe (zemljišč, zgradb in prostorov) pri odgovornosti:
- Prosimo, da za vsakega zavarovanca posebej napišete katere prostore daje v najem oz. uporabo, vključno z njihovo kvadraturo (površino);
- Za etažno lastnino oz. poslovne prostore potrebujemo podatek o številu stanovanj oz. kvadraturo poslovno-trgovskih centrov, za katere želite kritje škod iz naslova posesti in uporabe.
- Za javno infrastrukturo potrebujemo ločen podatek o dolžini vodov (koliko je kanalizacijske cevi, vodovod, telekomunikacije), o dolžini cest, kvadraturi površin parkov, igrišč,
Podatke potrebujemo za določitev premije za kritje zahtevkov iz naslova posesti in uporabe zemljišč, zgradb, prostorov, javnih površin in javne infrastrukture, zato naj bodo čimbolj točni.

Hvala.

ODGOVOR

Prostori ki se dajejo v najem so:

Objekt Lendavska 15/a Murska Sobota - naslov objekta TRIS, , št. stavbe 9868, površine 235,20 m2

Objekt Slovenska 44 Murska Sobota - Medgeneracijsko središče za razvoj podjetništva in društvenih dejavnosti, št. stavbe 3788, , površine 642 m2

Objekt TVD Partizan, stavba površine 953 m2, št. stavbe 392
Objekt občinska zgradba Kardoševa 2, površine 3555m2 ter sejna dvorana 310,28 m2
Objekt Zvezna ulica 6 Muska Sobota, stavba 3771, št. dela stavbe 1 površine 140 m2
Objekt Trg zmage 4 , četrto nadstropje površine 220 m2

Garaže PGD Kupšinci, Kupšinci 49 površine 164,72 m2
Tržnica Kocljeva 5 Murska Sobota:
- prostori tržnice v kletni etaži - hladilnica KL 10-3 hladilnica, ID znak 105 9860 5 (del) etaža 1, površine 167,20 in skupni prostori (delež MOMS 45,161% od 50 m2 - oznaka KS 04-prodajna dvorana)
-prostori tržnica - pokrita tržna ploščad - interna oznaka PI 01-1 ID znak 105 9860 5 (del) etaža 2, površina 639,13 m2 s pripadajočimi prostori in premičnimi stojnicami ter steklene površine ob vhodu v kletno etažo
-poslovni prostor površine 13,96 m2
- javne sanitarije površine 20 m2

Poslovni prostori Kocljeva 1a površine 155,52 m2

Stavba na naslovu Ulica ob kapelici 67/z Černelavci
Fitnes elementi na prostem na lokaciji športno rekreacijski center Bakovci

Zaklonišča- lendavska b.s.- 210 m2
Zaklonišče- Ulica Staneta Rozmana - površine 36 m2

Gasilska hidravlična avto lestev montirana na podvozju tovornega vozila IVECO Magirus M42L-AS, MS KU-220

Objekt slačilnic s pripadajočimi parkirišči, športnim igriščen Ulica ob kapelici 63/z Černelavci

lesene hiške na tržnici Kocljeva ulica dimenzije 3000x2000x2700 mm 4 kom in lesena fasada 84 m2

leseni objekti oz. hiške na parc. št. 33/4 k.o. Murska Sobota Kopališka ulica - območje vrtičkovDatum objave: 07.04.2023   13:28
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

V Excel datoteki Podatki za pripravo ponudbe - MO Murska sobota je v zavihku MOMS POC PRI ZAVAROVALNEM KRAJU VISITOR CENTER, Kopališka ul., 9000 MS (3 leseni objekti z nadstreški) navedeno, da je kritje podano tudi za sončna elektrarno v višini 5.844,00 . V Navodilu za pripravo ponudbe za zavarovanje premoženja in premoženjskih interesov naročnika MESTNA OBČINA MURSKA SOBOTA nismo nikjer zasledili krita po produktu za zavarovanja sončnih elektrarn, prav tako nikjer ni navedenih potrebnih podatkov za pripravo tovrstnega zavarovanja.

Prosimo za odgovor.


Lep pozdrav.

ODGOVOR
Gre za vzorčne objekte, posebej sončna elektrarna ni predmet dodatnega zavarovanja.Datum objave: 13.04.2023   11:08

Javna infrastruktura (vodovod, kanalizacija, občinske ceste,) ni predmet tega naročila, ker je v upravljanju občinskega komunalnega podjetja.